กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 17/01/2562 10.1796 -0.0340 | 0.3329 % 10.3324 10.1796 350,357,713.01
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 15/01/2562 9.5555 +0.0066 | 0.0691 % 9.6034 9.5555 1,292,359,277.29
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/01/2562 9.7746 -0.0020 | 0.0205 % 9.8236 9.7746 1,683,515,661.95
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.9131 +0.0553 | 0.5610 % 10.0619 9.9131 1,444,492,653.05
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 16/01/2562 10.1484 +0.0392 | 0.3878 % 10.3007 10.1484 164,172,489.66
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
16/01/2562 10.7198 +0.0833 | 0.7832 % 10.8807 10.7198 9,794,250,355.95
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 17/01/2562 9.9690 -0.0815 | 0.8109 % 9.9841 9.9540 321,474,671.54
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 16/01/2562 11.7300 +0.0259 | 0.2213 % 11.7301 11.7300 281,395,254.00
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
16/01/2562 10.1669 +0.0216 | 0.2129 % 10.3195 10.1669 5,045,980,679.16
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 15/01/2562 8.9469 +0.0363 | 0.4074 % 9.0812 8.9469 332,367,616.01
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 16/01/2562 8.6361 +0.0340 | 0.3953 % 8.7657 8.6361 1,378,119,539.28
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 16/01/2562 10.5867 +0.0320 | 0.3032 % 10.6027 10.5708 197,145,340.68
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 16/01/2562 10.6787 +0.0159 | 0.1491 % 10.8390 10.6787 8,055,459,474.10
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 16/01/2562 12.3976 +0.0185 | 0.1494 % 12.3977 12.3976 962,639,421.04
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 16/01/2562 9.2715 +0.0039 | 0.0421 % 9.3180 9.2715 179,106,137.70
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 16/01/2562 9.3642 +0.0329 | 0.3526 % 9.5048 9.3642 2,177,643,657.03
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.9949 +0.1267 | 1.2839 % 10.1449 9.9949 7,909,531,548.85
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 16/01/2562 9.5056 +0.1065 | 1.1331 % 9.6483 9.5056 682,842,321.83
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 16/01/2562 9.7724 +0.1240 | 1.2852 % 9.7725 9.7724 999,585,517.50
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 16/01/2562 10.0933 +0.0225 | 0.2234 % 10.0934 10.0933 157,881,487.72
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
16/01/2562 10.6578 +0.0187 | 0.1758 % 10.8178 10.6578 397,238,619.31
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
16/01/2562 10.6582 +0.0187 | 0.1758 % 10.8182 10.6582 7,210,557,291.93
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.7552 +0.0214 | 0.2199 % 9.9016 9.7552 1,220,806,116.58
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 16/01/2562 7.8863 +0.0176 | 0.2237 % 8.0047 7.8863 1,537,444,408.33
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 16/01/2562 9.5585 +0.0394 | 0.4139 % 9.7020 9.5585 390,118,989.38
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 15/01/2562 9.6209 +0.0238 | 0.2480 % N/A 9.6209 4,545,104,992.56
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 15/01/2562 10.0528 +0.0041 | 0.0408 % N/A 10.0528 4,871,846,361.16
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 16/01/2562 10.1310 -0.0206 | 0.2029 % 10.2831 10.1310 1,956,014,245.26
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 16/01/2562 11.3212 +0.0892 | 0.7942 % 11.3383 11.3042 181,586,018.85
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 16/01/2562 9.0998 +0.0271 | 0.2987 % 9.2364 9.0998 3,955,540,769.76
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 16/01/2562 11.5290 +0.0342 | 0.2975 % 11.5291 11.5290 421,717,914.19
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 17/01/2562 11.4495 +0.0423 | 0.3708 % 11.4668 11.4323 227,589,148.19
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 16/01/2562 10.0120 +0.0765 | 0.7700 % 10.1623 10.0120 6,257,128,419.68
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 15/01/2562 10.6348 +0.0202 | 0.1903 % 10.7944 10.6348 24,833,674,699.89
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/01/2562 14.0722 +0.0958 | 0.6854 % 14.2834 14.0722 6,418,079,249.83
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2562 13.3348 -0.0062 | 0.0465 % 13.3549 13.3148 1,157,506,431.90
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 17/01/2562 9.7497 -0.1370 | 1.3857 % 9.8960 9.7497 168,925,389.78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน