ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 05/03/2564 1,298.6846 -8.0044 | 0.6126 % N/A N/A 10,370,707,315.54
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 05/03/2564 15.4360 +0.0227 | 0.1473 % 15.4361 15.3974 220,020,980.80
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 05/03/2564 16.8250 -0.0156 | 0.0926 % 16.9513 16.8250 3,192,015,116.17
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 04/03/2564 4.0607 -0.0112 | 0.2751 % 4.0669 4.0546 54,911,779.81
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 28.4576 +0.0790 | 0.2784 % 28.4577 28.4576 7,416,671,626.96
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 05/03/2564 13.2194 +0.0001 | 0.0008 % 13.2195 13.2194 50,752,211,420.27
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 05/03/2564 17.9972 -0.0131 | 0.0727 % 17.9973 17.9972 6,423,892,574.54
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 05/03/2564 16.4462 +0.1271 | 0.7788 % 16.6108 16.4462 3,572,555,980.64
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 04/03/2564 10.1513 -0.1468 | 1.4255 % 10.3037 10.1513 1,096,662,819.01
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 05/03/2564 12.2943 +0.0928 | 0.7606 % 12.2944 12.2943 2,426,672,895.42

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน