ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/09/2566 18.3522 -0.0018 | 0.0098 % 18.3523 18.3522 5,435,023,928.86
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 22/09/2566 18.4730 -0.0016 | 0.0087 % 18.4731 18.4730 2,447,971,003.70
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
22/09/2566 13.4253 -0.0018 | 0.0134 % 13.4254 13.4253 11,971,556,929.83

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน