ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 17/01/2563 15.0081 +0.0139 | 0.0927 % 15.0082 14.9706 201,794,386.04
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 17/01/2563 16.7462 +0.0200 | 0.1196 % 16.7463 16.7043 160,814,840.83
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 17/01/2563 19.5484 +0.0389 | 0.1994 % 19.5485 19.4995 358,693,895.38
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 17/01/2563 21.3447 +0.0516 | 0.2423 % 21.3448 21.2913 572,291,441.23
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 17/01/2563 10.3262 +0.0920 | 0.8989 % 10.4812 10.3262 304,755,487.46
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/01/2563 9.9958 +0.0632 | 0.6363 % 10.1458 9.9958 1,254,552,747.09
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 16/01/2563 13.8200 -0.0107 | 0.0774 % 14.0274 13.8200 2,623,779,782.33
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 16/01/2563 12.1389 -0.0534 | 0.4380 % 12.3211 12.1389 1,143,845,114.51
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 17/01/2563 11.1886 +0.0287 | 0.2572 % 11.3565 11.1886 8,482,457,279.35
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 17/01/2563 13.0356 +0.0462 | 0.3557 % 13.0553 13.0160 499,121,890.70
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2563 17.4319 +0.0574 | 0.3304 % 17.6063 17.4319 4,279,325,157.86
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 17/01/2563 12.7405 +0.1109 | 0.8781 % 12.9317 12.7405 3,794,913,436.78
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 15/01/2563 10.6175 +0.0034 | 0.0320 % 10.7769 10.6175 257,026,921.63
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 16/01/2563 9.9982 -0.0275 | 0.2743 % 10.1483 9.9982 939,207,283.25
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 16/01/2563 13.2120 +0.0246 | 0.1865 % 13.2319 13.1922 345,441,038.98
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 17/01/2563 71.7709 +0.4077 | 0.5713 % 71.7710 71.0532 1,792,695,041.23
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 16/01/2563 10.2033 +0.0387 | 0.3807 % 10.2544 10.1523 129,693,166.84
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 16/01/2563 10.1493 +0.0330 | 0.3262 % 10.2001 10.0986 41,714,116.64
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 16/01/2563 10.2490 +0.0170 | 0.1661 % 10.3003 10.1978 9,553,125.97
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 16/01/2563 10.4057 +0.0368 | 0.3549 % 10.4578 10.3537 220,089,391.60
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 16/01/2563 11.6241 +0.0196 | 0.1689 % 11.7986 11.6241 6,488,952,786.90
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 16/01/2563 11.4569 +0.0556 | 0.4877 % 11.6289 11.4569 1,556,465,195.85
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2563 10.4381 +0.0058 | 0.0556 % 10.5948 10.4381 6,555,606,815.31
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 16/01/2563 9.0349 +0.0637 | 0.7100 % 9.1705 9.0349 1,618,058,737.31
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 15/01/2563 11.3499 +0.0177 | 0.1562 % 11.5203 11.3499 4,527,723,598.93
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 15/01/2563 10.7911 +0.0120 | 0.1113 % N/A 10.7911 2,443,491,719.11
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 15/01/2563 10.5458 +0.0133 | 0.1263 % N/A 10.5458 3,577,252,876.96
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 16/01/2563 10.9231 +0.0232 | 0.2128 % 11.0870 10.9231 1,234,523,348.44
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/01/2563 10.8739 -0.0026 | 0.0239 % 11.0371 10.8739 1,771,804,921.60
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 16/01/2563 12.5143 -0.0118 | 0.0942 % 12.5332 12.4955 133,278,079.49
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/01/2563 10.2023 +0.0190 | 0.1866 % 10.3554 10.2023 3,046,689,362.05
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 17/01/2563 13.1195 +0.0594 | 0.4548 % 13.1393 13.0998 159,675,393.76
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 17/01/2563 13.9907 +0.0750 | 0.5390 % 14.1307 13.9907 1,871,851,155.79
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 17/01/2563 10.5359 +0.0345 | 0.3285 % 10.6414 10.5359 124,627,350.64
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
17/01/2563 16.0303 +0.0152 | 0.0949 % 16.1106 16.0303 1,826,060,291.52
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
17/01/2563 19.4785 +0.0476 | 0.2450 % 19.5760 19.4785 2,540,981,702.22
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 17/01/2563 8.2636 +0.0402 | 0.4888 % 8.3463 8.2636 755,245,583.81
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 16/01/2563 11.8241 +0.0260 | 0.2204 % 12.0016 11.8241 3,875,951,340.33
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 17/01/2563 35.1392 +0.0756 | 0.2156 % 35.1744 35.1041 6,515,375,538.69
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 15/01/2563 11.5502 +0.0139 | 0.1205 % 11.6369 11.5502 13,949,841,350.68
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/01/2563 41.3191 +0.1396 | 0.3390 % 41.5258 41.3191 1,419,526,745.09
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/01/2563 41.2577 +0.1394 | 0.3390 % 41.4641 41.2577 2,607,742,013.31
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
17/01/2563 41.2587 +0.1394 | 0.3390 % 41.4651 41.2587 1,316,743,517.11
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 17/01/2563 38.9167 +0.1990 | 0.5140 % 39.3060 38.9167 767,111,561.98
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/01/2563 16.3433 +0.1136 | 0.7000 % 16.5886 16.3433 451,457,528.75
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/01/2563 16.1218 +0.1121 | 0.7002 % 16.3637 16.1218 5,192,092,045.83
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2563 17.3255 +0.1612 | 0.9392 % 17.3516 17.2995 1,155,954,664.94
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2563 16.8453 +0.1560 | 0.9347 % 16.8707 16.8200 1,489,966,387.61
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 17/01/2563 6.6898 +0.0071 | 0.1062 % 6.7568 6.6898 3,759,632,406.70
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 17/01/2563 9.4948 +0.0622 | 0.6594 % 9.6373 9.4948 525,030,422.73
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 17/01/2563 26.1286 +0.0908 | 0.3487 % 26.2593 25.9980 237,379,731.58
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 17/01/2563 7.1016 +0.0176 | 0.2484 % 7.1727 7.1016 367,188,461.46

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน