ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 15.8482 -0.0783 | 0.4916 % 16.0068 15.8482 17,748,699.71
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 19/01/2565 15.7063 -0.0170 | 0.1081 % 15.7064 15.6670 196,337,880.94
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 19/01/2565 17.6985 -0.0247 | 0.1394 % 17.6986 17.6543 153,069,766.93
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 19/01/2565 20.9874 -0.0470 | 0.2234 % 20.9875 20.9349 278,310,257.94
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 19/01/2565 23.3758 -0.0531 | 0.2266 % 23.3759 23.3174 506,286,372.96
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 15.2592 -0.0292 | 0.1910 % 15.4119 15.2592 8,819,524.96
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 19/01/2565 11.0412 -0.0350 | 0.3160 % 11.2069 11.0412 187,251,932.59
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2565 10.4562 -0.0550 | 0.5233 % 10.5609 10.4562 3,522,613,615.54
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2565 9.7312 -0.0286 | 0.2930 % 9.7800 9.7312 1,418,801,661.86
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/01/2565 12.3412 -0.0222 | 0.1796 % 12.5264 12.3412 1,007,016,154.17
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
14/01/2565 8.7088 -0.0795 | 0.9046 % 8.8395 8.7088 3,055,316,911.65
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
18/01/2565 9.1386 -0.1433 | 1.5439 % 9.1478 9.1249 364,869,825.28
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
18/01/2565 8.2874 +0.0268 | 0.3244 % 8.4118 8.2874 3,406,529,511.55
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
18/01/2565 15.5841 +0.1257 | 0.8132 % 15.8180 15.5841 9,932,958,902.05
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2565 20.2325 -0.2525 | 1.2326 % 20.5361 20.2325 12,914,630,359.18
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/01/2565 20.2164 -0.2523 | 1.2326 % 20.2165 20.2164 3,628,785,506.84
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/01/2565 8.3563 -0.0088 | 0.1052 % 8.4817 8.3563 3,432,217,743.17
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
19/01/2565 8.2627 -0.0088 | 0.1064 % 8.3867 8.2627 19,375,379,363.59
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2565 8.3405 -0.0391 | 0.4666 % 8.3406 8.3405 3,495,334,139.53
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/01/2565 8.3913 -0.0089 | 0.1059 % 8.3914 8.3913 625,490,312.57
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
19/01/2565 13.5449 -0.0293 | 0.2159 % 13.5585 13.5246 2,241,060,365.03
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 14/01/2565 13.1118 -0.0954 | 0.7223 % 13.3086 13.1118 3,620,997,420.87
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 17.6492 -0.0461 | 0.2605 % 17.8258 17.6492 11,372,675.76
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 33.3318 -0.0880 | 0.2633 % 33.6652 33.3318 1,789,025.03
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 19/01/2565 16.3736 -0.0629 | 0.3827 % 16.5374 16.3736 3,339,626,304.94
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 19/01/2565 14.5258 +0.1677 | 1.1680 % 14.7438 14.5258 5,068,138,065.82
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 14/01/2565 10.9823 -0.0889 | 0.8030 % 11.1471 10.9823 211,128,577.59
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 18/01/2565 13.9875 -0.1727 | 1.2196 % 14.1974 13.9875 1,407,766,934.55
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 18/01/2565 15.6042 -0.0561 | 0.3582 % 15.6199 15.5808 1,451,484,772.77
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 19/01/2565 83.9693 -0.2669 | 0.3168 % 83.9694 83.1296 1,754,930,176.89
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 18/01/2565 11.0851 -0.1816 | 1.6118 % 11.1406 11.0297 266,663,446.67
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 18/01/2565 11.0596 -0.0951 | 0.8526 % 11.1150 11.0043 96,753,732.94
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 18/01/2565 10.6783 -0.0447 | 0.4169 % 10.7318 10.6249 49,246,333.96
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 18/01/2565 11.4898 -0.2014 | 1.7227 % 11.5473 11.4324 422,943,198.34
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
18/01/2565 12.8214 -0.1427 | 1.1007 % 13.0138 12.8214 17,810,611,686.11
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/01/2565 11.3144 +0.0721 | 0.6413 % 11.4842 11.3144 1,086,596,963.83
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/01/2565 10.5112 -0.0295 | 0.2799 % 10.6164 10.5112 3,541,146,012.60
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 18/01/2565 11.5189 -0.2254 | 1.9192 % 11.6918 11.5189 1,704,464,767.89
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 16.7045 -0.0773 | 0.4606 % 16.8716 16.7045 2,215,595.82
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 14/01/2565 11.5405 -0.0576 | 0.4966 % 11.7137 11.5405 3,176,653,913.49
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 14/01/2565 10.1371 -0.0053 | 0.0523 % N/A 10.1371 1,141,635,361.23
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 14/01/2565 9.9831 +0.0022 | 0.0220 % N/A 9.9831 1,202,940,667.78
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 18/01/2565 15.5061 -0.1935 | 1.2325 % 15.7388 15.5061 1,744,728,314.66
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/01/2565 12.8126 -0.0917 | 0.7106 % 13.0049 12.8126 1,445,166,855.55
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/01/2565 15.9120 -0.1510 | 0.9400 % 15.9280 15.8881 829,134,369.48
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/01/2565 10.3266 -0.1187 | 1.1364 % 10.4816 10.3266 3,133,771,928.48
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 19/01/2565 14.7687 -0.4276 | 2.8138 % 14.7836 14.7465 1,150,599,034.94
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 19/01/2565 18.6446 -0.1163 | 0.6199 % 18.8311 18.6446 1,089,480,704.03
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 14.6662 -0.0874 | 0.5924 % 14.8130 14.6662 3,376,924.53
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 19/01/2565 10.8167 -0.0517 | 0.4757 % 10.9250 10.8167 92,276,681.57
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 10.6738 -0.0499 | 0.4653 % 10.7806 10.6738 1,083,247.18
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 19/01/2565 17.0520 -0.0376 | 0.2200 % 17.1374 17.0520 1,435,677,172.06
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 19/01/2565 21.5012 -0.0820 | 0.3799 % 21.6088 21.5012 1,553,840,030.62
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 11.7603 +0.0184 | 0.1567 % 11.7722 11.7485 5,733,797.55
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 19/01/2565 7.7925 -0.0079 | 0.1013 % 7.8705 7.7925 635,415,433.85
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 18/01/2565 12.1881 -0.2910 | 2.3319 % 12.3710 12.1881 1,209,710,512.18
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 19/01/2565 33.3870 +0.0521 | 0.1563 % 33.4205 33.3536 6,989,371,414.13
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 14/01/2565 10.9640 -0.0476 | 0.4323 % 11.0463 10.9640 2,871,159,725.15
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/01/2565 44.0592 -0.1482 | 0.3352 % 44.2796 44.0592 1,877,645,368.01
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/01/2565 43.9944 -0.1480 | 0.3353 % 44.2145 43.9944 2,233,364,779.73
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
19/01/2565 41.8527 -0.1408 | 0.3353 % 42.0621 41.8527 1,117,227,413.82
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
19/01/2565 44.0944 -0.1482 | 0.3350 % 44.0945 44.0944 754,681,866.38
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 19/01/2565 44.7943 -0.1429 | 0.3180 % 45.2423 44.7943 537,501,998.86
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/01/2565 8.9949 -0.0656 | 0.7240 % 9.0625 8.9949 377,401,920.65
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 18/01/2565 10.4894 -0.1844 | 1.7276 % 10.5000 10.4737 1,226,894,991.91
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 21.2806 +0.0181 | 0.0851 % 21.5999 21.2806 3,013,316,166.71
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 18.2714 +0.0155 | 0.0849 % 18.5456 18.2714 6,748,987,527.87
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2565 8.4921 -0.2067 | 2.3762 % 8.4922 8.4921 738,895,893.66
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/01/2565 19.8500 +0.0168 | 0.0847 % 19.8501 19.8500 185,642,323.72
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 28.3755 -0.3087 | 1.0762 % 28.4040 28.3329 2,323,914,120.30
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 23.9795 -0.2606 | 1.0751 % 24.0036 23.9435 3,848,420,780.81
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 19/01/2565 6.6906 -0.0205 | 0.3055 % 6.7576 6.6906 3,002,036,102.79
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
19/01/2565 14.8767 +0.1694 | 1.1518 % 15.1000 14.8767 5,423,573,914.90
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 19/01/2565 12.6400 -0.0763 | 0.6000 % 12.6527 12.6210 4,114,889,325.16
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 19/01/2565 28.9969 -0.0682 | 0.2346 % 29.1420 28.8519 232,565,089.26
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 19/01/2565 7.0677 -0.0305 | 0.4297 % 7.1385 7.0677 330,120,472.82
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 18/01/2565 9.6995 -0.0315 | 0.3237 % 9.7481 9.6995 133,143,120.03
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 18/01/2565 9.7486 -0.0245 | 0.2507 % 9.7974 9.7486 28,464,096.51
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 18/01/2565 9.6575 -0.0326 | 0.3364 % 9.7059 9.6575 29,322,251.85
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 18/01/2565 9.6101 -0.0458 | 0.4743 % 9.6583 9.6101 233,996,970.49
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 18/01/2565 9.6006 -0.0496 | 0.5140 % 9.6487 9.6006 101,346,197.81

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน