K-CHANGE-A(A)

กองทุน ESG เปลี่ยน ‘การช่วยเหลือโลก’ เป็น ‘โอกาสทางการลงทุน’

การตื่นตัวของกระแสรักษ์โลก
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป
ธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การลงทุนในหุ้นธุรกิจแบบยั่งยืน
จะช่วยแก้ปัญหาหลายๆ ด้านในปัจจุบัน

เช่น ลดการปล่อยคาร์บอน เพิ่มคุณภาพชีวิต

ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามแนวคิด ESG
มีโอกาสเติบโตอย่างมหาศาล

 • Tesla เพิ่มกำลังการผลิตและสร้างยอดขายสูงกว่าเป้าหมาย
 • TSMC ผลิตและส่งออกชิปสู่อุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก

ทำไมต้องเลือก K-CHANGE-A(A) จากกสิกรไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ ผ่านการลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-CHANGE-A(A)

K-CHANGE-A(A)

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
2.27%
3 เดือน
0.04%
6 เดือน
-0.77%
1 ปี (ต่อปี)
1.10%
3 ปี (ต่อปี)
17.61%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
16.09%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
1.44%
3 เดือน
0.30%
6 เดือน
-3.72%
1 ปี (ต่อปี)
1.10%
3 ปี (ต่อปี)
14.90%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
9.62%
 • ดัชนีชี้วัด MSCI World Net Total Return USD / ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 66 / กองทุนจัดตั้งเมื่อ 17 ก.ย. 63 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต
 • ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

  ASML

  ความครอบคลุมทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา

  ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนสำคัญให้แก่อุตสาหกรรม
  Semiconductor ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี

  Moderna

  การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต

  บริษัทเทคโนโลยีชีวิภาพและเวชภัณฑ์ที่สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ถึง 94.5% % ช่วยยกระดับ วงการแพทย์โดยพัฒนายาและวัคซีน

  Deere & Co

  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัทผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตร
  รายใหญ่สัญชาติอเมริกา ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
  ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

  Bank Rakyat Indonesia

  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  ผู้ให้บริการ Microfinance ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการออมเงิน การกู้ยืม การทำประกัน

  คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

  1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
  2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นออกมาเป็นตัวเลขได้ (Quantification)

  เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการลงทุนที่ชัดเจน กองทุนหลักมีส่วนช่วยลดทรัพยากร ดังนี้

  ที่มา: Impact Report ปี 2564 จัดทำโดย Baillie Gifford

  เปรียบเทียบกองทุน K-CHANGE-A(A) กับกองทุนอื่นๆ

  คำถามที่พบบ่อยของกองทุน K-CHANGE-A(A)

  เกี่ยวกับกองทุนหลัก

  บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1908 มีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มี อัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งด้านการเงิน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

  ผู้จัดการกองทุนหลักจะบริหารภายใต้แนวคิด Long Term Growth โดยพิจารณาจากธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นธุรกิจใหม่จะพิจารณาจากการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) ในขณะที่ธุรกิจที่มั่นคงกว่าจะพิจารณาจากการเติบโตของกำไรในระยะยาว (Earning Growth)

  สำหรับกองทุน Ballie Gifford Positive Change ปัจจุบันเน้น 4 ธีมการลงทุนหลัก ได้แก่ 1. ความครอบคลุมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีเป้าหมายคือ คัดสรรหุ้นที่เติบโตสูง มีรายได้ขยายตัวโดดเด่น กระแสเงินสดดี ลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และที่สำคัญคือต้องสามารถสร้างผลบวก (Positive Impact) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวได้

  แนวคิด ESG คือ การพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental) ปัจจัยสังคม (Social) และปัจจัยการบริหารจัดการ (Governance) เพื่อให้การลงทุนและการปฏิบัติกิจการมีความยั่งยืนและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนักลงทุนเพื่อความยั่งยืนจะมองหาบริษัทที่ปฏิบัติตามค่านิยมและมาตรการด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

  เกี่ยวกับกองทุน K-CHANGE-A(A)

  แม้สัญญาณเงินเฟ้อทั่วโลกจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจปรับลงได้ช้ากว่าที่คาด และทำให้ธนาคารกลางยังต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสููงนานกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งจะกดดันกำไรบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการหุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งเป็นลักษณะของหุ้นที่กองทุนหลักเน้นลงทุน จะยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

  เนื่องจากหุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งเป็นลักษณะของหุ้นที่กองทุนหลักเน้นลงทุน ได้รับแรงกดดันจากความกังวลธนาคารกลางต่างๆเร่งขึ้นดอกเบี้ย และการปรับลดประมาณการกำไรบริษัท อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่ม Growth น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวยังดี และเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมซึ่งนักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

  การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องการลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

  ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

  เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

  สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

  สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-CHANGE-A(A) K-HIT และ K-CLIMATE ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
  • กองทุน K-CHANGE-A(A) และ K-HIT ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
  • กองทุน K-CLIMATE ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com