K-CHANGE-A(A) เติบโตตามเทรนด์รักษ์โลกอนาคตไกล โอกาสทำกำไรสูง

ซื้อเลย ผ่าน K PLUS และ K-My Funds

กองทุนแนะนำ

K-CHANGE-A(A)

เปลี่ยน ‘การช่วยเหลือโลก’ เป็น ‘โอกาสทางการลงทุน’

การตื่นตัวของกระแสรักษ์โลก
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป
ธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กองทุนหุ้นกลุ่ม ESG
มีมูลค่าสินทรัพย์

เติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา

โดยตั้งแต่ต้นปี 2022 ราคาปรับฐานลงมา
จึงเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน

บริษัทที่เน้นความยั่งยืนตามแนวคิด ESG
มีโอกาสเติบโตอย่างมหาศาล

 • Tesla เพิ่มกำลังการผลิตและสร้างยอดขายสูงกว่าเป้าหมาย
 • TSMC ผลิตและส่งออกชิปสู่อุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก

ทำไมต้องเลือก K-CHANGE-A(A) จากกสิกรไทย

เพราะเป็นกองทุนที่เน้นหุ้นกลุ่ม ESG ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Tesla, Moderna, TSMC

ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 65)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-CHANGE-A(A)

K-CHANGE-A(A)

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-29.99%
ต้นปีถึงปัจจุบัน
-11.43%
3 เดือน
-10.00%
3 เดือน
-2.42%
6 เดือน
-29.59%
6 เดือน
-11.32%
1 ปี (ต่อปี)
-26.69%
1 ปี (ต่อปี)
-1.49%
3 ปี (ต่อปี)
15.29%
3 ปี (ต่อปี)
10.21%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
15.91%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
10.81%

ดัชนีชี้วัด MSCI World Net Total Return USD / ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 65 / กองทุนจัดตั้งเมื่อ 17 ก.ย. 63 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต

กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

K-CHANGE-A(A)
ผลการดำเนินงานดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

ข้อมูล Morningstar ณ 31 พ.ค. 65

K-CHANGE-A(A) ผลงานโดดเด่น 5 ดาว Morningstar และติดอันดับ Top Quartile ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุนหลัก ติดอันดับ Top Quartile อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Morningstar ณ วันที่ 28 ก.พ. 65 / กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อ 3 ม.ค. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

TESLA

Environment and Resource Needs

MODERNA

Healthcare and Quality of Life

TSMC

Social Inclusion and Education

Bank Rakyat

Base of Pyramid

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
K-CHANGE-A(A) กองทุนหุ้นนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน กองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund สอดคล้องตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

ลงทุนสอดคล้องตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 17 ด้าน

สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นออกมาเป็นตัวเลขได้ (Quantification)

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการลงทุนที่ชัดเจน กองทุนหลักมีส่วนช่วยลดทรัพยากร ดังนี้

ที่มา: Impact Report ปี 2563 จัดทำโดย Baillie Gifford

เปรียบเทียบกองทุน K-CHANGE-A(A) กับกองทุนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยของกองทุน K-CHANGE-A(A)

เกี่ยวกับกองทุนหลัก

บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1908 มีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มี อัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งด้านการเงิน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

ผู้จัดการกองทุนหลักจะบริหารภายใต้แนวคิด Long Term Growth โดยพิจารณาจากธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นธุรกิจใหม่จะพิจารณาจากการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) ในขณะที่ธุรกิจที่มั่นคงกว่าจะพิจารณาจากการเติบโตของกำไรในระยะยาว (Earning Growth)

เกี่ยวกับกองทุน K-CHANGE-A(A)

กองทุนหลักของ K-CHANGE-A(A) เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth Stock ดังนั้นเมื่อตลาดผันผวน หุ้นกลุ่มนี้จะถูกเทขายเพื่อทำกำไรออกมาก่อน ราคาหุ้นจึงปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 7 มี.ค. 65) ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าสถานการณ์ความผันผวนไม่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำตลาดและสามารถปรับราคาสินค้าขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจได้ ผู้ลงทุนที่ถือกองทุนนี้อยู่แล้วก็สามารถถือต่อไปได้ ส่วนผู้ลงทุนที่อยากลงทุนเพิ่มสามารถหาจังหวะทยอยเข้าลงทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

การลงทุนของผู้จัดกองทุนหลักเน้นลงทุนในระยะยาว 5-10 ปี จึงไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุนจากการปรับฐานของตลาดในระยะสั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้โอกาสที่ราคาย่อตัวลงในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นบางตัวที่ระดับราคาน่าสนใจมากขึ้น

การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องการลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม โดยผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางควรมีกองทุนหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 30% ของพอร์ต เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวน

ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-CHANGE-A(A) K-HIT และ K-CLIMATE ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
 • กองทุน K-CHANGE-A(A) และ K-HIT ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
 • กองทุน K-CLIMATE ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com