ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 17/01/2562 14.6503 +0.0029 | 0.0198 % 14.6504 14.6137 219,014,183.94
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 17/01/2562 16.2351 +0.0005 | 0.0031 % 16.2352 16.1945 183,902,324.97
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 17/01/2562 18.8569 +0.0010 | 0.0053 % 18.8570 18.8098 397,582,623.48
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 17/01/2562 20.5812 +0.0040 | 0.0194 % 20.5813 20.5297 655,416,149.16
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 17/01/2562 10.1796 -0.0340 | 0.3329 % 10.3324 10.1796 350,357,713.01
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.9131 +0.0553 | 0.5610 % 10.0619 9.9131 1,444,492,653.05
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 16/01/2562 10.1484 +0.0392 | 0.3878 % 10.3007 10.1484 164,172,489.66
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
16/01/2562 10.7198 +0.0833 | 0.7832 % 10.8807 10.7198 9,794,250,355.95
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 17/01/2562 9.9690 -0.0815 | 0.8109 % 9.9841 9.9540 321,474,671.54
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2562 17.1109 +0.0125 | 0.0731 % 17.2821 17.1109 4,345,044,083.35
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
16/01/2562 10.1669 +0.0216 | 0.2129 % 10.3195 10.1669 5,045,980,679.16
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 15/01/2562 8.9469 +0.0363 | 0.4074 % 9.0812 8.9469 332,367,616.01
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 16/01/2562 8.6361 +0.0340 | 0.3953 % 8.7657 8.6361 1,378,119,539.28
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 16/01/2562 10.5867 +0.0320 | 0.3032 % 10.6027 10.5708 197,145,340.68
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 17/01/2562 69.1769 +0.0887 | 0.1284 % 69.1770 68.4851 1,874,598,766.03
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 16/01/2562 9.5767 +0.0179 | 0.1873 % 9.6247 9.5288 114,648,281.29
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 16/01/2562 9.7290 +0.0142 | 0.1462 % 9.7777 9.6804 46,580,661.89
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 16/01/2562 9.9497 +0.0043 | 0.0432 % 9.9995 9.9000 8,466,976.39
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 16/01/2562 9.6993 +0.0221 | 0.2284 % 9.7479 9.6508 171,468,043.19
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 16/01/2562 10.6787 +0.0159 | 0.1491 % 10.8390 10.6787 8,055,459,474.10
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 16/01/2562 9.3642 +0.0329 | 0.3526 % 9.5048 9.3642 2,177,643,657.03
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 16/01/2562 7.8863 +0.0176 | 0.2237 % 8.0047 7.8863 1,537,444,408.33
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 15/01/2562 9.6209 +0.0238 | 0.2480 % N/A 9.6209 4,545,104,992.56
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 15/01/2562 10.0528 +0.0041 | 0.0408 % N/A 10.0528 4,871,846,361.16
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 16/01/2562 10.1310 -0.0206 | 0.2029 % 10.2831 10.1310 1,956,014,245.26
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 16/01/2562 11.3212 +0.0892 | 0.7942 % 11.3383 11.3042 181,586,018.85
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 16/01/2562 9.0998 +0.0271 | 0.2987 % 9.2364 9.0998 3,955,540,769.76
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 17/01/2562 11.4495 +0.0423 | 0.3708 % 11.4668 11.4323 227,589,148.19
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 17/01/2562 13.4714 +0.0159 | 0.1182 % 13.6062 13.4714 2,283,156,657.16
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 17/01/2562 10.3368 +0.0158 | 0.1531 % 10.4403 10.3368 165,124,496.35
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
17/01/2562 15.3955 +0.0032 | 0.0208 % 15.4726 15.3955 3,033,031,103.83
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
17/01/2562 18.6878 +0.0104 | 0.0557 % 18.7813 18.6878 3,408,565,330.79
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 17/01/2562 7.8376 +0.0100 | 0.1278 % 7.9161 7.8376 785,457,482.36
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 16/01/2562 10.0120 +0.0765 | 0.7700 % 10.1623 10.0120 6,257,128,419.68
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 17/01/2562 33.6155 +0.0651 | 0.1940 % 33.6492 33.5819 5,349,873,416.53
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 15/01/2562 10.6348 +0.0202 | 0.1903 % 10.7944 10.6348 24,833,674,699.89
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/01/2562 39.2545 +0.0594 | 0.1515 % 39.4509 39.1564 1,183,719,037.09
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/01/2562 39.2108 +0.0593 | 0.1515 % 39.4070 39.1128 2,507,353,928.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 17/01/2562 36.3967 +0.0533 | 0.1467 % 36.7608 36.3967 480,024,453.02
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/01/2562 14.0722 +0.0958 | 0.6854 % 14.2834 14.0722 6,418,079,249.83
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2562 13.3348 -0.0062 | 0.0465 % 13.3549 13.3148 1,157,506,431.90
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 17/01/2562 6.6656 +0.0158 | 0.2376 % 6.7324 6.6656 4,073,322,416.40
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 17/01/2562 9.7497 -0.1370 | 1.3857 % 9.8960 9.7497 168,925,389.78
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 17/01/2562 25.1484 +0.0142 | 0.0565 % 25.2742 25.0227 266,985,578.83
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 17/01/2562 6.9529 +0.0057 | 0.0820 % 7.0225 6.9529 379,238,562.32
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน