กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2567 10.5713 -0.0299 | 0.2820 % 10.7828 10.4656 298,130,892.13
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2567 10.5417 -0.0179 | 0.1695 % 10.6736 10.4363 510,481,036.16
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 10.5734 +0.0542 | 0.5152 % 10.5735 10.5734 700,794,905.94
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 10.5392 +0.0531 | 0.5064 % 10.5393 10.5392 354,174,896.05
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 17/04/2567 10.4292 -0.2958 | 2.7580 % 10.5857 10.4292 122,258,587.70
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2567 7.8361 -0.0175 | 0.2228 % N/A 7.8361 1,344,432,547.01
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2567 8.8241 -0.0221 | 0.2498 % N/A 8.8241 1,306,964,349.84
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2567 8.1526 -0.0210 | 0.2569 % N/A 8.1526 1,121,194,961.01
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2567 9.9092 -0.0225 | 0.2265 % N/A 9.9092 1,050,258,053.56
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2567 8.9732 -0.0198 | 0.2202 % 8.9733 8.9732 1,635,564,317.99
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 11/04/2567 11.1958 -0.0137 | 0.1222 % 11.2519 11.1958 1,322,575,865.86
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 10.4750 -0.0476 | 0.4524 % 10.6322 10.4750 6,817,721,653.88
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 10.4755 -0.0476 | 0.4523 % 10.4756 10.4755 497,818,744.51
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 10.7064 -0.0262 | 0.2441 % 10.8136 10.7064 6,502,393,423.85
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 10.7073 -0.0262 | 0.2441 % 10.7074 10.7073 116,523,227.83
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 9.9805 -0.0112 | 0.1121 % 10.0305 9.9805 1,646,521,696.97
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 9.1950 -0.0627 | 0.6773 % 9.2411 9.1950 2,859,227,889.84
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/04/2567 10.4528 -0.3852 | 3.5542 % 10.6097 10.4528 768,450,181.92
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 5.8742 +0.0083 | 0.1415 % 5.9624 5.8742 1,709,219,475.01
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 17/04/2567 6.9799 -0.3021 | 4.1486 % 6.9870 6.9694 475,061,393.64
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 11/04/2567 5.9749 -0.0124 | 0.2071 % 6.0646 5.9749 2,275,115,133.53
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 8.6550 -0.1047 | 1.1952 % 8.7849 8.6550 5,308,849,444.18
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 18.2321 -0.1241 | 0.6761 % 18.5057 18.2321 9,851,602,718.11
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 18.4355 -0.1255 | 0.6761 % 18.4356 18.4355 6,049,211.57
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 9.6946 -0.0654 | 0.6701 % 9.6947 9.6946 4,057,577,180.34
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 11/04/2567 18.2112 -0.1240 | 0.6763 % 18.2113 18.2112 4,718,932,057.79
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 4.2794 -0.1320 | 2.9922 % 4.3437 4.2794 4,008,706,222.53
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/04/2567 4.2310 -0.1305 | 2.9921 % 4.2946 4.2310 11,385,085,314.95
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 4.4012 +0.0003 | 0.0068 % 4.4013 4.4012 3,843,129,226.64
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 17/04/2567 4.2935 -0.1325 | 2.9937 % 4.2936 4.2935 1,151,582,553.22
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 17/04/2567 10.5261 +0.1845 | 1.7841 % 10.5367 10.5103 2,240,116,468.13
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 20.1547 -0.1620 | 0.7974 % 20.1548 20.1547 1,239,786,989.83
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/04/2567 12.9104 -0.1038 | 0.7976 % 13.1042 12.9104 3,512,147,661.03
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 11/04/2567 10.4642 -0.0840 | 0.7963 % 10.6213 10.4642 154,570,613.79
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 11/04/2567 13.6016 -0.1489 | 1.0829 % 13.8057 13.6016 615,249,690.75
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 17/04/2567 18.8986 -0.1992 | 1.0431 % 18.9176 18.8703 1,428,098,647.88
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 12.0644 -0.0088 | 0.0729 % 12.2455 12.0644 427,823,702.52
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/04/2567 11.6498 -0.0086 | 0.0738 % 11.8246 11.6498 11,174,126,924.09
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 15.8436 -0.0108 | 0.0681 % 15.8437 15.8436 2,556,531,741.70
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/04/2567 8.9161 -0.0514 | 0.5732 % 8.9608 8.9161 1,236,797,826.19
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 8.9333 -0.0515 | 0.5732 % 8.9334 8.9333 12,000,751.17
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
11/04/2567 8.7220 -0.0329 | 0.3758 % 8.7657 8.7220 1,305,691,289.10
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/04/2567 8.9419 -0.3534 | 3.8019 % 9.0761 8.9419 655,244,298.31
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 11/04/2567 11.8193 -0.0989 | 0.8298 % 11.9967 11.8193 3,516,490,485.01
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 11/04/2567 12.1213 -0.0367 | 0.3019 % 12.3032 12.1213 776,224,490.23
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 13.6475 -0.1139 | 0.8277 % 13.6476 13.6475 3,180,738,233.38
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 10.8466 -0.2315 | 2.0897 % 10.8467 10.8466 326,420,531.98
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 11.8285 -0.1045 | 0.8757 % 12.0060 11.8285 3,759,052,406.05
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/04/2567 11.8187 -0.1041 | 0.8731 % 11.9961 11.8187 4,283,581,156.97
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 10.3770 -0.0900 | 0.8598 % 10.3771 10.3770 408,877,087.11
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 11/04/2567 11.6356 -0.1029 | 0.8766 % 11.6357 11.6356 2,332,601,183.40
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/04/2567 8.5540 -0.2090 | 2.3850 % 8.6824 8.5540 612,183,070.64
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 8.1030 -0.1967 | 2.3700 % 8.1031 8.1030 8.65
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
11/04/2567 12.2795 +0.1505 | 1.2408 % 12.4638 12.2795 4,397,843,931.15
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 7.4728 -0.2785 | 3.5929 % 7.5850 7.4728 111,317,159.14
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/04/2567 6.9969 -0.2608 | 3.5934 % 7.1020 6.9969 335,745,015.37
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 04/12/2566 10.1117 -0.0007 | 0.0069 % N/A 10.1117 662,147,977.95
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/02/2567 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
11/04/2567 12.3306 +0.1581 | 1.2988 % 12.5157 12.3306 254,474,119.15
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
11/04/2567 11.7886 +0.1687 | 1.4518 % 11.7887 11.7886 139,240,881.65
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 15.9738 -0.0287 | 0.1793 % 16.2135 15.9738 1,765,207,353.57
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
10/04/2567 12.5839 +0.0539 | 0.4302 % 12.7728 12.5839 375,583,337.63
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
10/04/2567 12.3776 +0.0531 | 0.4308 % 12.5634 12.3776 2,082,908,807.01
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
10/04/2567 10.4688 +0.0438 | 0.4201 % 10.4689 10.4688 39,185,434.90
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/04/2567 15.9466 -0.4224 | 2.5805 % 15.9626 15.9227 931,325,961.97
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/04/2567 11.4534 -0.0720 | 0.6247 % 11.6253 11.4534 1,696,771,393.72
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 18.3155 -0.1166 | 0.6326 % 18.3156 18.3155 661,148,365.92
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 20.9096 -0.6408 | 2.9735 % 20.9306 20.8782 1,251,731,514.47
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 21.0666 -0.6459 | 2.9748 % 21.0878 21.0666 63,511.54
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 10.9212 +0.0515 | 0.4738 % 11.0851 10.9212 2,118,942,753.30
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/04/2567 10.8709 +0.0508 | 0.4695 % 10.8710 10.8709 19,683,088.91
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 11/04/2567 10.3055 +0.0308 | 0.2998 % 10.4602 10.3055 1,166,601,239.89
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 11/04/2567 10.2240 -0.0171 | 0.1670 % 10.3008 10.2240 720,946,578.27
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/04/2567 8.5012 +0.0093 | 0.1095 % 8.5651 8.5012 182,746,134.32
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 11.1716 -0.3984 | 3.4434 % 11.1829 11.1548 2,758,398,793.03
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 11.2485 -0.4011 | 3.4430 % 11.2598 11.2485 225,547,249.93
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
11/04/2567 17.1209 +0.1787 | 1.0548 % 17.3778 17.1209 2,909,178,778.68
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
11/04/2567 13.8347 +0.1443 | 1.0540 % 14.0423 13.8347 7,084,974,293.01
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
11/04/2567 6.7965 +0.0721 | 1.0722 % 6.7966 6.7965 1,399,228,765.61
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
11/04/2567 15.9695 +0.1666 | 1.0542 % 15.9696 15.9695 687,184,051.24
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/04/2567 31.2548 -1.4969 | 4.5704 % 31.2862 31.2079 3,297,436,067.86
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/04/2567 22.8340 -1.0937 | 4.5709 % 22.8569 22.7997 5,890,044,160.36
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
17/04/2567 13.0145 -0.7514 | 5.4584 % 13.2098 13.0145 9,743,761,517.73
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
17/04/2567 9.2537 -0.5148 | 5.2700 % 9.2538 9.2537 2,122,002,516.53
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
17/04/2567 11.6308 -0.6463 | 5.2643 % 11.6309 11.6308 898,931,273.42
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 17/04/2567 12.6302 -0.4655 | 3.5546 % 12.6429 12.6113 3,172,125,741.75

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name