กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/07/2563 9.9691 +0.0934 | 0.9458 % N/A N/A 2,781,794,920.87
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/07/2563 9.8757 +0.0738 | 0.7529 % N/A N/A 3,322,644,771.19
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/07/2563 9.7053 +0.0758 | 0.7872 % N/A N/A 968,660,586.47
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 07/08/2563 8.4406 -0.0394 | 0.4646 % 8.5673 8.4406 231,822,653.00
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 05/08/2563 10.8779 +0.0327 | 0.3015 % 10.9324 10.8779 3,707,772,185.86
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 10.0262 -0.0356 | 0.3538 % 10.0764 10.0262 502,802,461.87
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 06/08/2563 8.7763 +0.0443 | 0.5073 % 8.9080 8.7763 1,025,800,112.67
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
06/08/2563 15.6823 -0.0451 | 0.2868 % 15.9176 15.6823 5,482,274,061.27
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/08/2563 16.7295 -0.0578 | 0.3443 % 16.9805 16.7295 2,283,109,703.35
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
06/08/2563 16.7296 -0.0579 | 0.3449 % 16.7297 N/A 43,140,052.85
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 06/08/2563 10.3235 -0.0686 | 0.6601 % 10.4785 10.3235 7,363,335,772.76
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
07/08/2563 13.8764 -0.1405 | 1.0024 % 13.8973 13.8556 710,278,420.11
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 15.4266 -0.0251 | 0.1624 % 15.4267 15.4266 526,538,827.25
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
06/08/2563 11.8451 -0.0186 | 0.1568 % 12.0229 11.8451 2,648,722,724.02
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 05/08/2563 9.5019 +0.0178 | 0.1877 % 9.6445 9.5019 199,816,559.67
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 06/08/2563 8.6224 -0.0288 | 0.3329 % 8.7518 8.6224 557,160,285.72
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
06/08/2563 11.5560 -0.0954 | 0.8188 % 11.5734 11.5387 472,593,869.12
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/07/2563 9.9774 -1.9184 | 16.1267 % N/A N/A 2,286,255,092.57
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 06/08/2563 11.8958 +0.0136 | 0.1145 % 12.0743 11.8958 5,816,894,933.03
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 14.6588 +0.0162 | 0.1106 % 14.6589 14.6588 1,238,201,515.01
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 06/08/2563 10.2936 +0.0208 | 0.2025 % 10.3452 10.2936 196,691,108.04
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 06/08/2563 10.3765 +0.0132 | 0.1274 % 10.5322 10.3765 1,254,040,578.73
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 06/08/2563 11.6959 +0.0107 | 0.0916 % 11.8714 11.6959 3,569,698,459.10
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 06/08/2563 11.2482 +0.0430 | 0.3838 % 11.4170 11.2482 401,750,431.26
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 12.2600 +0.0126 | 0.1029 % 12.2601 12.2600 1,581,093,284.04
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 10.9132 -0.0880 | 0.7999 % 10.9133 10.9132 297,446,302.96
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
06/08/2563 11.1493 +0.0026 | 0.0233 % 11.3166 11.1493 2,311,398,231.28
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
06/08/2563 11.1495 +0.0026 | 0.0233 % 11.3168 11.1495 4,372,024,769.87
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
06/08/2563 11.1495 +0.0026 | 0.0233 % 11.1496 N/A 37,778,053.46
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 06/08/2563 9.7521 -0.0784 | 0.7975 % 9.8985 9.7521 607,162,896.38
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/08/2563 9.9917 +0.0162 | 0.1624 % 10.1417 9.9917 9,421,656,530.39
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 06/08/2563 9.1460 +0.0422 | 0.4635 % 9.2833 9.1460 1,561,302,528.55
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.8237 -0.0020 | 0.0204 % N/A N/A 2,836,756,139.68
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 06/08/2563 8.6403 +0.0093 | 0.1078 % 8.7700 8.6403 271,697,628.38
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 05/08/2563 10.6192 +0.0046 | 0.0433 % 10.7786 10.6192 4,335,104,783.17
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 05/08/2563 10.3233 +0.0083 | 0.0805 % N/A 10.3233 1,989,776,258.24
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 05/08/2563 10.2139 +0.0092 | 0.0902 % N/A 10.2139 2,452,200,665.26
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 06/08/2563 11.9070 +0.0905 | 0.7659 % 12.0857 11.9070 991,715,786.84
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2563 9.9220 +0.0053 | 0.0534 % N/A N/A 2,809,520,706.31
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2563 9.6398 -0.0095 | 0.0985 % N/A N/A 2,428,891,797.85
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0702 +1.3806 | 15.8880 % N/A N/A 2,214,977,582.75
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 06/08/2563 8.6896 +0.0683 | 0.7922 % 8.8200 8.6896 1,420,735,237.23
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 06/08/2563 10.5840 +0.0832 | 0.7923 % 10.6000 10.5681 210,392,843.33
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 06/08/2563 9.1559 -0.0239 | 0.2604 % 9.2933 9.1559 2,524,681,205.73
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 11.7976 -0.0303 | 0.2562 % 11.7977 11.7976 379,191,647.46
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 07/08/2563 11.7446 -0.0052 | 0.0443 % 11.7623 11.7270 150,378,796.26
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/08/2563 7.9178 +0.0171 | 0.2164 % 8.0367 7.9178 5,566,011,025.35
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 06/08/2563 11.5241 +0.0803 | 0.7017 % 11.6971 11.5241 2,996,797,695.58
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
05/08/2563 11.3136 -0.0059 | 0.0521 % 11.3986 11.3136 9,924,898,765.24
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/08/2563 22.7552 +0.0904 | 0.3989 % 23.0966 22.7552 1,268,059,963.65
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/08/2563 21.3244 +0.0847 | 0.3988 % 21.6444 21.3244 4,896,347,341.55
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/08/2563 21.1612 +0.2746 | 1.3147 % 21.1930 21.1295 2,768,525,113.51
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/08/2563 19.8244 +0.2574 | 1.3155 % 19.8542 19.7947 2,560,302,163.05
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 07/08/2563 8.6760 +0.0301 | 0.3481 % 8.8062 8.6760 577,976,751.19
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 06/08/2563 9.7050 +0.0363 | 0.3754 % 9.7197 9.6904 827,863,819.68

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน