ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/07/2562 17.5676 +0.0001 | 0.0006 % 17.5677 17.5676 6,595,530,307.09
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
22/07/2562 12.8335 +0.0010 | 0.0078 % 12.8336 12.8335 24,296,954,511.14

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน