ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/03/2562 17.3124 +0.0063 | 0.0364 % 17.3125 17.3124 5,581,889,021.06
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/03/2562 12.6765 +0.0036 | 0.0284 % 12.6766 12.6765 24,441,272,659.83

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน