ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 27/11/2563 1,359.6006 +0.6435 | 0.0474 % N/A N/A 10,109,374,840.23
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 27/11/2563 15.1083 +0.0061 | 0.0404 % 15.1084 15.0705 188,433,297.51
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 27/11/2563 16.8068 +0.0017 | 0.0101 % 16.9330 16.8068 3,180,136,634.84
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 25/11/2563 3.7037 -0.0188 | 0.5050 % 3.7094 3.6981 37,251,761.11
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 27.2244 +0.0248 | 0.0912 % 27.2245 27.2244 7,034,005,999.47
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/11/2563 13.2112 +0.0001 | 0.0008 % 13.2113 13.2112 55,448,774,725.74
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 27/11/2563 17.9741 +0.0012 | 0.0067 % 17.9742 17.9741 7,021,571,741.61
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 27/11/2563 15.5005 +0.0321 | 0.2075 % 15.6556 15.5005 3,540,850,323.11
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 25/11/2563 9.7088 -0.0032 | 0.0329 % 9.8545 9.7088 1,137,315,197.64
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 27/11/2563 11.5895 +0.0147 | 0.1270 % N/A N/A 2,292,146,764.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน