ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 01/04/2563 17.8741 -0.0184 | 0.1028 % 17.8742 17.8741 9,461,936,694.30
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
01/04/2563 13.0756 -0.0071 | 0.0543 % 13.0757 13.0756 21,016,030,371.03

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน