ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/10/2563 9.9883 -0.0114 | 0.1140 % N/A N/A 2,787,148,384.23
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/10/2563 10.0130 +0.0069 | 0.0690 % N/A N/A 3,346,643,876.77
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/10/2563 9.8193 +0.0161 | 0.1642 % N/A N/A 974,122,964.08
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 25/11/2563 10.3653 +0.0095 | 0.0917 % 10.4172 10.3653 390,313,620.49
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 24/11/2563 11.1346 +0.0193 | 0.1736 % 11.1904 11.1346 3,539,188,584.45
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/10/2563 9.9947 -0.0075 | 0.0750 % N/A N/A 2,290,230,940.18
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/10/2563 9.9429 -0.0069 | 0.0693 % N/A N/A 3,078,056,842.83
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/10/2563 9.9437 -0.0069 | 0.0693 % N/A N/A 3,081,479,214.95
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/10/2563 10.0073 +0.0039 | 0.0390 % N/A N/A 3,784,482,469.33
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/10/2563 10.0043 -0.0015 | 0.0150 % N/A N/A 3,709,594,550.20
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/10/2563 9.9823 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,309,606,570.00
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/10/2563 9.9842 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,752,117,265.89
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 27/11/2563 12.8555 +0.0005 | 0.0039 % 12.8556 12.8555 47,586,897,298.60
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
27/11/2563 10.7204 +0.0001 | 0.0009 % 10.7205 10.7204 31,143,895,027.50
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/11/2563 10.7207 +0.0001 | 0.0009 % 10.7208 N/A 106,083,107.11
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 25/11/2563 10.2658 +0.0034 | 0.0331 % 10.2659 10.2658 4,473,326,299.06
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 25/11/2563 10.1007 +0.0023 | 0.0228 % 10.1513 10.1007 224,194,174.58
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
25/11/2563 11.6720 +0.0033 | 0.0283 % 11.8472 11.6720 2,602,968,206.31
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
25/11/2563 11.6718 +0.0032 | 0.0274 % 11.8470 11.6718 4,280,837,534.75
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
25/11/2563 11.6716 +0.0033 | 0.0283 % 11.6717 N/A 118,572,677.62
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 25/11/2563 10.3128 +0.0010 | 0.0097 % 10.4676 10.3128 622,851,315.73
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 25/11/2563 8.9192 -0.0560 | 0.6239 % 9.0531 8.9192 310,729,034.97
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/11/2563 10.3473 +0.0218 | 0.2111 % N/A 10.2180 2,874,490,324.37
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2563 10.0272 +0.2796 | 2.8684 % N/A 10.0272 2,501,965,162.19
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2563 10.3802 +0.2494 | 2.4618 % N/A 10.3802 2,283,141,988.78
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/11/2563 9.3385 +0.0304 | 0.3266 % 9.4787 9.3385 5,640,528,909.26
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 27/11/2563 9.8226 +0.0125 | 0.1274 % 9.9209 9.8226 23,390,637,842.76

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน