กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 12/05/2565 5.2468 +0.0261 | 0.4999 % 5.2548 5.2389 86,746,563.93
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 14.8950 -0.2104 | 1.3929 % 14.8951 14.8950 4,137,446,723.61
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 11.6379 -0.1635 | 1.3854 % 11.6496 11.6263 1,196,453,410.12
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 10.6101 -0.1490 | 1.3849 % 10.6208 10.5995 6,424,312,487.42
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 12/05/2565 6.9965 +0.0764 | 1.1040 % 7.0036 6.9860 1,460,605,618.01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน