กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 13/08/2563 14.8500 +0.0362 | 0.2444 % 14.8501 14.8129 193,306,691.75
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 13/08/2563 16.3580 +0.0568 | 0.3484 % 16.3581 16.3171 153,020,118.31
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 13/08/2563 18.7528 +0.1068 | 0.5728 % 18.7529 18.7059 288,665,739.44
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 13/08/2563 20.2276 +0.1507 | 0.7506 % 20.2277 20.1770 511,431,845.44
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 26.3404 +0.1343 | 0.5125 % 26.3405 26.3404 6,778,738,054.20
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 13/08/2563 63.4157 +0.8302 | 1.3265 % 63.4158 62.7815 1,520,591,847.30
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 11/08/2563 10.0983 -0.0679 | 0.6679 % 10.1489 10.0478 119,219,503.48
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 11/08/2563 10.2247 +0.0107 | 0.1048 % 10.2759 10.1736 35,647,202.03
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 11/08/2563 10.3150 -0.0070 | 0.0678 % 10.3667 10.2634 8,117,069.25
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 11/08/2563 10.4924 -0.0915 | 0.8645 % 10.5450 10.4399 193,565,364.87
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 71.8999 +0.9278 | 1.3073 % 71.9000 71.8999 12,371,630,946.46
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
13/08/2563 15.6266 +0.0363 | 0.2328 % 15.7048 15.6266 1,449,116,633.20
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
13/08/2563 18.6750 +0.0766 | 0.4119 % 18.7685 18.6750 2,239,696,188.14
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 13/08/2563 9.9760 +0.0911 | 0.9216 % 10.0759 9.9760 25,230,146,417.28
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/08/2563 9.2966 +0.0833 | 0.9041 % 9.2967 9.2966 222,490,489.61
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 13/08/2563 24.3871 +0.2053 | 0.8490 % 24.5091 24.2652 213,087,212.89

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน