กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 19/01/2564 13.2162 +0.0000 | 0.0000 % 13.2163 13.2162 50,221,795,940.19
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 19/01/2564 12.2789 +0.0006 | 0.0049 % 12.2790 12.2789 65,119,803,825.25

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน