ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/08/2563 10.0304 +0.0613 | 0.6149 % N/A N/A 2,798,875,481.90
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/08/2563 9.9335 +0.0578 | 0.5853 % N/A N/A 3,342,086,796.53
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/08/2563 9.8436 +0.1383 | 1.4250 % N/A N/A 982,458,893.04
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/09/2563 10.2581 -0.0092 | 0.0896 % 10.3095 10.2581 388,288,096.54
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 16/09/2563 11.0166 +0.0040 | 0.0363 % 11.0718 11.0166 3,642,573,643.53
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/08/2563 10.0229 +0.0455 | 0.4560 % N/A N/A 2,296,691,421.12
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 31/08/2563 9.9854 -0.0007 | 0.0070 % N/A N/A 3,091,215,378.51
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 31/08/2563 9.9861 -2.7887 | 21.8297 % N/A N/A 3,094,631,466.83
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/09/2563 12.7748 +0.0029 | 0.0227 % 12.7749 12.7748 47,041,575,386.35
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
18/09/2563 10.6613 +0.0022 | 0.0206 % 10.6614 10.6613 29,721,661,281.22
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/09/2563 10.6616 +0.0022 | 0.0206 % 10.6617 N/A 41,662,164.73
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 17/09/2563 10.2245 -0.0072 | 0.0704 % 10.2246 10.2245 4,468,604,778.00
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/09/2563 10.2212 +0.0059 | 0.0578 % 10.2724 10.2212 201,865,012.53
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/09/2563 11.2038 -0.0409 | 0.3637 % 11.3720 11.2038 2,495,985,056.62
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/09/2563 11.2038 -0.0409 | 0.3637 % 11.3720 11.2038 4,248,916,806.35
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
17/09/2563 11.2041 -0.0409 | 0.3637 % 11.2042 N/A 56,181,926.08
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/09/2563 9.7365 -0.0614 | 0.6267 % 9.8826 9.7365 597,514,212.07
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/09/2563 8.6858 -0.0894 | 1.0188 % 8.8162 8.6858 271,574,250.94
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2563 10.1448 +0.0947 | 0.9423 % N/A N/A 2,840,151,442.33
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2563 9.8648 +0.2127 | 2.2037 % N/A N/A 2,461,438,169.94
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2563 10.1902 +0.1200 | 1.1916 % N/A N/A 2,241,367,855.27
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/09/2563 8.5011 +0.0817 | 0.9704 % 8.6287 8.5011 5,875,467,647.08
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 18/09/2563 10.1654 -0.0733 | 0.7159 % 10.2672 10.1654 25,125,268,525.78

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน