ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 28/09/2564 18.2278 -0.0001 | 0.0005 % 18.2279 18.2278 8,693,236,638.99
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 28/09/2564 13.3091 -0.0071 | 0.0533 % 13.3092 13.3091 19,641,957,570.15

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน