กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13/08/2563 13.1981 +0.0002 | 0.0015 % 13.1982 13.1981 68,360,587,181.29
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 13/08/2563 12.2693 +0.0001 | 0.0008 % 12.2694 12.2693 66,478,462,056.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน