ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 09/12/2565 1,237.6417 +2.4210 | 0.1960 % N/A N/A 11,244,652,126.03
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 09/12/2565 15.7387 -0.0014 | 0.0089 % 15.7388 15.6994 357,957,975.18
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 09/12/2565 17.2088 +0.0057 | 0.0331 % 17.3380 17.2088 3,952,333,493.10
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 08/12/2565 4.6396 -0.0004 | 0.0086 % 4.6467 4.6326 53,876,106.52
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 29.2526 +0.0055 | 0.0188 % 29.2527 29.2526 7,574,493,504.43
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 09/12/2565 13.2955 +0.0010 | 0.0075 % 13.2956 13.2955 110,901,121,906.47
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 09/12/2565 16.3373 -0.0090 | 0.0551 % 16.5008 16.3373 3,225,464,771.79
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 08/12/2565 9.8111 -0.0161 | 0.1638 % 9.9584 9.8111 1,631,290,208.89
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 09/12/2565 12.2220 +0.0023 | 0.0188 % 12.2221 12.2220 2,401,256,352.88

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน