กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 06/02/2566 13.3108 +0.0008 | 0.0060 % 13.3109 13.3108 97,255,359,213.98
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 06/02/2566 12.3204 +0.0008 | 0.0065 % 12.3205 12.3204 36,023,804,346.66

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน