กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

จัดให้ทุกแนว ลดหย่อนภาษีคุ้ม
สูงสุด 200,000 บาท

K-CHANGE-SSF

 • ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่างประเทศที่สร้างประโยชน์ให้โลก

  ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) ที่ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar 1

 • ผลการดำเนินงานติดอันดับ Top 3 ของกลุ่ม SSF หุ้นต่างประเทศ

  และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม SSF 1

 • โอกาสสร้างสิ่งดีๆ ให้โลก

  ด้วยการลงทุนตามเป้าหมาย UN ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

ลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มบริษัทที่สร้างประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซื้อเลย
1ที่มา: Morningstar ณ 26 ต.ค. 63

K-CHANGE-SSF

 • ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่างประเทศที่สร้างประโยชน์ให้โลก

  ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) ที่ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar 1

 • ผลการดำเนินงานติดอันดับ Top 3 ของกลุ่ม SSF หุ้นต่างประเทศ

  และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม SSF 1

 • โอกาสสร้างสิ่งดีๆ ให้โลก

  ด้วยการลงทุนตามเป้าหมาย UN ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

ลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มบริษัท
ที่สร้างประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซื้อเลย
1ที่มา: Morningstar ณ 26 ต.ค. 63

K-GINCOME-SSF

 • กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

  กว่า 2,500 ตัว ผ่านกองทุนหลัก JPMorg​an Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR

 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

  จากการเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล

 • บาลานซ์ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบผสม

  ให้ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้

 • โอกาสได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

  กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

 • ความเสี่ยงปานกลาง ระดับ 5

กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก และ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ซื้อเลย

K-GINCOME-SSF

 • กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

  กว่า 2,500 ตัว ผ่านกองทุนหลัก JPMorg​an Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR

 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

  จากการเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล

 • บาลานซ์ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบผสม

  ให้ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้

 • โอกาสได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

  กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

 • ความเสี่ยงปานกลาง ระดับ 5

กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์
ทั่วโลก และ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ซื้อเลย

K-FIXEDPLUS-SSF

 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ระดับ A+ ขึ้นไป

  มากถึง 90% ของพอร์ต เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

 • โอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

  จากการลงทุนตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว ทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ

  จากการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น ในประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโต

 • ความผันผวนต่ำ

  เพราะกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 70 ตัว โดยพิจารณาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและความเสี่ยง

 • ความเสี่ยงต่ำ ระดับ 4

เน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี ระดับ A+
ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ซื้อเลย

K-FIXEDPLUS-SSF

 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ระดับ A+ ขึ้นไป

  มากถึง 90% ของพอร์ต เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

 • โอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

  จากการลงทุนตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว ทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ

  จากการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น ในประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโต

 • ความผันผวนต่ำ

  เพราะกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 70 ตัว โดยพิจารณาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและความเสี่ยง

 • ความเสี่ยงต่ำ ระดับ 4

เน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี
ระดับ A+
ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ซื้อเลย

K-STAR-SSF

 • เน้นลงทุนหุ้นไทยในบริษัทชั้นนำ ที่มีความมั่นคง

  ฝ่าฟันมาแล้วทุกสภาวะเศรษฐกิจ สามารถทำกำไรในระยะยาว

 • ทำกำไรตลอดเวลา ด้วยเทคนิค Tactical Trading

  ผู้จัดการกองทุนจับจังหวะซื้อ-ขาย หุ้นตลอดเวลา เพื่อโอกาสทำกำไรในทุกช่วง

 • บริหารด้วยกลยุทธ์เดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

ลงทุนหุ้นไทยชั้นนำ
ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว

ซื้อเลย

K-STAR-SSF

 • เน้นลงทุนหุ้นไทยในบริษัทชั้นนำ ที่มีความมั่นคง

  ฝ่าฟันมาแล้วทุกสภาวะเศรษฐกิจ สามารถทำกำไรในระยะยาว

 • ทำกำไรตลอดเวลา ด้วยเทคนิค Tactical Trading

  ผู้จัดการกองทุนจับจังหวะซื้อ-ขาย หุ้นตลอดเวลา เพื่อโอกาสทำกำไรในทุกช่วง

 • บริหารด้วยกลยุทธ์เดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

ลงทุนหุ้นไทยชั้นนำ
ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว

ซื้อเลย

SSF แบบไหน ที่เหมาะกับคุณ


K-CHANGE-SSF

K-GINCOME-SSF

K-FIXEDPLUS-SSF

K-STAR-SSF
นโยบาย ลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ได้สร้างสิ่งที่ดีให้โลก
ลงทุนผสมทั่วโลก
มีโอกาสทยอยรับ
ผลตอบแทน
ลงทุนตราสารหนี้
ทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนหุ้นไทย
เติบโตระยะยาว
เป้าหมาย มั่นใจหุ้นต่างประเทศ
ต้องการผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ต้องการผลตอบแทน
มากขึ้นเล็กน้อย
แต่ไม่สามารถรับความ
เสี่ยงได้สูง
ต้องการลงทุนเซฟ
เน้นเงินต้นปลอดภัย
ความเสี่ยงต่ำ
มั่นใจหุ้นไทย
ต้องการผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผลตอบแทน เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว
ต้องการเงินปันผล
ระหว่างลงทุน
เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว
เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว

K-CHANGE-SSF
นโยบาย ลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ได้สร้างสิ่งที่ดีให้โลก
เป้าหมาย มั่นใจหุ้นต่างประเทศ
ต้องการผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผลตอบแทน เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว
K-GINCOME-SSF
นโยบาย ลงทุนผสมทั่วโลก
มีโอกาสทยอยรับ
ผลตอบแทน
เป้าหมาย ต้องการผลตอบแทน
มากขึ้นเล็กน้อย
แต่ไม่สามารถรับความ
เสี่ยงได้สูง
ผลตอบแทน ต้องการเงินปันผล
ระหว่างลงทุน
K-FIXEDPLUS-SSF
นโยบาย ลงทุนตราสารหนี้
ทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมาย ต้องการลงทุนเซฟ
เน้นเงินต้นปลอดภัย
ความเสี่ยงต่ำ
ผลตอบแทน เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว
K-STAR-SSF
นโยบาย ลงทุนหุ้นไทย
เติบโตระยะยาว
เป้าหมาย มั่นใจหุ้นไทย
ต้องการผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผลตอบแทน เน้นสะสมผลตอบแทน
ระยะยาว

กองทุนลดหย่อนภาษี ปี 2020

SSF VS RMF

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง


K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

FAQ กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1. ลงทุนในกองทุน SSF มากกว่า 200,000 บาท ได้หรือไม่

 • สามารถลงทุนได้ แต่ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และกำไรที่ได้รับจากการขายคืน(เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม

2. ข้อควรทราบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกองทุน SSF หรือการขายคืนก่อนครบ 10 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน) มีอะไรบ้าง

 • ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
 • กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย exit fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม คลิก

3. กองทุน SSF คืออะไร เหมาะกับใคร และ SSF หรือการขายคืนก่อนครบ 10 ปี
(นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน) มีอะไรบ้าง

 • SSF ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กองทุนรวมเพื่อการออม” เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะกับวัยทำงานที่มีรายได้ทั้งปีถึงเกณฑ์เสียภาษี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงินระยะยาว โดยเงินที่ผู้ลงทุนจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4. การนับวันลงทุน SSF นับอย่างไร

 • เงินลงทุนแต่ละครั้ง จะนับ 10 ปีเต็ม เช่น ลงทุนวันที่ 1 พ.ย. 2563 เงินลงทุนจะครบ 10 ปีเต็ม วันที่ 30 ต.ค. 2573 และขายคืนได้วันที่ 1 พ.ย. 2573

5. ควรลงทุน SSF RMF ทั้ง 2 ประเภทหรือไม่

 • ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ลงทุน และจำนวนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงผู้ลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้ เนื่องจากกองทุน SSF ห้ามขายคืนก่อน 10 ปี และกองทุน RMF ห้ามขายคืนก่อนอายุ 55 ปี

6. ควรลงทุน SSF RMF อย่างไรดี

 • ควรพิจารณาการเลือกรับผลตอบแทนในอนาคต เช่น หากต้องการผลตอบแทนสูง ควรเลือกลงทุนกองทุนหุ้น แต่หากไม่ต้องการความเสี่ยงมาก ก็ควรเลือกกองทุนตราสารหนี้
 • หากต้องการสะสมผลตอบแทนเพื่อรับเงินก้อน ให้เลือกกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ถ้าต้องการผลตอบแทนระหว่างลงทุน ควรเลือกกองทุนที่มีโนบายจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ กองทุน RMF ทุกกองทุนในตลาด ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เงื่อนไขการลงทุน RMF เพิ่มเติม คลิก

7. กองทุน SSF สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้หรือไม่

 • กองทุน SSF จะเปิดให้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งเข้าและออกตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากเป็นการสับเปลี่ยนมายังกองทุน SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่หากสับเปลี่ยนออกไปกองทุน SSF บลจ. อื่น มีค่าธรรมเนียม Switching Out Fee 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

8. กองทุน SSF แตกต่างจากกองทุน LTF อย่างไร

กองทุน SSF
(Super Savings Fund)
กองทุน LTF
(Long Term Equity Fund)
 • กองทุนรวมเพื่อการออม
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • ลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
 • เน้นลงทุนในหุ้นไทย
 • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท (โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออม เพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท *)
 • ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท
 • ถือไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์
 • ถือไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
 • ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2563 - 2567
 • ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปี 2562
* การซื้อกองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

9. กองทุน RMF แบบใหม่กับแบบเก่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

กองทุน RMF แบบใหม่
(เกณฑ์ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
กองทุน RMF แบบเก่า
(เกณฑ์ถึงส้ินปี 2562)
 • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ *
 • ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ *
 • เมื่อเริ่มซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี
  ไม่มีขั้นต่ำ
 • เมื่อเริ่มซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี และต้องซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า
* การซื้อกองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988