ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 27/11/2563 17.9741 +0.0012 | 0.0067 % 17.9742 17.9741 7,021,571,741.61
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 27/11/2563 13.1646 +0.0022 | 0.0167 % 13.1647 13.1646 18,271,558,827.02

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน