ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 20/06/2567 1,256.1086 +1.1840 | 0.0943 % N/A N/A 11,045,650,531.52
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/06/2567 15.6612 -0.0216 | 0.1377 % 15.6613 15.6220 403,251,599.88
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 20/06/2567 17.8574 +0.0065 | 0.0364 % 17.9914 17.8574 3,300,825,210.58
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 18/06/2567 5.9695 +0.0113 | 0.1897 % 5.9786 5.9605 59,491,574.21
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 27.5876 -0.0601 | 0.2174 % 27.5877 27.5876 7,096,827,269.85
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/06/2567 13.5990 +0.0004 | 0.0029 % 13.5991 13.5990 52,776,442,268.57
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 20/06/2567 13.3457 -0.1135 | 0.8433 % 13.4793 13.3457 2,484,289,335.07
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
18/06/2567 12.5764 +0.0311 | 0.2479 % 12.7651 12.5764 6,056,929,739.00
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 20/06/2567 9.6037 -0.0802 | 0.8282 % 9.6038 9.6037 1,881,013,645.27
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 20/06/2567 9.3487 -0.0498 | 0.5299 % 9.3488 9.3487 1,429,032,512.34

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน