จุดเด่น

ดูยอดเงินสะสมได้สะดวกรวดเร็ว

แสดงสถานะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งส่วนสมาชิกและส่วนนายจ้าง พร้อมสัดส่วนสินทรัพย์ตามแผนการลงทุน

ติดตามผลการดำเนินงานได้ทุกเวลา

แสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

เรียกดูใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนย้อนหลัง

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามรอบการรายงานประจำปี

เสี่ยงได้แค่ไหนรู้ใจตัวเอง

รู้ตัวตนของคุณด้วยแบบประเมินความเสี่ยง ก่อนปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน

ปรับแผนการลงทุนให้ตรงใจ

เลือกแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

คำนวณแผนเกษียณอายุได้ง่าย

ช่วยคุณวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิตบวกๆ ในวัยเกษียณ

แนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

ลงทุนเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ผ่าน K-My Funds

สมัครบริการ

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกด้วย Username และ Password ที่แสดงอยู่ในรายงานใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Statement) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กรณีเป็นสมาชิกใหม่จะได้รับหนังสือแจ้งรหัสภายหลังจากการนำส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมกำหนด Username และ Password ใหม่

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดและยืนยัน PIN Code

ขั้นตอนที่ 4

เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่กำหนดใหม่

ขั้นตอนที่ 5

เริ่มต้นใช้งาน K-My PVD

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับสมาชิกเดิม :
บลจ.กสิกรไทย ได้ดำเนินการจัดส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่สมาชิกทุกราย โดยแสดงอยู่ในรายงานใบแจ้งยอดเงินกองทุนของสมาชิกรอบรายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำหรับสมาชิกใหม่ :
บลจ.กสิกรไทย จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ภายหลังจากการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพครั้งแรก

กรณีเคยลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก :
ให้ไปที่เมนูลืมรหัสผ่าน (Forget Password) ใส่ User Name และ e-mail address   ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปใน อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

กรณีไม่เคยลงทะเบียนใช้งาน :
ให้ติดต่อขอรับ username และ password มาที่อีเมล ka.pvdcallcenter@kasikornasset.com โดยระบุหัวข้ออีเมล์ '(ชื่อสมาชิก) ขอ username และ password สำหรับเข้าระบบ' พร้อมแจ้งรายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตน ดังนี้

1. ชื่อบริษัทนายจ้าง
2. รหัสพนักงาน
3. ชื่อ-นามสกุล
4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ทีมงานจะตอบกลับทางอีเมล ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง

k-my-pvd