กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/01/2562 12.9619 +0.0004 | 0.0031 % 12.9620 12.9619 11,745,670,233.85
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/01/2562 12.1072 +0.0003 | 0.0025 % 12.1073 12.1072 64,085,887,746.28

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน