กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7802 +0.0361
0.3360 %
10.9959 10.6724 317,279,889.08
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7236 +0.0265
0.2477 %
10.8577 10.6164 529,290,923.69
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 10.8096 -0.0733
0.6735 %
10.8097 10.8096 773,154,996.07
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 10.7731 -0.0728
0.6712 %
10.7732 10.7731 449,382,100.44
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน THB 19/07/2567 11.1576 +0.0377
0.3390 %
11.3251 11.1576 119,438,545.69
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/07/2567 8.1561 -0.0042
0.0515 %
N/A 8.1561 1,316,934,973.72
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/07/2567 9.2266 -0.0066
0.0715 %
N/A 9.2266 1,315,065,789.67
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/07/2567 8.5519 -0.0028
0.0327 %
N/A 8.5519 1,045,084,560.63
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/07/2567 10.3145 -0.0020
0.0194 %
N/A 10.3145 737,789,765.21
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/07/2567 9.3400 -0.0040
0.0428 %
9.3868 9.3400 1,618,592,825.62
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC THB 17/07/2567 11.3308 -0.0413
0.3632 %
11.3876 11.3308 1,458,815,600.89
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7624 -0.0875
0.8065 %
10.9239 10.7624 9,556,323,085.14
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7629 -0.0875
0.8064 %
10.7630 10.7629 511,473,833.70
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9376 -0.0797
0.7234 %
11.0471 10.9376 7,756,003,537.00
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9385 -0.0797
0.7233 %
10.9386 10.9385 119,039,403.18
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.1102 -0.0459
0.4519 %
10.1609 10.1102 1,537,037,668.53
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 17/07/2567 9.5639 -0.0020
0.0209 %
9.6118 9.5639 2,978,098,271.82
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน THB 18/07/2567 11.0015 -0.0170
0.1543 %
11.1666 11.0015 783,167,481.89
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 17/07/2567 6.1665 -0.0629
1.0097 %
6.2591 6.1665 1,753,944,484.39
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
THB 18/07/2567 7.6802 -0.0714
0.9211 %
7.6880 7.6687 362,997,139.22
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน THB 18/07/2567 6.2186 -0.1431
2.2494 %
6.3120 6.2186 2,306,999,545.02
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 8.5424 +0.0372
0.4374 %
8.6706 8.5424 4,938,367,812.48
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 17.8089 -0.3135
1.7299 %
18.0761 17.8089 8,518,213,632.98
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 18.0075 -0.3171
1.7305 %
18.0076 18.0075 5,908,793.49
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 9.4708 -0.1660
1.7226 %
9.4709 9.4708 3,882,497,042.72
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม THB 18/07/2567 17.7884 -0.3132
1.7302 %
17.7885 17.7884 4,609,517,315.41
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.8442 -0.0967
0.9727 %
N/A N/A 717,516,433.66
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 4.4670 +0.0038
0.0851 %
4.5341 4.4670 4,053,569,452.35
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 4.4165 +0.0038
0.0861 %
4.4828 4.4165 11,768,796,381.41
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 4.4592 +0.0034
0.0763 %
4.4593 4.4592 3,965,135,666.15
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม THB 18/07/2567 4.4817 +0.0039
0.0871 %
4.4818 4.4817 1,246,338,819.21
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน THB 19/07/2567 10.6649 -0.0136
0.1274 %
10.6757 10.6489 2,071,953,443.38
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 20.0301 -0.0977
0.4854 %
20.0302 20.0301 1,212,962,768.99
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.6165 -0.0616
0.4859 %
12.8058 12.6165 3,659,660,213.87
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน THB 17/07/2567 10.3882 -0.0229
0.2200 %
10.5441 10.3882 125,900,004.26
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
แนะนำ
THB 18/07/2567 14.9139 +0.0398
0.2676 %
15.1377 14.9139 753,536,532.40
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป THB 18/07/2567 19.0051 -0.0925
0.4844 %
19.0242 18.9766 1,670,233,103.48
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 12.4724 -0.0411
0.3284 %
12.6596 12.4724 644,271,338.64
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 11.7354 -0.0387
0.3287 %
11.9115 11.7354 10,548,763,532.59
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 16.3646 -0.0531
0.3234 %
16.3647 16.3646 2,642,040,937.48
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 9.0659 +0.0086
0.0950 %
9.1113 9.0659 1,118,125,534.73
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 9.0834 +0.0086
0.0948 %
9.0835 9.0834 14,822,098.38
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 18/07/2567 8.7925 +0.0046
0.0523 %
8.8366 8.7925 1,144,695,244.19
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ THB 18/07/2567 9.7038 +0.0150
0.1548 %
9.8495 9.7038 717,004,269.64
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.2415 -0.0685
0.5565 %
12.4252 12.2415 3,566,351,250.22
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.4332 -0.0246
0.1975 %
12.6198 12.4332 722,921,726.95
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 14.3724 -0.0807
0.5584 %
14.3725 14.3724 3,322,874,117.34
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 11.6855 +0.0548
0.4712 %
11.6856 11.6855 342,534,359.46
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3267 +0.0186
0.1511 %
12.5117 12.3267 3,181,754,905.33
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3177 +0.0185
0.1504 %
12.5026 12.3177 4,111,364,865.02
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 18/07/2567 10.8134 +0.0157
0.1454 %
10.8135 10.8134 441,598,400.49
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.1254 +0.0182
0.1503 %
12.1255 12.1254 2,452,003,118.31
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 9.4403 +0.0430
0.4576 %
9.5820 9.4403 647,004,778.02
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 9.0024 +0.0410
0.4575 %
9.0025 9.0024 10,675.69
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3596 -0.0230
0.1857 %
12.5451 12.3596 6,845,276,336.11
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.6107 -0.1325
1.3599 %
N/A N/A 1,021,176,499.32
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 14.1943 +0.0272
0.1920 %
N/A N/A 3,632,624,949.81
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.2846 +0.2749
2.7463 %
N/A N/A 2,940,451,997.08
K-GPEQ-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.9680 -0.0385
0.3847 %
N/A N/A 940,469,315.03
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 8.3402 +0.0203
0.2440 %
8.4654 8.3402 104,070,991.01
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 7.8091 +0.0191
0.2452 %
7.9263 7.8091 332,269,232.99
KGSTEPA กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A THB 17/07/2567 10.0487 -0.0267
0.2650 %
N/A 10.0487 4,014,401,460.17
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B THB 20/02/2567 10.0000 +0.0374
0.3754 %
N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
THB 17/07/2567 13.2297 -0.4473
3.2705 %
13.4282 13.2297 612,679,289.08
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 17/07/2567 12.6227 -0.4285
3.2832 %
12.6228 12.6227 263,803,795.70
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.8848 +0.3066
2.8984 %
N/A N/A 1,987,236,237.25
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.0025 -0.0384
0.3824 %
N/A N/A 1,211,699,474.72
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 15.7186 -0.1480
0.9328 %
15.9545 15.7186 1,437,018,377.48
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 18/07/2567 14.0665 -0.0078
0.0554 %
14.2776 14.0665 526,395,320.14
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
THB 18/07/2567 13.6136 -0.0076
0.0558 %
13.8179 13.6136 2,018,821,129.81
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 11.6837 -0.0061
0.0522 %
11.6838 11.6837 219,546,851.14
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย THB 18/07/2567 17.5670 +0.0936
0.5357 %
17.5847 17.5406 773,057,915.29
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 11.7067 +0.0197
0.1686 %
11.8824 11.7067 1,675,631,206.75
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 19.3605 +0.0323
0.1671 %
19.3606 19.3605 708,727,516.55
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 22.2548 -0.1531
0.6832 %
22.2772 22.2214 732,232,805.39
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 22.7857 -0.1567
0.6830 %
22.8086 22.7857 10,396.92
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 11.3707 -0.1087
0.9469 %
11.5414 11.3707 1,893,406,700.79
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 17/07/2567 11.2801 -0.1066
0.9362 %
11.2802 11.2801 23,259,507.39
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน THB 18/07/2567 10.6539 -0.0875
0.8146 %
10.8138 10.6539 1,296,362,536.49
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท THB 17/07/2567 10.3568 -0.0314
0.3023 %
10.4346 10.3568 618,312,820.22
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 8.3523 -0.0159
0.1900 %
8.4150 8.3523 148,826,829.77
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 12.2393 -0.0953
0.7726 %
12.2516 12.2209 3,473,334,443.75
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 12.3232 -0.0959
0.7722 %
12.3356 12.3232 299,622,384.65
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 17/07/2567 17.3571 -0.4830
2.7074 %
17.6176 17.3571 3,345,790,856.18