ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 28/05/2564 10.0507 +0.0158 | 0.1575 % N/A N/A 2,804,556,528.81
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 28/05/2564 10.0712 +0.1835 | 1.8558 % N/A N/A 3,321,592,307.44
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 28/05/2564 9.9367 +0.1930 | 1.9808 % N/A N/A 973,939,893.57
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 9.8517 +0.0427 | 0.4353 % N/A N/A 1,952,448,884.95
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 21/06/2564 10.4171 -0.0106 | 0.1017 % 10.4693 10.4171 349,350,563.69
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/06/2564 11.4900 +0.0235 | 0.2049 % 11.5476 11.4900 2,660,270,275.43
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 28/05/2564 10.0364 -0.0018 | 0.0179 % N/A N/A 2,299,783,285.23
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 28/05/2564 10.0220 +0.0218 | 0.2180 % N/A N/A 3,102,533,385.29
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 28/05/2564 10.0226 +0.0218 | 0.2180 % N/A N/A 3,105,926,457.79
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 28/05/2564 10.0561 +0.0127 | 0.1265 % N/A N/A 3,802,936,168.29
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 28/05/2564 10.0607 +0.0247 | 0.2461 % N/A N/A 3,730,477,946.90
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 28/05/2564 10.0634 +0.0077 | 0.0766 % N/A N/A 3,336,493,625.65
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 28/05/2564 10.0520 -0.0078 | 0.0775 % N/A N/A 2,770,816,492.72
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 28/05/2564 9.9734 -0.0315 | 0.3148 % N/A N/A 3,271,803,423.18
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 28/05/2564 9.9810 -0.0280 | 0.2797 % N/A N/A 3,683,660,940.72
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 28/05/2564 9.9512 -0.0063 | 0.0633 % N/A N/A 4,669,077,984.85
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 28/05/2564 9.9484 -0.0064 | 0.0643 % N/A N/A 4,662,528,696.41
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 28/05/2564 9.9393 -0.0398 | 0.3988 % N/A N/A 4,668,458,281.99
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 28/05/2564 9.9608 +0.0008 | 0.0080 % N/A N/A 4,583,064,549.24
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 28/05/2564 9.9572 -0.0217 | 0.2175 % N/A N/A 3,336,168,170.37
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 28/05/2564 9.9575 -0.0170 | 0.1704 % N/A N/A 3,353,779,903.69
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 28/05/2564 9.9567 -0.0079 | 0.0793 % N/A N/A 4,091,968,030.54
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 28/05/2564 9.9586 -0.0079 | 0.0793 % N/A N/A 4,086,451,143.57
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 28/05/2564 9.9397 -0.0496 | 0.4965 % N/A N/A 4,277,514,229.96
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 28/05/2564 9.9392 -0.0423 | 0.4238 % N/A N/A 4,275,937,510.72
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 28/05/2564 9.9470 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,295,638,614.25
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 28/05/2564 9.9997 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,033,187,877.59
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/06/2564 12.9844 -0.0015 | 0.0116 % 12.9845 12.9844 47,325,473,107.47
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/06/2564 10.7939 +0.0000 | 0.0000 % 10.7940 10.7939 30,558,969,361.78
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/06/2564 10.7933 +0.0000 | 0.0000 % 10.7934 10.7933 569,007,640.65
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
21/06/2564 10.2749 +0.0006 | 0.0058 % 10.2750 10.2749 4,794,168,222.83
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 21/06/2564 10.1161 +0.0084 | 0.0831 % 10.1668 10.1161 259,407,253.34
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/06/2564 12.5918 -0.0226 | 0.1792 % 12.7808 12.5918 3,322,942,798.23
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/06/2564 12.5949 -0.0232 | 0.1839 % 12.7839 12.5949 4,498,968,233.03
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/06/2564 12.3934 -0.0228 | 0.1836 % 12.3935 12.3934 731,166,023.94
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 21/06/2564 10.8787 -0.0492 | 0.4502 % 11.0420 10.8787 657,247,964.13
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/2564 10.4636 -0.0441 | 0.4197 % 10.6207 10.4636 117,282,387.76
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/06/2564 10.4632 -0.0441 | 0.4197 % 10.6202 10.4632 375,173,574.56
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 10.6392 +0.0615 | 0.5814 % N/A N/A 2,909,593,472.63
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 10.1174 +0.0261 | 0.2586 % N/A N/A 2,453,321,516.00
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 10.6957 -0.0074 | 0.0691 % N/A N/A 2,294,002,120.34
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 9.9694 -0.0305 | 0.3050 % N/A N/A 1,996,472,494.21
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/06/2564 9.9728 -0.0369 | 0.3686 % N/A 9.9728 3,793,598,300.30
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 22/06/2564 10.2271 +0.0337 | 0.3306 % 10.3295 10.2271 19,398,482,846.88

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน