ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 23/02/2567 1,282.6490 +0.4433 | 0.0346 % N/A N/A 11,279,034,938.51
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 23/02/2567 15.7237 -0.0082 | 0.0521 % 15.7238 15.6844 560,762,860.93
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 23/02/2567 17.7384 +0.0041 | 0.0231 % 17.8715 17.7384 3,264,954,269.42
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/02/2567 5.2633 +0.0212 | 0.4044 % 5.2713 5.2554 48,213,501.63
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 28.2622 -0.0449 | 0.1586 % 28.2623 28.2622 7,477,214,482.24
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 23/02/2567 13.5163 +0.0008 | 0.0059 % 13.5164 13.5163 55,029,404,906.12
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 23/02/2567 14.2392 -0.0461 | 0.3227 % 14.3817 14.2392 2,740,550,862.94
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/02/2567 11.8901 +0.0958 | 0.8123 % 12.0686 11.8901 3,906,666,537.69
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 23/02/2567 10.3268 -0.0475 | 0.4579 % 10.3269 10.3268 2,024,901,431.96
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 23/02/2567 9.8114 -0.0284 | 0.2886 % 9.8115 9.8114 1,422,208,990.90

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน