กองทุนแนะนำ

K-CLIMATE-A(A)

ลงทุนหุ้นทั่วโลก
ที่มีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ Climate Change

กระแสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainability Investment) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ ในระยะยาว

ไตรมาส 4/2565 มีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนกลุ่ม Global Sustainable Funds 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 (ที่มา Morningstar)

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหา Climate Change ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมาก

ทำไมต้องเลือก K-CLIMATE-A(A) จากกสิกรไทย

เพราะเป็น กองทุนแรกในไทยที่สนับสนุนเรื่องการแก้ไขสภาวะแวดล้อมเป็นหลัก ผ่านกองทุนหลัก LO Funds – Climate Transition (USD), I Class A ที่ได้รับมาตรฐานการลงทุนอย่างยั่งยืนตาม SFDR Article 8
(28 ก.พ. 66)

ผลการดำเนินงานกองทุน K-CLIMATE-A(A)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-CLIMATE

K-CLIMATE-A(A)

ต้นปีถึงปัจจุบัน
5.32%
3 เดือน
0.70%
6 เดือน
-2.00%
1 ปี (ต่อปี)
-12.39%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
3.21%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
4.28%
3 เดือน
-0.77%
6 เดือน
2.34%
1 ปี (ต่อปี)
-5.90%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
7.84%

ดัชนีชี้วัด MSCI World Net Total Return USD / ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 / กองทุนจัดตั้งเมื่อ 17 ก.ย. 63 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต

ตัวอย่างหุ้นที่กองทุน K-CLIMATE-A(A) ลงทุน

กองทุนหลักแบ่งการคัดเลือกหุ้นออกเป็น 2 ส่วน

ธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon-constrained World)

Crown Holdings

ผู้ผลิตกระป๋องเหล็กและอลูมิเนียม ลดการใช้พลังงานและน้ำในการผลิต และตั้งเป้าการทิ้งขยะเป็นศูนย์ภายในปี 2573

Knorr-Bremse

ผู้ผลิตเบรครถยนต์และรถไฟเยอรมัน

Compass Group

ผู้ในบริการ Catering โดยใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น

Mastec

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

NextEra Energy

ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม แสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน ในสหรัฐฯ และแคนาดา

ธุรกิจที่มีการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Carbon-damaged World)

Verisk

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บริษัทประกันภัย การเงิน และพลังงาน ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้

Carrier

บริษัทพัฒนาน้ำยาแอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Bently Systems

ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เปรียบเทียบกองทุน K-CLIMATE-A(A) และกองทุนหุ้นโลกอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อธีมการลงทุน โดยเชื่อว่าผู้ลงทุนทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่สามารถแก้ปัญหาโลกร้อน อีกทั้งนานาประเทศมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯมี Inflation Reduction Act ฝั่งยุโรปมีแผน RePowerEu รวมถึงจีนก็อยู่ในแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ผู้ลงทุนเดิมและผู้ลงทุนใหม่ สามารถลงทุนได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ผู้จัดการกองทุนหลักคัดกรองหุ้นจาก 2,500 ตัว จนเหลือ 750 ตัว ที่เข้าธีม Climate Change อย่างแท้จริง ซึ่งเพียงพอในการคัดสรรหุ้นเพื่อสร้างพอร์ตที่ดีได้
การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องการลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม โดยผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางควรมีกองทุนหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 30% ของพอร์ต เพื่อกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวน
ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

  • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน

  • K-CLIMATE-A(A) ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ K-CHANGE กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าหน่วยลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com