ส่ง Resume มาที่ ka.recruitment@kasikornasset.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-6738757 

 

            สนใจดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก