กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/10/2563 13.2066 +0.0001 | 0.0008 % 13.2067 13.2066 62,524,360,081.93
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/10/2563 12.2742 +0.0002 | 0.0016 % 12.2743 12.2742 63,334,766,671.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน