กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า?

ไม่เคยมีกองทุน เพราะ ...

 • ไม่รู้จะเลือกกองทุนไหนดี กองทุนมีมากมายหลายประเภท

 • ไม่อยากเสี่ยงมาก แต่ก็ไม่อยากฝากเงินไว้เฉยๆ

มีกองทุนแล้ว แต่ ..

 • ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร ซื้อ-ขายไม่ทัน

 • ไม่พอใจในผลตอบแทน

 • ไม่รู้วิธีปรับพอร์ตตามตลาด อยากลงทุนระยะยาว

หากคุณเป็น 1 ในนั้น

เลือก K-FIT กองทุนที่ฟิตพอดีกับคุณ

กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
ปรับสัดส่วนตามสภาวะตลาด
คาดหวังผลตอบแทนได้ตามความเสี่ยง

เลือกให้ฟิต ได้ถึง 4 แบบ

กองทุน Fund of Fund

ที่เน้นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

 

กองทุน Fund of Fund

ที่เน้นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศ

 

กองทุน Fund of Fund

ที่เน้นการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

 

กองทุน Fund of Fund

ที่เน้นการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ

 

จุดเด่น K-FIT

คาดหวังผลตอบแทนได้ หากลงทุนตามระยะเวลาที่แนะนำ

กองทุน K-FIT มีการลงทุน 4 รูปแบบ แตกต่างกันตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้ โดยแนะนำให้ลงทุนประมาณ 3 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนี้

K-FIT อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด (ต่อปี)
K-FITS 3.0%
K-FITM 5.5%
K-FITL 7%
K-FITXL 8.5%

มีกระบวนการ Optimization เพื่อให้พอร์ตบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

Optimization เป็นกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการทางสถิติที่พัฒนาโดยทีมบริหารความเสี่ยงของบลจ.กสิกรไทย เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงต่ำที่สุด

บริหารโดยใช้มุมมองจากผู้จัดการกองทุน 2 ชั้น

การบริหารกองทุนร่วมกันระหว่าง ผู้จัดการกองทุน K-FIT ที่คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ระยะยาว และผู้จัดการกองทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในสินทรัพย์นั้นๆ โดยเฉพาะลองเล่นเกมส์*

เมื่อลงทุนครบ 1 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh ขายคืน คงเงินลงทุนไว้

เมื่อลงทุนครบ 2 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh ขายคืน คงเงินลงทุนไว้

เมื่อลงทุนครบ 3 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh ขายคืน คงเงินลงทุนไว้

เมื่อลงทุนครบ 1 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh ขายคืน

คงเงินลงทุนไว้

เมื่อลงทุนครบ 2 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh

ขายคืน

คงเงินลงทุนไว้

เมื่อลงทุนครบ 3 ปี

คุณจะทำอย่างไร

refresh

ขายคืน

คงเงินลงทุนไว้

กองทุนที่เหมาะกับคุณคือ K-FITS

K-FITS (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S)

ฟิตหน่อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป

กองทุน Fund of Fund ที่เน้นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้


เหมาะกับใคร
 1. ผู้รับความเสี่ยงได้น้อย
 2. ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3.0% ต่อปี

หนังสือชี้ชวน K-FITS

ทั้งนี้เป็นเพียงแบบทดสอบพฤติกรรมการลงทุนเท่านั้น ก่อนลงทุนควรทำแบบประเมินความเสี่ยง คำนึงถึงความสามารถในการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนที่เหมาะกับคุณคือ K-FITM

K-FITM (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M)

ฟิตกลางๆ สร้างการลงทุนให้แข็งแรง

กองทุน Fund of Fund ที่เน้นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ


เหมาะกับใคร
 1. ผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ
 2. ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 5.5% ต่อปี

หนังสือชี้ชวน K-FITM

ทั้งนี้เป็นเพียงแบบทดสอบพฤติกรรมการลงทุนเท่านั้น ก่อนลงทุนควรทำแบบประเมินความเสี่ยง คำนึงถึงความสามารถในการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนที่เหมาะกับคุณคือ K-FITL

K-FITL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L)

ฟิตจัด อัดแน่นทุกการลงทุน

กองทุน Fund of Fund ที่การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และหุ้นต่างประเทศด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน


เหมาะกับใคร
 1. ผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง จากการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ
 2. ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 7% ต่อปี

หนังสือชี้ชวน K-FITL

ทั้งนี้เป็นเพียงแบบทดสอบพฤติกรรมการลงทุนเท่านั้น ก่อนลงทุนควรทำแบบประเมินความเสี่ยง คำนึงถึงความสามารถในการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนที่เหมาะกับคุณคือ K-FITXL

K-FITXL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL)

ฟิตเต็มแรง แกร่งทุกการลงทุน

กองทุน Fund of Fund ที่เน้นการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศและหุ้นไทยด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน


เหมาะกับใคร
 1. ผู้รับความเสี่ยงได้สูง จากการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก
 2. ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 10.0% ต่อปี

หนังสือชี้ชวน K-FITXL

ทั้งนี้เป็นเพียงแบบทดสอบพฤติกรรมการลงทุนเท่านั้น ก่อนลงทุนควรทำแบบประเมินความเสี่ยง คำนึงถึงความสามารถในการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

FAQ

1. K-FIT แตกต่างจากกองทุนอื่นๆอย่างไร

แม้ว่ากองทุน K-FIT และกองทุนผสมทั่วๆไปจะเป็นกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนแบบ Multi-asset เหมือนกัน แต่สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆของ K-FIT มีการจัดสรรแบบยืดหยุ่น (Dynamic Asset Allocation) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดในขณะนั้น

2. ซื้อ K-FIT ตอนไหนถึงจะดี ต้องดูภาวะตลาดหรือไม่

เข้าลงทุนเวลาไหนก็ได้ที่ต้องการ เพราะเป็นการ จัดสรรการลงทุนเป็นพอร์ตฟอลิโอที่ประกอบด้วยสินทรัพย์หลายประเภท ทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อสร้างให้ K-FIT เป็นการลงทุนที่เหมาะกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ

3. ถืออยู่หลายกองทุน จะเปลี่ยนไปซื้อ K-FIT ดีหรือไม่

ถ้าต้องการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงต่ำที่สุด โมเดลการลงทุนของ K-FIT ก็เป็นคำตอบที่ดี เนื่องจากวิธีการ Optimization ที่จะทำให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรการลงทุนที่ดีที่สุด

4. ทำไมต้องถือครองถึง 3 ปี

ความตั้งใจบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน K-FIT นั้นคือการสร้างผลตอบแทนในทุกๆปีให้มีค่าสูงกว่าดัชนีชี้วัด แต่อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมาพบว่าการถือครองในระยะเวลา 3 ปี เป็นระยะเวลาที่ที่มีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ตาม

5. ถ้าซื้อแล้วมีกำไร ควรขาย หรือ ถือต่อ

การลงทุนใน K-FIT ออกแบบมาสำหรับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นถึงแม้ผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วแต่ยังมีความต้องการหาทางเลือกให้เงินออมมีผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคารและมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพผู้ลงทุนควรถือครองการลงทุนใน K-FIT ต่อไป

6. ถ้า K-FIT ผันผวนมาก ทำอย่างไร

ผันผวนมากก็ควรถือต่อ เพราะกองทุนออกแบบมาสำหรับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว มองภาพรวมเศรษฐกิจ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดอยู่แล้ว ในระยะสั้นอาจเกิดความผันผวนบ้าง แต่ถ้ามองการลงทุนในระยะยาว 3 ปี ก็มีโอกาสได้ตามเป้าหมาย


ติดต่อเรา

Reach us by phone

66-2673-3888

or mail to

KASIKORN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

ที่อยู่:

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2673-3888

โทรสาร:

0 2673-3988

อีเมล์:


ที่ตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดกลับขึ้นด้านบน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63

การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด/ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset contact center 02-673-3888
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988