ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/11/2562 17.7610 +0.0033 | 0.0186 % 17.7611 17.7610 9,119,487,045.13
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/11/2562 12.9714 +0.0028 | 0.0216 % 12.9715 12.9714 26,471,960,671.13

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน