กองทุนแนะนำ

K-VIETNAM

กองทุนหุ้นเวียดนาม
ผลตอบแทนโดดเด่นชนะดัชนีชี้วัด

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตสูงสุด

เมื่อเทียบกลุ่ม ASEAN Emerging Markets*
จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

*ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

จำนวนประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนสูงที่สุดในอาเซียน

เป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในระยะยาว

การสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายด้าน

เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ข้อตกลง
ทางการค้ากับนานาประเทศ การปรับเปลี่ยน
กฏระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ (FDI) และการปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุน

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติอยู่ในระดับสูง

เพื่อใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นทั่วโลก

ทำไมต้อง K-VIETNAM จากกสิกรไทย

ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปโภคบริโภค และการเงิน

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-VIETNAM

ลงทุนตรงกับหุ้นเวียดนามชั้นนำ
ผลตอบแทนโดดเด่น
เอาชนะดัชนีชี้วัดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

K-VIETNAM-RMF

ลงทุนหุ้นเวียดนามมาแรง โอกาสทำกำไรโตเพื่อวัยเกษียณ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ใหม่ K-VIETNAM-SSF

ลงทุนระยะยาวกับหุ้นเวียดนาม โอกาสสะสมผลตอบแทนเพื่ออนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-VIETNAM

K-VIETNAM

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-15.21%
ต้นปีถึงปัจจุบัน
-24.68%
3 เดือน
-4.85%
3 เดือน
-3.64%
6 เดือน
-14.71%
6 เดือน
-19.25%
1 ปี (ต่อปี)
-13.90%
1 ปี (ต่อปี)
-23.40%
3 ปี (ต่อปี)
9.67%
3 ปี (ต่อปี)
3.29%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
6.79%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
3.17%

MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต / กองทุนจัดตั้ง 25 ต.ค. 61 / ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65

ผลการดำเนินงานโดดเด่น
ติด Top quartile อันดับ 1

(ในกลุ่ม Thailand OE Vietnam Equity
ข้อมูล Morningstar ณ 31 ส.ค. 65)

คัดสรรและลงทุนตรงในบริษัท
ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

และได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว

โอกาสดีในการเข้าลงทุนจากระดับราคาหุ้นที่ยังถูก

และมีโอกาสเติบโตสูงจากการเตรียมถูกปรับสถานะเป็นตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets
(ปัจจุบันเป็น Frontier Markets)


ตัวอย่างหุ้นที่
กองทุน K-VIETNAM ลงทุน (ณ 30 ก.ย. 65)

Masan Group Corporation
Vinhomes Joint Stock Company
Vingroup Joint Stock Company
Mobile World Investment Corporation
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company

เปรียบเทียบกองทุน
K-VIETNAM และกองทุนหุ้นอาเซียนอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนหุ้นเวียดนาม

  • การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะกระทบภาคการส่งออกของเวียดนามด้วย
  • Margin Lending ของนักลงทุนรายย่อยยังอยู่ในระดับสูง เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างมีนัยยะ ทำให้หุ้นบางส่วนถูกบังคับขายเพิ่มแรงกดดันในตลาด อย่างไรก็ตาม คาดว่าระดับ Margin Lending ของนักลงทุนรายย่อยได้ปรับตัวลงใกล้จุดสมดุลมากขึ้น ทำให้ความผันผวนจากการบังคับขายค่อยๆลดน้อยลง
  • ค่าเงินเวียดนามด่องที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม เงินทุนสำรองที่สูงเป็นประวัติการณ์และภาคส่งออกที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน เวียดนามด่องได้

เกี่ยวกับกองทุน K-VIETNAM

เนื่องจากหุ้นเวียดนามส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตสูงซึ่งมีแนวโน้มเติบโตของผลกำไร ขยายธุรกิจต่อเนื่อง และมีโอกาสจ่ายปันผลน้อยกว่าหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

เนื่องจากการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

  • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน
  • K-VIETNAM และ K-AEC ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com