กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 12/04/2564 13.2231 +0.0001 | 0.0008 % 13.2232 13.2231 51,769,068,914.24
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 12/04/2564 12.2811 +0.0001 | 0.0008 % 12.2812 12.2811 63,735,644,291.07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน