กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/03/2563 13.1759 -0.0001 | 0.0008 % 13.1760 13.1759 27,095,910,045.26
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 27/03/2563 12.2546 -0.0043 | 0.0351 % 12.2547 12.2546 61,149,056,361.07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน