กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/09/2562 3.7556 -0.0298 | 0.7872 % 3.7613 3.7500 62,579,866.46
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 12.5471 +0.0281 | 0.2245 % 12.5472 12.5471 4,365,121,424.26
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 18/09/2562 10.4093 +0.0234 | 0.2253 % 10.4250 10.3937 10,677,948,383.10
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/09/2562 3.9259 -0.1373 | 3.3791 % 3.9319 3.9200 1,784,437,538.20
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 18/09/2562 11.1974 +0.0592 | 0.5315 % 11.3095 11.1974 31,772,551,987.88

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน