กองทุนแนะนำ

K-VIETNAM

โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนาม
ราคาน่าสนใจ
พร้อมเติบโตในระยะยาว

Icon Highlight

มูลค่าการส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง จากยอดสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มประเทศหลักของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะถัดไป

Icon Highlight

ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2023 รวม 1.5% และยังคงส่งสัญญาณดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป

Icon Highlight

การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น มาเป็น Comprehensive Strategic Partnership ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเช่นเดียวกับ จีน รัสเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ จะสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (FDI) ให้เติบโตได้ดีขึ้นอีกในระยะถัดไป

Highlight Icon

ราคาหุ้นอยู่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จึงมี Downside ที่ค่อนข้างจำกัด

ทำไมต้อง K-VIETNAM จากกสิกรไทย

ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
เช่น กลุ่มการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุปโภคบริโภค

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-VIETNAM

ลงทุนตรงกับหุ้นเวียดนามชั้นนำ
ผลตอบแทนโดดเด่น
เอาชนะดัชนีชี้วัดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

K-VIETNAM-SSF

ลงทุนระยะยาวกับหุ้นเวียดนาม โอกาสสะสมผลตอบแทนเพื่ออนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

K-VIETNAM-RMF

ลงทุนหุ้นเวียดนามมาแรง โอกาสทำกำไรโตเพื่อวัยเกษียณ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-VIETNAM

K-VIETNAM

ต้นปีถึงปัจจุบัน
1.20%
3 เดือน
-6.89%
6 เดือน
-3.25%
1 ปี (ต่อปี)
3.39%
3 ปี (ต่อปี)
2.64%
5 ปี (ต่อปี)
4.17%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
3.17%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
0.24%
3 เดือน
-3.75%
6 เดือน
-4.34%
1 ปี (ต่อปี)
0.92%
3 ปี (ต่อปี)
-5.16%
5 ปี (ต่อปี)
-0.47%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
-1.29%

 • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 67
 • MSCI Vietnam Net Total Return USD Index
 • กองทุนจัดตั้ง 25 ต.ค. 61
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต

ตัวอย่างหุ้นที่
กองทุน K-VIETNAM ลงทุน

Mobile World Investment Corp
Mobile World Investment Corp

ผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เชี่ยวชาญทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครัวเรือน

FPR Corp
FPT Corp

บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam

หรือ Vietcombank ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร

Asia Commercial Bank
Asia Commercial Bank

ธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์

Asia Commercial Bank
Hoa Phat Group JSC

บริษัทที่ผลิตเหล็กสำหรับก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างชั้นนำในเวียดนาม

Morningstar iconกองทุนติด Top Quartile อันดับ 1

ช่วง 3-5 ปีย้อนหลัง ในกลุ่ม Thailand OE Vietnam Equity
(ข้อมูล Morningstar ณ 30 ธ.ค. 66)

Morningstar icon ผู้จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยง

จากค่า Drawdown ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม Thailand OE Vietnam Equity ช่วง 3-5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล Morningstar ณ 30 ธ.ค. 66)

Morningstar icon ผู้จัดการกองทุนมีกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นอย่างละเอียด

และมีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นเวียดนามมาอย่างยาวนาน

Morningstar icon คัดสรรและลงทุนตรงในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว

Morningstar icon โอกาสดีในการเข้าลงทุนจากระดับราคาหุ้นที่ไม่แพง

โดยปัจจุบันระดับราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงมีโอกาสเติบโตสูงจากการเตรียมถูกปรับสถานะเป็นตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets (ปัจจุบันเป็น Frontier Markets)

เปรียบเทียบกองทุน
K-VIETNAM และกองทุนหุ้นอาเซียนอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนหุ้นเวียดนาม

 • ในระยะสั้น ตลาดหุ้นเวียดนามยังคงผันผวนจากความกังวลต่อข่าวเชิงลบในประเทศ เนื่องจากการสอบสวนจากภาครัฐฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ที่ยังดำเนินต่อไป ข่าวการผิดชำระหนี้หุ้นกู้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีมาเป็นระยะๆ ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แรงกดดันค่าเงินด่องจากบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนกำลังซื้อของคนในประเทศที่ฟื้นช้ากว่าคาด แต่มีปัจจัยบวกในประเทศ เช่น สภาพคล่องของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่อนคลายลง ผลของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และภาคส่งออกของประเทศทยอยฟื้นตัว ขณะที่ปัจจัยภายนอกเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก จากโอกาสเกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยในระยะสั้นลดน้อยลง แม้ว่าจะยังมีความกังวลความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ตัวเลขเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศหลักของโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง และธนาคารกลางหลักของโลกยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด
 • ในระยะยาว เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามจะยังคงเติบโตได้ดีจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่ยังคงเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง รายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนระบบการเงินและค่าเงินของประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
 • ความกังวลปัญหาสภาพคล่องและความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการสอบสวนจากภาครัฐฯ ในอุตสาหกรรม แม้ว่ารัฐบาลมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงในที่ผ่านมา
 • Margin Lending ของนักลงทุนรายย่อยปรับตัวสูงขึ้น เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างมีนัยยะทำให้หุ้นบางส่วนถูกบังคับขายเพิ่มแรงกดดันในตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม Margin Lending ยังอยู่ในระดับห่างจากจุดสูงสุดพอสมควรทำให้ช่วยบรรเทาแรงกดดันไปได้
 • เวียดนามพึ่งพาเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติสูง จึงมีความเสี่ยงที่ต่างชาติจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตของต่างชาติยังคงอยู่ในระดับต่ำจากค่าแรงที่อยู่ในระดับต่ำและแรงงานจำนวนมากอยู่ในวัยทำงาน
 • ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเพราะมีการพึ่งพาภาคส่งออกสูง และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของโลกในยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศทั่วโลกทำให้การส่งออกของประเทศเวียดนามยังเจริญเติบโตได้
 • ความผันผวนของค่าเงินเวียดนามด่อง จากปัจจัยความไม่แน่นอนจากภายนอก (External Uncertainties) อย่างไรก็ตาม เงินทุนสำรองที่สูงและภาคส่งออกที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความผันผวนของค่าเงินเวียดนามด่องได้
 • ภาวะ El Nino ที่ยังคงอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งกระทบผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ตลอดจนปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเนื่องจากประเทศเวียดนามพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนเป็นหลัก

เกี่ยวกับกองทุน K-VIETNAM

เนื่องจากหุ้นเวียดนามส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตสูงซึ่งมีแนวโน้มเติบโตของผลกำไร ขยายธุรกิจต่อเนื่อง และมีโอกาสจ่ายปันผลน้อยกว่าหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

เนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามเป็น Frontier Markets ซึ่งลักษณะของตลาดประเภทนี้จะมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

 • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน
 • K-VIETNAM และ K-AEC ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com