กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 21/10/2563 3.5796 +0.0018 | 0.0503 % 3.5851 3.5742 36,271,222.32
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 15.7278 +0.0196 | 0.1248 % 15.7279 15.7278 4,689,975,593.08
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 12.2636 +0.0156 | 0.1274 % 12.2821 12.2452 872,668,644.06
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 11.9220 +0.0151 | 0.1268 % 11.9400 11.9041 9,011,086,093.93
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 21/10/2563 2.7775 -0.0903 | 3.1488 % 2.7818 2.7733 2,141,032,466.78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน