ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 17/04/2567 18.6766 -0.0058 | 0.0310 % 18.6767 18.6766 5,022,920,648.21
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 17/04/2567 18.8471 -0.0046 | 0.0244 % 18.8472 18.8471 1,090,362,357.69
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
17/04/2567 13.6455 -0.0058 | 0.0425 % 13.6456 13.6455 11,697,115,710.57

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน