กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 30/07/2564 4.4446 -0.1147 | 2.5157 % 4.4514 4.4379 53,228,295.96
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 14.8326 -0.1990 | 1.3239 % 14.8327 14.8326 4,268,158,259.50
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 11.5731 -0.1568 | 1.3368 % 11.5906 11.5557 1,511,281,854.67
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 11.0442 -0.1496 | 1.3365 % 11.0609 11.0276 7,709,385,493.80
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 30/07/2564 4.9897 -0.0080 | 0.1601 % 4.9973 4.9822 2,132,827,723.17

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน