กองทุนแนะนำ

K-HIT-A(A)

ลงทุนก้าวทันโลก โตตาม Megatrends

icons

Megatrends คือกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก
ในหลากหลายด้าน

ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ในระยะเวลา
20 – 100 ปี ข้างหน้า

icons

กองทุนกระจายลงทุน
ในหุ้นทั่วโลก
โดยไร้ข้อจำกัด

จากการคัดเลือกลงทุนผ่านธีมภายใต้ Megatrends 5-7 ธีม

icons

ทันต่อเทรนด์ใหม่ๆ
อย่างสม่ำเสมอ

จากการเปลี่ยนธีมอย่างน้อย 1-3 ธีม ในทุกๆปี

ทำไมต้อง K-HIT-A(A) จากกสิกรไทย

รับโอกาสเติบโตไปกับหุ้น Megatrends ทั่วโลก
ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Share Class P (EUR)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-HIT-A(A)

K-HIT-A(A)

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-0.52%
3 เดือน
3.95%
6 เดือน
1.17%
1 ปี (ต่อปี)
5.95%
3 ปี (ต่อปี)
1.55%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
9.41%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
0.45%
3 เดือน
4.99%
6 เดือน
7.01%
1 ปี (ต่อปี)
14.51%
3 ปี (ต่อปี)
8.84%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
10.50%

• ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2567 • กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 • ดัชนีชี้วัด MSCI ACWI Net Total Return EUR • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่กองทุน K-HIT-A(A) ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 66)
PALO ALTO NETWORKS
PALO ALTO NETWORKS
บริษัท Cybersecurity ที่บริการให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย เน้น Cloud เป็นหลัก
VISA
VISA
ผู้ให้บริการบัตรชำระเงิน (บัตรเครดิตและเดบิต) รายใหญ่ของโลก
ADOBE
ADOBE
ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานกราฟิกระดับโลก
LAM RESEARCH
LAM RESEARCH
บริษัทผู้ผลิตชิปขั้นสูงสัญชาติสหรัฐฯ
UNITED RENTALS
UNITED RENTALS
บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติสหรัฐฯ

กองทุน K-HIT-A(A) ติดอันดับ
4 ดาว Morningstar
ในกลุ่ม Thailand Fund Global Equity ณ 30 พ.ย. 66

กองทุนหลักลงทุนในธีมธุรกิจ
Megatrends ประมาณ 5 - 7 ธีม

ผู้จัดการกองทุนหลัก
มีการปรับเปลี่ยนธีม
อย่างน้อย 1-3 ธีม ในทุกๆ ปี

เปรียบเทียบกองทุน K-HIT-A(A) กับกองทุนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุน K-HIT-A(A)

มีการทบทวนพอร์ตอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มธีมใหม่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจ (Dynamic Allocation)

Dynamic Allocation Fifure


ที่มา: Allianz Global Investors 30 ก.ย. 2566

การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องการลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจากปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุนในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

• กองทุน K-HIT-A(A) ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com