ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 27/02/2563 1,399.9834 -0.4744 | 0.0339 % N/A N/A 10,339,643,198.92
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 27/02/2563 15.4504 +0.3022 | 1.9950 % 15.4505 15.2186 16,372,310,719.00
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 27/02/2563 14.7517 +0.0476 | 0.3237 % 14.7518 14.7148 197,388,641.53
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 27/02/2563 16.7671 -0.0019 | 0.0113 % 16.8930 16.7671 4,096,098,261.68
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 27/02/2563 3.7541 -0.0557 | 1.4620 % 3.7598 3.7485 33,509,631.53
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/02/2563 26.4485 +0.1821 | 0.6933 % 26.4486 26.4485 6,941,502,946.84
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/02/2563 13.1650 +0.0007 | 0.0053 % 13.1651 13.1650 10,809,551,424.08
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 27/02/2563 17.9984 -0.0036 | 0.0200 % 17.9985 17.9984 13,136,247,267.99
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
27/02/2563 15.3071 +0.3227 | 2.1536 % 15.4603 15.3071 3,778,651,661.22
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 27/02/2563 8.6372 -0.3060 | 3.4216 % 8.7669 8.6372 1,485,208,090.53

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน