ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 31/03/2563 14.3308 +0.0543 | 0.3803 % 14.3309 14.2950 190,267,543.04
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 31/03/2563 15.5550 +0.0847 | 0.5475 % 15.5551 15.5161 146,012,111.74
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 31/03/2563 17.3981 +0.1604 | 0.9305 % 17.3982 17.3546 296,851,346.27
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 31/03/2563 18.3382 +0.2448 | 1.3530 % 18.3383 18.2924 484,902,940.23
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 31/03/2563 7.5271 +0.1954 | 2.6651 % 7.6401 7.5271 207,003,968.98
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 30/03/2563 6.4184 +0.0459 | 0.7203 % 6.5148 6.4184 753,184,878.97
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 30/03/2563 12.2128 -0.1195 | 0.9690 % 12.3961 12.2128 3,290,689,209.17
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 30/03/2563 11.0168 -0.1742 | 1.5566 % 11.1822 11.0168 1,103,851,312.11
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 30/03/2563 8.9882 +0.0611 | 0.6844 % 9.1231 8.9882 6,647,058,518.91
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 31/03/2563 11.4544 +0.0723 | 0.6352 % 11.4717 11.4372 460,803,487.18
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
31/03/2563 12.6717 +0.3673 | 2.9851 % 12.7985 12.6717 3,083,768,932.65
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 30/03/2563 9.5052 -0.1868 | 1.9274 % 9.6479 9.5052 2,364,464,774.65
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 27/03/2563 8.1191 -0.2004 | 2.4088 % 8.2410 8.1191 172,654,600.84
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 30/03/2563 6.4331 -0.1187 | 1.8117 % 6.5297 6.4331 426,883,006.01
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 30/03/2563 9.7269 +0.1185 | 1.2333 % 9.7416 9.7123 161,834,353.13
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 31/03/2563 51.8156 +1.5871 | 3.1598 % 51.8157 51.2974 1,255,711,522.46
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 30/03/2563 8.3185 +0.0086 | 0.1035 % 8.3602 8.2769 100,936,380.66
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 30/03/2563 8.8762 +0.0017 | 0.0192 % 8.9207 8.8318 34,640,676.20
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 30/03/2563 9.5858 +0.0114 | 0.1191 % 9.6338 9.5379 8,564,099.47
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 30/03/2563 8.3005 +0.0005 | 0.0060 % 8.3421 8.2590 159,552,574.13
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 30/03/2563 10.0070 +0.0302 | 0.3027 % 10.1572 10.0070 5,107,635,945.38
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 30/03/2563 7.8973 +0.0475 | 0.6051 % 8.0159 7.8973 903,466,190.99
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/03/2563 9.2753 +0.0033 | 0.0356 % 9.4145 9.2753 8,926,910,356.12
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 30/03/2563 7.7200 +0.1956 | 2.5995 % 7.8359 7.7200 1,411,328,594.75
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 27/03/2563 10.2201 +0.0064 | 0.0627 % 10.3735 10.2201 4,072,522,058.89
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 27/03/2563 10.2420 +0.0428 | 0.4196 % N/A 10.2420 2,098,094,464.94
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 27/03/2563 10.1148 +0.0448 | 0.4449 % N/A 10.1148 2,711,043,111.59
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 30/03/2563 9.1564 -0.2420 | 2.5749 % 9.2938 9.1564 822,536,404.88
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 30/03/2563 6.5441 -0.2842 | 4.1621 % 6.6424 6.5441 960,958,997.63
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 30/03/2563 7.8353 -0.2152 | 2.6731 % 7.8472 7.8235 66,467,866.58
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 30/03/2563 8.2779 +0.0235 | 0.2847 % 8.4022 8.2779 2,397,541,054.57
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 31/03/2563 10.6937 -0.2871 | 2.6146 % 10.7098 10.6777 126,984,522.22
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 31/03/2563 9.4329 +0.2891 | 3.1617 % 9.5273 9.4329 1,151,392,771.11
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 31/03/2563 7.6967 +0.2455 | 3.2948 % 7.7738 7.6967 80,326,102.34
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
31/03/2563 14.6805 +0.1209 | 0.8304 % 14.7540 14.6805 1,457,928,806.35
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
31/03/2563 16.5384 +0.2587 | 1.5891 % 16.6212 16.5384 2,037,266,686.86
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 31/03/2563 6.0698 +0.1591 | 2.6917 % 6.1306 6.0698 544,566,251.72
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 30/03/2563 8.4676 +0.0703 | 0.8372 % 8.5947 8.4676 2,282,246,885.67
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 31/03/2563 24.9002 +0.8687 | 3.6148 % 24.9252 24.8753 4,841,075,546.33
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 27/03/2563 11.0744 +0.0018 | 0.0163 % 11.1576 11.0744 9,674,921,773.24
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
31/03/2563 30.0702 +0.9266 | 3.1794 % 30.2207 30.0702 1,053,650,544.53
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
31/03/2563 30.0256 +0.9253 | 3.1797 % 30.1758 30.0256 1,914,276,027.40
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
31/03/2563 30.0267 +0.9253 | 3.1796 % 30.1769 30.0267 1,264,425,130.95
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 31/03/2563 28.3449 +0.7324 | 2.6524 % 28.6285 28.3449 538,017,453.14
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/03/2563 14.0113 +0.1453 | 1.0479 % 14.2216 14.0113 517,138,509.70
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/03/2563 13.5661 +0.1407 | 1.0480 % 13.7697 13.5661 3,953,476,804.01
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/03/2563 14.9324 +0.5499 | 3.8234 % 14.9549 14.9100 1,695,348,089.31
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/03/2563 14.2003 +0.5230 | 3.8239 % 14.2217 14.1790 1,600,567,996.22
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 31/03/2563 4.8920 +0.1581 | 3.3397 % 4.9410 4.8920 2,759,620,362.95
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 31/03/2563 6.8620 +0.0032 | 0.0467 % 6.9650 6.8620 399,697,567.79
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 30/03/2563 7.6938 +0.1704 | 2.2649 % 7.7054 7.6823 251,567,896.13
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 31/03/2563 21.5760 +0.3742 | 1.7649 % 21.6840 21.4681 188,234,152.88
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 31/03/2563 5.0208 +0.1558 | 3.2025 % 5.0711 5.0208 254,342,158.12

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน