กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 29/04/2563 9.2662 +0.2105 | 2.3245 % N/A N/A 3,138,565,217.59
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 29/04/2563 9.1641 +0.2841 | 3.1993 % N/A N/A 920,258,987.11
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 29/05/2563 8.0623 +0.1115 | 1.4024 % 8.1833 8.0623 224,026,041.49
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 27/05/2563 10.1155 +0.0152 | 0.1505 % 10.1662 10.1155 3,399,398,352.71
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2563 10.1350 +0.0540 | 0.5357 % 10.1858 10.1350 693,349,550.11
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 28/05/2563 7.5210 -0.0337 | 0.4461 % 7.6339 7.5210 894,666,419.91
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 28/05/2563 13.1244 -0.0174 | 0.1324 % 13.3214 13.1244 3,768,289,448.45
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 14.1658 +0.0114 | 0.0805 % 14.3784 14.1658 1,249,071,438.86
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 28/05/2563 14.1659 +0.0114 | 0.0805 % 14.1660 N/A 7,304,758.03
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 28/05/2563 9.1307 +0.0258 | 0.2834 % 9.2678 9.1307 7,131,448,295.96
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 29/05/2563 11.9623 -0.0135 | 0.1127 % 11.9803 11.9444 543,335,694.49
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 14.4793 +0.1603 | 1.1195 % 14.4794 14.4793 477,800,965.75
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 28/05/2563 11.3166 +0.1263 | 1.1287 % 11.4865 11.3166 2,331,997,503.06
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 27/05/2563 9.1009 -0.0979 | 1.0643 % 9.2375 9.1009 194,815,851.87
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 28/05/2563 8.0710 -0.0487 | 0.5998 % 8.1922 8.0710 533,199,549.73
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 28/05/2563 10.9012 +0.1635 | 1.5227 % 10.9177 10.8848 460,314,206.69
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 28/05/2563 11.2083 +0.1195 | 1.0777 % 11.3765 11.2083 5,617,063,542.74
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 13.4741 +0.1429 | 1.0719 % 13.4742 13.4741 1,111,607,620.57
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 28/05/2563 10.0397 +0.0005 | 0.0050 % 10.0900 10.0397 211,218,816.34
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 28/05/2563 8.9437 -0.0011 | 0.0123 % 9.0780 8.9437 1,040,717,765.46
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 28/05/2563 11.2833 +0.3550 | 3.2484 % 11.4527 11.2833 3,235,381,514.66
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 28/05/2563 11.0815 +0.3412 | 3.1768 % 11.2478 11.0815 398,754,042.22
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 11.6341 +0.3682 | 3.2683 % 11.6342 11.6341 1,419,692,383.35
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 10.6303 +0.2022 | 1.9390 % 10.6304 10.6303 285,935,028.69
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
28/05/2563 10.5665 +0.0417 | 0.3962 % 10.7251 10.5665 2,182,202,318.68
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
28/05/2563 10.5666 +0.0416 | 0.3952 % 10.7252 10.5666 4,294,895,158.35
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 28/05/2563 10.5668 +0.0416 | 0.3952 % 10.5669 N/A 6,069,882.46
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 28/05/2563 9.4912 +0.1804 | 1.9375 % 9.6337 9.4912 599,172,446.59
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2563 9.5210 -0.0041 | 0.0430 % 9.6639 9.5210 9,206,870,330.48
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 28/05/2563 8.4720 +0.0508 | 0.6032 % 8.5992 8.4720 1,548,371,677.35
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2563 9.8257 +0.0984 | 1.0116 % N/A N/A 2,837,315,116.64
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 28/05/2563 7.9254 +0.0310 | 0.3927 % 8.0444 7.9254 247,217,629.41
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 27/05/2563 10.3089 -0.0060 | 0.0582 % 10.4636 10.3089 4,350,603,847.52
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 27/05/2563 10.3021 -0.0033 | 0.0320 % N/A 10.3021 2,053,753,863.73
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 27/05/2563 10.1824 +0.0134 | 0.1318 % N/A 10.1824 2,592,773,300.89
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 28/05/2563 10.8504 -0.0420 | 0.3856 % 11.0133 10.8504 1,082,959,155.13
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/05/2563 9.3264 +0.0549 | 0.5921 % N/A 9.2098 2,640,885,561.54
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/05/2563 8.5812 +0.0085 | 0.0992 % N/A 8.5812 2,184,450,942.18
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 28/05/2563 7.3666 +0.1429 | 1.9782 % 7.4772 7.3666 1,229,358,674.80
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 28/05/2563 8.7700 +0.1399 | 1.6211 % 8.7833 8.7568 130,268,692.45
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 28/05/2563 9.2532 +0.0800 | 0.8721 % 9.3921 9.2532 2,616,515,667.62
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 11.9166 +0.1020 | 0.8633 % 11.9167 11.9166 391,918,097.10
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 29/05/2563 11.8883 -0.1402 | 1.1656 % 11.9062 11.8705 130,944,911.68
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2563 8.0004 -0.0296 | 0.3686 % 8.1205 8.0004 5,672,437,622.57
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 28/05/2563 9.3914 -0.0106 | 0.1127 % 9.5324 9.3914 2,542,154,486.89
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 27/05/2563 11.1569 +0.0031 | 0.0278 % 11.2407 11.1569 9,988,211,279.61
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 18.4716 +0.5760 | 3.2187 % 18.7488 18.4716 882,766,130.70
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/05/2563 17.6049 +0.5490 | 3.2188 % 17.8691 17.6049 4,172,747,537.18
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 17.8598 -0.0219 | 0.1225 % 17.8867 17.8330 1,658,097,401.60
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/05/2563 16.9848 -0.0207 | 0.1217 % 17.0104 16.9593 2,121,021,779.29
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 29/05/2563 8.9614 +0.0441 | 0.4945 % 9.0959 8.9614 527,397,378.52
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 28/05/2563 8.7682 +0.0068 | 0.0776 % 8.7815 8.7550 548,336,442.31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน