ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 24/05/2562 14.8032 +0.0014 | 0.0095 % 14.8033 14.7662 212,500,086.57
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 24/05/2562 16.4630 +0.0091 | 0.0553 % 16.4631 16.4218 182,362,348.25
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 24/05/2562 19.1876 +0.0146 | 0.0761 % 19.1877 19.1396 368,703,460.48
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 24/05/2562 21.0256 +0.0238 | 0.1133 % 21.0257 20.9730 610,690,959.57
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 24/05/2562 9.8861 +0.0249 | 0.2525 % 10.0345 9.8861 325,932,572.06
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 23/05/2562 10.1000 -0.1061 | 1.0396 % 10.2516 10.1000 1,488,260,935.70
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 23/05/2562 11.6103 -0.2078 | 1.7583 % 11.7846 11.6103 747,849,268.26
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
23/05/2562 10.1901 -0.1683 | 1.6248 % 10.3431 10.1901 9,122,285,083.11
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 24/05/2562 11.5171 +0.0348 | 0.3031 % 11.5345 11.4998 361,932,110.08
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
24/05/2562 17.7732 +0.0388 | 0.2188 % 17.9510 17.7732 4,477,410,185.83
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
23/05/2562 11.1808 -0.1516 | 1.3378 % 11.3486 11.1808 4,751,743,647.47
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 22/05/2562 9.7393 +0.0335 | 0.3452 % 9.8855 9.7393 341,187,464.07
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 23/05/2562 8.9893 -0.2002 | 2.1786 % 9.1242 8.9893 1,248,464,927.38
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 23/05/2562 11.6203 -0.1834 | 1.5538 % 11.6378 11.6029 149,665,778.37
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 24/05/2562 71.4561 +0.1676 | 0.2351 % 71.4562 70.7415 1,931,761,136.25
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 23/05/2562 9.9009 -0.0796 | 0.7976 % 9.9505 9.8514 128,603,031.82
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 23/05/2562 9.9859 -0.0555 | 0.5527 % 10.0359 9.9360 45,163,136.63
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 23/05/2562 10.0873 -0.0135 | 0.1337 % 10.1378 10.0369 10,928,706.16
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 23/05/2562 9.9626 -0.1093 | 1.0852 % 10.0125 9.9128 187,771,387.73
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 23/05/2562 11.0035 -0.0655 | 0.5917 % 11.1687 11.0035 7,654,890,553.82
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 23/05/2562 9.4426 -0.1135 | 1.1877 % 9.5843 9.4426 1,969,150,200.96
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/05/2562 8.2881 -0.0775 | 0.9264 % 8.4125 8.2881 1,538,439,297.26
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 22/05/2562 10.2469 -0.0144 | 0.1403 % 10.4007 10.2469 4,549,628,881.90
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 22/05/2562 10.3554 +0.0126 | 0.1218 % N/A 10.3554 3,214,543,160.89
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 22/05/2562 10.1372 +0.0142 | 0.1403 % N/A 10.1372 5,022,326,446.44
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 23/05/2562 10.6541 -0.1036 | 0.9630 % 10.8140 10.6541 2,005,658,938.39
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 23/05/2562 12.2461 -0.0694 | 0.5635 % 12.2646 12.2277 170,303,794.04
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 23/05/2562 9.1056 -0.1185 | 1.2847 % 9.2423 9.1056 3,875,848,851.40
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 24/05/2562 11.5955 +0.0156 | 0.1347 % 11.6130 11.5781 237,242,703.30
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 24/05/2562 14.1720 +0.0689 | 0.4885 % 14.3138 14.1720 2,438,079,451.65
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 24/05/2562 11.0066 -0.0145 | 0.1316 % 11.1168 11.0066 170,807,036.44
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
24/05/2562 15.6484 +0.0095 | 0.0607 % 15.7267 15.6484 2,861,568,921.55
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
24/05/2562 19.1169 +0.0242 | 0.1268 % 19.2126 19.1169 3,275,490,338.75
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 24/05/2562 8.2278 +0.0329 | 0.4015 % 8.3102 8.2278 794,709,954.66
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 23/05/2562 9.9588 -0.1454 | 1.4390 % 10.1083 9.9588 5,699,943,392.85
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 24/05/2562 34.6121 +0.0513 | 0.1484 % 34.6468 34.5775 6,221,038,697.03
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 22/05/2562 10.9707 +0.0032 | 0.0292 % 11.1354 10.9707 22,847,625,570.28
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
24/05/2562 40.7065 +0.1059 | 0.2608 % 40.9101 40.7065 1,442,570,414.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
24/05/2562 40.6461 +0.1057 | 0.2607 % 40.8494 40.6461 2,546,417,534.49
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 24/05/2562 38.2523 +0.1094 | 0.2868 % 38.6349 38.2523 465,860,148.45
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 23/05/2562 15.2593 -0.2352 | 1.5180 % 15.4883 15.2593 5,185,738,480.18
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/05/2562 14.2749 -0.2181 | 1.5049 % 14.2964 14.2535 1,584,779,898.14
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 24/05/2562 7.0426 +0.0073 | 0.1038 % 7.1131 7.0426 4,139,487,573.76
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 24/05/2562 10.2135 -0.1200 | 1.1613 % 10.3668 10.2135 181,750,459.12
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 24/05/2562 25.7176 +0.0442 | 0.1722 % 25.8463 25.5890 265,166,237.32
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 24/05/2562 7.2278 +0.0143 | 0.1982 % 7.3002 7.2278 386,617,869.37
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน