ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 08/06/2566 1,279.0443 -2.1980 | 0.1716 % N/A N/A 11,620,817,718.97
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 08/06/2566 15.6790 +0.0333 | 0.2128 % 15.6791 15.6790 390,867,389.20
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 08/06/2566 17.3473 -0.0031 | 0.0179 % 17.4775 17.3473 4,510,138,972.82
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 07/06/2566 4.8555 -0.0320 | 0.6547 % 4.8629 4.8482 58,207,216.30
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/06/2566 28.8476 +0.1662 | 0.5795 % 28.8477 28.8476 7,592,345,227.05
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 08/06/2566 13.3584 +0.0005 | 0.0037 % 13.3585 13.3584 82,684,666,619.59
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 08/06/2566 15.2051 +0.2680 | 1.7942 % 15.3573 15.2051 2,997,928,460.38
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 07/06/2566 10.2467 -0.0558 | 0.5416 % 10.4005 10.2467 1,963,533,538.27
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 08/06/2566 11.3904 +0.1916 | 1.7109 % 11.3905 11.3904 2,236,615,062.45

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน