ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/03/2563 9.1297 -0.8771 | 8.7650 % N/A N/A 3,114,681,986.12
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 28/02/2563 9.9253 -0.1035 | 1.0320 % N/A N/A 996,693,376.13
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/03/2563 10.0288 +0.0043 | 0.0429 % 10.0790 10.0288 431,599,799.11
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 27/03/2563 9.3077 +0.1592 | 1.7402 % 9.3543 9.3077 3,006,645,106.14
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 31/03/2563 12.7588 -0.0066 | 0.0517 % 12.7589 12.7588 52,001,079,183.34
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
31/03/2563 10.6209 -0.0129 | 0.1213 % 10.6210 10.6209 34,453,747,090.26
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 30/03/2563 9.9243 -0.0163 | 0.1640 % 9.9244 9.9243 3,892,678,705.56
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 30/03/2563 9.7788 +0.0964 | 0.9956 % 9.8278 9.7788 187,467,847.50
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/03/2563 9.7530 +0.0656 | 0.6772 % 9.8994 9.7530 2,023,663,501.93
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/03/2563 9.7532 +0.0656 | 0.6772 % 9.8996 9.7532 4,111,672,163.59
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 30/03/2563 8.6611 +0.1615 | 1.9001 % 8.7911 8.6611 524,503,239.52
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 30/03/2563 6.9304 +0.0019 | 0.0274 % 7.0345 6.9304 214,689,739.86
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2563 10.3631 +0.0529 | 0.5131 % N/A 10.2336 2,967,590,205.32
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0382 -0.2837 | 2.7485 % N/A N/A 2,555,338,518.05
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/03/2563 7.4187 -0.3098 | 4.0085 % 7.5301 7.4187 5,305,930,521.99
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 31/03/2563 8.7256 +0.2342 | 2.7581 % 8.8130 8.7256 23,746,765,632.12

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน