ลงทุนสร้างวัยเกษียณด้วย RMF ทั้งทีต้องเลือกที่มีแนวโน้มดี

เลือกให้แล้วว่าดี กับ KMSRMF

 • ดีที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยคัดเฉพาะที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่อง มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว
 • ดีที่ผลตอบแทนย้อนหลังเป็นอันดับ 1 จาก Morningstar®*
 • อ่านหนังสือชี้ชวนกองทุน KMSRMFข้อมูลกองทุน RMF ทั้งหมด


ลงทุนระยะยาวด้วย LTF ทั้งที ต้องเลือกที่คัดหุ้นแบบเน้นๆ

เลือกให้แล้วว่าดี กับ K20SLTF

 • ดีที่คัดหุ้นมาแบบเน้นๆ ไม่เกิน 20 บริษัท เลือกเฉพาะหุ้นเด่นศักยภาพแกร่ง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้พอร์ตลงทุน
 • ดีที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
 • อ่านหนังสือชี้ชวนกองทุน K20SLTFข้อมูลกองทุน LTF ทั้งหมด


บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988

The Best pick up: KMSRMF

 • Good potential because it invests in small- and medium-cap stock, taking only the ones with solid fundamentals/liquidity, plus the potential for higher returns than big-caps in the long run.
 • Also good because of its past performance as No. 1, rated by Morningstar®*
 • Read more about KMSRMFRMF Menu


The Best pick up: K20SLTF

 • Good potential because the fund focuses on no more than 20 companies with strong potential to build a profitable portfolio.
 • Also good because of its policy to pay dividends no more than twice a year.
 • Read more about K20SLTFLTF Menu


บริการทุกระดับประทับใจ

Disclaimer
©2013 KASIKORN ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. All rights reserved.
400/22, KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand Telephone: +662-6733999 Fax: +662-26733988