ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/06/2564 18.1724 +0.0002 | 0.0011 % 18.1725 18.1724 6,375,119,693.20
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 22/06/2564 13.2816 -0.0016 | 0.0120 % 13.2817 13.2816 17,610,785,725.08

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน