ธุรกิจเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตสูง
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
กับกองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำ

 K-CHANGE-A(A), กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-USA

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ 30-40 ตัว
ที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย

โดยสามารถสร้างความได้เปรียบ
และเป็นผู้นำตลาดได้อย่างยั่งยืน

เหมาะกับใคร

ผู้ที่เชื่อมั่นในหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว

K-USA-A(A)

K-USA-A(D)

K-PLANET-A(A), กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-USXNDQ

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ 100 ตัวแรก
ตามดัชนี NASDAQ 100

โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี
ที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่น
กองทุน 5 ดาว Morningstar

เหมาะกับใคร

ผู้ที่จับจังหวะซื้อ-ขายตามดัชนี
ต้องการค่าธรรมเนียมต่ำ

K-USXNDQ-A(A)

K-USXNDQ-A(D)

กองทุน K-GTECH  ซื้อเลยผ่าน K PLUS / K-My Funds เริ่มต้นลงทุน, ลงทุนง่าย, ลงทุนออนไลน์, ลงทุนผ่านแอป

K-GTECH

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการเติบโต
ของเศรษฐกิจ

ลงทุนหุ้นเทคฯ เติบโตสูง 50-80 ตัว ทั่วโลก
ที่อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม
กองทุนหลัก 5 ดาว Morningstar

เหมาะกับใคร

ผู้ที่เห็นโอกาสเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

จับตาสถานการณ์
ตลาดทั่วโลก

บริษัทเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้

แม้จะยังมีความผันผวนในระยะสั้นจากนโยบายของ Fed

อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักร ช่วยลดแรงกดดันในหุ้นกลุ่มเติบโตสูง

ทำให้หุ้นกลุ่มนี้กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง จากราคาที่ถูก และมีแนวโน้มเติบโตสูง (หุ้น Growth น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว)

เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ

เช่น เทคโนโลยี 5G, รถยนต์ EV, เทคโนโลยี AI เป็นต้น และสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ อย่างชัดเจนจากพื้นฐานกำไรที่แข็งแกร่งกว่า

หากยังไม่ตรงใจ
หรือไม่เหมาะกับคุณ
เลือกดู
กลุ่มกองทุนแนะนำเพิ่มเติม

 กองทุนหุ้น เติบโตสวนทางตลาด, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนตราสารหนี้

โอกาสรับผลตอบแทน
ในช่วงดอกเบี้ยขาลง

และเพิ่มโอกาสทำกำไรจากต่างประเทศ

 กลุ่มกองทุนผสม, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนผสม

โอกาสรับผลตอบแทน
ในทุกสภาวะตลาด

กองทุนเดียวจบได้ครบทุกสินทรัพย์ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนหุ้นรักษ์โลก, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนหุ้นรักษ์โลก

โอกาสทำกำไร
พร้อมทำประโยชน์ให้โลก

ลงทุนหุ้นบริษัทที่เน้นความยั่งยืน
K-CHANGE-A(A) และ K-PLANET-A(A)

 กลุ่มกองทุนตราสารหนี้, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กองทุนหุ้น
เติบโตสวนทางตลาด

จังหวะหุ้นราคาดี
โอกาสทำกำไรยาว

เลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นจีน ไทย ทั่วโลก

  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com