ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/07/2564 10.1675 +0.0406 | 0.4009 % N/A 10.1675 2,837,151,568.86
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/08/2564 10.0355 +0.0302 | 0.3018 % N/A N/A 3,287,609,013.55
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/08/2564 9.9549 +0.1369 | 1.3944 % N/A N/A 969,773,779.96
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2564 9.9649 +0.1626 | 1.6588 % N/A N/A 1,958,308,386.64
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 20/09/2564 10.4571 -0.0086 | 0.0822 % 10.5095 10.4571 355,950,539.70
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 17/09/2564 11.4807 -0.0294 | 0.2554 % 11.5382 11.4807 2,396,147,893.31
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/07/2564 10.1455 +0.0076 | 0.0750 % N/A 10.1455 2,324,773,875.85
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 03/09/2564 10.1256 +0.0939 | 0.9360 % N/A 10.1256 3,134,634,150.59
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 03/09/2564 10.1237 +0.0914 | 0.9111 % N/A 10.1237 3,137,264,670.70
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 31/08/2564 10.0448 -0.0155 | 0.1541 % N/A N/A 3,798,646,879.15
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 31/08/2564 10.0160 -0.0389 | 0.3869 % N/A N/A 3,713,931,336.63
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 31/08/2564 10.0222 -0.0183 | 0.1823 % N/A N/A 3,322,817,695.28
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 31/08/2564 10.0381 +0.0009 | 0.0090 % N/A N/A 2,766,964,873.39
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 31/08/2564 10.0044 +0.0523 | 0.5255 % N/A N/A 3,281,946,726.43
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 31/08/2564 10.0050 +0.0513 | 0.5154 % N/A N/A 3,692,509,461.93
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 31/08/2564 9.9681 +0.0405 | 0.4080 % N/A N/A 4,676,995,539.39
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 31/08/2564 9.9649 +0.0405 | 0.4081 % N/A N/A 4,670,272,592.38
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 31/08/2564 9.9668 +0.0454 | 0.4576 % N/A N/A 4,681,368,435.20
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 31/08/2564 9.9011 -0.0158 | 0.1593 % N/A N/A 4,555,589,120.85
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 31/08/2564 9.9670 +0.0110 | 0.1105 % N/A N/A 3,339,429,700.38
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 31/08/2564 9.9662 +0.0133 | 0.1336 % N/A N/A 3,356,702,408.49
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 31/08/2564 9.9894 +0.0173 | 0.1735 % N/A N/A 4,105,376,337.30
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 31/08/2564 9.9884 +0.0172 | 0.1725 % N/A N/A 4,098,693,000.51
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 31/08/2564 10.0262 +0.0606 | 0.6081 % N/A N/A 4,314,734,118.53
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 31/08/2564 10.0227 +0.0617 | 0.6194 % N/A N/A 4,311,857,790.67
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 31/08/2564 10.0188 +0.0600 | 0.6025 % N/A N/A 4,326,661,720.14
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 31/08/2564 10.0103 +0.0491 | 0.4929 % N/A N/A 4,037,445,095.58
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 31/08/2564 10.0439 +0.0610 | 0.6110 % N/A N/A 2,546,822,918.12
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 31/08/2564 10.0303 +0.0454 | 0.4547 % N/A N/A 1,985,472,752.90
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
21/09/2564 13.0030 +0.0080 | 0.0616 % 13.0031 13.0030 59,264,157,833.82
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
21/09/2564 10.8138 +0.0045 | 0.0416 % 10.8139 10.8138 34,475,306,510.47
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2564 10.8131 +0.0044 | 0.0407 % 10.8132 10.8131 610,597,947.24
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
20/09/2564 10.3379 -0.0077 | 0.0744 % 10.3380 10.3379 4,631,562,736.15
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 20/09/2564 10.2319 +0.0101 | 0.0988 % 10.2832 10.2319 278,678,723.71
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/09/2564 12.7091 -0.1157 | 0.9022 % 12.8998 12.7091 5,022,605,030.62
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/09/2564 12.7121 -0.1158 | 0.9027 % 12.9029 12.7121 5,385,272,546.75
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/09/2564 12.5078 -0.1140 | 0.9032 % 12.5079 12.5078 816,737,790.23
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 20/09/2564 10.5630 -0.1405 | 1.3127 % 10.7215 10.5630 1,064,541,386.76
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2564 10.5721 -0.2154 | 1.9968 % 10.7308 10.5721 164,889,043.72
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/09/2564 9.9002 -0.2016 | 1.9957 % 10.0488 9.9002 489,717,890.04
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2564 10.7366 +0.1178 | 1.1094 % N/A N/A 2,855,639,396.00
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2564 10.0492 +0.1352 | 1.3637 % N/A N/A 2,425,662,071.00
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2564 10.8325 +0.0736 | 0.6841 % N/A N/A 2,303,968,249.14
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2564 10.0884 +0.0735 | 0.7339 % N/A N/A 2,008,779,025.60
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/09/2564 10.2007 -0.0257 | 0.2513 % 10.3538 10.2007 3,501,913,689.73
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 21/09/2564 9.8236 +0.0495 | 0.5064 % 9.9219 9.8236 18,051,134,727.74

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน