ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2562 10.0919 +0.0833 | 0.8323 % N/A N/A 3,442,931,878.99
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 16/01/2563 10.1580 +0.0151 | 0.1489 % 10.2089 10.1580 622,929,912.94
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 15/01/2563 11.0566 +0.0128 | 0.1159 % 11.1120 11.0566 2,620,126,982.17
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 17/01/2563 12.7057 -0.0073 | 0.0574 % 12.7058 12.7057 54,491,125,733.20
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
17/01/2563 10.5883 -0.0053 | 0.0500 % 10.5884 10.5883 29,962,259,677.68
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 16/01/2563 10.1085 -0.0002 | 0.0020 % 10.1086 10.1085 3,189,626,936.50
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/01/2563 9.8477 +0.0101 | 0.1027 % 9.8970 9.8477 244,661,929.18
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
16/01/2563 11.6274 +0.0222 | 0.1913 % 11.8019 11.6274 2,098,552,470.40
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
16/01/2563 11.6271 +0.0222 | 0.1913 % 11.8016 11.6271 5,735,329,206.47
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/01/2563 11.2017 +0.0620 | 0.5566 % 11.3698 11.2017 934,797,004.01
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/01/2563 10.2951 +0.0474 | 0.4625 % 10.4496 10.2951 349,740,740.08
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.3366 +0.1074 | 1.0499 % N/A N/A 2,988,137,207.39
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.0488 +0.0811 | 0.8136 % N/A N/A 2,561,747,118.40
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2563 9.8448 -0.0571 | 0.5767 % 9.9926 9.8448 3,480,196,619.82
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 17/01/2563 11.1967 +0.0653 | 0.5866 % 11.3088 11.1967 33,974,415,720.38

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน