สยบดอกเบี้ยต่ำ ลงทุนกับ TERM FUND PLUS

ผลตอบแทนที่คาดหวัง
1.2-1.4% ต่อปี
ลงทุนเพียง 1 ปี
ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี ผ่าน Invesco บลจ.ระดับโลก
เริ่มลงทุนเพียง 500 บาท

TERM FUND PLUS เหมาะกับใคร ใช่คุณหรือเปล่า?

 • นักลงทุนมือใหม่ อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก รับความเสี่ยงได้น้อย
 • นักลงทุนที่ต้องการรู้ผลตอบแทน และลงทุนระยะสั้นเพียง 1 ปี

พบกับ TERM FUND PLUS ซีรีส์ใหม่ เปิดขายเร็วๆ นี้

พบกับTERM FUND PLUSซีรีส์ใหม่เปิดขายเร็วๆ นี้

TERM FUND PLUS เสนอขาย 13 – 20 สิงหาคม 2563 (เฉพาะวันที่ 13 ส.ค. เริ่มเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C : KFF21C

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประเมินไว้

 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง 1.2-1.4% ต่อปี
 • KFF21C ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ โดยจะลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก เน้นภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโตสูง* ผ่านกองทุนหลัก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - II, Class C(USD) – Acc ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
 • ใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain โดยมุ่งถือครองจนครบอายุตราสาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง พร้อมติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ประมาณการสัดส่วนการลงทุนของกองทุน KFF21C

ประมาณการสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

( ไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต )
 • Investment Grade 77.0% Non-Investment Grade 23.0%
ที่มา Bloomberg, Invesco ณ วันที่ 26 ก.ค. 63

ประมาณการสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก

( ไม่เกิน 30% ของพอร์ต )
ที่มา บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 31 ก.ค. 63

ลงทุน TERM FUND PLUS ได้ง่ายๆ ทั้ง 5 ช่องทาง

K PLUS
K-My Funds
K-Cyber Invest
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
ตัวแทนขายอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

 • กองทุน TERM FUND PLUS เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสารทั่วโลก โดยเน้นในทวีปเอเชีย มีการลงทุนแบบ Buy & Maintain ในตราสารหนี้/หุ้นกู้ ลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถประมาณการช่วงของผลตอบแทนได้
 • กองทุน TERM FUND เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่างประเทศ ไม่เกิน 10 สินทรัพย์ มีระยะเวลาลงทุนให้เลือก ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี สามารถบอกผลตอบแทนได้ชัดเจน
เปิดขายทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 กองทุน และผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละกองทุนอาจจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุน
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเน้นภูมิภาคเอเชีย รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ยกเว้นญี่ปุ่น ผ่านกองทุนหลัก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 และบางกองทุนอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยตราสารที่จะลงทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน
เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ 1 ปี จะได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนตามที่คาดไว้ของแต่ละกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ครั้งเดียวตอน IPO และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเป็นลักษณะซื้อและถือครองจนครบอายุตราสาร (Buy-and-Maintain)
ความต้องการตราสารหนี้เอเชียยังคงมีอยู่มากจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เข้าสู่ภาวะขาลง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง อีกทั้งยุโรปที่ยังคงให้ดอกเบี้ยติดลบ ส่งผลให้นักลงทุนแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้เอเชียถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตราสารหนี้เอเชีย ได้แก่
 • การเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้เอเชียในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากระดับ 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 สู่ระดับ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2019 ส่งผลให้สภาพคล่องในตราสารหนี้เอเชียมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • ตราสารหนี้ High Yield ของเอเชียที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ต่ำกว่า Investment Grade มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ (Default risk) ต่ำกว่าตราสารหนี้ High Yield ของภูมิภาคอื่นทั่วโลก
 • ผลตอบแทน (yield) ตราสารหนี้เอเชียอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ High yield
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ส่งผลให้อัตราการผิดชำระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพดี ระยะเวลาการถือครองสั้น และลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกขายในสกุลเงินดอลลาร์ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาพรวมตราสารหนี้ทั่วโลกค่อนข้างมาก
ความเสี่ยงในภาพรวมถือว่าต่ำ เนื่องจากบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในจีนมีสัดส่วนน้อยมากในเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย จึงได้รับผลกระทบที่น้อยจากการระบาดของเชื้อไวรัส และคาดว่ารัฐบาลจีนจะมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ออกมา ดังนั้นผู้จัดการกองทุนหลักยังคงเชื่อมั่นว่าตราสารหนี้ที่ลงทุนยังมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และยังไม่เห็นสัญญาณการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
 • ด้วยกลยุทธ์กระจายลงทุนในตราสารหนี้ถึง 70-100 ตัว ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ น้อยกว่าการลงทุนในตราสารหนี้รายตัว
 • ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตราสาร เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้รายตัวได้ไม่เกิน 3.5% ของ NAV สำหรับตราสารหนี้ Investment Grade และไม่เกิน 1.5% ของ NAV สำหรับตราสารหนี้ High Yield และเน้นลงทุนในตราสารหนี้เอเชียหลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีการประชุมรายสัปดาห์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งติดตามและบริหารพอร์ตการลงทุนรายวันเพื่อดูค่าความเสี่ยงของโอกาสผิดนัดชำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ราคา NAV มีโอกาสปรับลดลงหรือผันผวนในระหว่างการถือครองได้ ซึ่งเกิดจากการ Mark to Market หรือการกำหนดราคาตราสารหนี้ในตลาดที่ซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนคาดหวังที่ผู้ลงทุนจะได้รับ และเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุการลงทุน 1 ปี ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนตามที่คาดไว้
 • อย่างไรก็ตาม หากความเสี่ยงด้านเครดิตเปลี่ยนแปลงไป กองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจจะมีผลต่อผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้
 • ราคาตราสารหนี้อาจจะยังมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ในระยะยาวน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สามารถควบคุมได้ดีขึ้น
 • การดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศแกนหลักต่างๆ และการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ น่าจะช่วยให้สถานการณ์การลงทุนปรับตัวดีขึ้นในระยะข้างหน้า
 • ผู้จัดการกองทุน Invesco มองว่า พอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบันยังคงมีผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และราคา NAV ที่ผันผวนไม่ได้มีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนแบบถือจนครบกำหนดอายุ

*ข้อมูลรอบขาย ณ 31 ก.ค. 63 / หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประเมินไว้ / เงินลงทุนที่ได้รับจากตราสารที่ครบกำหนดก่อนอายุโครงการ จะถูกนำไปลงทุนในเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต / ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา