กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2563 13.1897 +0.0001 | 0.0008 % 13.1898 13.1897 70,200,206,176.84
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 29/05/2563 12.2637 +0.0002 | 0.0016 % 12.2638 12.2637 63,615,612,005.12

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน