กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/07/2562 10.4517 -0.0275 | 0.2624 % 10.6086 10.4517 325,841,085.74
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/07/2562 10.5619 -0.0137 | 0.1295 % 10.6148 10.5619 908,234,738.30
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/07/2562 10.1299 +0.0241 | 0.2385 % 10.1807 10.1299 1,272,473,187.56
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.2496 +0.0342 | 0.3348 % 10.4034 10.2496 1,397,421,899.39
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/07/2562 12.2912 +0.0462 | 0.3773 % 12.4757 12.2912 1,613,646,405.40
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.6122 +0.0912 | 0.8668 % 10.7715 10.6122 1,038,355,019.92
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 19/07/2562 10.7593 +0.0839 | 0.7859 % 10.9208 10.7593 9,353,983,217.10
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 22/07/2562 12.3543 -0.0705 | 0.5674 % 12.3729 12.3358 286,356,421.44
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 13.6955 +0.1291 | 0.9516 % 13.6956 13.6955 316,999,968.51
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 19/07/2562 11.5461 +0.1097 | 0.9592 % 11.7194 11.5461 4,690,193,955.04
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/07/2562 10.0317 +0.0043 | 0.0429 % 10.1823 10.0317 328,307,651.30
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/07/2562 9.4954 -0.0155 | 0.1630 % 9.6379 9.4954 1,288,021,479.22
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/07/2562 12.1517 -0.0092 | 0.0757 % 12.1700 12.1335 117,959,828.66
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/07/2562 11.3709 +0.0456 | 0.4026 % 11.5416 11.3709 7,601,770,790.55
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 13.1943 +0.0525 | 0.3995 % 13.1944 13.1943 1,002,825,759.39
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/07/2562 9.7433 +0.0041 | 0.0421 % 9.7921 9.7433 210,999,404.99
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/07/2562 10.5254 +0.0655 | 0.6262 % 10.6834 10.5254 2,107,196,277.99
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.2971 +0.0220 | 0.2141 % 10.4517 10.2971 6,782,676,874.65
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/07/2562 9.5538 -0.0079 | 0.0826 % 9.6972 9.5538 622,307,597.09
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 10.0543 +0.0214 | 0.2133 % 10.0544 10.0543 1,015,204,125.94
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 11.4902 +0.0578 | 0.5056 % 11.4903 11.4902 205,728,085.00
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/07/2562 11.2919 +0.0129 | 0.1144 % 11.4614 11.2919 1,268,273,185.74
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/07/2562 11.2922 +0.0130 | 0.1153 % 11.4617 11.2922 6,307,107,652.93
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.8530 +0.0550 | 0.5094 % 11.0159 10.8530 1,038,548,555.82
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/07/2562 8.3778 -0.0654 | 0.7746 % 8.5036 8.3778 1,781,177,319.99
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/2562 9.9687 -0.1025 | 1.0178 % N/A N/A 2,878,607,963.41
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/07/2562 10.0712 +0.0533 | 0.5320 % 10.2224 10.0712 354,024,964.66
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/07/2562 10.8461 +0.0170 | 0.1570 % 11.0089 10.8461 4,322,450,126.40
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/07/2562 10.5594 +0.0069 | 0.0654 % N/A 10.5594 3,008,192,733.68
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/07/2562 10.3537 +0.0085 | 0.0822 % N/A 10.3537 4,544,763,469.67
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/07/2562 10.5300 -0.1097 | 1.0310 % 10.6881 10.5300 1,909,432,784.73
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/07/2562 11.9927 -0.2653 | 2.1643 % 12.0108 11.9747 162,727,723.95
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/07/2562 9.3090 +0.1072 | 1.1650 % 9.4487 9.3090 3,766,907,410.26
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 11.7970 +0.1350 | 1.1576 % 11.7971 11.7970 427,875,767.83
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/07/2562 11.6714 -0.0616 | 0.5250 % 11.6890 11.6539 238,884,129.95
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.7437 -0.0007 | 0.0065 % 10.9050 10.7437 5,984,843,895.82
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/07/2562 11.3314 -0.0088 | 0.0776 % 11.5015 11.3314 21,135,051,691.39
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 19/07/2562 16.3980 +0.1248 | 0.7669 % 16.6441 16.3980 5,064,642,137.56
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/07/2562 14.9937 -0.1103 | 0.7303 % 15.0163 14.9712 2,043,425,061.86
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/07/2562 9.8690 +0.0322 | 0.3273 % 10.0171 9.8690 317,616,319.39

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน