ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 20/08/2562 1,386.4614 -3.9973 | 0.2875 % N/A N/A 11,127,111,615.66
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/08/2562 16.8472 -0.1007 | 0.5942 % 16.8473 16.5945 16,102,555,277.56
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/08/2562 14.8952 -0.0149 | 0.0999 % 14.8953 14.8580 205,257,988.71
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 20/08/2562 16.4053 -0.0089 | 0.0542 % 16.5284 16.4053 4,615,069,014.86
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/08/2562 3.6638 -0.0126 | 0.3427 % 3.6694 3.6583 69,638,782.53
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/08/2562 27.3704 -0.0695 | 0.2533 % 27.3705 27.3704 6,984,867,086.36
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/08/2562 13.0768 +0.0002 | 0.0015 % 13.0769 13.0768 10,476,510,875.99
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/08/2562 17.6751 -0.0100 | 0.0565 % 17.6752 17.6751 7,397,272,614.07
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/08/2562 17.4187 -0.1241 | 0.7074 % 17.5930 17.4187 4,260,334,947.31
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/08/2562 8.1755 +0.0575 | 0.7083 % 8.2982 8.1755 1,541,766,170.36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน