ทำไมต้อง K-PLAN3

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนในกลุ่ม K-PLAN

FAQ K-PLAN3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง K-PLAN3

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนในกลุ่ม K-PLAN

FAQ K-PLAN3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง K-PLAN3

เพราะ Balance ดี ชีวิตก็ดีได้ ไม่กังวลกับผลตอบแทน

 • กองทุน K-PLAN3 ติดอันดับ Morningstar® Rating 5 ดาวยาวนานที่สุดเป็นระยะเวลา 19 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา
 • กองทุน K-PLAN3 ติดอันดับ Morningstar® Rating 5 ดาวยาวนานที่สุดเป็นระยะเวลา 19 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา
 • กองทุน K-PLAN3 มีผลตอบแทนโดดเด่นติดอันดับ Top Quartile อย่างสม่ำเสมอ

Rolling return ของกองทุน K-PLAN3 เทียบกับกลุ่ม Moderate Allocation

*ในกลุ่ม Moderate Allocation
ข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 61
ที่มา: Morningstar®


เพราะ Balance ดี ชีวิตก็ดีได้ ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้น หรือจะลง

 • ไม่พลาดโอกาสเติบโตดีในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น
  • ลงทุนหุ้นได้สูงสุด 55% โดยเลือกหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตสูง

 • ไม่เสี่ยงเกินไปในช่วงตลาดหุ้นขาลง
  • เพราะช่วยลดการขาดทุนจากตลาดใดตลาดหนึ่ง ด้วยการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Multi-asset) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทองคำ เป็นต้น


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง


Scroll bar

( Click to close )

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
K-PLAN3 -2.33% -3.28% -0.05% 6.68% 4.99% 3.85% N/A 7.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.04% -1.65% 1.64% 6.78% 4.48% 3.98% N/A 7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี) 5.90 6.11 5.58 5.07 6.72 7.94 N/A 8.46
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี) 4.63 4.51 4.38 3.73 5.47 6.20 N/A 7.20

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 61


กลุ่มกองทุน K-PLAN ทั้งหมด

เลือกสัดส่วนหุ้นที่พอดีกับคุณ มั่นใจได้ ไม่ว่าเลือกกองทุนไหน ก็ได้ระดับ 5 ดาวจาก Morningstar®

ตราสารหนี้ 100%

K-PLAN1

 • ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป เพื่อการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • เหมาะกับการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป
หุ้น 30%
Multi - Asset 70%

K-PLAN2

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 5 ปีขึ้นไป
หุ้น 55%
Multi - Asset 45%

K-PLAN3

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 5 ปีขึ้นไป

กลุ่มกองทุน K-PLAN ทั้งหมด

มีให้คุณเลือกได้ ปรับเพิ่มสัดส่วนหุ้น เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

ตราสารหนี้ 100%

K-PLAN1

 • ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป เพื่อการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • เหมาะกับการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป
หุ้น 30%
Multi - Asset 70%

K-PLAN2

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 5 ปีขึ้นไป
หุ้น 55%
Multi - Asset 45%

K-PLAN3

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 5 ปีขึ้นไป

FAQ

1.ทำไม K-PLAN3 จึงตอบโจทย์ เบ็ดเสร็จในกองเดียว (กองเดียวจบ) ?

กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงของพอร์ตในทุกสถานการณ์ลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายหลากประเภท (Multi-Asset) โดยกำหนดสัดส่วนจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของพอร์ต จึงมีโอกาสเติบโตได้ดีในช่วงหุ้นขาขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อหุ้นเป็นขาลง ก็มีสินทรัพย์อื่นๆเช่น ตราสารหนี้และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความผันผวนต่ำ ช่วยจำกัดการขาดทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอได้

2. ช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าลงทุน ?

ผู้ลงทุนสามารถเข้าลงทุนในช่วงใดก็ได้ เนื่องจากกองทุนจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆตามสัดส่วนให้สอดคล้อง เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดที่เหมาะสม ด้วยความเสี่ยงที่พอดีได้

3. ถ้าซื้อแล้วมีกำไร ควรขาย หรือ ถือต่อ ?

สามารถถือครองหน่วยลงทุนต่อไปได้ หากผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วแต่ยังมีความต้องการหาโอกาสให้เงินเติบโต เพราะ K-PLAN3 เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว ออกแบบมาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม มุ่งสร้างผลตอบแทนในทุกช่วงภาวะตลาด

4. ถ้ากองทุนมีความผันผวนมาก ผู้ลงทุนควรทำอย่างไร ?

แนะนำให้ถือต่อแม้กองทุนผันผวนมาก เพราะผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่นๆตามสัดส่วนที่เหมาะสม เหมาะกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้นแม้ว่าระยะสั้นจะผันผวนบ้าง แต่หากถือ / ลงทุนผ่านช่วงผันผวนไปได้ จะไม่พลาดโอกาสเติบโตในระยะยาว

5. K-PLAN3 แตกต่างจากกองทุนผสมอื่นๆอย่างไร ?

ในด้านการเน้นลงทุนในประเทศ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ซึ่งใกล้ตัวกับผู้ลงทุนมากกว่า ดังนั้น สำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ K-PLAN3 จึงตอบโจทย์มากกว่า


กลับขึ้นด้านบน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล

เคยซื้อกองทุนกสิกรไทย
หรือไม่?

ซื้อกองทุนที่

ที่สาขา

อีเมล

เบอร์โทรติดต่อกลับ

หัวข้อที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกลับขึ้นด้านบน

Overall Rating โดย Morningstar® ข้อมูลวันที่ 31 พ.ค. 61

กองทุน K-PLAN3 จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 52

ตัวชี้วัดกองทุน K-PLAN3: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) TBMA Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) MSCI All Country World Index (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนีดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (SIBU12M Index) (15%) บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานของ AIMC/ การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด/ กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 จะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ/ สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988

Why K-PLAN3?

Historical Returns

Funds under K-PLAN

Let's us khow?

Why K-PLAN3?

Historical Returns

Funds under K-PLAN

Let's us khow?

Why K-PLAN3?

Because a Good Balance gives you a Good Life, no worry about returns

 • K-PLAN3 has been rated 5 stars by Morningstar for 19 straight months since November 2016 – the longest duration ever in its category.
 • K-PLAN3 has been rated 5 stars by Morningstar for 19 straight months since November 2016 – the longest duration ever in its category.
 • K-PLAN3’s outstanding returns have been in the Top Quartile since its inception.

Rolling return of K-PLAN3 in Moderate Allocation funds

*Moderate Allocation category,
as of May 31, 2018,
Source: Morningstar®


Because Good Life, whether in a bull or bear market

 • Never miss an opportunity to gain from a bull market
  • Investment in stocks up to 55% of the portfolio, focusing on large-cap stocks with sound fundamentals and high growth outlook

 • Never take too much risk in a bear market
  • Minimize losses in any particular market with multi-asset allocation, domestic and overseas; for example, deposits, debt instruments, mutual funds, property mutual funds, real estate investment trusts (REITs), and gold


Past Performance


Scroll bar

( Click to close )

Since beginning of the year 3
months
6
months
1 year
(p.a.)
3 year
(p.a.)
5 year
(p.a.)
10 year
(p.a.)
Since inception
(p.a.)
K-PLAN3 -2.33% -3.28% -0.05% 6.68% 4.99% 3.85% N/A 7.99%
Benchmark Return -0.04% -1.65% 1.64% 6.78% 4.48% 3.98% N/A 7.29%
Fund Standard deviation(% p.a.) 5.90 6.11 5.58 5.07 6.72 7.94 N/A 8.46
Benchmark Standard deviation(% p.a.) 4.63 4.51 4.38 3.73 5.47 6.20 N/A 7.20

Fund Data / Past Performance as of May 31, 2018


All K-PLAN

Choose a plan that you prefer, All Bert performance fund rated by Morningstar®

100%
Fixed-Income
Securities

K-PLAN1

 • Total investment in Thai and foreign fixed-income securities with high quality and credit rating of A and above to create returns within moderate risk level
 • Good for investment horizon of 6 months or more
30% Stocks
70% Fixed-Income
Securities

K-PLAN2

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 30% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 5 years or more
55% Stocks
45% Fixed-Income
Securities

K-PLAN3

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 55% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 5 years or more

All K-PLAN

Choose a plan that you prefer, All Bert performance fund rated by Morningstar®

100%
Fixed-Income
Securities

K-PLAN1

 • Total investment in Thai and foreign fixed-income securities with high quality and credit rating of A and above to create returns within moderate risk level
 • Good for investment horizon of 6 months or more
30% Stocks
70% Fixed-Income
Securities

K-PLAN2

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 30% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 5 years or more
55% Stocks
45% Fixed-Income
Securities

K-PLAN3

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 55% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 5 years or more

Let's us khow?

Name - Lastname

Invested in Kasikornthai Mutual fund?

Invested Channel

Branch

Email

Phone

Related questionsBack to top

Overall Rating by Morningstar® May 31, 2018

K-PLAN 3’s inception date is October 28, 2009.

K-PLAN 3 Fund Benchmark: 40% of SET TRI composite index, 30% of TBMA Government Bond Total Return Index with maturity of 1-3 years, 15% of MSCI All Country World Index, converted to Thai Baht on the calculation date, 15% of 12-month US dollar interbank lending rate (SIBU12M Index) plus Average Credit Spread of 1-year Investment Grade Corporate (BBB), during the return

Past performance is no guarantee of future results. / The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. / Bond investments may contain interest rate risk. / Securities investments may be exposed to risk as prices can fluctuate due to market factors. / Overseas investments in K-PLAN 2 and K-PLAN 3 Funds are limited to 30 percent of total net asset value, with FX hedging at a minimum of 90 percent of total investment value in international bonds, but there is no FX hedging for investments in international equities. / Interested investors may request a prospectus at any KBank branch. / Investors should understand the products, investment return conditions and risks before making investment decisions.

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988