กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/07/2562 14.9067 -0.0106 | 0.0711 % 14.9068 14.8694 205,805,042.88
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/07/2562 16.6689 -0.0204 | 0.1222 % 16.6690 16.6272 169,336,026.88
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/07/2562 19.5470 -0.0323 | 0.1650 % 19.5471 19.4981 360,933,526.23
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/07/2562 21.5505 -0.0455 | 0.2107 % 21.5506 21.4966 592,775,035.83
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 27.6861 -0.0580 | 0.2091 % 27.6862 27.6861 7,054,513,793.84
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/07/2562 74.8343 -0.3726 | 0.4954 % 74.8344 74.0860 1,907,085,906.85
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/07/2562 10.2125 +0.0506 | 0.4979 % 10.2637 10.1614 129,421,659.73
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/07/2562 10.2169 +0.0374 | 0.3674 % 10.2681 10.1658 47,517,215.64
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/07/2562 10.2121 +0.0149 | 0.1461 % 10.2633 10.1610 12,128,093.33
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/07/2562 10.2630 +0.0304 | 0.2971 % 10.3144 10.2117 205,587,263.85
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 85.9602 -0.4248 | 0.4918 % 85.9603 85.9602 14,882,027,091.00
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/07/2562 15.9809 -0.0233 | 0.1456 % 16.0609 15.9809 2,287,201,120.43
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/07/2562 19.6843 -0.0531 | 0.2690 % 19.7828 19.6843 2,880,233,897.51
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/07/2562 26.5265 -0.0778 | 0.2924 % 26.6592 26.3939 263,814,138.75

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน