กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 9ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

K-My Funds

By Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

K-My Funds

By Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

ให้คำแนะนำที่ฟิตกับคุณ

ด้วยพอร์ตการลงทุนแนะนำ
และเส้น Fit Line ช่วยให้
คุณลงทุนได้ฟิตพอดีความเสี่ยง


เลือกพอร์ตการลงทุนได้

แค่ซื้อตามพอร์ต
แนะนำ
หรือ ซื้อK-FIT


วางแผนได้

ช่วยกำหนดเป้าหมายและ
สร้างแผนการซื้ออย่าง
สม่ำเสมอ


รู้ความเคลื่อนไหว

เช็คกำไร
ขาดทุนของพอร์ต
กองทุน ได้ชัดเจน


5 ขั้นมั่นใจลงทุน ออกแบบเส้นทางการลงทุนเพื่อพอร์ตที่ดีขึ้น

1.

ทำความเข้าใจความต้องการของคุณ

2.

สร้างพอร์ตการลงทุน จากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

3.

พร้อมให้คุณลงทุนได้ FIT พอดีตามพอร์ตแนะนำ

4.

ติดตามพร้อมปรับพอร์ตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.

สรุปพอร์ตการลงทุนของคุณได้ชัดเจน


K-My Funds ต่างจาก Application อื่นๆ อย่างไร

      K-My Funds คือที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องกองทุนรวม ดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับการลงทุนเป็นพอร์ตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และสามารถทําการซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วย ส่วน Application อื่นๆเน้นการทําธุรกรรม ซื้อขาย กองทุนรวมเป็นหลัก ดังนั้นหากต้องการลงทุนพร้อมมีปรึกษาและให้คําแนะนําที่เหมาะสม K-My Funds จึงเป็นคําตอบของคุณ


วิธีการสมัครบริการ K-My Funds


Download

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ

Download

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ

Download

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อยืนยันตัวตน

รับรหัส OTP ทาง sms
และยืนยัน OTP

ใส่ Pin
เพื่อเข้าสู่บริการ


คำแนะนำก่อนสมัครบริการ

K-My Funds เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนกสิกรไทยอยู่แล้ว เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียน ก็สามารถใช้บริการได้ทันที

โดยผู้ลงทุนต้องมีข้อมูลสําหรับการลงทะเบียนดังนี้

-     เลขที่บัญชีกองทุน

-     เลขที่บัญชีออมทรัพย์ที่ใช้รับเงินค่าขายคืน

-     หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับสมัครบริการ SMS Fund Alert

-     ข้อมูลส่วนตัว

     สําหรับผู้ที่สนใจใช้ K-My Funds เพื่อค้นหาการลงทุนที่ฟิตพอดีกับตัวคุณ แต่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกสิกรไทย ท่านสามารถเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนกสิกรไทยได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เริ่มต้น เพียง 500 บาท หลังจากเปิดบัญชีแล้ว1วันทําการ สามารถนําเลขที่บัญชีกองทุนมาลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ได้

FAQ

เลขที่บัญชีกองทุนดูที่ไหน

เลขที่บัญชีกองทุน 14 หลัก ดูข้อมูลได้จากสมุดบัญชีกองทุน หรือข้อมูลของท่านใน K-PLUS และ K-Cyber Investเลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงินค่าขายคืน ดูได้จากที่ไหน

เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 10 หลัก ดูข้อมูลได้จากสมุดบัญชีกองทุนหากมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี ต้องเลือกบัญชีใดในการสมัคร

     เลือกบัญชีกองทุนใดก็ได้ ที่ยังมียอดคงเหลือมากกว่า 0

เลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงินค่าขายคืน ต้องผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นหรือไม่

     ไม่จําเป็น ใช้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ ที่ลูกค้าผูกไว้เพื่อรับเงินค่าขายคืน

SMS Fund Alert คืออะไร

     คือ SMS ที่ KAsset ส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการทํา รายการ ซื้อ/ ขาย/ สับเปลี่ยนกองทุน หรือ แจ้งการ จ่ายเงินปันผลของกองทุน

     โดยหลังจากที่สมัครบริการ K-My Funds แล้ว หากท่านยังไม่ได้สมัครบริการ SMS Fund Alert ระบบจะทำการสมัคร SMS Fund Alert ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่เคยสมัคร SMS Fund Alert ไว้ ต้องทําอย่างไร

      สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการสมัครบริการ K-My Funds ได้ทันทีโดยไม่ต้องยกเลิกและสมัคร SMS Fund Alert ใหม่ ซึ่งระบบจะทำการอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกใหม่นี้ให้โดยอัตโนมัติ

สมัครบริการ K-My Funds แล้ว ซื้อกองทุนได้เลยหรือไม่

     -    ผู้ลงทุนที่ใช้บริการ K-Cyber Invest อยู่แล้ว สามารถซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้ทันที ภายในวันและเวลาทํารายการของแต่ละกองทุน

     -    หากยังไม่เคยใช้บริการ K-Cyber Invest มาก่อน เมื่อดาวน์โหลด K-My Funds และลงทะเบียนโดยใช้บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย หลังจากสมัครบริการ 2 วัน (T+2) จึงจะซื้อกองทุนได้ ส่วนธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ยังไม่มีบัญชีกองทุน จะใช้ app นี้ได้หรือไม่ ต้องเริ่มอย่างไร

     สามารถใช้บริการต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ
     -     วางแผนภาษี
     -     วางแผนเกษียณ
     -     ทดลองประเมินความเสี่ยงและทดลองจัดพอร์ต
     -     ค้นหากองทุนด้วย Fund Navigator
     -     Fund Story


ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988

Features of K-My Funds

Suitable Guidance

Recommended portfolio
and Fit Line For investments
that match your risk appetite


Portfolio of Your Choice

Follow our recommended
portfolio or purchase
any K-FIT


Planning Assistance

To help determine your
target and create a regular
purchase plan


Available Details of Fund Movements

You can confirm earnings
and losses of your investment


K-My Funds, one of the application for approval 5 steps to invest of the SEC.

1.

Explore & Understand

2.

Portfolio Construction

3.

Portfolio Implementation

4.

Monitoring & Rebalancing

5.

Consolidated Reporting


How different is K-My Funds from other applications?

      K-My Funds serves as a personal mutual fund advisor, focusing on investments that suit the risk appetite of each individual investor. K-My Funds also accommodates trading of mutual fund investment units. In contrast, other applications mainly facilitate transactions of mutual fund investment unit purchase and redemption.


How to apply for K-My Funds service


Download Now

Enter your
personal information

to confirm
your identity

Enter PIN
to access services

Download Now

Enter your
personal information

to confirm
your identity

Enter PIN
to access services

Download Now

Enter your
personal information

to confirm
your identity

Enter PIN
to access services


Tips to read before applying for the service

K-My Funds is suitable for customers who have invested in KASIKORN mutual funds. Simply download the application and register – you can use the service immediately.

Information required for registration:

-     Fund account number

-     Savings account number to receive the proceeds from investment unit redemption

-     Mobile number to apply for SMS Fund Alert service

-     Personal data

     For those interested in using K-My Funds to seek suitable investments, but having no KASIKORN mutual fund account, you may start investing in our mutual funds at any KBank branch. With an initial investment of only 500 Baht, you can use your fund account number to register for K-My Funds one business day after account opening.

FAQ

Where can I find my fund account number?

The 14-digit fund account number can be found in your fund book or in your record shown via K-PLUS or K-Cyber Invest.Where can I find my savings account number to receive the proceeds from investment unit redemption?

The 10-digit savings account number can be found in your fund book.If I have more than one fund account, which one shall I use for application?

     You may choose any of your accounts with an outstanding balance of more than zero.

Do I have to use a KBank account to be linked for receiving the proceeds from investment unit redemption?

     Savings account of any bank can be linked for receiving the proceeds from investment unit redemption.

What is SMS Fund Alert?

     SMS Fund Alert is a service to send SMS to customers for confirmation of mutual fund investment unit purchase/redemption/switching, or notification of dividend payments.

     If you have not applied for SMS Fund Alert after applying for the K-My Funds service, the system will automatically apply for this service for you.

How to change the mobile number for SMS Fund Alert?

      You may fill in the new mobile number in the process of K-My Funds application without having to cancel the previous number and apply for SMS Fund Alert again. The system will automatically update the information.

Can I make investment unit purchase immediately after applying for the K-My Funds service?

     -    Investors who are K-Cyber Invest users can immediately conduct investment unit purchase/redemption/switching within the specified date and time of each mutual fund.

     -    For investors who have never used K-Cyber Invest , they can conduct investment unit purchase two days (T+2) after downloading the K-My Funds application and registering with KBank savings account. For those having savings accounts at other banks, conditions of each bank apply.

I have no fund account; how can I use this app?

     The following services can be used without having to log in to the system:
     -    Tax planning
     -     Retirement planning
     -     Trial on risk assessment and portfolio arrangement
     -     Search for funds using Fund Navigator
     -     Fund Story


Download now

บริการทุกระดับประทับใจ

Disclaimer
©2013 KASIKORN ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. All rights reserved.
400/22, KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand Telephone: +662-6733999 Fax: +662-26733988