กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

ทำไมต้อง พลัส

เพราะ "พลัส" แล้ว
มีโอกาส "ได้มากกว่าที่เคยได้"

กองทุน K-FIXEDPLUS ให้...

 • พลัสผลตอบแทนมากขึ้น

  จากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโต
 • พลัสคุณภาพตราสารหนี้

  เพราะคัดเลือกและลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวคุณภาพดี ระดับ A+ ขึ้นไปถึง 90% ของพอร์ต เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน
 • พลัสการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

  โดยพิจารณาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและความเสี่ยง เพื่อคว้าโอกาสที่ดีที่สุดด้วยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้กว่า 70 ตัว
ทำไมอายุตราสารยิ่งยาว ยิ่งดี คลิก

อายุตราสารหนี้ที่ยาวขึ้น
เท่ากับโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นมากกว่า
ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาที่แนะนำ
จะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

อายุตราสารหนี้ที่ยาวขึ้น
เท่ากับโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นมากกว่า
ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาที่แนะนำ
จะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง


ปิดหน้ากราฟ

ซื้อเลย! ที่

พลัส ดีกว่ายังไง

คลิ๊กแล้วเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

K-FIXEDPLUS

Term Fund

ล็อกเงินลงทุน
คาดหวังผลตอบแทนได้
ตามระยะเวลาที่ต้องการ

K-SF

พักเงินช่วงสั้น
ผลตอบแทนเหนือเงินฝาก

นโยบายของกองทุน

ลงทุนตราสารหนี้
ระยะกลาง – ยาว
ทั้งในไทยและต่างประเทศ
มากกว่า 70 ตัว

ลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ประมาณ 10 สินทรัพย์
ลงทุนในเงินฝาก
ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศ

ลงทุนต่างประเทศได้ยืดหยุ่น
ตั้งแต่ 0-100%

ลงทุนในต่างประเทศ
100%
ลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 50%

ระยะเวลา
ในการลงทุน

1 ปีขึ้นไป

เลือกระยะเวลาได้
3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี
1 เดือนขึ้นไป

การซื้อ - ขาย

ขายคืนได้ทุกวันทำการ (T+2)

ไม่สามารถขายคืน
ก่อนครบกำหนด
ขายคืนได้ทุกวันทำการ (T+1)

มุมมองการลงทุน
ในปี 2020

ตราสารหนี้ระยะยาว
ยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่า
ตราสารหนี้ระยะสั้น

และมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายทั่วโลก และจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้ ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มปรับตัวลง
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ
และมีโอกาสลดลงเพิ่มเติม
หากเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว

กองทุน K-FIXEDPLUS เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่ต้องการโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ และต้องการสภาพคล่องมากกว่าเงินฝากประจำ หรือ Term Fund
 2. ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากทั้งในและต่างประเทศ แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากนัก
 3. ผู้ที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

ปี 2020 ลงทุนยังไงให้ พลัส

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประเด็น Brexit และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Risk) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี นโยบายการเงินของประเทศแกนหลัก ยังคงผ่อนคลายทั้งด้านนโยบายดอกเบี้ย และการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อพันธบัตร เพื่อประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ทำให้ส่งผลดีต่อราคาตราสารหนี้

ดังนั้นควรทยอยลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในสภาวะเศรฐกิจที่ผันผวน

พลัสความมั่นใจมากขึ้น
กับกองทุนตราสารหนี้ของ
บลจ.กสิกรไทย

พลัสความมั่นใจมากขึ้น

กับกองทุนตราสารหนี้ของ

บลจ.กสิกรไทย

ทีมผู้บริหารกองทุนมีประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษในตลาดตราสารหนี้ไทย และการันตีโดยรางวัลที่ได้รับตลอดมา

 • Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market จากงาน Best Bond Awards 2 ปีซ้อน (2560-2561) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • Best of the Best Awards 2561 และ 2562 จากนิตยสาร Asia Asset Management
 • Morningstar Thailand Fund Awards 2558-2560 จากการบริหารกองทุน K-FIXED ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

นอกจากนั้นทีมผู้จัดการกองทุน มีการบริหารพอร์ตแบบ Active บริหารความเสี่ยงครอบคลุมในทุกประเด็น เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงมีการติดตามข้อมูลรายวันเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง

K PLUS

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988