ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 21/09/2564 1,311.2364 +0.7771 | 0.0593 % N/A N/A 10,470,940,214.23
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/09/2564 15.6648 +0.0376 | 0.2406 % 15.6649 15.6256 187,339,719.94
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 21/09/2564 17.0872 +0.0051 | 0.0299 % 17.2155 17.0872 3,415,360,225.28
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/09/2564 4.3911 -0.0432 | 0.9742 % 4.3978 4.3845 53,539,827.24
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/09/2564 29.1491 +0.1417 | 0.4885 % 29.1492 29.1491 7,487,051,698.54
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/09/2564 13.2372 +0.0001 | 0.0008 % 13.2373 13.2372 46,787,671,542.14
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/09/2564 18.2306 +0.0044 | 0.0241 % 18.2307 18.2306 8,676,298,614.66
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/09/2564 16.3710 +0.1845 | 1.1398 % 16.5348 16.3710 3,514,238,399.96
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 20/09/2564 11.6900 -0.2021 | 1.6994 % 11.8655 11.6900 1,675,151,948.70
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/09/2564 12.2133 +0.1647 | 1.3670 % 12.2134 12.2133 2,405,028,213.02

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน