ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 23/05/2562 9.7056 +0.0239 | 0.2469 % 9.7542 9.7056 1,180,563,397.48
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 22/05/2562 10.2724 +0.0146 | 0.1423 % 10.3239 10.2724 1,198,247,689.44
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 24/05/2562 12.3827 -0.0015 | 0.0121 % 12.3828 12.3827 44,790,110,677.42
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
24/05/2562 10.3326 +0.0000 | 0.0000 % 10.3327 10.3326 11,192,316,302.36
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 23/05/2562 9.5745 +0.0194 | 0.2030 % 9.6225 9.5745 201,858,976.27
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/05/2562 11.0630 -0.0356 | 0.3208 % 11.2290 11.0630 402,406,206.11
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/05/2562 11.0633 -0.0356 | 0.3208 % 11.2294 11.0633 6,971,279,361.19
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 23/05/2562 10.4119 -0.0586 | 0.5597 % 10.5682 10.4119 1,108,843,118.53
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 23/05/2562 10.0463 -0.0816 | 0.8057 % 10.1971 10.0463 359,599,786.15
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 24/05/2562 11.1040 +0.0473 | 0.4278 % 11.2151 11.1040 16,489,707,136.89

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน