กองทุนแนะนำ

K-GINCOME-A(R)

กองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ โอกาสรับผลตอบแทนทุกเดือน

กระจายลงทุนในสินทรัพย์ได้
ทุกประเภท (Diversified)
ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ตราสารหนี้
หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก

จบปัญหาลงทุนแบบเดียว
แล้วได้ผลตอบแทนน้อยเกินไป หรือ
ผลตอบแทนสูงแต่เสี่ยงมากเกินไป
ด้วย K-GINCOME-A(R) ที่จ่าย
ผลตอบแทนทุกเดือน (Income)

กองทุน K-GINCOME-A(R)
ลงทุนได้ทุกช่วงทุกเวลา เพราะมีการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้ทัน
กับสภาวะตลาด (Dynamic)

ทำไมต้องมีกองทุน K-GINCOME-A(R) ติดพอร์ต

ลงทุนผ่านกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว* เน้นสินทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้สม่ำเสมอ

เช่น หุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง หรือตราสารหนี้ ทั้งที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เป็นต้น

*ณ 30 ก.ย. 65

K-GINCOME เลือกลงทุนได้ 4 รูปแบบ

1. แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ
K-GINCOME-A(R)

(ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคล้ายปันผลแต่ไม่เสียภาษี)

ลงทุนแบบทยอยรับผลตอบแทนในทุกเดือน
โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับรายได้
สม่ำเสมอทุกเดือน

2. แบบสะสมมูลค่า
K-GINCOME-A(A)

(ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผล)

ลงทุนแบบสะสมผลตอบแทน
เพื่อให้เงินทุนเติบโตในระยะยาว
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินก้อน หรือ
ชอบซื้อ-ขาย ทำกำไรด้วยตนเอง

3. เพื่อการออม
K-GINCOME-SSF

(มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)

ลงทุนระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข
และมีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างลงทุน
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อปี

4.ใหม่ เพื่อการเลี้ยงชีพ
K-GINCOME-RMF

(ไม่มีนโยบายปันผล)

ลงทุนกระจายความเสี่ยง
ลดความผันผวนของพอร์ตเกษียณ
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-GINCOME-A(R)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-GINCOME-A(R)

K-GINCOME-A(R)

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-16.15%
3 เดือน
-3.73%
6 เดือน
-12.90%
1 ปี (ต่อปี)
-14.10%
3 ปี (ต่อปี)
-1.18%
5 ปี (ต่อปี)
-0.05%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
1.23%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-18.27%
3 เดือน
-4.84%
6 เดือน
-13.78%
1 ปี (ต่อปี)
-15.54%
3 ปี (ต่อปี)
2.46%
5 ปี (ต่อปี)
2.54%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
4.07%

ดัชนี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD ร้อยละ 40 / ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ร้อยละ 35 / ดัชนี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD ร้อยละ 25 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันอนาคต / ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65 / กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 58

รับรายได้สม่ำเสมอเฉลี่ยประมาณ 4% ต่อปี*

จากการทยอยรับผลตอบแทนสูงสุด 12 ครั้งต่อปี
โดยกองทุนจ่ายผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

* ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนย้อนหลัง

มีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 550 กลยุทธ์

และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์กว่า 50 คนทำหน้าที่มุ่งหาโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ กองทุน K-GINCOME-A(R) ลงทุน

ตราสาร High Yield

ตราสารหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูง
แต่มีความเสี่ยงสูงกว่า
ตราสารหนี้แบบ Investment Grade

หุ้นโลกกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
และ REITs

อาทิ หุ้นบริษัททางด่วน คลังสินค้าให้เช่าและ
ระบบสาธารณูปโภคที่มีสัญญาการจ่าย
ผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ

หุ้นปันผลสูง

หุ้นบริษัทต่างประเทศที่มี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
สามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ

เปรียบเทียบกองทุน K-GINCOME-A(R) และกองทุนผสมอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนผสม

คือกองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดและปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

 • หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงสูงเช่นกัน
 • ตราสารหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น มีความมั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ
 • สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ หรือน้ำมัน ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน และการขึ้นลงของราคามักจะสวนทางกับหุ้น

ข้อดีคือ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนเดียว ก็จะได้กระจายความเสี่ยง ลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไร เพราะหากผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนหุ้นอย่างเดียวก็จะมีความเสี่ยงสูงเกินไป ในขณะที่ลงทุนกองทุนตราสารหนี้แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนน้อยเกินไป ดังนั้นกองทุนผสมจึงช่วยปรับการลงทุนให้สมดุล โดยมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

เกี่ยวกับกองทุน K-GINCOME-A(R)

 • นักลงทุนมือใหม่ ที่อยากเริ่มลงทุน แต่ยังไม่อยากเสี่ยงสูงมาก และไม่รู้จังหวะในการเข้าลงทุน
 • นักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนมาแล้ว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ เพราะเคยลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ไม่ได้กระจายความเสี่ยง หรือไม่มีเวลาปรับพอร์ตด้วยตนเอง

แนะนำควรถือครองกองทุนตั้งแต่ 3-5 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมาย และลดโอกาสขาดทุนในระยะสั้นๆ

มีโอกาส เพราะ ราคาของกองทุนมีการเคลื่อนไหวตามราคาตลาดของสินทรัพย์ลงทุนในขณะนั้นๆ เช่น หากหุ้นที่กองทุนลงทุนอยู่ปรับตัวลงตามสภาวะตลาด ซึ่งราคาของกองทุนก็จะปรับลดตาม หากหุ้นตัวนั้นๆ ยังสามารถจ่ายปันผลได้ กองทุนก็ยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ลงทุนควรถือกองทุนระยะยาว 3-5 ปี เพื่อลดโอกาสขาดทุน

เท่ากัน เพราะทั้ง 2 กองทุนมีพอร์ตการลงทุนเดียวกัน ผลตอบแทนจึงเท่ากัน โดย K-GINCOME-A(A) สะสมผลตอบแทนไปลงทุนต่อเนื่อง และ K-GINCOME-A(R) จ่ายผลตอบแทนออกมาอัตโนมัติ

ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากกลยุทธ์ของกองทุนกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 3,000 ตัว ทำให้ที่ผ่านมากองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด หากลงทุนตามระยะเวลาที่แนะนำ

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • K-GINCOME-A(R), K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-SSF, K-GA และ KGARMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ /
  K-FIT ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
  ได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com