กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

ความน่าสนใจของกองทุน

 • เน้นลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกำไรในรูป Passive Income เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าเช่าระยะยาว
  และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
  ที่ได้รับกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี และโอกาสได้รับผลตอบแทน
  ในวัยเกษียณ
 • มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
  เพราะสินทรัพย์ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง
  ดีกว่าการลงทุนในหุ้น
 • มีการกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  โดยเฉพาะสิงค์โปร์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ1

ความน่าสนใจของกองทุน

 • เน้นลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกำไรในรูป Passive Income เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าเช่าระยะยาว และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ได้รับกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี และโอกาสได้รับผลตอบแทนในวัยเกษียณ
 • มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
  เพราะสินทรัพย์ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง
  ดีกว่าการลงทุนในหุ้น
 • มีการกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงค์โปร์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ1

เปิดโอกาสสะสมกำไรอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างของธุรกิจ
ที่คาดว่ากองทุนจะลงทุน

TFFIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ได้แก่
ทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ท่าอากาศยาน และกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

TFFIF ได้รับกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
จากค่าผ่านทางสุทธิ และจากการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ของปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษ

ที่มา http://www.tffif.com/th

BTSIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท

ลงทุนในกิจการขนส่งทางรถไฟฟ้า (BTS) สายสีเขียว คือ
สายสนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน
และ สายหมอชิต – อ่อนนุช อีกทั้งมีโอกาสรับรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยหนุนของรัฐบาลที่มีแผนขยายเส้นทางอย่างต่อเนื่อง

BTSIF มีรายได้หลักจากค่าโดยสารสุทธิของ BTS
ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากและมีโอกาสเติบโต
จากการปรับขึ้นค่าโดยสารได้ในระยะยาว

ที่มา http://www.btsgif.com/th/home

CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าเป็นหลัก ได้แก่
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ในเครือ CPN

CPNREIT ได้รับค่าเช่าพื้นที่
จากการทำสัญญาระยะยาว

ที่มา บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 30 ต.ค. 62

Ascendas REIT
(Ascendas real estate investment trust)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจเช่าพื้นที่สำนักงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น REIT รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งมีการขยายการลงทุนไปยัง ออสเตรเลีย และอังกฤษ อีกด้วย

Ascendas REIT ได้รับค่าเช่าพื้นที่
จากการทำสัญญาระยะยาว

ที่มา บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 30 ต.ค. 62

ระดับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ฯ
ในภูมิภาคต่างๆ ย้อนหลัง 10 ปี (2552 – 2562)

กราฟแสดงให้เห็นว่าระดับผลตอบแทนรวม
ของประเทศไทยและสิงคโปร์
มีการเติบโตสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งใน
ทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น

ระดับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ฯ ในภูมิภาคต่างๆ ย้อนหลัง 10 ปี (2552 – 2562)

กราฟแสดงให้เห็นว่าระดับผลตอบแทนรวม
ของประเทศไทยและสิงคโปร์
มีการเติบโตสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งใน
ทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นเพียง 500 บาท ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K-PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

เริ่มต้นเพียง 500 บาท
ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K-PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานคืออะไร?

กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เช่น กิจการระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร

เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง Passive Income และโอกาสสะสมผลกำไร เพื่อวัยเกษียณ
 2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและรับความเสี่ยงได้สูง

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988