กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 23/01/2563 13.1503 +0.0003 | 0.0023 % 13.1504 13.1503 11,560,087,600.98
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 23/01/2563 12.2393 +0.0005 | 0.0041 % 12.2394 12.2393 63,526,786,491.68

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน