ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 14.0558 +0.1037 | 0.7433 % 14.1965 14.0558 15,271,316.35
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/05/2566 15.6605 +0.0096 | 0.0613 % 15.6606 15.6605 376,500,981.58
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 29/05/2566 17.5524 +0.0195 | 0.1112 % 17.5525 17.5524 206,191,537.34
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 29/05/2566 20.8659 +0.0333 | 0.1598 % 20.8660 20.8659 310,001,208.06
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 29/05/2566 23.1739 +0.0471 | 0.2037 % 23.1740 23.1739 531,848,854.26
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 14.5227 +0.0581 | 0.4017 % 14.6680 14.5227 9,141,062.02
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 29/05/2566 10.2334 +0.0286 | 0.2803 % 10.3870 10.2334 136,512,684.16
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 8.9090 -0.0434 | 0.4848 % 9.0427 8.9090 1,774,223,483.80
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 9.3808 -0.0270 | 0.2870 % 9.4747 9.3808 4,348,934,754.47
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 9.1674 -0.0125 | 0.1362 % 9.2133 9.1674 1,857,488,989.92
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 26/05/2566 9.6706 +0.0894 | 0.9331 % 9.8158 9.6706 719,884,767.72
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 5.8196 -0.0187 | 0.3203 % 5.9070 5.8196 1,917,016,095.71
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
26/05/2566 7.1329 +0.1288 | 1.8389 % 7.1401 7.1222 573,567,994.48
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 25/05/2566 5.2869 +0.0028 | 0.0530 % 5.3663 5.2869 2,158,934,080.07
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/05/2566 10.5441 -0.1360 | 1.2734 % 10.7024 10.5441 6,989,183,272.29
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 17.8993 -0.1178 | 0.6538 % 18.1679 17.8993 11,120,927,818.45
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 17.9120 -0.1236 | 0.6853 % 17.9121 17.9120 10.14
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 26/05/2566 17.8813 -0.1177 | 0.6539 % 17.8814 17.8813 4,197,480,919.61
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
25/05/2566 5.3038 -0.0933 | 1.7287 % 5.3835 5.3038 4,594,638,413.61
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
25/05/2566 5.2436 -0.0923 | 1.7298 % 5.3224 5.2436 14,773,822,231.99
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 5.2848 -0.0920 | 1.7111 % 5.2849 5.2848 3,819,036,419.98
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
25/05/2566 5.3230 -0.0937 | 1.7298 % 5.3231 5.3230 1,003,928,985.02
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
24/05/2566 10.8697 -0.1492 | 1.3540 % 10.8807 10.8534 2,739,479,326.77
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 16.5030 +0.0947 | 0.5771 % 16.6681 16.5030 17,477,653.28
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/05/2566 31.9624 +0.1824 | 0.5739 % 32.2821 31.9624 1,479,877.72
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 29/05/2566 15.2005 +0.0812 | 0.5371 % 15.3526 15.2005 2,997,345,995.03
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 12.4142 +0.1188 | 0.9662 % 12.6005 12.4142 3,442,427,160.73
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 24/05/2566 10.0829 -0.1947 | 1.8944 % 10.2342 10.0829 172,730,902.03
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 25/05/2566 12.8281 +0.0046 | 0.0359 % 13.0206 12.8281 680,169,241.08
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 26/05/2566 16.7131 +0.2653 | 1.6130 % 16.7299 16.6880 1,108,094,329.94
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/05/2566 81.2401 +0.3423 | 0.4231 % 81.2402 81.2401 1,688,010,971.67
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 25/05/2566 9.1146 -0.0079 | 0.0866 % 9.1603 9.1146 207,644,635.79
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 25/05/2566 10.0866 -0.0106 | 0.1050 % 10.1371 10.0866 97,467,327.32
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 25/05/2566 10.2168 -0.0132 | 0.1290 % 10.2680 10.2168 45,255,182.87
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 25/05/2566 9.2914 -0.0087 | 0.0935 % 9.3380 9.2914 339,332,966.37
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/05/2566 11.0633 +0.0434 | 0.3938 % 11.2294 11.0633 91,491,370.12
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
26/05/2566 11.0637 +0.0434 | 0.3938 % 11.2298 11.0637 13,167,571,241.74
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 26/05/2566 8.7718 +0.0560 | 0.6425 % 8.9035 8.7718 763,291,269.54
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 26/05/2566 10.3450 +0.1574 | 1.5450 % 10.5003 10.3450 1,973,065,806.96
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 15.1380 +0.0861 | 0.5720 % 15.2895 15.1380 2,222,946.85
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 25/05/2566 10.4778 -0.0136 | 0.1296 % 10.5303 10.4778 1,040,644,259.83
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 25/05/2566 10.0553 +0.0047 | 0.0468 % N/A 10.0553 715,700,865.54
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 25/05/2566 9.8749 -0.0005 | 0.0051 % N/A 9.8749 875,061,097.30
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 14.4008 -0.0158 | 0.1096 % 14.6169 14.4008 1,361,471,605.11
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 26/05/2566 10.4353 +0.1505 | 1.4633 % 10.5919 10.4353 1,169,495,469.65
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 26/05/2566 14.3051 +0.1804 | 1.2772 % 14.3195 14.2836 649,999,184.69
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 10.6068 -0.0621 | 0.5821 % 10.7660 10.6068 2,634,962,139.17
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/05/2566 16.6717 -0.0002 | 0.0012 % 16.6885 16.6467 821,607,962.09
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 16.8048 -0.0001 | 0.0006 % 16.8217 16.8048 4,769,259.97
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 29/05/2566 16.3542 +0.0498 | 0.3054 % 16.5178 16.3542 823,445,863.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/05/2566 12.8217 +0.0397 | 0.3106 % 12.9500 12.8217 2,205,881.07
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 29/05/2566 10.4142 +0.0645 | 0.6232 % 10.5184 10.4142 73,949,623.60
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/05/2566 10.2813 +0.0634 | 0.6205 % 10.3842 10.2813 1,027,453.29
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
29/05/2566 16.7766 +0.0343 | 0.2049 % 16.8606 16.7766 3,204,138,571.03
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
29/05/2566 20.7728 +0.0739 | 0.3570 % 20.8768 20.7728 2,191,716,808.22
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 10.4729 +0.0495 | 0.4749 % 10.6301 10.4729 2,243,055,922.21
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/05/2566 11.6037 +0.0867 | 0.7528 % 11.6154 11.5921 10,710,582.00
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 29/05/2566 6.8602 +0.0402 | 0.5894 % 6.9289 6.8602 563,453,178.51
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 26/05/2566 9.7399 +0.1501 | 1.5652 % 9.8861 9.7399 899,589,861.60
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 29/05/2566 32.9747 +0.2462 | 0.7522 % 33.0078 32.9417 7,338,671,219.11
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 24/05/2566 9.9220 -0.0231 | 0.2323 % 9.9965 9.9220 1,594,628,865.44
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/05/2566 40.7465 +0.2166 | 0.5344 % 40.9503 40.7465 1,771,057,830.76
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
29/05/2566 40.6951 +0.2164 | 0.5346 % 40.8987 40.6951 1,947,122,524.51
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/05/2566 41.0024 +0.2181 | 0.5348 % 41.0025 41.0024 1,320,739.11
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
29/05/2566 40.7430 +0.2166 | 0.5345 % 40.9468 40.7430 290,097,182.91
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/05/2566 40.8531 +0.2177 | 0.5357 % 40.8532 40.8531 1,257,343,148.80
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 29/05/2566 41.0443 +0.2845 | 0.6980 % 41.4548 41.0443 482,694,205.02
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 8.1723 -0.0145 | 0.1771 % 8.2337 8.1723 260,939,162.79
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 9.5415 +0.1254 | 1.3318 % 9.5511 9.5272 1,596,030,312.50
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 9.5974 +0.1262 | 1.3325 % 9.6071 9.5974 22,198,718.42
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 13.4817 +0.3573 | 2.7224 % 13.6840 13.4817 2,217,384,280.86
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/05/2566 11.4457 +0.3033 | 2.7220 % 11.6175 11.4457 5,034,362,877.15
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/05/2566 5.3487 +0.1425 | 2.7371 % 5.3488 5.3487 819,524,565.52
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 25/05/2566 12.5749 +0.3332 | 2.7218 % 12.5750 12.5749 322,131,072.20
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 26.1111 +0.6471 | 2.5412 % 26.1373 26.0719 2,292,892,643.94
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 20.4401 +0.5064 | 2.5404 % 20.4606 20.4094 4,011,238,517.78
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 29/05/2566 5.3003 +0.0139 | 0.2629 % 5.3534 5.3003 2,366,345,526.42
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 26/05/2566 11.3961 +0.0023 | 0.0202 % 11.5671 11.3961 7,545,231,348.65
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 8.1277 +0.0015 | 0.0185 % 8.1278 8.1277 1,292,688,588.05
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 26/05/2566 10.2158 +0.0019 | 0.0186 % 10.2159 10.2158 428,128,939.18
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 26/05/2566 11.2787 +0.1469 | 1.3196 % 11.2901 11.2618 4,182,263,846.58
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 29/05/2566 28.4374 +0.0801 | 0.2825 % 28.5797 28.4374 209,049,821.55
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 29/05/2566 6.1730 +0.0325 | 0.5293 % 6.2348 6.1730 280,524,043.93
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 24/05/2566 9.0077 -0.0370 | 0.4091 % 9.0528 9.0077 412,250,126.17
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 24/05/2566 9.5095 -0.0139 | 0.1460 % 9.5571 9.5095 77,172,496.26
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 24/05/2566 9.0072 -0.0464 | 0.5125 % 9.0523 9.0072 84,369,283.28
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 24/05/2566 8.3004 -0.0584 | 0.6987 % 8.3420 8.3004 603,822,418.18
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 24/05/2566 8.5013 -0.0612 | 0.7147 % 8.5439 8.5013 224,002,989.55

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน