กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/01/2564 15.2016 -0.0187 | 0.1229 % 15.2017 15.1636 240,347,046.64
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/01/2564 16.9114 -0.0373 | 0.2201 % 16.9115 16.8691 155,035,593.06
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/01/2564 19.6892 -0.0667 | 0.3376 % 19.6893 19.6400 288,103,881.49
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/01/2564 21.3884 -0.0958 | 0.4459 % 21.3885 21.3349 496,394,492.23
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 27.5129 -0.0830 | 0.3008 % 27.5130 27.5129 7,262,669,525.81
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/01/2564 68.3220 -0.4917 | 0.7145 % 68.3221 67.6388 1,556,209,746.29
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 15/01/2564 11.2980 -0.0722 | 0.6350 % 11.3546 11.2415 145,347,942.81
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 15/01/2564 10.7480 -0.0356 | 0.3301 % 10.8018 10.6943 41,427,994.32
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 15/01/2564 10.5493 -0.0108 | 0.1023 % 10.6021 10.4966 19,299,869.37
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 15/01/2564 11.6991 -0.0609 | 0.5179 % 11.7577 11.6406 230,158,013.32
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 77.8555 -0.6593 | 0.8397 % 77.8556 77.8555 13,432,812,157.64
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
15/01/2564 11.9527 -0.0245 | 0.2046 % 12.1321 11.9527 1,686,869,213.23
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
15/01/2564 11.9526 -0.0245 | 0.2046 % 12.1320 11.9526 4,289,585,848.12
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
15/01/2564 11.9542 -0.0245 | 0.2045 % 11.9543 11.9542 601,744,866.22
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 18/01/2564 16.3730 -0.0410 | 0.2498 % 16.4550 16.3730 1,234,143,500.47
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 18/01/2564 20.0038 -0.0887 | 0.4415 % 20.1039 20.0038 1,947,080,601.58
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 18/01/2564 9.8540 +0.0186 | 0.1891 % 9.9526 9.8540 22,015,411,140.89
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 9.1865 +0.0138 | 0.1504 % 9.1866 9.1865 266,969,095.99
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/01/2564 26.0777 -0.1232 | 0.4702 % 26.2082 25.9473 216,088,270.49

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน