กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 12/04/2564 15.4439 -0.0475 | 0.3066 % 15.4440 15.4053 219,684,758.76
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 12/04/2564 17.3356 -0.0815 | 0.4679 % 17.3357 17.2923 155,318,001.88
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 12/04/2564 20.4510 -0.1431 | 0.6949 % 20.4511 20.3999 296,478,135.30
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 12/04/2564 22.4372 -0.2000 | 0.8835 % 22.4373 22.3811 486,414,492.28
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 28.4311 -0.1762 | 0.6159 % 28.4312 28.4311 7,383,678,820.72
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 12/04/2564 75.5168 -1.3166 | 1.7136 % 75.5169 74.7616 1,630,958,152.31
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 09/04/2564 11.5326 +0.0001 | 0.0009 % 11.5904 11.4749 208,377,227.58
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 09/04/2564 11.0180 +0.0100 | 0.0908 % 11.0732 10.9629 63,499,181.90
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 09/04/2564 10.6335 +0.0008 | 0.0075 % 10.6868 10.5803 32,156,588.81
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 09/04/2564 11.9582 -0.0026 | 0.0217 % 12.0181 11.8984 319,254,725.31
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 84.0309 -1.3048 | 1.5290 % 84.0310 84.0309 14,049,633,912.74
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/04/2564 12.2861 +0.0007 | 0.0057 % 12.4705 12.2861 1,702,168,745.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
09/04/2564 12.2901 +0.0016 | 0.0130 % 12.4746 12.2901 4,343,484,009.95
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/04/2564 12.2917 +0.0006 | 0.0049 % 12.2918 12.2917 667,758,464.74
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 12/04/2564 16.6730 -0.0400 | 0.2393 % 16.7565 16.6730 1,140,211,097.06
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 12/04/2564 20.8119 -0.1133 | 0.5415 % 20.9161 20.8119 1,643,426,163.67
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 12/04/2564 9.9088 -0.0551 | 0.5530 % 10.0080 9.9088 19,023,852,698.61
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 9.2312 -0.0462 | 0.4980 % 9.2313 9.2312 307,716,518.00
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 12/04/2564 27.5449 -0.2836 | 1.0191 % 27.6827 27.4072 220,102,111.82

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน