10/10/2562

​บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุน K-GOLD กว่า 200 ล้านบาท รับทิศทางบวกตลาดทองคำโลกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

​นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 209 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2562​​

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GOLD มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก SPDR Gold Trust (USD) มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 13.47% และ 21.78% ต่อปี ตามลำดับ และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.97% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2551 กองทุนมีการจ่ายปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นเงิน 4.55 บาทต่อหน่วย 

“การลงทุนในตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและยืดเยื้ออยู่ ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจปรับลดลงอีก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมากจะช่วยให้ต้นทุนในการถือครองทองคำลดลง ทำให้ผู้ลงทุนกระจายความเสี่ยงโดยการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีสภาพคล่องสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อาจแข็งค่าขึ้นทำให้กดดันราคาทองคำได้ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก แนะนำให้ผู้ลงทุนกระจายการลงทุนเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต โดยลงทุนในกองทุน K-GOLD ประมาณ 5 – 10% ของพอร์ตโฟลิโอ” นายนาวินกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป K-My Funds หรือสมัครบริการ K-Cyber Invest เพื่อดูผลการดำเนินงานของกองทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน K-My Funds, บริการ K-Cyber Invest, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-GOLD ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ประเภท