กองทุนแนะนำ

K-CHINA

โอกาสเติบโตมากกว่า จากหุ้นจีนที่จดทะเบียน ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รัฐบาลมีแผนฟื้นฟูเศรษกิจ ทั้งการ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดความคุมเข้มด้านนโยบาย

แผนการเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี

จากแผนการพัฒนาประเทศของจีน ทำให้มีหุ้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนมาก

ทำไมต้อง K-CHINA กสิกรไทย

ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก (All China)
ที่มีคุณภาพดี เติบโตสูง เน้นหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มอุปโภคบริโภค และสุขภาพ

K-CHINA เลือกลงทุนได้ 4 รูปแบบ

K-CHINA-A(D)
แบบจ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ที่อยากได้รับผลตอบแทน
ระหว่างลงทุนตั้งแต่ปี 2554 – มิ.ย. 2565
รวมเป็นเงิน 5.45 บาทต่อหน่วย

K-CHINA-A(A)
แบบสะสมผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่อยากรับผลตอบแทน
เป็นเงินก้อนใหญ่
โดยไม่ต้องการเงินปันผลระหว่างลงทุน

K-CHINA-SSF
แบบเพื่อการออม

ลงทุนระยะยาว 10 ปี
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

KCHINARMF
แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-CHINA-A(D)

K-CHINA-A(D)

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-20.55%
3 เดือน
-11.53%
6 เดือน
-24.35%
1 ปี (ต่อปี)
-39.16%
3 ปี (ต่อปี)
-11.00%
5 ปี (ต่อปี)
-6.12%
10 ปี (ต่อปี)
2.21%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
0.75%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-14.62%
3 เดือน
-9.66%
6 เดือน
-19.16%
1 ปี (ต่อปี)
-32.15%
3 ปี (ต่อปี)
1.37%
5 ปี (ต่อปี)
1.56%
10 ปี (ต่อปี)
6.38%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
4.29%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 / ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD / กองทุนมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 52 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่ กองทุน K-CHINA ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 65)

Meituan

MPNGF

กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar*

*JPMorgan Funds – China Fund,
Class JPM China I (acc) - USD
ติดอันดับ 5 ดาว ณ วันที่ 31 พ.ค. 65

ผู้จัดการกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับสูงสุด
เรทติ้ง AAA***
โดยมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 27 ปี
**ที่มา Citywire 31 พ.ค. 65

Rebecca Jiang

Executive Director

Howard Wang

Managing Director

โอกาสเติบโตที่มากกว่า

จากการลงทุนหุ้นจีนในทุกตลาด

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน A Shareศักยภาพสูง ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่

A Share

หุ้นที่ศักยภาพสูงที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ แข็งแกร่งจากการบริโภคและการพัฒนานวัตกรรม ในประเทศ

เช่น หุ้นบริษัท Tongwei Co, Contemporary Amperex Technology, China Yangtze Power Co

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน H Share เติบโตสูง ที่จดทะเบียนในฮ่องกง

H Share

หุ้นเติบโตสูงที่จดทะเบียนในฮ่องกง เน้นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เช่น หุ้นบริษัท Tencent, Meituan, NetEase, China Merchants Bank

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน ADR ที่จดทะเบียนในอเมริกา

ADR

หุ้นจีนที่จดทะเบียนในอเมริกา

เช่น หุ้นบริษัท Pinduoduo

• Red-chips บริษัทจีนที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง
• P-chips บริษัทจีนที่มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น จดทะเบียนนตลาดหุ้นฮ่องกง

อีกทางเลือก
ของการลงทุนหุ้นจีน
K-CHX

ลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่ที่สุด 50 ตัวแรก
ในตลาด A-Share
เกาะกระแสเศรษฐกิจ ค่าธรรมเนียมต่ำ

พิเศษ!
ลูกค้าใหม่

รับสิทธิ 2 ต่อ

ต่อที่ 1:
เปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่าน
K PLUS หรือ K-My Funds
รับเลย หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 200 บาท

ต่อที่ 2:
ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน
K PLUS และ/หรือ K-My Funds
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน

ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

เปรียบเทียบกองทุน K-CHINA กับกองทุนหุ้นจีนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนหุ้น

ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ทั้งจากการจัดระเบียบของรัฐบาลจีนในหลายด้าน อีกทั้งการผิดชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ มาในปีนี้
จีนยังเผชิญกับแรงกดดันจากโควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดการล็อกดาวน์เมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และหลายเมืองอื่นๆ ส่งผลต่อการบริโภค
และห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นจีนเริ่มมีทิศทางดีขึ้น มีปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลแสดงความพร้อมที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่อยๆ
รวมถึงการผ่อนคลายล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง นอกจากนี้ ธนาคารกลางสามารถใช้นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้
ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ในแง่ระดับราคาหุ้นจีน ได้ปรับตัวลงมาตอบรับข่าวร้ายไปมากแล้ว
จนลงมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นหลักอื่นๆของโลก จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่จะทยอยสะสม
และน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีได้เมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจน

ตลาดหุ้นจีนโดยรวมถือว่ามีความอ่อนไหวสูงตามทิศทางการดำเนินนโยบายหรือกฏระเบียบจากรัฐบาล นอกจากนี้ หุ้นจีน A-shares มีนักลงทุนรายย่อยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมักลงทุนในระยะสั้นกว่านักลงทุนสถาบัน และเน้นเก็งกำไร ราคาหุ้นจึงมีความผันผวนสูง และอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย

เกี่ยวกับกองทุน K-CHINA

K-CHINA ลงทุนใน Class I (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปีต่ำสุดเมื่อเทียบกับ Class อื่นๆ) แต่เนื่องจากมีผลตอบแทนย้อนหลังที่สั้น ผู้ลงทุนอาจดู Class C ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังที่ยาวมากขึ้น ทั้งนี้ ทั้ง 2 Class มีนโยบายการลงทุนรูปแบบเดียวกันและมีผลการดำเนินงานที่ใกล้กันมาก

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-c-acc-usd-lu0129472758#

Class ที่ค่าใช้จ่ายรายปีต่ำกว่า จะส่งผลให้ผลการดำเนินระยะยาวดีกว่า

เนื่องจากการลงทุนตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสเห็นการขาดทุนได้สูงจะปัจจัยลบต่างๆ ขณะที่การลงทุน ในระยะยาวจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ของธุรกิจได้เต็มที่ จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้ ขณะที่การลงทุนระยะสั้นหรือเก็งกำไรมีโอกาสสูงมากที่จะขาดทุน

ไม่ควร การจับจังหวะเข้าลงทุนเองโดยความเชี่ยวชาญที่ต่ำ มีโอกาสขาดทุนสูง ควรใช้วิธีเฉลี่ยลงทุน (DCA – Dollar Cost Average) เพื่อลดโอกาสการขาดทุน

หากต้องการเพิ่มน้ำหนักในพอร์ต สามารถทยอยเข้าสะสมเพิ่มเติมได้ เพื่อเฉลี่ยต้นทุน หรือสะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวได้ หากมีน้ำหนักหุ้นจีนในพอร์ตการลงทุนมากแล้ว สามารถถือต่อเพื่อรอโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ผู้จัดการกองทุนหลักมีหน้าที่คัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน และผู้จัดการกองทุน KAsset มีหน้าที่บริหารให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับกองทุนหลัก ผ่านการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่า 75% ของ NAV และติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด หากกองทุนหลักมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคู่แข่งและหรือดัชนีชี้วัดในระยะยาว อาจจะพิจารณาเปลี่ยนกองทุนหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ทั้ง 2 กองทุน ลงทุนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งกองทุนหลักและวิธีการบริหาร แตกต่างกันที่นโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น K-CHINA-A(A) เป็นชนิดใหม่ (เปิดขายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564) สำหรับผู้ลงทุนที่ชอบสะสมผลตอบแทนและไม่ต้องการเสียภาษีจากการรับเงินปันผล

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • K-CHINA, K-CCTV และ K-CHX กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 75% เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิน คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

  • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน

  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com