ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 03/07/2563 1,347.5980 -3.0686 | 0.2272 % N/A N/A 10,020,128,571.76
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 03/07/2563 14.8689 -0.0024 | 0.0161 % 14.8690 14.8317 194,615,595.47
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 03/07/2563 16.6244 +0.0000 | 0.0000 % 16.7492 16.6244 3,523,899,994.22
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 02/07/2563 3.2945 -0.0109 | 0.3298 % 3.2995 3.2896 22,000,643.18
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 26.4450 -0.0201 | 0.0759 % 26.4451 26.4450 6,823,218,807.22
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 03/07/2563 13.1938 +0.0000 | 0.0000 % 13.1939 13.1938 72,933,298,370.50
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 03/07/2563 17.7585 +0.0011 | 0.0062 % 17.7586 17.7585 7,901,686,111.64
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
03/07/2563 15.2889 -0.0374 | 0.2440 % 15.4419 15.2889 3,618,687,398.70
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 02/07/2563 8.7400 +0.1471 | 1.7119 % 8.8712 8.7400 1,629,257,092.71
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 03/07/2563 10.9815 -0.0179 | 0.1627 % N/A N/A 2,171,893,297.58

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน