​​​​​

กองทุน

กองทุนส่วนบุคคล​

Linked Slide

รู้จักกองทุนส่วนบุคคล

ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินที่แตกต่าง ให้การลงทุนก้าวสู่เอกสิทธิ์อีกระดับด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

 • กองทุนส่วนบุคคลมีความคล่องตัวสูง สามารถจัดตั้งโดยบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลและนิติบุคคล
 • ร่วมกำหนดและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด
 • จัดพอร์ตและจัดการการลงทุนให้ตามวัตถุประสงค์โดยผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ
 • ลดภาระการติดต่อสถาบันการเงิน การติดตามข่าวสาร และการบริหารเงินด้วยตัวเอง

จุดเด่นของกองทุน

 • บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์
 • แสวงหาโอกาสการลงทุนและกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของการลงทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์
 • การลงทุนมีความคล่องตัวสูง ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
 • บริษัทจัดการมีอำนาจในการต่อรองสูง เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการการลงทุนเอง
 • มีเจ้าหน้าที่การตลาดกองทุนส่วนบุคคลดูแล ติดตามพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งรายงานและให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริการของกองทุน

 • K-Cyber Private Fund ดูข้อมูลการลงทุนส่วนบุคคลสะดวกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • K-SMS Private Fund แจ้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานกองทุน
 • นำส่งรายงานการลงทุนเป็นรายเดือน
 • รับข่าวสารจากผู้จัดการกองทุนทุกเดือน
 • มีช่องทางบริการส่งรายงานการลงทุนที่หลากหลาย
 • กิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

นโยบายการลงทุน

นโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้น

ดูนโยบาย

นโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ดูนโยบาย

นโยบายแบบผสม

ดูนโยบาย

​การลงทุนในต่างประเทศ

ดูนโยบาย

ระดับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน

จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ.กสิกรไทย

​​​