ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2564 9.4362 -0.1296 | 1.3548 % N/A 9.4362 3,070,070,674.86
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/12/2564 9.3590 -0.1230 | 1.2972 % N/A 9.3590 906,085,607.43
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 9.4257 -0.1221 | 1.2788 % N/A 9.4257 1,840,311,519.06
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 18/01/2565 10.3241 -0.0227 | 0.2194 % 10.3758 10.3241 318,604,145.13
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 14/01/2565 10.3786 -0.0641 | 0.6138 % 10.4306 10.3786 2,072,184,104.21
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 03/09/2564 10.1256 +0.0939 | 0.9360 % N/A 10.1256 3,134,634,150.59
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 03/09/2564 10.1237 +0.0914 | 0.9111 % N/A 10.1237 3,137,264,670.70
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 07/10/2564 10.0714 +0.0542 | 0.5411 % N/A 10.0714 3,808,707,994.01
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 07/10/2564 10.0626 +0.0534 | 0.5335 % N/A 10.0626 3,731,213,180.41
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 10/11/2564 10.0050 +0.0854 | 0.8609 % N/A 10.0050 3,317,115,402.57
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 10/11/2564 10.0050 +0.0931 | 0.9393 % N/A 10.0050 2,757,851,025.52
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 08/12/2564 9.7557 +0.0126 | 0.1293 % N/A 9.7557 3,200,368,726.18
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 08/12/2564 9.7495 +0.0111 | 0.1140 % N/A 9.7495 3,598,217,458.84
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 12/01/2565 9.7491 +0.0343 | 0.3531 % N/A 9.7491 4,574,238,227.70
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 12/01/2565 9.7441 +0.0338 | 0.3481 % N/A 9.7441 4,566,782,562.93
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 30/12/2564 9.5896 -0.0144 | 0.1499 % N/A N/A 4,504,189,978.69
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 30/12/2564 9.5239 -0.0644 | 0.6717 % N/A N/A 4,382,050,539.33
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 30/12/2564 9.5562 -0.0503 | 0.5236 % N/A N/A 3,201,793,826.80
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 30/12/2564 9.5547 -0.0515 | 0.5361 % N/A N/A 3,218,116,729.01
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 30/12/2564 9.5892 -0.0471 | 0.4888 % N/A N/A 3,940,909,071.43
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 30/12/2564 9.5897 -0.0496 | 0.5146 % N/A N/A 3,935,079,223.84
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 30/12/2564 9.5163 -0.0203 | 0.2129 % N/A N/A 4,095,290,251.91
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 30/12/2564 9.5069 -0.0223 | 0.2340 % N/A N/A 4,089,957,089.72
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 30/12/2564 9.6252 -0.0113 | 0.1173 % N/A N/A 4,156,657,157.60
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 30/12/2564 9.6168 -0.0224 | 0.2324 % N/A N/A 3,878,728,860.27
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 30/12/2564 9.5700 -0.0288 | 0.3000 % N/A N/A 2,426,654,852.60
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 30/12/2564 9.5527 -0.0439 | 0.4575 % N/A N/A 1,890,929,071.66
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
19/01/2565 12.8804 -0.0086 | 0.0667 % 12.8805 12.8804 53,646,822,727.26
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
19/01/2565 10.7120 -0.0087 | 0.0812 % 10.7121 10.7120 30,143,896,860.20
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 19/01/2565 10.7109 -0.0087 | 0.0812 % 10.7110 10.7109 849,436,438.73
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
18/01/2565 10.2139 -0.0346 | 0.3376 % 10.2140 10.2139 3,991,041,926.65
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/01/2565 10.0651 -0.0034 | 0.0338 % 10.1155 10.0651 256,982,513.28
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 18/01/2565 9.9483 -0.0209 | 0.2096 % 9.9981 9.9483 826,365,438.01
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/01/2565 12.9169 -0.0484 | 0.3733 % 13.1108 12.9169 6,497,772,496.49
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/01/2565 12.9184 -0.0485 | 0.3740 % 13.1123 12.9184 5,807,095,931.57
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/01/2565 12.7116 -0.0476 | 0.3731 % 12.7117 12.7116 1,489,050,338.71
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/01/2565 10.6004 -0.0199 | 0.1874 % 10.7595 10.6004 1,049,187,760.94
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 10.7229 +0.0632 | 0.5929 % 10.8838 10.7229 183,617,867.57
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 10.0412 +0.0591 | 0.5921 % 10.1919 10.0412 501,927,395.00
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 9.6647 +0.0330 | 0.3426 % N/A N/A 2,548,852,795.35
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 8.8693 -0.0339 | 0.3808 % N/A N/A 2,130,193,861.60
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 9.8730 -0.0264 | 0.2667 % N/A N/A 2,080,981,418.54
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 9.1728 -0.0233 | 0.2534 % N/A N/A 1,811,339,471.04
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2565 9.6324 +0.0189 | 0.1966 % 9.7770 9.6324 3,075,206,709.69
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 19/01/2565 9.4810 -0.0117 | 0.1233 % 9.5759 9.4810 17,415,953,921.89

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน