กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

ย้ายงาน ย้ายเงิน
Provident Fund (PVD)
มา RMF for PVD กสิกรไทย
ไม่ต้องเสียภาษี
โอกาสทำกำไรต่อเนื่อง

icons

ลงทุนมั่นใจ การันตีด้วยรางวัล

บลจ. ยอดเยี่ยมแห่งปีจาก Morningstar

icons

ฟรีค่าธรรมเนียม

ทั้งค่าโอนย้าย PVD มา RMF for PVD
และค่าสับเปลี่ยน RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย

icons

ลงทุนได้หลากหลาย

เลือก RMF for PVD ได้มากถึง 23 กองทุน

icons

เช็คพอร์ตได้ตลอด ด้วย K-My funds

พร้อมรับคำแนะนำลงทุนได้ทันทุกเหตุการณ์

ทำไมต้อง RMF for PVDกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
จากกสิกรไทย

อีกทางเลือกของการออมเงินสำหรับผู้ที่ลาออกหรือย้ายงาน
โดยย้ายเงิน Provident Fund (PVD) จากบริษัทเดิม
มาลงทุนต่อในกองทุน RMF for PVD
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

หากไม่รู้จะย้ายมากองทุนไหนดี
เลือกกองทุนแนะนำตามสินทรัพย์ที่ชอบ

แพลนเกษียณง่ายๆ แค่เลือกปีที่ต้องการ
K-2035-RMF หรือ K-2040-RMF

กระจายลงทุนผสมทั่วโลก พร้อมปรับลดสินทรัพย์เสี่ยงให้อัตโนมัติ
เมื่อเข้าใกล้ปีเกษียณ ค.ศ. 2035 หรือ ค.ศ. 2040

บริหารร่วมกับ Capital Group
บลจ. ระดับโลก
ทางด้านการ
บริหารกองทุน Target Date

ลงทุนเกาะจังหวะหุ้นไทยฟื้นตัว
K-STAR-RMF

ลงทุนหุ้นไทยเติบโตสูง อนาคตไกล
ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว Morningstar
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65)

icon

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูงในตลาดหุ้นไทย
และได้รับรางวัล
ชั้นนำจากงาน
Morningstar
Fund Award 2022

 • Best Thailand Equity Large-Cap Fund
 • Best Retirement Mutual Fund-Equity

เซฟเงินในตราสารหนี้ รอจังหวะลงทุน
K-SF-RMF

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เน้นตราสารหนี้ระยะสั้น เครดิตดี

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses
in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House
in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

เกษียณยั่งยืนไปกับหุ้นรักษ์โลก
K-CHANGE-RMF

เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

K-CHANGE-RMF, rmf for pvd กสิกรไทย, กองทุนกสิกร, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

เสริมความมั่งคั่งด้วยหุ้นจีนยักษ์ใหญ่
K-CHINA-RMF

ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (All China)
เน้นหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาล
เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กลุ่มอุปโภคบริโภค และสุขภาพ

K-CHINA-RMF, rmf for pvd กสิกรไทย, กองทุนกสิกร, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

วันที่ 31 ธ.ค. 65

ตัวช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตเกษียณ
K-GINCOME-RMF

กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว
ได้ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ไม่ต้องจัดพอร์ตเอง
พร้อมปรับสัดส่วนตามสภาวะตลาด

เติบโตไปกับดาวดวงใหม่ของเอเชีย
K-VIETNAM-RMF

ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูง
เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปโภคบริโภค และการเงิน

K−VIETNAM−RMF, rmf for pvd กสิกรไทย, กองทุนกสิกร, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

หรือเลือก RMF ตามอายุและความเสี่ยงที่รับได้

คลิ๊กแล้วเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ระดับความเสี่ยงที่รับได้ ช่วงอายุ สัดส่วนการลงทุน
สูง 25-35
สามารถลงทุนหุ้นได้มากกว่า 50%
ปานกลาง 36-45
กระจายลงทุนหุ้นและตราสารหนี้
ในสัดส่วน เท่า ๆ กัน
ต่ำ 46-55
ควรลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 50%

ข้อควรรู้

 • เมื่อโอนเงิน PVD มา RMF แล้ว ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนอายุครบ 55 ปี
  และ นับอายุการเป็นสมาชิก PVD รวมกับอายุการถือครอง RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีจากการขายคืน
 • เมื่อดำเนินการโอนย้ายเสร็จสิ้น สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ใน กลุ่ม RMF for PVD ทั้งหมด 23 กองทุน
  ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 1. เงินที่โอนออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น ต้องดำรงอยู่ในบัญชี RMF for PVD จนผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาถือครอง RMF for PVD รวมกับอายุสมาชิก PVD ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงขายคืนออกได้โดยไม่เสียภาษี กรณีขายคืนก่อนครบเงื่อนไข ต้องทำการขายคืนออกทั้งจำนวน โดยผลประโยชน์จะถูกคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขการนำเงินออกจาก PVD ก่อนครบกำหนด
 2. เงินที่โอนออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น ไม่สามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีประจำปีเหมือน RMF ปกติทั่วไป และไม่ต้องซื้อเพิ่มในกอง RMF for PVD
 3. เงินที่โอนออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย และภาษีใดๆ
 4. เงินที่โอนออกจาก PVD จะต้องโอนมาทั้งจำนวนไปยัง บลจ.ใด บลจ.หนึ่ง ไม่สามารถแยกเป็นหลาย บลจ.ได้
 5. การโอนครั้งแรกต้องโอน PVD มาทั้งจำนวนไปกองทุน RMF for PVD 1 กองทุน (เลือกกองใดกองหนึ่งใน 23 กองทุน) และสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้หลังจากดำเนินการโอนย้ายฯ เสร็จสิ้นโดยกระจายเป็นกี่กองทุนก็ได้ในกลุ่ม RMF for PVD ทั้งหมด 22 กองทุน ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนภายใน และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 6. เมื่อโอนเงินออกจาก PVD เข้า RMF for PVD แล้ว จะไม่สามารถโอนกลับไปยัง PVD ได้อีก กรณีโอนเข้ามาแล้ว ต้องการสับเปลี่ยนออกไปยัง RMF for PVD บลจ.อื่น จะต้องสับเปลี่ยนออกทั้งหมดของเงิน PVD ก้อนนี้ โดยบลจ.กสิกรไทย คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ลาออกหรือย้ายงาน แต่ไม่อยากโอน PVD ไปบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มี PVD
 • ผู้ที่ไม่ต้องการคงเงิน PVD ไว้กับบริษัทเดิม เนื่องจากต้องเสียค่าคงสถานะปีละ 500 บาท

ขั้นตอนการย้าย
PVD มา RMF for PVD

icon

เปิดบัญชีกองทุนรวม

ทำรายการผ่าน K-My Funds / K PLUS หรือ บลจ.กสิกรไทย
(กรณีมีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดใหม่)

เปิดบัญชีกองทุนผ่าน K PLUS

เปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

icon

กรอกแบบฟอร์มย้าย RMF for PVD

กรอกข้อมูลโดยระบุชื่อกองทุน RMF 1 กองทุนเพื่อรับโอนครั้งแรก

ดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิก

icon

ส่งเอกสาร ให้ บลจ.กสิกรไทย

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ รับรองเอกสาร และส่งกลับให้ผู้ลงทุน

icon

ผู้ลงทุนนำสำเนาเอกสารไปยื่นกับ บลจ. ต้นทาง

พร้อมส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามายัง บลจ.กสิกรไทย

*กรณีกำลังลาออกจากงาน ยื่นกับ บริษัทนายจ้าง

*กรณีลาออกแล้วและทำเรื่องคงเงิน PVD ไว้ ให้ยื่นกับ บลจ.ต้นทาง

icon

เจ้าหน้าที่บลจ. กสิกรไทย โทรยืนยันการทำรายการซื้อ RMF

icon

ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการ

ผ่าน K-My Funds / K PLUS หรือ
K-Cyber Invest

ติดต่อเรา

KAsset Call Center

ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล 02-6733888 กด 1

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

คำถามที่พบบ่อย

ก่อนย้าย PVD มา RMF for PVD

ไม่สามารถทำได้ ต้องโอนมาทั้งจำนวน

การโอนมาในครั้งแรกจะโอนเข้ามาได้เพียง 1 กองทุน แต่เมื่อโอนเข้ามาแล้ว สามารถสับเปลี่ยนกองทุน RMF for PVD ภายใน บลจ.กสิกรไทย กี่กองทุนก็ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน และทำได้ทุกวันทำการ

ไม่สามารถทำได้ ต้องโอนทั้งจำนวนไปที่ใดที่หนึ่ง แต่เมื่อโอนมาแล้วอยากเปลี่ยน บลจ. สามารถโอนทั้งจำนวนไป บลจ.ใหม่ได้

หลังย้าย PVD มา RMF for PVD

สามารถสับเปลี่ยนภายใน บลจ.กสิกรไทย กี่ครั้งก็ได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน

ทำได้ โดยต้องรวมเป็น 1 กองทุนก่อน จึงสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นได้ และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนออก 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยล งทุน

กองทุน RMF for PVD จะนับอายุการถือครองต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิกกองทุน PVD เช่น เป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้ว 10 ปี และอายุ 52 ปี ดังนั้น จะถือกองทุน RMF for PVD อีกเพียง 3 ปี เพื่อให้อายุผู้ลงทุนครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงขายคืนแบบเข้าเงื่อนไขได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สามารถขายคืนได้ โดยถือเป็นการขายคืนแบบไม่เข้าเงื่อนไขได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องขายคืนทั้งจำนวน และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตามเกณฑ์การคำนวณของกรมสรรพากร

ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ หากต้องการลงทุนเพิ่ม ต้องซื้อเป็นกองทุน RMF ปกติ

ตามเงื่อนไขทางภาษี กองทุน RMF for PVD จะบันทึกเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือเงินสะสม จะบันทึกเป็นต้นทุน ส่วนที่ 2 คือ เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสะสม จะบันทึกเป็นกำไร

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988