K-PLAN

กลุ่มกองทุนผสม เลือกแพลนได้
มีผู้เชี่ยวชาญดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิด

เศรษฐกิจประเทศแกนหลักที่ชะลอตัว
ทำให้กองทุนผสมสามารถรับมือกับ
สภาวะตลาดที่มีความผันผวนได้ดี

China Open Country

การเปิดประเทศของจีน ช่วยหนุน
ภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของไทย
ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง

การขึ้นดอกเบี้ยของไทย ปรับตัวขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ส่งผลต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ทำไมต้อง K-PLAN จากกสิกรไทย

กองทุนผสม จัดพอร์ตและปรับสัดส่วน
การลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะกับ
ภาวะตลาด

เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตาม
สถานการณ์ สร้างโอกาสเพิ่มผล
ตอบแทนในตลาดขาขึ้น
ขณะที่จำกัดการขาดทุนช่วงตลาดขาลง

K-PLAN ,K-PLAN2 , K-PLAN3, morning star, กองทุนแนะนำม กองทุน 5 ดาว, กองทุนผลตอบแทนดี

ผลการดำเนินงานโดดเด่น
ติดอันดับ Morningstar Rating Overall 5 ดาว

(ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 66)

เลือกลงทุนได้ 2 กองทุน ตามสัดส่วนหุ้นที่เหมาะกับสไตล์คุณ

K-PLAN2

ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

ตัวอย่างทรัพย์สินที่
K-PLAN2 ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566)

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน
K-PLAN2

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน K-PLAN2
สนใจลงทุน คลิก!

K-PLAN3

เพิ่มโอกาสเติบโตในช่วงหุ้นขาขึ้น จำกัดการขาดทุนในช่วงตลาดขาลง
ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

ตัวอย่างทรัพย์สินที่
K-PLAN3 ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566)

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน
K-PLAN3

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน K-PLAN3
สนใจลงทุน คลิก!
พิเศษ! ลดค่าธรรมเนียมซื้อ
(Front end fee)
จาก 0.5% เหลือ 0.25%

เมื่อลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป
ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. – 28 ธ.ค. 66

เปรียบเทียบกองทุน
K-PLAN และกองทุนผสมอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนผสม

คือกองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดและปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงสูงเช่นกัน
ตราสารหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น มีความมั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ
สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้

ข้อดีคือ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนเดียว ก็จะได้กระจายความเสี่ยง ลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไร เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาปรับพอร์ตด้วยตัวเอง เพราะจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

เกี่ยวกับกองทุน K-PLAN

กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงของพอร์ตในทุกสถานการณ์ลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายหลากประเภท (Multi-Asset) โดยกำหนดสัดส่วนจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของพอร์ต จึงมีโอกาสเติบโตได้ดีในช่วงหุ้นขาขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อหุ้นเป็นขาลง ก็มีสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความผันผวนต่ำ ช่วยจำกัดการขาดทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอได้

ผู้ลงทุนสามารถเข้าลงทุนในช่วงใดก็ได้ เนื่องจากกองทุนจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามสัดส่วนให้สอดคล้อง เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดที่เหมาะสม ด้วยความเสี่ยงที่พอดีได้

สามารถถือครองหน่วยลงทุนต่อไปได้ หากผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วแต่ยังมีความต้องการหาโอกาสให้เงินเติบโต เพราะ K-PLAN3 เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว ออกแบบมาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม มุ่งสร้างผลตอบแทนในทุกช่วงภาวะตลาด

แนะนำให้ถือต่อแม้กองทุนผันผวนมาก เพราะผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เหมาะกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้นแม้ว่าระยะสั้นจะผันผวนบ้าง แต่หากถือลงทุนผ่านช่วงผันผวนไปได้ จะไม่พลาดโอกาสเติบโตในระยะยาว

ในด้านการเน้นลงทุนในประเทศ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ซึ่งใกล้ตัวกับผู้ลงทุนมากกว่า ดังนั้น สำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ
K-PLAN3 จึงตอบโจทย์มากกว่า

  • การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
  • การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด
  • K-PLAN2 และ K-PLAN3 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนโปรดทำควมเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com