ทำไมต้อง K-PLAN3

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนในกลุ่ม K-PLAN

FAQ K-PLAN3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง K-PLAN3

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนในกลุ่ม K-PLAN

FAQ K-PLAN3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง K-PLAN3

เพราะ Balance ดี ชีวิตก็ดีได้ ไม่กังวลกับผลตอบแทน

 • กองทุน K-PLAN3 ติดอันดับ Morningstar® Rating 5 ดาวยาวนานที่สุดเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา
 • กองทุน K-PLAN3 ติดอันดับ Morningstar® Rating 5 ดาวยาวนานที่สุดเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา

เพราะ Balance ดี ชีวิตก็ดีได้ ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้น หรือจะลง

 • ไม่พลาดโอกาสเติบโตดีในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น
  • ลงทุนหุ้นได้สูงสุด 55% โดยเลือกหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตสูง

 • ไม่เสี่ยงเกินไปในช่วงตลาดหุ้นขาลง
  • เพราะช่วยลดการขาดทุนจากตลาดใดตลาดหนึ่ง ด้วยการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Multi-asset) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทองคำ เป็นต้น


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง


Scroll bar

( Click to close )

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
K-PLAN3 -0.54% 5.56% 0.40% 3.07% 6.95% 5.26% N/A 7.91%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.84% 4.57% 1.56% 4.58% 6.49% 4.86% N/A 7.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี) 6.16 6.06 6.49 5.96 6.42 6.96 N/A 8.39
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี) 4.97 4.99 5.10 4.64 5.13 5.56 N/A 7.14

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ข้อมูล วันที่ 28 ก.ย. 61


กลุ่มกองทุน K-PLAN ทั้งหมด

เลือกสัดส่วนหุ้นที่พอดีกับคุณ มั่นใจได้ ไม่ว่าเลือกกองทุนไหน ก็การันตีได้ด้วยกองทุนติดดาวจาก Morningstar®*

ตราสารหนี้ 100%

K-PLAN1

 • ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป เพื่อการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • เหมาะกับการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป
หุ้น 30%
Multi - Asset 70%

K-PLAN2

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนใน หุ้นสูงสุด 30% สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 3 ปีขึ้นไป
หุ้น 55%
Multi - Asset 45%

K-PLAN3

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนใน หุ้นสูงสุด 55% สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 3 ปีขึ้นไป

กลุ่มกองทุน K-PLAN ทั้งหมด

เลือกสัดส่วนหุ้นที่พอดีกับคุณ มั่นใจได้ ไม่ว่าเลือกกองทุนไหน ก็การันตีได้ด้วยกองทุนติดดาวจาก Morningstar®*

ตราสารหนี้ 100%

K-PLAN1

 • ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป เพื่อการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • เหมาะกับการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป
หุ้น 30%
Multi - Asset 70%

K-PLAN2

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนใน หุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 3 ปีขึ้นไป
หุ้น 55%
Multi - Asset 45%

K-PLAN3

 • ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนใน หุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
 • เหมาะกับการลงทุน 3 ปีขึ้นไป

FAQ

1.ทำไม K-PLAN3 จึงตอบโจทย์ เบ็ดเสร็จในกองเดียว (กองเดียวจบ) ?

กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงของพอร์ตในทุกสถานการณ์ลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายหลากประเภท (Multi-Asset) โดยกำหนดสัดส่วนจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของพอร์ต จึงมีโอกาสเติบโตได้ดีในช่วงหุ้นขาขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อหุ้นเป็นขาลง ก็มีสินทรัพย์อื่นๆเช่น ตราสารหนี้และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความผันผวนต่ำ ช่วยจำกัดการขาดทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอได้

2. ช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าลงทุน ?

ผู้ลงทุนสามารถเข้าลงทุนในช่วงใดก็ได้ เนื่องจากกองทุนจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆตามสัดส่วนให้สอดคล้อง เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดที่เหมาะสม ด้วยความเสี่ยงที่พอดีได้

3. ถ้าซื้อแล้วมีกำไร ควรขาย หรือ ถือต่อ ?

สามารถถือครองหน่วยลงทุนต่อไปได้ หากผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วแต่ยังมีความต้องการหาโอกาสให้เงินเติบโต เพราะ K-PLAN3 เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว ออกแบบมาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม มุ่งสร้างผลตอบแทนในทุกช่วงภาวะตลาด

4. ถ้ากองทุนมีความผันผวนมาก ผู้ลงทุนควรทำอย่างไร ?

แนะนำให้ถือต่อแม้กองทุนผันผวนมาก เพราะผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่นๆตามสัดส่วนที่เหมาะสม เหมาะกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้นแม้ว่าระยะสั้นจะผันผวนบ้าง แต่หากถือ / ลงทุนผ่านช่วงผันผวนไปได้ จะไม่พลาดโอกาสเติบโตในระยะยาว

5. K-PLAN3 แตกต่างจากกองทุนผสมอื่นๆอย่างไร ?

ในด้านการเน้นลงทุนในประเทศ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ซึ่งใกล้ตัวกับผู้ลงทุนมากกว่า ดังนั้น สำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ K-PLAN3 จึงตอบโจทย์มากกว่า


กลับขึ้นด้านบน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล

เคยซื้อกองทุนกสิกรไทย
หรือไม่?

ซื้อกองทุนที่

ที่สาขา

อีเมล

เบอร์โทรติดต่อกลับ

หัวข้อที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกลับขึ้นด้านบน

*Morningstar® ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61

 • K-PLAN1 กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Short Term Bond
 • K-PLAN2 กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Conservative Allocation
 • K-PLAN3 กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Moderate Allocation

@ สงวนลิขสิทธิ์2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรช์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนหรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุน K-PLAN3 จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 52

ตัวชี้วัดกองทุน K-PLAN3: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) TBMA Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) MSCI All Country World Index (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนีดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (SIBU12M Index) (15%) บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานของ AIMC/ การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด/ กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 จะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ/ สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988

Why K-PLAN3?

Historical Returns

Funds under K-PLAN

Let's us khow?

Why K-PLAN3?

Historical Returns

Funds under K-PLAN

Let's us khow?

Why K-PLAN3?

Because a Good Balance gives you a Good Life, no worry about returns

 • K-PLAN3 has been rated 5 stars by Morningstar for 24 straight months since November 2016 – the longest duration ever in its category.
 • K-PLAN3 has been rated 5 stars by Morningstar for 24 straight months since November 2016 – the longest duration ever in its category.
 • K-PLAN3 ’s outstanding returns have been in the Top Quartile since its inception.

Because Good Life, whether in a bull or bear market

 • Never miss an opportunity to gain from a bull market
  • Investment in stocks up to 55% of the portfolio, focusing on large-cap stocks with sound fundamentals and high growth outlook

 • Never take too much risk in a bear market
  • Minimize losses in any particular market with multi-asset allocation, domestic and overseas; for example, deposits, debt instruments, mutual funds, property mutual funds, real estate investment trusts (REITs), and gold


Past Performance


Scroll bar

( Click to close )

Since beginning of the year 3
months
6
months
1 year
(p.a.)
3 year
(p.a.)
5 year
(p.a.)
10 year
(p.a.)
Since inception
(p.a.)
K-PLAN3 -0.54% 5.56% 0.40% 3.07% 6.95% 5.26% N/A 7.91%
Benchmark Return 1.84% 4.57% 1.56% 4.58% 6.49% 4.86% N/A 7.24%
Fund Standard deviation(% p.a.) 6.16 6.06 6.49 5.96 6.42 6.96 N/A 8.39
Benchmark Standard deviation(% p.a.) 4.97 4.99 5.10 4.64 5.13 5.56 N/A 7.14

Fund Data / Past Performance As of Sep 28, 2018


All K-PLAN

Choose a plan that you prefer, All Best performance fund rated by Morningstar®*

100%
Fixed-Income
Securities

K-PLAN1

 • Total investment in Thai and foreign fixed-income securities with high quality and credit rating of A and above to create returns within moderate risk level
 • Good for investment horizon of 6 months or more
30% Stocks
70% Fixed-Income
Securities

K-PLAN2

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 30% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 3 years or more
55% Stocks
45% Fixed-Income
Securities

K-PLAN3

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 55% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 3 years or more

All K-PLAN

Choose a plan that you prefer, All Best performance fund rated by Morningstar®*

100%
Fixed-Income
Securities

K-PLAN1

 • Total investment in Thai and foreign fixed-income securities with high quality and credit rating of A and above to create returns within moderate risk level
 • Good for investment horizon of 6 months or more
30% Stocks
70% Fixed-Income
Securities

K-PLAN2

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 30% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 3 years or more
55% Stocks
45% Fixed-Income
Securities

K-PLAN3

 • Mixed investment with proportion of stocks increased to 55% for greater potential returns, with the remainder diversified in various assets
 • Good for investment horizon of 3 years or more

Let's us khow?

Name - Lastname

Invested in Kasikornthai Mutual fund?

Invested Channel

Branch

Email

Phone

Related questionsBack to top

*Morningstar® September 30, 2018

 • K-PLAN1 received a 4-Star Overall Morningstar RatingTM in Short Term Bond category
 • K-PLAN2 received a 5-Star Overall Morningstar RatingTM in Conservative Allocation category
 • K-PLAN3 received a 5-Star Overall Morningstar RatingTM in Moderate Allocation category

© 2018 Morningstar, Inc. All right reserved. The information contained herein: (1) Is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

K-PLAN3’s inception date is October 28, 2009.

K-PLAN3 Fund Benchmark: 40% of SET TRI composite index, 30% of TBMA Government Bond Total Return Index with maturity of 1-3 years, 15% of MSCI All Country World Index, converted to Thai Baht on the calculation date, 15% of 12-month US dollar interbank lending rate (SIBU12M Index) plus Average Credit Spread of 1-year Investment Grade Corporate (BBB), during the return

Past performance is no guarantee of future results. / The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. / Bond investments may contain interest rate risk. / Securities investments may be exposed to risk as prices can fluctuate due to market factors. / Overseas investments in K-PLAN 2 and K-PLAN3 Funds are limited to 30 percent of total net asset value, with FX hedging at a minimum of 90 percent of total investment value in international bonds, but there is no FX hedging for investments in international equities. / Interested investors may request a prospectus at any KBank branch. / Investors should understand the products, investment return conditions and risks before making investment decisions.

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988