ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 18/09/2563 1,353.8607 +0.4842 | 0.0358 % N/A N/A 10,066,695,307.72
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/09/2563 14.7419 +0.0087 | 0.0591 % 14.7420 14.7050 190,584,259.90
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 18/09/2563 16.7187 +0.0028 | 0.0168 % 16.8442 16.7187 3,529,559,579.12
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/09/2563 3.5845 +0.0401 | 1.1314 % 3.5900 3.5791 33,362,020.54
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 25.9180 +0.0410 | 0.1584 % 25.9181 25.9180 6,668,104,392.24
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/09/2563 13.2025 +0.0001 | 0.0008 % 13.2026 13.2025 64,488,825,649.22
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/09/2563 17.8778 +0.0030 | 0.0168 % 17.8779 17.8778 7,787,523,108.51
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/09/2563 13.9611 +0.0251 | 0.1801 % 14.1008 13.9611 3,251,361,310.41
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/09/2563 9.2222 -0.0559 | 0.6025 % 9.3606 9.2222 1,568,075,010.44
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 18/09/2563 10.3777 +0.0228 | 0.2202 % N/A N/A 2,052,483,810.79

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน