ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 01/07/2565 9.3392 +0.0003 | 0.0032 % N/A 9.3392 1,663,906,004.18
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 27/06/2565 9.2316 +0.0373 | 0.4057 % N/A N/A 881,982,097.36
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/06/2565 8.7936 -0.1264 | 1.4170 % N/A N/A 1,692,792,567.22
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/06/2565 10.0152 -0.0072 | 0.0718 % 10.0654 10.0152 242,246,176.52
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 29/06/2565 8.6751 -0.0456 | 0.5229 % 8.7186 8.6751 1,548,742,945.66
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
01/07/2565 18.0712 +0.0082 | 0.0454 % 18.0713 18.0712 8,438,531,308.22
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
01/07/2565 18.0915 +0.0085 | 0.0470 % 18.0916 18.0915 809,593,064.23
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 01/07/2565 9.9382 +0.0051 | 0.0513 % 9.9383 9.9382 442,363,521.56
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 14/03/2565 9.5786 -0.1398 | 1.4385 % N/A 9.5786 3,209,301,790.16
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 14/03/2565 9.5790 -0.1303 | 1.3420 % N/A 9.5790 3,226,299,667.51
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 11/04/2565 9.5908 -0.0059 | 0.0615 % N/A 9.5908 3,941,556,393.54
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 11/04/2565 9.5917 -0.0079 | 0.0823 % N/A 9.5917 3,935,885,992.95
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 08/06/2565 9.5640 +0.0372 | 0.3905 % N/A N/A 4,130,216,384.50
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 08/06/2565 9.5563 +0.0319 | 0.3349 % N/A N/A 3,854,357,981.60
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 31/05/2565 9.4793 +0.0022 | 0.0232 % N/A N/A 2,403,664,621.91
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 31/05/2565 9.4789 +0.0273 | 0.2888 % N/A N/A 1,876,328,256.23
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 01/07/2565 9.4327 +0.0004 | 0.0042 % N/A 9.4327 1,728,651,440.98
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 01/07/2565 9.4241 +0.0004 | 0.0042 % N/A 9.4241 1,499,614,684.62
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 01/07/2565 9.5658 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.5658 1,975,940,148.94
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 01/07/2565 9.5575 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.5575 1,712,267,662.51
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
01/07/2565 12.7284 +0.0160 | 0.1259 % 12.7285 12.7284 39,535,465,406.61
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 01/07/2565 10.5345 +0.0131 | 0.1245 % 10.5346 10.5345 22,115,712,158.51
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 01/07/2565 10.5327 +0.0132 | 0.1255 % 10.5328 10.5327 874,298,470.89
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 29/06/2565 9.8006 +0.0046 | 0.0470 % 9.8007 9.8006 1,675,773,493.86
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
01/07/2565 12.7429 +0.0162 | 0.1273 % 12.7430 12.7429 102,146,572.50
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 30/06/2565 9.3471 +0.0543 | 0.5843 % 9.3939 9.3471 176,230,648.55
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 30/06/2565 8.6711 -0.0012 | 0.0138 % 8.7146 8.6711 671,540,281.54
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/06/2565 11.3632 -0.1031 | 0.8992 % 11.4769 11.3632 5,637,430,011.68
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/06/2565 11.3627 -0.1031 | 0.8992 % 11.4764 11.3627 5,047,585,797.25
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/06/2565 11.1817 -0.1015 | 0.8996 % 11.1818 11.1817 1,422,105,632.30
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 30/06/2565 9.7334 -0.1159 | 1.1767 % 9.8795 9.7334 917,010,754.88
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/06/2565 8.8347 -0.0946 | 1.0594 % 8.9673 8.8347 132,573,507.07
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/06/2565 8.2730 -0.0885 | 1.0584 % 8.3972 8.2730 365,142,296.67
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2565 8.3092 -0.1856 | 2.1849 % N/A N/A 2,124,016,855.39
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2565 7.5531 -0.1072 | 1.3994 % N/A N/A 1,793,604,115.62
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2565 8.5131 -0.1422 | 1.6429 % N/A N/A 1,758,286,075.59
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2565 7.8908 -0.1324 | 1.6502 % N/A N/A 1,529,314,197.33
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/2565 9.9047 -0.0413 | 0.4152 % 10.0534 9.9047 2,575,003,584.77
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 01/07/2565 8.9787 +0.0211 | 0.2356 % 9.0686 8.9787 16,270,332,684.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน