ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/09/2562 14.9326 -0.0027 | 0.0181 % 14.9327 14.8953 203,243,945.41
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/09/2562 16.6757 +0.0018 | 0.0108 % 16.6758 16.6340 167,692,635.37
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/09/2562 19.5073 -0.0041 | 0.0210 % 19.5074 19.4585 360,444,133.25
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/09/2562 21.3516 -0.0106 | 0.0496 % 21.3517 21.2982 584,339,826.34
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/09/2562 10.0578 -0.0125 | 0.1241 % 10.2088 10.0578 308,215,898.86
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/09/2562 9.6793 -0.0686 | 0.7037 % 9.8246 9.6793 1,309,128,192.15
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 17/09/2562 12.4607 -0.1312 | 1.0419 % 12.6477 12.4607 2,113,241,951.49
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.4855 -0.0436 | 0.4141 % 10.6429 10.4855 1,085,482,885.02
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 17/09/2562 10.4544 -0.1202 | 1.1367 % 10.6113 10.4544 9,093,631,381.56
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 18/09/2562 12.6042 +0.0885 | 0.7071 % 12.6232 12.5853 311,970,782.00
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/09/2562 17.7219 -0.0804 | 0.4516 % 17.8992 17.7219 4,314,856,554.73
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 17/09/2562 11.3351 -0.0386 | 0.3394 % 11.5052 11.3351 4,317,539,848.60
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/09/2562 9.9187 -0.0750 | 0.7505 % 10.0676 9.9187 303,581,477.90
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/09/2562 9.4384 -0.0627 | 0.6599 % 9.5801 9.4384 1,209,468,069.44
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 17/09/2562 12.3015 -0.0106 | 0.0861 % 12.3201 12.2830 117,786,205.49
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/09/2562 72.4922 -0.0999 | 0.1376 % 72.4923 71.7673 1,818,587,839.40
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/09/2562 9.9398 -0.0184 | 0.1848 % 9.9896 9.8901 126,454,964.85
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/09/2562 10.0307 -0.0132 | 0.1314 % 10.0810 9.9805 47,357,638.75
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/09/2562 10.2082 +0.0004 | 0.0039 % 10.2593 10.1572 11,148,027.26
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/09/2562 9.8995 -0.1016 | 1.0159 % 9.9491 9.8500 206,176,126.25
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 17/09/2562 11.1305 -0.0144 | 0.1292 % 11.2976 11.1305 7,047,123,180.26
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/09/2562 10.2840 -0.0500 | 0.4838 % 10.4384 10.2840 1,958,678,712.07
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/09/2562 8.3684 +0.0403 | 0.4839 % 8.4940 8.3684 1,591,875,683.19
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 16/09/2562 10.9281 +0.0661 | 0.6085 % 11.0921 10.9281 4,077,821,921.10
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 16/09/2562 10.5629 +0.0154 | 0.1460 % N/A 10.5629 2,792,213,579.79
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 16/09/2562 10.3630 +0.0156 | 0.1508 % N/A 10.3630 4,119,693,107.77
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 17/09/2562 9.9292 +0.0375 | 0.3791 % 10.0782 9.9292 1,465,470,783.95
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/09/2562 9.6828 -0.1837 | 1.8619 % 9.8281 9.6828 1,791,012,308.82
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/09/2562 11.1548 +0.0267 | 0.2399 % 11.1716 11.1381 176,617,054.96
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/09/2562 9.6046 -0.0155 | 0.1611 % 9.7488 9.6046 3,783,458,579.11
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 18/09/2562 12.0523 -0.0489 | 0.4041 % 12.0705 12.0342 223,110,251.00
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/09/2562 14.3202 -0.0853 | 0.5921 % 14.4635 14.3202 2,078,570,713.74
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/09/2562 11.0671 -0.0302 | 0.2721 % 11.1779 11.0671 138,877,203.07
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
18/09/2562 15.9810 -0.0013 | 0.0081 % 16.0610 15.9810 2,128,273,377.68
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
18/09/2562 19.4864 -0.0128 | 0.0656 % 19.5839 19.4864 2,636,085,236.58
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/09/2562 8.5348 -0.0481 | 0.5604 % 8.6202 8.5348 782,831,116.53
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.4771 -0.0446 | 0.4239 % 10.6344 10.4771 5,466,531,253.86
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/09/2562 35.7089 -0.2365 | 0.6579 % 35.7447 35.6732 5,646,669,891.30
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/09/2562 11.4220 +0.0050 | 0.0438 % 11.5934 11.4220 18,964,213,887.20
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/09/2562 42.2566 -0.2155 | 0.5074 % 42.4680 42.2566 1,342,669,343.20
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/09/2562 42.1939 -0.2152 | 0.5074 % 42.4050 42.1939 2,488,069,534.96
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/09/2562 39.6870 -0.2155 | 0.5401 % 40.0840 39.6870 492,332,405.77
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/09/2562 15.2759 -0.0644 | 0.4198 % 15.5051 15.2759 5,201,282,388.19
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2562 15.3303 +0.2330 | 1.5433 % 15.5604 15.3303 5,274,867,755.56
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/09/2562 15.0973 +0.0712 | 0.4738 % 15.1200 15.0747 817,302,060.15
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2562 14.8674 +0.0701 | 0.4737 % 14.8898 14.8451 1,221,871,070.74
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/09/2562 6.8702 -0.0568 | 0.8200 % 6.9390 6.8702 3,791,349,081.60
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 18/09/2562 9.8347 +0.0249 | 0.2538 % 9.9823 9.8347 329,230,591.13
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/09/2562 26.1706 -0.0235 | 0.0897 % 26.3016 26.0397 247,613,594.38
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/09/2562 7.3947 -0.0391 | 0.5260 % 7.4687 7.3947 381,374,880.87

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน