กองทุนแนะนำ

K-GA

กระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

ลงทุนในหลายสินทรัพย์ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ดีในแต่ละสถานการณ์

เพิ่มโอกาสได้กำไร ลดโอกาสขาดทุน

สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ใกล้เคียงกับหุ้นโลก

แต่มีความผันผวนที่ต่ำกว่า จากการกระจายลงทุนและปรับสัดส่วนอย่างยืดหยุ่น

ไม่ต้องจัดพอร์ตเอง

มีผู้เชี่ยวชาญเลือกลงทุนสินทรัพย์ดีๆ
ครบจบในกองทุนเดียว

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา

ไม่ต้องจับจังหวะการลงทุนเอง

ทำไมต้อง K-GA จากกสิกรไทย

One-Stop Diversification กองทุนเดียวได้ครบ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF Global Allocation Fund A2 USD โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงหุ้นโลก ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

K-GA-A(D)
แบบจ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ที่อยากได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

K-GA-A(A)
แบบสะสมผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่อยากรับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ โดยไม่ต้องการเงินปันผลระหว่างลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-GA-A(D)

K-GA-A(D)

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
-0.83%
3 เดือน
-2.57%
6 เดือน
-3.47%
1 ปี (ต่อปี)
-9.10%
3 ปี (ต่อปี)
5.90%
5 ปี (ต่อปี)
-0.93%
10 ปี (ต่อปี)
3.04%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
3.27%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
1.30%
3 เดือน
-0.28%
6 เดือน
1.30%
1 ปี (ต่อปี)
-0.93%
3 ปี (ต่อปี)
9.41%
5 ปี (ต่อปี)
5.15%
10 ปี (ต่อปี)
6.64%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
4.89%

หมายเหตุ : ดัชนีชี้วัด (Benchmark): ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex U.S. (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year U.S. Treasury Index (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%) / ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 66 / กองทุนจัดตั้ง ณ วันที่ 21 พ.ค 45 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต

กองทุน K-GA-A(D) ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)

กองทุนหลักสามารถทำผลตอบแทนใกล้เคียง กับหุ้นโลก บนความเสี่ยงที่ต่ำกว่าถึง 1 ใน 3

(ข้อมูล: BlackRock Global Allocation Fund 31 ธ.ค. 65)

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่กองทุน K-GA-A(D) ลงทุน

หุ้นทั่วโลก ที่เป็นที่รู้จัก

เช่น MICROSOFT, ALPHABET
และ APPLE

ตราสารหนี้

ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศเกิดใหม่

สินทรัพย์เทียบเคียงเงินสด

เปรียบเทียบกองทุน K-GA และกองทุนผสมอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนผสม

คือกองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดและปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

  • หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงสูงเช่นกัน
  • ตราสารหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น มีความมั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ
  • สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ หรือน้ำมัน ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน และการขึ้นลงของราคามักจะสวนทางกับหุ้น

ข้อดีคือ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนเดียว ก็จะได้กระจายความเสี่ยง ลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไร เพราะหากผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนหุ้นอย่างเดียวก็จะมีความเสี่ยงสูงเกินไป ในขณะที่ลงทุนกองทุนตราสารหนี้แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนน้อยเกินไป ดังนั้นกองทุนผสมจึงช่วยปรับการลงทุนให้สมดุล โดยมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

เกี่ยวกับกองทุน K-GA

สามารถเข้าลงทุนได้ทุกเมื่อ และถือเป็นสินทรัพย์หลักของพอร์ต (Core Portfolio) เนื่องจากผู้จัดการกองทุนหลักมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่หาผลตอบแทนในระยะยาวให้ใกล้เคียงกับหุ้นโลกด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า จึงสามารถลงทุนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องจับจังหวะการลงทุนเอง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวและลดความผันผวนของพอร์ต

เนื่องจากสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่จะมีผลต่อการลงทุนคาดการณ์ได้ยาก เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั่วโลก ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก จึงเป็นความสำคัญสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะตลาด รวมถึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ต แต่การตัดสินใจเข้าลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนช่วยบริหารจัดการจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญ ซึ่งกองทุน K-GA เป็นคำตอบของการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ภายใต้การบริหารของผู้เชี่ยวชาญ

K-GA มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจาก BGF – Flexible Multi-Asset Fund เป็น BGF-Global Allocation ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ดังนั้น ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ K-GA ในช่วงมากกว่า 10 ปี จึงไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในปัจจุบัน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

• ประมาณการอัตราผลตอบแทน หากลงทุนตามระยะเวลาที่แนะนำ
• K-GA-A(D) และ K-GA-A(A) ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน
• ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com