ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/09/2563 17.8778 +0.0030 | 0.0168 % 17.8779 17.8778 7,787,523,108.51
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/09/2563 13.0965 +0.0008 | 0.0061 % 13.0966 13.0965 18,971,008,118.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน