07/03/2562

​บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล LTF 4 กองทุน และกองทุน K-PROP​ รวมกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ลงทุนปลื้ม! รับเงิน 14 มี.ค. นี้

​​นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 4 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF) ในอัตรา 0.13 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) ในอัตรา 0.13 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (KGLTF) ในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ยังเตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์           (K-PROP) ในอัตรา 0.54 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้ง 5 กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 14 มีนาคม 2562 รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 1,069.69 ล้านบาท

 

12 เดือนที่ผ่านมา LTF ทั้ง 4 กองทุน ได้แก่ KDLTF, K70LTF, KGLTF และ K20SLTF จ่ายปันผลไปแล้วรวม 2 ครั้ง โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยที่ 4.28-5.60% ต่อปี ส่วนกองทุน K-PROP มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 11.63% และจ่ายปันผลไปแล้วรวม 3 ครั้ง (ที่มา Bloomberg: ณ วันที่ 4 มี.ค. 62)"

นางสาวธิดาศิริกล่าว

 

  ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลัง​​ 6 เดือนของกองทุน K20SLTF, KDLTF และ KGLTF ให้ผลตอบแทนอยู่ที่  -4.03%, -4.67% และ  -3.00% ตามลำดับ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน(SET TRI) ซึ่งอยู่ที่ -3.13%  ขณะที่กองทุน K70LTF ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ -3.16% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน -1.77% ส่วนกองทุน K-PROP ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.63% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 4.27% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)

 

สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นไทย นางสาวธิดาศิริ กล่าวว่า ​SET Index ปรับขึ้นต่อเนื่องจากช่วงต้นปี โดยมีปัจจัยหลักคือ การส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ช่วยลดความกังวลต่อสภาพคล่องโลกตึงตัว และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบกับการกำหนดวันเลือกตั้งชัดเจนของไทยส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ขณะที่ความคืบหน้าเชิงบวกของการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ล่าสุดมีการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีจาก 10% เป็น 25% จากกำหนดเดิม 1 มี.ค. 62 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ส่งผล

ให้ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกลดลง

 

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น มีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการเลือกตั้งของไทยที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้  การเจรจาเรื่อง Brexit ก่อนกำหนดเส้นตายช่วงปลายเดือนมี.ค. และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

 

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่า ในระยะสั้น SET Index จะปรับตัวผันผวนในช่วง 1600-1680 จุด และยังคงเป้าหมาย SET Index ณ สิ้นปี 2562 ที่ระดับ 1750 จุด ด้วย Forward PE ปี 2562 ที่ 15.7 เท่า

 

ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ มองว่า REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยและการปรับลดงบดุล ทั้งนี้ สินทรัพย์ประเภทนี้ยังให้ผลตอบแทนที่ดีและผันผวนน้อยกว่าหุ้น จึงเหมาะสมสำหรับการลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 5-6% ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

 ​

ผู้ที่สนใจลงทุนใน กองทุน KDLTF กองทุน K70LTF กองทุน KGLTF กองทุน K20SLTF และกองทุน K-PROP สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือลงทุนผ่าน K-My Funds หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888  

 

ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคู่มือภาษี LTF และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ประเภท