กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/11/2562 13.1229 +0.0004 | 0.0030 % 13.1230 13.1229 10,655,176,180.49
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20/11/2562 12.2216 +0.0002 | 0.0016 % 12.2217 12.2216 61,409,623,668.70

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน