กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 9ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

K-My Funds

By Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

K-My Funds

By Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

ให้คำแนะนำที่ฟิตกับคุณ

ด้วยพอร์ตการลงทุนแนะนำ
และเส้น Fit Line ช่วยให้
คุณลงทุนได้ฟิตพอดีความเสี่ยง


เลือกพอร์ตการลงทุนได้

แค่ซื้อตามพอร์ต
แนะนำ
หรือ ซื้อK-FIT


วางแผนได้

ช่วยกำหนดเป้าหมายและ
สร้างแผนการซื้ออย่าง
สม่ำเสมอ


รู้ความเคลื่อนไหว

เช็คกำไร
ขาดทุนของพอร์ต
กองทุน ได้ชัดเจนK-My Funds ต่างจาก Application อื่นๆ อย่างไร

      K-My Funds คือที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องกองทุนรวม ดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับการลงทุนเป็นพอร์ตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และสามารถทําการซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วย ส่วน Application อื่นๆเน้นการทําธุรกรรม ซื้อขาย กองทุนรวมเป็นหลัก ดังนั้นหากต้องการลงทุนพร้อมมีปรึกษาและให้คําแนะนําที่เหมาะสม K-My Funds จึงเป็นคําตอบของคุณ


วิธีการสมัครบริการ K-My Funds


Download
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน*

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ

Download
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน*

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ

Download
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน*

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ


คำแนะนำก่อนสมัครบริการ

K-My Funds เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนกสิกรไทยอยู่แล้ว เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียน ก็สามารถใช้บริการได้ทันที

โดยผู้ลงทุนต้องมีข้อมูลสําหรับการลงทะเบียนดังนี้

-     เลขที่บัญชีกองทุน

-     เลขที่บัญชีออมทรัพย์ที่ใช้รับเงินค่าขายคืน

-     หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับสมัครบริการ SMS Fund Alert

-     ข้อมูลส่วนตัว

     สําหรับผู้ที่สนใจใช้ K-My Funds เพื่อค้นหาการลงทุนที่ฟิตพอดีกับตัวคุณ แต่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกสิกรไทย ท่านสามารถเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนกสิกรไทยได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เริ่มต้น เพียง 500 บาท หลังจากเปิดบัญชีแล้ว1วันทําการ สามารถนําเลขที่บัญชีกองทุนมาลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ได้

FAQ

เลขที่บัญชีกองทุนดูที่ไหน

เลขที่บัญชีกองทุน 14 หลัก ดูข้อมูลได้จากสมุดบัญชีกองทุน หรือข้อมูลของท่านใน K-PLUS และ K-Cyber Investเลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงินค่าขายคืน ดูได้จากที่ไหน

เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 10 หลัก ดูข้อมูลได้จากสมุดบัญชีกองทุนหากมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี ต้องเลือกบัญชีใดในการสมัคร

     เลือกบัญชีกองทุนใดก็ได้ ที่ยังมียอดคงเหลือมากกว่า 0

เลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงินค่าขายคืน ต้องผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นหรือไม่

     ไม่จําเป็น ใช้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ ที่ลูกค้าผูกไว้เพื่อรับเงินค่าขายคืน

SMS Fund Alert คืออะไร

     คือ SMS ที่ KAsset ส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการทํา รายการ ซื้อ/ ขาย/ สับเปลี่ยนกองทุน หรือ แจ้งการ จ่ายเงินปันผลของกองทุน

     โดยหลังจากที่สมัครบริการ K-My Funds แล้ว หากท่านยังไม่ได้สมัครบริการ SMS Fund Alert ระบบจะทำการสมัคร SMS Fund Alert ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่เคยสมัคร SMS Fund Alert ไว้ ต้องทําอย่างไร

      สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการสมัครบริการ K-My Funds ได้ทันทีโดยไม่ต้องยกเลิกและสมัคร SMS Fund Alert ใหม่ ซึ่งระบบจะทำการอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกใหม่นี้ให้โดยอัตโนมัติ

สมัครบริการ K-My Funds แล้ว ซื้อกองทุนได้เลยหรือไม่

     -    ผู้ลงทุนที่ใช้บริการ K-Cyber Invest อยู่แล้ว สามารถซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้ทันที ภายในวันและเวลาทํารายการของแต่ละกองทุน

     -    หากยังไม่เคยใช้บริการ K-Cyber Invest มาก่อน เมื่อดาวน์โหลด K-My Funds และลงทะเบียนโดยใช้บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย หลังจากสมัครบริการ 2 วัน (T+2) จึงจะซื้อกองทุนได้ ส่วนธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ยังไม่มีบัญชีกองทุน จะใช้ app นี้ได้หรือไม่ ต้องเริ่มอย่างไร

     สามารถใช้บริการต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ
     -     วางแผนภาษี
     -     วางแผนเกษียณ
     -     ทดลองประเมินความเสี่ยงและทดลองจัดพอร์ต
     -     ค้นหากองทุนด้วย Fund Navigator


ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988