ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/06/2563 9.8019 -0.0042 | 0.0428 % N/A 9.8019 3,319,995,133.17
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/06/2563 9.6295 -0.0070 | 0.0726 % N/A 9.6295 966,990,165.92
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 02/07/2563 10.1526 +0.0095 | 0.0937 % 10.2035 10.1526 393,563,187.83
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 30/06/2563 10.4792 -0.0116 | 0.1106 % 10.5317 10.4792 3,547,029,038.92
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 03/07/2563 12.6622 -0.0006 | 0.0047 % 12.6623 12.6622 46,730,469,601.74
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
03/07/2563 10.6034 -0.0035 | 0.0330 % 10.6035 10.6034 31,122,941,735.64
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 03/07/2563 10.6037 -0.0034 | 0.0321 % 10.6038 N/A 23,431,637.49
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 02/07/2563 10.1230 -0.0046 | 0.0454 % 10.1231 10.1230 3,924,468,827.79
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 02/07/2563 10.1114 +0.0357 | 0.3543 % 10.1621 10.1114 194,804,903.25
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
02/07/2563 10.8060 +0.1481 | 1.3896 % 10.9682 10.8060 2,231,498,389.92
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
02/07/2563 10.8062 +0.1482 | 1.3905 % 10.9684 10.8062 4,327,665,517.69
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 02/07/2563 10.8064 +0.1482 | 1.3905 % 10.8065 N/A 28,145,646.94
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 02/07/2563 9.6210 +0.1954 | 2.0731 % 9.7654 9.6210 618,849,583.77
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 02/07/2563 8.2797 +0.1857 | 2.2943 % 8.4040 8.2797 259,833,182.11
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.3490 +0.0226 | 0.2423 % N/A N/A 2,647,278,570.62
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.0435 +0.4623 | 5.3874 % N/A N/A 2,278,657,051.47
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/07/2563 8.0355 +0.1038 | 1.3087 % 8.1561 8.0355 5,826,943,885.44
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 03/07/2563 9.9728 +0.0044 | 0.0441 % 10.0726 9.9728 25,648,389,217.31

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน