กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 26/09/2565 13.2794 +0.0005 | 0.0038 % 13.2795 13.2794 115,060,741,716.07
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 26/09/2565 12.2980 -0.0006 | 0.0049 % 12.2981 12.2980 39,226,699,085.82

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน