กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.4712 +0.0152 | 0.1454 % 10.4713 10.4712 14,737,977.30
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.4521 +0.0150 | 0.1437 % 10.4522 10.4521 9,335,821.48
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/03/2564 10.0458 +0.0003 | 0.0030 % N/A N/A 2,803,190,811.04
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/03/2564 9.9601 -0.0884 | 0.8797 % N/A 9.9601 3,307,144,110.86
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/03/2564 9.8332 -0.0864 | 0.8710 % N/A 9.8332 969,690,387.88
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.8833 -0.0490 | 0.4933 % N/A N/A 1,958,700,727.24
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 12/04/2564 9.8699 -0.0316 | 0.3191 % 10.0181 9.8699 204,899,967.93
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 08/04/2564 11.2913 +0.0066 | 0.0585 % 11.3479 11.2913 2,705,071,768.49
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2564 9.5475 -0.0466 | 0.4857 % 9.5953 9.5475 313,777,909.32
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 09/04/2564 11.7745 +0.0111 | 0.0944 % 11.9512 11.7745 1,133,263,367.04
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
08/04/2564 11.2649 +0.0986 | 0.8830 % 11.4340 11.2649 3,566,602,215.11
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
09/04/2564 17.2009 -0.2941 | 1.6811 % 17.4590 17.2009 10,938,735,399.66
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 21.2703 +0.3086 | 1.4722 % 21.5895 21.2703 14,329,969,005.19
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 11.3040 +0.1640 | 1.4722 % 11.3041 11.3040 1,839,276,832.60
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 21.2579 +0.3084 | 1.4721 % 21.2580 21.2579 1,983,879,037.39
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
09/04/2564 10.7982 -0.2046 | 1.8595 % 10.9603 10.7982 20,400,074,670.20
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
09/04/2564 10.7253 -0.2054 | 1.8791 % 10.7254 10.7253 2,452,034,180.69
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 10.7984 -0.2046 | 1.8595 % 10.7985 10.7984 27,320,392.87
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
12/04/2564 15.2046 -0.1882 | 1.2226 % 15.2275 15.1818 1,904,898,197.60
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 08/04/2564 11.9785 +0.0813 | 0.6834 % 12.1583 11.9785 2,230,621,068.11
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 19.3090 +0.1914 | 1.0012 % 19.3091 19.3090 779,712,431.42
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 09/04/2564 14.3774 +0.1433 | 1.0067 % 14.5932 14.3774 2,783,240,548.14
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 08/04/2564 10.9527 +0.0488 | 0.4475 % 11.1171 10.9527 210,835,293.24
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 09/04/2564 13.2529 +0.0085 | 0.0642 % 13.4518 13.2529 1,653,203,515.07
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 09/04/2564 14.2307 +0.0003 | 0.0021 % 14.2521 14.2094 788,489,521.44
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/03/2564 10.0449 +0.0018 | 0.0179 % N/A N/A 2,301,727,728.51
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 31/03/2564 9.9853 -0.0226 | 0.2258 % N/A N/A 3,091,189,641.16
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 31/03/2564 9.9860 -0.0226 | 0.2258 % N/A N/A 3,094,595,745.40
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 31/03/2564 10.0332 -0.0366 | 0.3635 % N/A N/A 3,794,277,824.35
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 31/03/2564 10.0432 -0.0273 | 0.2711 % N/A N/A 3,724,014,623.56
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 31/03/2564 10.0609 -0.0031 | 0.0308 % N/A N/A 3,335,659,569.95
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 31/03/2564 10.0518 -0.0034 | 0.0338 % N/A N/A 2,770,758,767.22
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 31/03/2564 9.9705 -0.0332 | 0.3319 % N/A N/A 3,270,837,234.58
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 31/03/2564 9.9754 -0.0252 | 0.2520 % N/A N/A 3,681,598,013.27
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 31/03/2564 9.9295 -0.0396 | 0.3972 % N/A N/A 4,658,862,941.80
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 31/03/2564 9.9268 -0.0398 | 0.3993 % N/A N/A 4,652,387,579.68
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 31/03/2564 9.9810 -0.0011 | 0.0110 % N/A N/A 4,688,045,520.28
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 31/03/2564 10.0057 +0.0086 | 0.0860 % N/A N/A 4,603,713,179.15
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 31/03/2564 10.0137 +0.0089 | 0.0890 % N/A N/A 3,355,084,004.58
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 31/03/2564 10.0063 -0.0017 | 0.0170 % N/A N/A 3,370,227,203.23
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 31/03/2564 10.0033 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,111,117,494.47
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 31/03/2564 10.0061 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,105,939,866.50
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
09/04/2564 12.9884 +0.0039 | 0.0300 % 13.1833 12.9884 10,521,590,488.02
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
09/04/2564 16.7793 +0.0048 | 0.0286 % 16.7794 16.7793 1,894,594,792.41
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 09/04/2564 10.0508 -0.0154 | 0.1530 % 10.1012 10.0508 249,140,879.15
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 09/04/2564 12.4782 -0.0630 | 0.5023 % 12.6655 12.4782 1,456,678,823.02
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 09/04/2564 12.3136 -0.0413 | 0.3343 % 12.4984 12.3136 3,981,251,294.66
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 09/04/2564 11.9745 -0.0394 | 0.3280 % 12.1542 11.9745 386,824,534.71
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 13.3331 -0.0445 | 0.3326 % 13.3332 13.3331 2,222,942,690.44
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 12.0781 -0.0481 | 0.3967 % 12.0782 12.0781 324,776,939.42
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/04/2564 12.2861 +0.0007 | 0.0057 % 12.4705 12.2861 1,702,168,745.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
09/04/2564 12.2901 +0.0016 | 0.0130 % 12.4746 12.2901 4,343,484,009.95
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/04/2564 12.2917 +0.0006 | 0.0049 % 12.2918 12.2917 667,758,464.74
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 09/04/2564 10.5322 -0.0415 | 0.3925 % 10.6903 10.5322 610,588,124.17
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/04/2564 10.3856 +0.0386 | 0.3731 % 10.5415 10.3856 5,996,347,094.25
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 09/04/2564 11.2072 +0.0198 | 0.1770 % 11.3754 11.2072 1,327,741,648.50
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.6363 -0.0588 | 0.6065 % N/A N/A 2,782,634,010.19
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 9.6091 -0.0309 | 0.3205 % 9.7533 9.6091 36,657,177.12
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 9.6089 -0.0308 | 0.3195 % 9.7531 9.6089 371,003,385.26
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 08/04/2564 11.0558 +0.0668 | 0.6079 % 11.2217 11.0558 3,581,029,650.42
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 08/04/2564 10.1856 +0.0037 | 0.0363 % N/A 10.1856 1,651,807,694.01
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 08/04/2564 10.0413 +0.0022 | 0.0219 % N/A 10.0413 1,802,577,217.30
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.8756 -0.0542 | 0.5458 % N/A N/A 1,802,993,795.30
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 09/04/2564 14.3421 +0.1219 | 0.8572 % 14.5573 14.3421 1,591,951,003.35
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.4456 -0.0892 | 0.8467 % N/A N/A 2,878,685,948.59
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0230 -0.1462 | 1.4377 % N/A N/A 2,453,911,775.63
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.6070 +0.0045 | 0.0424 % N/A N/A 2,294,047,620.63
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 09/04/2564 10.9557 -0.0867 | 0.7852 % 11.1201 10.9557 1,382,064,134.42
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 09/04/2564 13.5087 -0.0889 | 0.6538 % 13.5291 13.4884 562,948,325.78
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 09/04/2564 11.0640 +0.0995 | 0.9075 % 11.2301 11.0640 2,148,546,358.33
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 14.9627 +0.1334 | 0.8996 % 14.9628 14.9627 489,926,272.29
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 12/04/2564 14.9535 -0.0302 | 0.2016 % 14.9760 14.9311 223,454,759.56
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/04/2564 9.8604 +0.0003 | 0.0030 % N/A 9.8604 3,999,283,071.33
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 09/04/2564 13.8316 -0.1348 | 0.9652 % 14.0392 13.8316 1,529,908,063.33
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 08/04/2564 11.1841 +0.0164 | 0.1469 % 11.2681 11.1841 6,383,004,054.85
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 26.8341 -0.0773 | 0.2872 % 27.2367 26.8341 3,998,874,296.11
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 24.2869 -0.0700 | 0.2874 % 24.6513 24.2869 8,736,617,263.43
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.6334 -0.0309 | 0.2898 % 10.6335 10.6334 542,270,902.74
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 25.9100 +0.1558 | 0.6049 % 25.9490 25.8711 2,855,293,660.99
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 22.9950 +0.1383 | 0.6051 % 23.0296 22.9605 3,266,494,544.28
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
12/04/2564 12.7753 +0.2567 | 2.0505 % 12.9670 12.7753 2,244,268,171.70
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 09/04/2564 11.9514 +0.0541 | 0.4547 % 11.9694 11.9335 3,025,620,971.99

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน