กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13/05/2565 13.2627 +0.0000 | 0.0000 % 13.2628 13.2627 94,625,721,157.38
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 13/05/2565 12.2896 -0.0004 | 0.0033 % 12.2897 12.2896 45,472,815,127.13

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน