ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 11/12/2562 1,380.2400 +1.7730 | 0.1286 % N/A N/A 11,077,181,702.01
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 11/12/2562 16.4329 +0.0117 | 0.0712 % 16.4330 16.1864 16,473,530,113.46
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 11/12/2562 14.9041 +0.0041 | 0.0275 % 14.9042 14.8668 200,955,316.13
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 11/12/2562 16.5453 +0.0031 | 0.0187 % 16.6695 16.5453 4,605,764,082.35
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 11/12/2562 3.9641 +0.0223 | 0.5657 % 3.9701 3.9582 34,887,448.80
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/12/2562 27.2297 +0.0195 | 0.0717 % 27.2298 27.2297 7,039,407,164.89
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 11/12/2562 13.1325 +0.0008 | 0.0061 % 13.1326 13.1325 11,083,507,776.65
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 11/12/2562 17.7923 +0.0031 | 0.0174 % 17.7924 17.7923 9,884,925,256.26
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
11/12/2562 16.9274 +0.0351 | 0.2078 % 17.0968 16.9274 4,138,273,019.22
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 11/12/2562 8.6311 +0.0260 | 0.3021 % 8.7607 8.6311 1,589,766,589.18

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน