กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 11.0848 +0.0242 | 0.2188 % 11.0849 11.0848 73,493,572.64
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 11.0599 +0.0243 | 0.2202 % 11.0600 11.0599 48,708,719.57
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/07/2564 10.1675 +0.0406 | 0.4009 % N/A 10.1675 2,837,151,568.86
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/09/2564 9.8663 -0.2280 | 2.2587 % N/A 9.8663 3,232,176,577.24
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/09/2564 9.8014 -0.1084 | 1.0939 % N/A 9.8014 954,813,360.76
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.8550 -0.2492 | 2.4663 % N/A 9.8550 1,936,694,521.67
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 21/10/2564 11.3369 +0.0377 | 0.3337 % 11.5071 11.3369 184,279,658.23
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 19/10/2564 11.0420 +0.0246 | 0.2233 % 11.0973 11.0420 2,152,250,919.83
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2564 10.0879 +0.0601 | 0.5993 % 10.1384 10.0879 263,902,543.03
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 20/10/2564 12.5932 -0.0338 | 0.2677 % 12.7822 12.5932 1,034,050,743.35
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
19/10/2564 9.6923 +0.1483 | 1.5539 % 9.8378 9.6923 3,422,129,481.15
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 20/10/2564 9.5984 -0.0073 | 0.0760 % 9.6081 9.5840 290,303,321.04
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
20/10/2564 9.1954 +0.0433 | 0.4731 % 9.3334 9.1954 3,697,375,353.34
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
20/10/2564 15.6358 +0.0355 | 0.2276 % 15.8704 15.6358 9,965,908,396.07
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 24.0120 +0.2159 | 0.9073 % 24.3723 24.0120 13,188,899,089.80
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 12.7561 +0.1156 | 0.9145 % 12.7562 12.7561 2,491,148,441.53
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/10/2564 23.9967 +0.2158 | 0.9075 % 23.9968 23.9967 2,641,344,614.29
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/10/2564 9.7021 +0.0977 | 1.0172 % 9.8477 9.7021 3,194,880,910.51
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
20/10/2564 9.5934 +0.0967 | 1.0182 % 9.7374 9.5934 21,840,003,889.00
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 9.6860 +0.0968 | 1.0095 % 9.6861 9.6860 3,065,967,768.33
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 9.7579 +0.0983 | 1.0176 % 9.7580 9.7579 210,043,205.05
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
21/10/2564 14.4561 +0.0732 | 0.5089 % 14.4707 14.4344 2,323,680,221.77
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 19/10/2564 12.7787 +0.0750 | 0.5904 % 12.9705 12.7787 2,656,045,024.83
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 21.5995 +0.1639 | 0.7646 % 21.5996 21.5995 1,137,389,051.78
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 20/10/2564 15.5149 +0.1171 | 0.7605 % 15.7477 15.5149 5,558,861,128.41
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 19/10/2564 10.9438 +0.0380 | 0.3484 % 11.1081 10.9438 207,121,466.82
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 20/10/2564 14.1366 +0.0014 | 0.0099 % 14.3488 14.1366 2,323,959,780.42
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 20/10/2564 15.2776 +0.0237 | 0.1554 % 15.2930 15.2547 1,339,327,416.88
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/07/2564 10.1455 +0.0076 | 0.0750 % N/A 10.1455 2,324,773,875.85
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 03/09/2564 10.1256 +0.0939 | 0.9360 % N/A 10.1256 3,134,634,150.59
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 03/09/2564 10.1237 +0.0914 | 0.9111 % N/A 10.1237 3,137,264,670.70
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 07/10/2564 10.0714 +0.0542 | 0.5411 % N/A 10.0714 3,808,707,994.01
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 07/10/2564 10.0626 +0.0534 | 0.5335 % N/A 10.0626 3,731,213,180.41
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/09/2564 10.0221 -0.0001 | 0.0010 % N/A N/A 3,322,790,306.51
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/09/2564 10.0159 -0.0222 | 0.2212 % N/A N/A 2,760,841,840.88
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/09/2564 9.9227 -0.0817 | 0.8166 % N/A N/A 3,255,160,836.85
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/09/2564 9.9165 -0.0885 | 0.8846 % N/A N/A 3,659,837,297.61
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/09/2564 9.9004 -0.0677 | 0.6792 % N/A N/A 4,645,229,644.67
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/09/2564 9.8969 -0.0680 | 0.6824 % N/A N/A 4,638,375,888.80
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 30/09/2564 9.8305 -0.1363 | 1.3675 % N/A N/A 4,617,315,289.20
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 30/09/2564 9.8195 -0.0816 | 0.8242 % N/A N/A 4,518,021,130.63
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 30/09/2564 9.8945 -0.0725 | 0.7274 % N/A N/A 3,315,140,100.99
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 30/09/2564 9.9025 -0.0637 | 0.6392 % N/A N/A 3,335,263,083.10
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 30/09/2564 9.9245 -0.0649 | 0.6497 % N/A N/A 4,078,712,642.47
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 30/09/2564 9.9255 -0.0629 | 0.6297 % N/A N/A 4,072,857,866.55
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 30/09/2564 9.8787 -0.1475 | 1.4711 % N/A N/A 4,251,289,249.90
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 30/09/2564 9.8850 -0.1377 | 1.3739 % N/A N/A 4,252,615,635.01
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 30/09/2564 9.9209 -0.0979 | 0.9772 % N/A N/A 4,284,372,035.91
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 30/09/2564 9.9031 -0.1072 | 1.0709 % N/A N/A 3,994,215,115.82
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 30/09/2564 9.8979 -0.1460 | 1.4536 % N/A N/A 2,509,807,204.73
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 30/09/2564 9.8859 -0.1444 | 1.4396 % N/A N/A 1,956,890,665.44
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
20/10/2564 13.1707 +0.0500 | 0.3811 % 13.3684 13.1707 18,924,794,141.21
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 17.2898 +0.0660 | 0.3832 % 17.2899 17.2898 2,172,964,677.15
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 20/10/2564 10.1001 -0.0040 | 0.0396 % 10.1507 10.1001 277,827,330.44
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 20/10/2564 10.0486 +0.0042 | 0.0418 % 10.0989 10.0486 241,523,061.66
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 20/10/2564 12.2154 +0.0586 | 0.4820 % 12.3987 12.2154 1,316,323,301.92
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 20/10/2564 12.9585 +0.1267 | 0.9874 % 13.1530 12.9585 4,798,431,381.68
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 20/10/2564 13.2612 +0.1763 | 1.3474 % 13.4602 13.2612 543,815,837.33
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 14.4399 +0.1409 | 0.9854 % 14.4400 14.4399 2,583,078,586.35
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 12.8752 +0.0978 | 0.7654 % 12.8753 12.8752 355,203,162.96
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/10/2564 12.8191 +0.0199 | 0.1555 % 13.0115 12.8191 5,614,033,559.21
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/10/2564 12.8214 +0.0199 | 0.1555 % 13.0138 12.8214 5,648,863,962.61
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 12.6157 +0.0196 | 0.1556 % 12.6158 12.6157 858,166,243.77
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 20/10/2564 10.8722 +0.0836 | 0.7749 % 11.0354 10.8722 1,108,108,220.54
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2564 10.7109 +0.0116 | 0.1084 % 10.8717 10.7109 2,811,801,249.67
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 20/10/2564 12.0257 +0.0498 | 0.4158 % 12.2062 12.0257 1,821,559,449.31
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/10/2564 14.4750 +0.0880 | 0.6117 % N/A 14.4750 4,098,564,591.53
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 10.8511 +0.0186 | 0.1717 % 11.0140 10.8511 173,804,899.60
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/10/2564 10.1612 +0.0173 | 0.1705 % 10.3137 10.1612 511,571,700.76
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 19/10/2564 11.8116 +0.0008 | 0.0068 % 11.9889 11.8116 2,901,772,689.29