01/07/2562

​บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ชูยีลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี เสนอขาย 2-8 ก.ค.นี้

​นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CD (KFF3MCD) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HC (KFF6MHC) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.80% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GN (KFF1YGN) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.00% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค. 62​

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่ากองทุนทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank เงินฝาก Bank of China และเงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝาก Commercial Bank of Qatar และเงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย โดยทั้ง 3 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และยังไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจาก กองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้

“ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 2 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.75% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 3 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.02% สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่สหรัฐฯ ได้เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้ากับจีน และยังมีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตมาตรการกีดกันทางการค้ากับอีกหลายประเทศ ทำให้ตลาดเริ่มคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกดดันให้เงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ทั่วโลก ด้านตัวเลขเศรษฐกิจจีน กำไรจากภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยสะท้อนได้จากกำไรของบริษัทเอกชนที่เร่งขึ้น ขณะที่กำไรจากรัฐวิสาหกิจยังอ่อนแอ โดยรวมผลจากมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนเมษายนได้เริ่มส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจดีขึ้น ขณะที่ แนวโน้มยังคงอ่อนแอจากประเด็นสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามถึงผลการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และสี จิ้นผิง โดยจีนได้รายงานเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อบรรลุข้อตกลงเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ" นายนาวินกล่าว

กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888​

Picture1.png
Picture2.pngPicture3.png

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF3MCD ในช่วงเวลา 3 เดือน หน่วยลงทุนของกองทุน KFF6MHC ในช่วงเวลา 6 เดือนและหน่วยลงทุนของกองทุน KFF1YGN ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก​

ประเภท