ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 23/01/2563 17.8586 +0.0017 | 0.0095 % 17.8587 17.8586 12,292,801,746.47
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
23/01/2563 13.0491 +0.0015 | 0.0115 % 13.0492 13.0491 28,943,326,281.93

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน