กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 23/02/2567 13.5163 +0.0008 | 0.0059 % 13.5164 13.5163 55,029,404,906.12
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 23/02/2567 12.4847 +0.0008 | 0.0064 % 12.4848 12.4847 26,958,578,308.31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน