ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
09/12/2565 18.2438 +0.0042 | 0.0230 % 18.2439 18.2438 7,018,231,201.33
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 09/12/2565 18.2997 +0.0044 | 0.0240 % 18.2998 18.2997 2,479,441,570.24
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 09/12/2565 13.3343 +0.0020 | 0.0150 % 13.3344 13.3343 12,752,736,226.42

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน