บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

252/10 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 40 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น L ,11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 26-29 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D และ ชั้น 21 โซน A-C ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8, 15-17, 21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20–21, ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

942/170-171 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1
942/81 พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8, 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ UNIT 1A ชั้น 6 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2 และ 20 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 , 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330