ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 19/01/2565 18.1925 -0.0057 | 0.0313 % 18.1926 18.1925 10,558,596,584.34
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 19/01/2565 13.2732 -0.0063 | 0.0474 % 13.2733 13.2732 18,623,713,526.03

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน