ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
24/03/2566 18.3690 +0.0031 | 0.0169 % 18.3691 18.3690 6,186,322,702.94
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 24/03/2566 18.4483 +0.0034 | 0.0184 % 18.4484 18.4483 2,620,408,359.98
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
24/03/2566 13.4276 +0.0008 | 0.0060 % 13.4277 13.4276 12,418,623,682.48

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน