ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 25/02/2564 10.0455 +0.0449 | 0.4490 % N/A N/A 2,803,088,006.12
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 25/02/2564 10.0771 +0.0116 | 0.1152 % N/A N/A 3,345,983,982.44
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 25/02/2564 9.9592 +0.0110 | 0.1106 % N/A N/A 982,123,224.55
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2564 9.9323 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,968,423,710.29
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 04/03/2564 10.4038 -0.0045 | 0.0432 % 10.4559 10.4038 369,757,416.65
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 03/03/2564 11.3283 -0.0211 | 0.1859 % 11.3850 11.3283 2,861,636,853.26
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 25/02/2564 10.0431 +0.0338 | 0.3377 % N/A N/A 2,301,313,118.75
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 25/02/2564 10.0079 +0.0347 | 0.3479 % N/A N/A 3,098,188,526.52
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 25/02/2564 10.0086 +0.0347 | 0.3479 % N/A N/A 3,101,591,758.12
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 25/02/2564 10.0698 +0.0297 | 0.2958 % N/A N/A 3,808,099,452.99
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 25/02/2564 10.0705 +0.0409 | 0.4078 % N/A N/A 3,734,114,708.56
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 25/02/2564 10.0640 +0.0398 | 0.3970 % N/A N/A 3,336,692,634.03
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 25/02/2564 10.0552 +0.0222 | 0.2213 % N/A N/A 2,771,700,037.38
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 25/02/2564 10.0037 +0.0019 | 0.0190 % N/A N/A 3,281,727,534.10
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 25/02/2564 10.0006 -0.0040 | 0.0400 % N/A N/A 3,690,878,066.53
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 25/02/2564 9.9691 +0.0124 | 0.1245 % N/A N/A 4,677,474,477.14
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 25/02/2564 9.9666 +0.0122 | 0.1226 % N/A N/A 4,671,062,545.44
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 25/02/2564 9.9821 +0.0012 | 0.0120 % N/A N/A 4,688,562,322.22
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 25/02/2564 9.9971 +0.0456 | 0.4582 % N/A N/A 4,599,773,354.07
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 25/02/2564 10.0048 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,352,089,044.64
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 25/02/2564 10.0080 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,370,796,441.40
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 05/03/2564 12.8142 -0.0178 | 0.1387 % 12.8143 12.8142 47,187,355,861.69
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
05/03/2564 10.6646 -0.0142 | 0.1330 % 10.6647 10.6646 32,749,056,753.70
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
05/03/2564 10.6649 -0.0142 | 0.1330 % 10.6650 10.6649 539,093,515.97
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
04/03/2564 10.2752 -0.0033 | 0.0321 % 10.2753 10.2752 4,947,619,519.91
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 04/03/2564 10.0243 -0.0025 | 0.0249 % 10.0745 10.0243 247,641,757.51
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
04/03/2564 12.0214 -0.0068 | 0.0565 % 12.2018 12.0214 1,577,621,962.23
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
04/03/2564 12.0252 -0.0068 | 0.0565 % 12.2057 12.0252 4,309,939,107.79
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
04/03/2564 12.0274 -0.0068 | 0.0565 % 12.0275 12.0274 631,578,239.46
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 04/03/2564 9.8368 +0.0269 | 0.2742 % 9.9845 9.8368 569,166,983.85
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/03/2564 9.2061 +0.0122 | 0.1327 % 9.3443 9.2061 23,804,123.50
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/03/2564 9.2059 +0.0123 | 0.1338 % 9.3441 9.2059 355,184,913.64
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2564 10.5348 +0.0444 | 0.4232 % N/A N/A 2,903,276,365.81
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2564 10.1692 +0.0415 | 0.4098 % N/A N/A 2,489,705,032.33
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2564 10.6025 +0.0321 | 0.3037 % N/A N/A 2,293,092,310.10
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2564 9.3741 -0.0727 | 0.7696 % N/A 9.3741 3,909,577,240.02
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 05/03/2564 9.6064 +0.0986 | 1.0370 % 9.7026 9.6064 18,134,284,050.43

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน