ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 04/07/2565 1,200.9899 +4.1820 | 0.3494 % N/A N/A 10,431,254,719.57
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 04/07/2565 15.6055 -0.0193 | 0.1235 % 15.6056 15.5665 368,564,730.41
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 04/07/2565 17.0104 +0.0073 | 0.0429 % 17.1381 17.0104 3,990,462,026.99
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 01/07/2565 4.7796 -0.0957 | 1.9630 % 4.7869 4.7724 73,660,265.59
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/07/2565 28.7260 -0.1233 | 0.4274 % 28.7261 28.7260 7,408,413,841.64
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 04/07/2565 13.2684 +0.0004 | 0.0030 % 13.2685 13.2684 113,109,686,293.08
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 04/07/2565 15.7906 -0.1687 | 1.0571 % 15.9486 15.7906 3,145,832,515.81
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 01/07/2565 9.8886 +0.1458 | 1.4965 % 10.0370 9.8886 1,599,517,868.75
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 04/07/2565 11.9499 -0.1305 | 1.0803 % 11.9500 11.9499 2,349,859,211.50

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน