กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/10/2564 13.2402 +0.0002 | 0.0015 % 13.2403 13.2402 52,668,369,619.91
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 21/10/2564 12.2840 +0.0003 | 0.0024 % 12.2841 12.2840 49,015,471,813.07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน