กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูง
ทั้งในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

K-GINCOME กองทุนเดียวจบ ครบทุกสินทรัพย์
เพราะแต่ละสินทรัพย์มีหน้าที่แตกต่างกัน กองทุนจึงกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เช่น ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีการจ่ายปันผลสูง (Global Equity) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ทั้ง US High Yield, European High Yield รวมถึงตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เป็นต้น ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund,Class A (mth)-EUR (ข้อมูลกองทุนหลัก)

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1. แบบสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A))
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

2. แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))
สำหรับผู้ที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน
โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี

1. แบบสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A))
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

2. แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))
สำหรับผู้ที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน
โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี


K-GINCOME เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ แต่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

เหตุผลที่ควรลงทุนใน K-GINCOME
  1. มีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุน ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จากประเด็นระดับโลกโดยเฉพาะการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน
  2. มีการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยสินทรัพย์แต่ละประเภทจะสร้างผลตอบแทนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและให้โอกาสสร้างรายรับที่ดีด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk – Adjusted Income)
  3. มีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 500 กลยุทธ์ และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์กว่า 50 คน ทำหน้าที่มุ่งหาโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังรายรับในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยรับอยู่ที่ประมาณ 4-6% ต่อปี

เริ่มต้นเพียง 500 บาท ซื้อง่ายผ่าน

K-PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

เริ่มต้นเพียง 500 บาท ซื้อง่ายผ่าน

K-PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ


บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988