กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 14/06/2567 13.5949 +0.0008 | 0.0059 % 13.5950 13.5949 53,329,414,069.12
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 14/06/2567 12.5511 +0.0003 | 0.0024 % 12.5512 12.5511 26,049,704,689.78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน