ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 03/07/2563 17.7585 +0.0011 | 0.0062 % 17.7586 17.7585 7,901,686,111.64
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
03/07/2563 12.9960 -0.0007 | 0.0054 % 12.9961 12.9960 18,640,014,436.91

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน