K-CHANGE-A(A)

กองทุน ESG เปลี่ยน ‘การช่วยเหลือโลก’ เป็น ‘โอกาสทางการลงทุน’

การตื่นตัวของกระแสรักษ์โลก
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป
ธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าได้ จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคง และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งได้เพิ่มขึ้น

บริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามแนวคิด ESG
มีโอกาสเติบโตอย่างมหาศาล

 • Tesla เพิ่มกำลังการผลิตและสร้างยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมาย
 • TSMC ผลิตและส่งออกชิปสู่อุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก

ทำไมต้องเลือก K-CHANGE-A(A) จากกสิกรไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ ผ่านการลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-CHANGE-A(A)

แบบสะสมผลตอบแทน

K-CHANGE-SSF

แบบระยะยาว 10 ปี พร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษี

K-CHANGE-RMF

เพื่อวัยเกษียณ พร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-CHANGE-A(A)

K-CHANGE-A(A)

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
-1.68%
3 เดือน
7.76%
6 เดือน
-0.09%
1 ปี (ต่อปี)
2.51%
3 ปี (ต่อปี)
-6.09%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
13.13%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
-0.72%
3 เดือน
4.64%
6 เดือน
6.88%
1 ปี (ต่อปี)
11.02%
3 ปี (ต่อปี)
7.15%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
10.49%

• ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2567 • ดัชนีชี้วัด MSCI ACWI Gross Total Return USD • กองทุนจัดตั้งเมื่อ 16 พ.ค. 62 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต

ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 66)

ASML

ความครอบคลุมทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา

ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนสำคัญให้แก่อุตสาหกรรม
Semiconductor ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี

Dexcom

การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต

บริษัทผู้พัฒนาและผลิตเครื่องวัดกลูโคสในกระแสเลือด (CGM) สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถวัดผลได้ตลอดเวลาช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

Deere & Co

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตร
รายใหญ่สัญชาติอเมริกา ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

Bank Rakyat Indonesia

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ผู้ให้บริการ Microfinance ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการออมเงิน การกู้ยืม การทำประกัน

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นออกมาเป็นตัวเลขได้ (Quantification)

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการลงทุนที่ชัดเจน กองทุนหลักมีส่วนช่วยลดทรัพยากร ดังนี้

ที่มา: Impact Report ปี 2565 จัดทำโดย Baillie Gifford

เปรียบเทียบกองทุน K-CHANGE-A(A) กับกองทุนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยของกองทุน K-CHANGE-A(A)

เกี่ยวกับกองทุนหลัก

บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1908 มีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มี อัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งด้านการเงิน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

ผู้จัดการกองทุนหลักจะบริหารภายใต้แนวคิด Long Term Growth โดยพิจารณาจากธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นธุรกิจใหม่จะพิจารณาจากการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) ในขณะที่ธุรกิจที่มั่นคงกว่าจะพิจารณาจากการเติบโตของกำไรในระยะยาว (Earning Growth)

สำหรับกองทุน Ballie Gifford Positive Change ปัจจุบันเน้น 4 ธีมการลงทุนหลัก ได้แก่ 1. ความครอบคลุมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีเป้าหมายคือ คัดสรรหุ้นที่เติบโตสูง มีรายได้ขยายตัวโดดเด่น กระแสเงินสดดี ลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และที่สำคัญคือต้องสามารถสร้างผลบวก (Positive Impact) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวได้

แนวคิด ESG คือ การพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental) ปัจจัยสังคม (Social) และปัจจัยการบริหารจัดการ (Governance) เพื่อให้การลงทุนและการปฏิบัติกิจการมีความยั่งยืนและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนักลงทุนเพื่อความยั่งยืนจะมองหาบริษัทที่ปฏิบัติตามค่านิยมและมาตรการด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

เกี่ยวกับกองทุน K-CHANGE-A(A)

แม้ในปี 2566 ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งเป็นลักษณะของหุ้นที่กองทุนหลักเน้นลงทุน จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี เราคาดว่าหุ้นกลุ่ม Growth ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จากภาพการลงทุนในปี 2567 นี้ที่ Fed จะเข้าสู่การดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย และมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ย นอกจากนี้แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวยังดี และเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมซึ่งนักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ผู้บริโภคหรือภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) หรือธรรมาภิบาล (G) มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าได้ จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคง และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยด้าน ESG ยังสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และประหยัดทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มอัตราการทำกำไรของบริษัทได้

การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องการลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-CHANGE-A(A) K-HIT และ K-CLIMATE ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
 • กองทุน K-CHANGE-A(A) และ K-HIT ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
 • กองทุน K-CLIMATE ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com