กองทุนแนะนำ

K-VIETNAM

กองทุนหุ้นเวียดนาม
ผลตอบแทนโดดเด่นชนะดัชนีชี้วัด

Icon Highlight

ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) กลับมา
ดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย

ภายหลังเงินเฟ้อกลับมาอยู่ในระดับที่
ควบคุมได้และค่าเงินด่องกลับมามี
เสถียรภาพมากขึ้น

จำนวนประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนสูงที่สุดในอาเซียน

เป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในระยะยาว

การสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายด้าน

เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ข้อตกลง
ทางการค้ากับนานาประเทศ การปรับเปลี่ยน
กฏระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ (FDI) และการปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุน

Highlight Icon

คาดการณ์การเติบโตกำไรต่อหุ้น (EPS
growth) ของตลาดหุ้นเวียดนามปีนี้น่าสนใจ

ขณะที่ Valuation ยังไม่แพง ทำให้ตลาดหุ้น
เวียดนามยิ่งดูน่าสนใจมากขึ้นในระยะยาว

ทำไมต้อง K-VIETNAM จากกสิกรไทย

ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปโภคบริโภค และการเงิน

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-VIETNAM

ลงทุนตรงกับหุ้นเวียดนามชั้นนำ
ผลตอบแทนโดดเด่น
เอาชนะดัชนีชี้วัดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

K-VIETNAM-RMF

ลงทุนหุ้นเวียดนามมาแรง โอกาสทำกำไรโตเพื่อวัยเกษียณ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

K-VIETNAM-SSF

ลงทุนระยะยาวกับหุ้นเวียดนาม โอกาสสะสมผลตอบแทนเพื่ออนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-VIETNAM

K-VIETNAM

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
16.69%
3 เดือน
12.92%
6 เดือน
15.44%
1 ปี (ต่อปี)
-9.85%
3 ปี (ต่อปี)
13.03%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
5.34%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
18.00%
3 เดือน
14.81%
6 เดือน
17.16%
1 ปี (ต่อปี)
-16.00%
3 ปี (ต่อปี)
4.71%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
0.97%

MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต / กองทุนจัดตั้ง 25 ต.ค. 61 / ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 66

ตัวอย่างหุ้นที่
กองทุน K-VIETNAM ลงทุน

Mobile World Investment Corp
Mobile World Investment Corp

ผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เชี่ยวชาญทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครัวเรือน

FPR Corp
FPR Corp

บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

Vinholmes Joint Stock Company
Vinholmes Joint Stock Company

ประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสนุก และสถานบันเทิง

JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam

หรือ Vietcombank ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ติด Top Quartile อันดับ 1

(ในกลุ่ม Thailand OE Vietnam Equity
ข้อมูล Morningstar ณ 31 พ.ค. 66)

คัดสรรและลงทุนตรงในบริษัท
ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

และได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว

โอกาสดีในการเข้าลงทุนจากระดับราคาหุ้นที่ไม่แพง

และมีโอกาสเติบโตสูงจากการเตรียมถูกปรับสถานะเป็นตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets
(ปัจจุบันเป็น Frontier Markets)

พิเศษ! ลดค่าธรรมเนียมซื้อ
(Front end fee)
จาก 1.5% เหลือ 1%

เมื่อลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป
ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. – 28 ธ.ค. 66

เปรียบเทียบกองทุน
K-VIETNAM และกองทุนหุ้นอาเซียนอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนหุ้นเวียดนาม

  • การส่งออก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ อาจจะยังชะลอตัวอยู่ และอาจจะยังคงไม่ได้ฟื้นเร็วเท่าที่คาด หากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง
  • ความกังวลปัญหาสภาพคล่องและความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการสอบสวนจากภาครัฐฯในอุตสาหกรรม แม้ว่ามีแนวโน้มผ่อนคลายลงในช่วงที่ผ่านมา
  • Margin Lending ของนักลงทุนรายย่อยยังอยู่ในระดับสูง เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างมีนัยยะทำให้หุ้นบางส่วนถูกบังคับขายเพิ่มแรงกดดันในตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม Margin Lending ได้ปรับลดลงมาพอสมควรทำให้ช่วยบรรเทาแรงกดดันไปได้
  • เวียดนามพึ่งพาเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติสูง จึงมีความเสี่ยงที่ต่างชาติจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตของต่างชาติยังคงอยู่ในระดับต่ำจากค่าแรงที่อยู่ในระดับต่ำและแรงงานจำนวนมากอยู่ในวัยทำงาน

เกี่ยวกับกองทุน K-VIETNAM

เนื่องจากหุ้นเวียดนามส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตสูงซึ่งมีแนวโน้มเติบโตของผลกำไร ขยายธุรกิจต่อเนื่อง และมีโอกาสจ่ายปันผลน้อยกว่าหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

เนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามเป็น Frontier Markets ซึ่งลักษณะของตลาดประเภทนี้จะมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

  • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน
  • K-VIETNAM และ K-AEC ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com