ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 15.1864 -0.0224 | 0.1473 % 15.1865 15.1864 16,062.46
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 03/07/2563 14.8689 -0.0024 | 0.0161 % 14.8690 14.8317 194,615,595.47
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 03/07/2563 16.3944 -0.0038 | 0.0232 % 16.3945 16.3534 154,438,273.93
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 03/07/2563 18.8244 -0.0051 | 0.0271 % 18.8245 18.7773 292,100,055.29
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 03/07/2563 20.3107 -0.0157 | 0.0772 % 20.3108 20.2599 515,721,330.95
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 14.7810 -0.0287 | 0.1938 % 14.7811 14.7810 27,831.31
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 03/07/2563 8.4080 +0.0262 | 0.3126 % 8.5342 8.4080 237,028,800.45
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 02/07/2563 8.3231 +0.1332 | 1.6264 % 8.4480 8.3231 1,020,511,963.48
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 02/07/2563 14.5953 +0.4243 | 2.9941 % 14.8143 14.5953 3,979,321,052.94
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/07/2563 15.4577 +0.1121 | 0.7305 % 15.6897 15.4577 1,607,201,207.08
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/07/2563 15.4579 +0.1122 | 0.7311 % 15.4580 N/A 25,838,515.30
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 02/07/2563 9.7903 +0.2996 | 3.1568 % 9.9373 9.7903 7,304,021,372.93
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 02/07/2563 13.2859 +0.6932 | 5.5048 % 13.3059 13.2660 600,547,307.02
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 16.6433 -0.0517 | 0.3097 % 16.6434 16.6433 4,046.90
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 30.8297 -0.1102 | 0.3562 % 30.8298 30.8297 2,537.57
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
03/07/2563 15.2889 -0.0374 | 0.2440 % 15.4419 15.2889 3,618,687,398.70
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 02/07/2563 11.8006 +0.1071 | 0.9159 % 11.9777 11.8006 2,655,673,379.23
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 30/06/2563 9.3843 +0.0217 | 0.2318 % 9.5252 9.3843 201,000,976.90
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 02/07/2563 8.5332 +0.0869 | 1.0289 % 8.6613 8.5332 560,781,094.82
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 02/07/2563 11.7272 +0.3238 | 2.8395 % 11.7449 11.7096 518,724,141.12
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 03/07/2563 64.0655 -0.1253 | 0.1952 % 64.0656 63.4248 1,542,179,038.04
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 02/07/2563 9.9340 +0.2515 | 2.5975 % 9.9838 9.8843 120,120,773.86
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 02/07/2563 10.1037 +0.1623 | 1.6326 % 10.1543 10.0532 40,130,790.97
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 02/07/2563 10.2124 +0.0798 | 0.7876 % 10.2636 10.1613 9,116,741.38
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 02/07/2563 10.2868 +0.3096 | 3.1031 % 10.3383 10.2354 198,252,176.10
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 02/07/2563 11.2654 +0.1484 | 1.3349 % 11.4345 11.2654 5,580,961,495.14
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 02/07/2563 9.7238 +0.1824 | 1.9117 % 9.8698 9.7238 1,136,811,613.88
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.6842 +0.0160 | 0.1655 % 9.8296 9.6842 9,305,117,998.97
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 02/07/2563 8.7400 +0.1471 | 1.7119 % 8.8712 8.7400 1,629,257,092.71
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 15.0970 -0.0529 | 0.3492 % 15.0971 15.0970 2,524.60
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 01/07/2563 10.3828 -0.0024 | 0.0231 % 10.5386 10.3828 4,389,868,072.23
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 01/07/2563 10.3024 -0.0048 | 0.0466 % N/A 10.3024 2,026,733,787.98
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 01/07/2563 10.1804 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1804 2,545,152,530.08
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 02/07/2563 11.3059 +0.1254 | 1.1216 % 11.4756 11.3059 1,089,363,415.82
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 02/07/2563 8.1932 +0.1424 | 1.7688 % 8.3162 8.1932 1,360,469,350.55
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 02/07/2563 10.0732 +0.1618 | 1.6325 % 10.0884 10.0581 410,867,296.57
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 02/07/2563 9.0497 +0.0744 | 0.8289 % 9.1855 9.0497 2,528,240,689.77
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 02/07/2563 11.7508 +0.0466 | 0.3981 % 11.7685 11.7332 147,824,926.96
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 03/07/2563 12.6722 +0.0643 | 0.5100 % 12.7990 12.6722 1,455,183,869.57
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 9.9240 +0.0381 | 0.3854 % 9.9241 9.9240 2,033.78
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 03/07/2563 9.0344 -0.0296 | 0.3266 % 9.1248 9.0344 97,296,151.92
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 8.9786 -0.0313 | 0.3474 % 8.9787 8.9786 1,009.51
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
03/07/2563 15.5872 +0.0051 | 0.0327 % 15.6652 15.5872 1,514,873,662.62
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
03/07/2563 18.6347 +0.0124 | 0.0666 % 18.7280 18.6347 2,260,206,070.52
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 10.5018 -0.0396 | 0.3757 % 10.5124 10.4913 3,541.04
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 03/07/2563 7.2690 -0.0163 | 0.2237 % 7.3418 7.2690 654,016,510.25
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 02/07/2563 10.4193 +0.1686 | 1.6448 % 10.5757 10.4193 2,849,038,245.52
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 03/07/2563 30.0561 -0.1216 | 0.4029 % 30.0863 30.0260 6,504,543,881.54
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 29/06/2563 11.2107 -0.0004 | 0.0036 % 11.2949 11.2107 9,964,158,266.56
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/07/2563 36.4901 -0.0896 | 0.2449 % 36.6727 36.4901 1,297,113,974.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
03/07/2563 36.4360 -0.0894 | 0.2448 % 36.6183 36.4360 2,332,090,484.09
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
03/07/2563 36.4373 -0.0895 | 0.2450 % 36.6196 36.4373 1,534,375,722.42
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/07/2563 36.4445 -0.0893 | 0.2444 % 36.4446 N/A 28,621,455.74
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 03/07/2563 34.3830 -0.0803 | 0.2330 % 34.7269 34.3830 642,612,187.67
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/07/2563 21.0698 +0.6555 | 3.2110 % 21.3859 21.0698 1,080,556,597.38
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/07/2563 20.0809 +0.6247 | 3.2108 % 20.3822 20.0809 4,629,138,146.10
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/07/2563 19.5023 +0.1341 | 0.6924 % 19.5317 19.4730 1,898,456,919.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/07/2563 18.2767 +0.1256 | 0.6920 % 18.3042 18.2493 2,301,269,880.21
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 03/07/2563 5.8747 -0.0051 | 0.0867 % 5.9335 5.8747 3,263,465,242.82
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 02/07/2563 8.5664 +0.0130 | 0.1520 % 8.6950 8.5664 531,886,153.19
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 02/07/2563 9.1490 +0.0835 | 0.9211 % 9.1628 9.1353 622,079,887.38
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 03/07/2563 24.5300 -0.0235 | 0.0957 % 24.6528 24.4073 217,571,775.56
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 03/07/2563 6.2670 -0.0096 | 0.1529 % 6.3298 6.2670 312,726,119.44

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน