กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์
เพื่อการออมพิเศษ
: K-SUPSTAR-SSFX

ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มสูงสุด 200,000 บาท

WHY K-SUPSTAR-SSFX

 • ได้ลงทุนในของดี ราคาดี มีโอกาสเติบโตสูง

  เพราะเน้นลงทุนหุ้นไทยในบริษัทชั้นนำ ที่มีความมั่นคง ฝ่าฟันมาแล้วทุกสภาวะเศรษฐกิจ สามารถทำกำไรในระยะยาว

 • ทำกำไรตลอดเวลา ด้วยเทคนิค Tactical Trading

  ผู้จัดการกองทุนจับจังหวะซื้อ-ขาย หุ้นตลอดเวลา เพื่อโอกาสทำกำไรในทุกช่วง จึงสามารถสร้างกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และทำกำไรสะสมอย่างต่อเนื่องได้

 • บริหารด้วยกลยุทธ์เดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่ติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์

  K-SUPSTAR-SSFX บริหารและลงทุนรูปแบบเดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ทุกช่วงเวลา และสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัด แม้ในสภาวะที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปิดกราฟ ดูกราฟคลิก

  กองทุน K-STAR-A(R) มีผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอ
  แม้ในช่วงวิกฤตทางการเงิน

  ข้อมูล K-STAR-A(R) เพิ่มเติมคลิก

 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

  กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

เริ่มต้น 500 บาท ซื้อเลยผ่าน

 • ได้ลงทุนในของดี ราคาดี มีโอกาสเติบโตสูง

  เพราะเน้นลงทุนหุ้นไทยในบริษัทชั้นนำ ที่มีความมั่นคง ฝ่าฟันมาแล้วทุกสภาวะเศรษฐกิจ สามารถทำกำไรในระยะยาว

 • ทำกำไรตลอดเวลา ด้วยเทคนิค Tactical Trading

  ผู้จัดการกองทุนจับจังหวะซื้อ-ขาย หุ้นตลอดเวลา เพื่อโอกาสทำกำไรในทุกช่วง จึงสามารถสร้างกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และทำกำไรสะสมอย่างต่อเนื่องได้

 • บริหารด้วยกลยุทธ์เดียวกับกองทุน
  K-STAR-A(R) ที่ติดอันดับ 5 ดาว
  มอร์นิ่งสตาร์

  K-SUPSTAR-SSFX บริหารและลงทุนรูปแบบเดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ทุกช่วงเวลา และสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัด แม้ในสภาวะที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปิดกราฟ ดูกราฟคลิก

  กองทุน K-STAR-A(R) มีผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอ
  แม้ในช่วงวิกฤตทางการเงิน

  ข้อมูล K-STAR-A(R) เพิ่มเติมคลิก

 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

  กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

เริ่มต้น 500 บาท ซื้อเลยผ่าน

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

ลงทุนหุ้นไทย เลือกกสิกรไทย
บลจ.ยอดเยี่ยมจาก Morningstar 2020

และมั่นใจอีกขั้นกับ
รางวัลกองทุนลดหย่อนภาษียอดเยี่ยม ทั้ง LTF และ RMF

ลงทุนหุ้นไทย เลือกกสิกรไทย บลจ.ยอดเยี่ยมจาก Morningstar 2020
    และมั่นใจอีกขั้นกับ รางวัลกองทุนลดหย่อนภาษียอดเยี่ยม ทั้ง LTF และ RMF ลงทุนหุ้นไทย เลือกกสิกรไทย บลจ.ยอดเยี่ยมจาก Morningstar 2020
    และมั่นใจอีกขั้นกับ รางวัลกองทุนลดหย่อนภาษียอดเยี่ยม ทั้ง LTF และ RMF

FAQ กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1. กองทุน SSFX คืออะไร เหมาะกับใคร

 • SSFX ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund Extra หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กองทุนเพื่อการออมพิเศษ” คือ กองทุนลดหย่อนภาษีวงเงินพิเศษ ที่มีกำหนดระยะเวลาซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงินซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF แบบปกติ)
 • เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี ด้วยการลงทุนในหุ้นไทยในจังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลง และต้องการมีวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท นอกเหนือจากกองทุน SSF ปกติ

2. ลงทุนกองทุน SSF Extra
มากกว่า 200,000 บาทได้หรือไม่

 • สามารถลงทุนได้ แต่ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และกำไรที่ได้รับจากการขายคืน(เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม

3. ข้อควรทราบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกองทุน SSF Extra และ SSF หรือการขายคืนก่อนครบ 10 ปี
(นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน) มีอะไรบ้าง

 • 3.1 ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
 • 3.2 กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • 3.3 หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย exit fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย

4. กองทุน SSF คืออะไร เหมาะกับใคร

 • SSF ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กองทุนรวมเพื่อการออม” เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • เหมาะกับวัยทำงานที่มีรายได้ทั้งปีถึงเกณฑ์เสียภาษี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงินระยะยาว โดยเงินที่ผู้ลงทุนจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5. กองทุน SSF สามารถลงทุนในอะไรได้บ้าง

 • กองทุน SSF สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ทุกประเภทเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
  เช่น หุ้นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หน่วยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) รวมถึงกองทุนต่างประเทศ เป็นต้น

6. กองทุน SSF แตกต่างจากกองทุน LTF อย่างไร

กองทุน SSF
(Super Savings Fund)
กองทุน LTF
(Long Term Equity Fund)
 • กองทุนรวมเพื่อการออม
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • ลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • เน้นลงทุนในหุ้นไทย
 • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท (โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออม เพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท *)
 • ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท
 • ถือไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์
 • ถือไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
 • ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2563 - 2567
 • ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปี 2562
* การซื้อกองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

7. กองทุน RMF แบบใหม่กับแบบเก่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร

กองทุน RMF แบบใหม่
(เกณฑ์ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
กองทุน RMF แบบเก่า
(เกณฑ์ถึงส้ินปี 2562)
 • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ *
 • ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ *
 • เมื่อเริ่มซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี
  แต่ ไม่มีขั้นต่ำ
 • เมื่อเริ่มซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี และต้องซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า
* การซื้อกองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988