กองทุนแนะนำ

K-CHINA

ที่สุดของกองทุนหุ้นจีน ที่ทั่วโลกเลือกลงทุน

มหาอำนาจด้านเทคโนโลยีแห่งใหม่ของโลก

ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หนึ่งเดียว ที่ฟื้นตัวจาก Covid-19 ได้ก่อนใคร

กำลังซื้อมหาศาลภายในประเทศ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “จีนทำ จีนใช้ จีนเติบโต”

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย 30 ธ.ค. 63

ทำไมต้อง K-CHINA กสิกรไทย

เพราะลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD

มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุนหลัก

3 เดือน
24.63%
1 ปี
70.86%
ตั้งแต่จัดตั้ง(%ต่อปี)
43.57%

ดัชนีชี้วัด

3 เดือน
16.54%
1 ปี
30.75%
ตั้งแต่จัดตั้ง(%ต่อปี)
19.64%

ที่มา: Morningstar วันที่ 31 ธ.ค. 63 / ดัชนีชี้วัด (Benchmark): MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD / กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 62 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

K-CHINA-A(D)
แบบจ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ที่อยากได้รับผลตอบแทนระหว่างลงทุน
ตั้งแต่ปี 2556 - พ.ย. 2563 รวมเป็นเงิน 4.55 บาทต่อหน่วย

K-CHINA-A(A)
แบบสะสมผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่อยากรับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ โดยไม่ต้องการเงินปันผลระหว่างลงทุน

ลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำของจีนที่เติบโตสูง

Meituan

MPNGF

กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund
ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar*

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงาน

ติด Top 10

จากกองทุนหุ้นจีนกว่า 154 กองทุนทั่วโลก**

ขนาดกองทุน JPMorgan Funds – China Fund

เติบโตถึง 208%

ภายใน 7 เดือน***

ผู้จัดการกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับสูงสุด
เรทติ้ง AAA
โดยมีประสบการณ์ในการลงทุน มากกว่า 25 ปี****

Rebecca Jiang

Executive Director

Howard Wang

Managing Director

โอกาสเติบโตที่มากกว่า

จากการลงทุนหุ้นจีนในทุกตลาด

เพราะลงทุนในหุ้นจีนที่ครอบคลุมทั้งหุ้นเติบโต (Growth) คุณภาพสูง (High Quality) และอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Economy)

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน A Shareศักยภาพสูง ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่

A Share

หุ้นที่ศักยภาพสูงที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ แข็งแกร่งจากการบริโภคในประเทศ

เช่น หุ้นบริษัท Ping An Bank, Jiangsu Hengrui

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน H Share เติบโตสูง ที่จดทะเบียนในฮ่องกง

H Share

หุ้นเติบโตสูงที่จดทะเบียนในฮ่องกง เน้นธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติ

เช่น หุ้นบริษัท Tencent, Meituan

K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(A) ลงทุนหุ้นจีน ADR ที่จดทะเบียนในอเมริกา

ADR

หุ้นจีนที่จดทะเบียนในอเมริกา

เช่น หุ้นบริษัท Alibaba, Pinduoduo

นอกจากนี้ยังลงทุนในตลาดอื่นๆ ได้แก่

• Red-chips บริษัทจีนที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง
• P-chips บริษัทจีนที่มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น จดทะเบียนนตลาดหุ้นฮ่องกง

เปรียบเทียบกองทุน K-CHINA กับกองทุนหุ้นจีนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนหุ้น

หากดูจากค่า Forward PE ซึ่งสามารถบอกได้ว่าราคาหุ้นถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับในอดีต ตลาดหุ้นจีนโดยรวมยังราคาถูก (ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆเช่น สหรัฐฯและอินเดีย มีราคาแพงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว)

ราคาหุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบัน (Forward PE ) ราคาหุ้นที่ซื้อขายในอดีต เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี
หุ้นจีน H-shares (HSCEI Index) 9.4535 10.3217
หุ้นจีน A-shares (SHCOMP Index) 13.5662 14.6379
หุ้นสหรัฐฯ (S&P 500 Index) 22.8941 16.2311
หุ้นอินเดีย (SENSEX Index) 29.4477 17.5911

(ข้อมูล ณ 7 ม.ค. 2564)

ตลาดหุ้นจีนโดยรวมถือว่ามีความอ่อนไหวสูงตามทิศทางการดำเนินนโยบายหรือกฏระเบียบจากรัฐบาล นอกจากนี้ หุ้นจีน A-shares มีนักลงทุนรายย่อยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมักลงทุนระยะสั้นกว่านักลงทุนสถาบันและเน้นเก็งกำไร จึงมีความอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆได้ง่าย

เกี่ยวกับกองทุน K-CHINA

เนื่องจากกองทุนหลักเดิม เน้นลงทุนในหุ้น Value (กลุ่ม 0ld Economy) ขณะที่ สภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันเอื้อต่อหุ้น Growth (New Economy) ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานย้อนหลังต่ำกว่าดัชนีชี้วัด รวมถึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนคู่แข่งในตลาด

ซึ่งกองทุนหลักใหม่ JPMorgan Funds – China Fund เน้นลงทุนในหุ้น Growth กลุ่ม New Economy (เช่น Technology, Healthcare และ E-commerce) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและอนาคต

K-CHINA ลงทุนใน Class I (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปีต่ำสุดเมื่อเทียบกับ Class อื่นๆ) แต่เนื่องจากมีผลตอบแทนย้อนหลังที่สั้น ผู้ลงทุนอาจดู Class C ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังที่ยาวมากขึ้น ทั้งนี้ ทั้ง 2 Class มีนโยบายการลงทุนรูปแบบเดียวกันและมีผลการดำเนินงานที่ใกล้กันมาก

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-c-acc-usd-lu0129472758#

Class ที่ค่าใช้จ่ายรายปีต่ำกว่า จะส่งผลให้ผลการดำเนินระยะยาวดีกว่า

รายละเอียด JPMorgan Funds – China Fund Fidelity Funds – China Focus Fund
Morningstar Rating (ณ ธ.ค. 2563) 5 ดาว 2 ดาว
สไตล์หุ้นที่ลงทุน หุ้น Growth ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Economy) หุ้น Valueที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเก่า (Old Economy)

ควรลงทุนอย่างน้อย 5 ปี เนื่องจากหุ้นมีความเสี่ยงตลอดเวลา ทำให้การลงทุนระยะสั้นมีโอกาสสูงมากที่จะขาดทุน ขณะที่การลงทุนระยะยาว ความผันผวนระหว่างทางจะกระทบผลตอบแทนโดยรวมน้อยมาก

ไม่ควร การจับจังหวะเข้าลงทุนเองโดยความเชี่ยวชาญที่ต่ำ มีโอกาสขาดทุนสูง ควรใช้วิธีเฉลี่ยลงทุน (DCA – Dollar Cost Average) เพื่อลดโอกาสการขาดทุน

เนื่องจากกองทุน K-CHINA เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง ดังนั้นเมื่อรวมกับกองทุนต่างประเทศที่มีอยู่ ไม่ควรถือเกิน 55% ของพอร์ต

ผู้จัดการกองทุนหลักมีหน้าที่คัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน และผู้จัดการกองทุน KAsset มีหน้าที่บริหารให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับกองทุนหลัก ผ่านการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่า 75% ของ NAV และติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด หากกองทุนหลักมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคู่แข่งและหรือดัชนีชี้วัดในระยะยาว อาจจะพิจารณาเปลี่ยนกองทุนหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ทั้ง 2 กองทุน ลงทุนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งกองทุนหลักและวิธีการบริหาร แตกต่างกันที่นโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น K-CHINA-A(A) เป็นชนิดใหม่ (เปิดขายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564) สำหรับผู้ลงทุนที่ชอบสะสมผลตอบแทนและไม่ต้องการเสียภาษีจากการรับเงินปันผล

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

*JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China C (acc) - USD ติดอันดับ 5 ดาว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ซึ่งมีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกับ Class I ที่ K-CHINA ลงทุนทุกประการ
**JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ที่ K-CHINA ลงทุน ติด Top 10 เทียบในกลุ่ม Morningstar Category EAA OE China Equity ณ 31 ธ.ค. 63
***ข้อมูล Morningstar ณ 21 ม.ค. 64
****ที่มา Citywire ธ.ค. 63

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- K-CHINA, K-CCTV และ K-CHX กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 75% เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิน คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา