ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 05/03/2564 17.9972 -0.0131 | 0.0727 % 17.9973 17.9972 6,423,892,574.54
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 05/03/2564 13.1722 -0.0112 | 0.0850 % 13.1723 13.1722 16,967,525,744.44

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน