ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7802 +0.0361
0.3360 %
10.9959 10.6724 317,279,889.08
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7236 +0.0265
0.2477 %
10.8577 10.6164 529,290,923.69
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 12.4549 -0.0436
0.3488 %
12.5796 12.4549 21,133,377.23
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 THB 19/07/2567 15.7546 -0.0092
0.0584 %
15.7547 15.7152 382,867,643.01
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 THB 19/07/2567 17.3117 -0.0203
0.1171 %
17.3118 17.2684 139,774,264.69
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 THB 19/07/2567 20.2301 -0.0444
0.2190 %
20.2302 20.1795 231,020,434.11
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 THB 19/07/2567 22.3506 -0.0496
0.2214 %
22.3507 22.2947 484,000,096.37
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 13.3857 -0.0492
0.3662 %
13.5197 13.3857 8,837,262.18
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน THB 19/07/2567 11.1576 +0.0377
0.3390 %
11.3251 11.1576 119,438,545.69
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC THB 17/07/2567 11.3308 -0.0413
0.3632 %
11.3876 11.3308 1,458,815,600.89
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7624 -0.0875
0.8065 %
10.9239 10.7624 9,556,323,085.14
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7629 -0.0875
0.8064 %
10.7630 10.7629 511,473,833.70
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9376 -0.0797
0.7234 %
11.0471 10.9376 7,756,003,537.00
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9385 -0.0797
0.7233 %
10.9386 10.9385 119,039,403.18
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.1102 -0.0459
0.4519 %
10.1609 10.1102 1,537,037,668.53
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน THB 18/07/2567 11.0015 -0.0170
0.1543 %
11.1666 11.0015 783,167,481.89
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 17/07/2567 6.1665 -0.0629
1.0097 %
6.2591 6.1665 1,753,944,484.39
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
THB 18/07/2567 7.6802 -0.0714
0.9211 %
7.6880 7.6687 362,997,139.22
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน THB 18/07/2567 6.2186 -0.1431
2.2494 %
6.3120 6.2186 2,306,999,545.02
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 8.5424 +0.0372
0.4374 %
8.6706 8.5424 4,938,367,812.48
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 17.8089 -0.3135
1.7299 %
18.0761 17.8089 8,518,213,632.98
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 18.0075 -0.3171
1.7305 %
18.0076 18.0075 5,908,793.49
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม THB 18/07/2567 17.7884 -0.3132
1.7302 %
17.7885 17.7884 4,609,517,315.41
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 4.4670 +0.0038
0.0851 %
4.5341 4.4670 4,053,569,452.35
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 4.4165 +0.0038
0.0861 %
4.4828 4.4165 11,768,796,381.41
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 4.4592 +0.0034
0.0763 %
4.4593 4.4592 3,965,135,666.15
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม THB 18/07/2567 4.4817 +0.0039
0.0871 %
4.4818 4.4817 1,246,338,819.21
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน THB 19/07/2567 10.6649 -0.0136
0.1274 %
10.6757 10.6489 2,071,953,443.38
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 14.6830 -0.0762
0.5163 %
14.8299 14.6830 20,058,407.51
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 28.4115 -0.1486
0.5203 %
28.6957 28.4115 1,343,742.28
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน THB 19/07/2567 13.5883 -0.0686
0.5023 %
13.7243 13.5883 2,480,503,361.86
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.6165 -0.0616
0.4859 %
12.8058 12.6165 3,659,660,213.87
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน THB 17/07/2567 10.3882 -0.0229
0.2200 %
10.5441 10.3882 125,900,004.26
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
แนะนำ
THB 18/07/2567 14.9139 +0.0398
0.2676 %
15.1377 14.9139 753,536,532.40
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป THB 18/07/2567 19.0051 -0.0925
0.4844 %
19.0242 18.9766 1,670,233,103.48
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร THB 19/07/2567 71.9827 -0.2648
0.3665 %
71.9828 71.2629 1,353,206,278.63
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L THB 18/07/2567 10.4961 -0.1502
1.4108 %
10.5487 10.4436 233,720,143.88
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M THB 18/07/2567 11.2801 -0.1195
1.0483 %
11.3366 11.2237 121,447,672.83
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S THB 18/07/2567 10.9690 -0.0582
0.5278 %
11.0239 10.9142 27,771,738.31
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL THB 18/07/2567 10.8382 -0.1753
1.5917 %
10.8925 10.7840 351,986,831.75
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 12.4724 -0.0411
0.3284 %
12.6596 12.4724 644,271,338.64
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 11.7354 -0.0387
0.3287 %
11.9115 11.7354 10,548,763,532.59
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ THB 18/07/2567 9.7038 +0.0150
0.1548 %
9.8495 9.7038 717,004,269.64
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3596 -0.0230
0.1857 %
12.5451 12.3596 6,845,276,336.11
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 13.2508 -0.0664
0.4986 %
13.3834 13.2508 2,483,914.76
KGSTEPA กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A THB 17/07/2567 10.0487 -0.0267
0.2650 %
N/A 10.0487 4,014,401,460.17
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B THB 20/02/2567 10.0000 +0.0374
0.3754 %
N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
THB 17/07/2567 13.2297 -0.4473
3.2705 %
13.4282 13.2297 612,679,289.08
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 17/07/2567 12.6227 -0.4285
3.2832 %
12.6228 12.6227 263,803,795.70
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/07/2567 15.7186 -0.1480
0.9328 %
15.9545 15.7186 1,437,018,377.48
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 18/07/2567 14.0665 -0.0078
0.0554 %
14.2776 14.0665 526,395,320.14
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
THB 18/07/2567 13.6136 -0.0076
0.0558 %
13.8179 13.6136 2,018,821,129.81
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 18/07/2567 11.6837 -0.0061
0.0522 %
11.6838 11.6837 219,546,851.14
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย THB 18/07/2567 17.5670 +0.0936
0.5357 %
17.5847 17.5406 773,057,915.29
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 18/07/2567 11.7067 +0.0197
0.1686 %
11.8824 11.7067 1,675,631,206.75
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 22.2548 -0.1531
0.6832 %
22.2772 22.2214 732,232,805.39
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 22.7857 -0.1567
0.6830 %
22.8086 22.7857 10,396.92
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน THB 19/07/2567 14.4122 -0.1088
0.7493 %
14.5564 14.4122 552,693,539.97
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 11.2317 -0.0855
0.7555 %
11.3441 11.2317 1,493,929.15
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน THB 19/07/2567 9.6355 -0.0596
0.6147 %
9.7320 9.6355 66,938,264.32
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 9.4969 -0.0585
0.6122 %
9.5920 9.4969 871,614.76
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
THB 19/07/2567 17.2088 -0.0054
0.0314 %
17.2949 17.2088 2,244,892,253.42
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
THB 19/07/2567 21.1987 -0.0026
0.0123 %
21.3048 21.1987 2,057,270,631.98
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 11.3707 -0.1087
0.9469 %
11.5414 11.3707 1,893,406,700.79
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 17/07/2567 11.2801 -0.1066
0.9362 %
11.2802 11.2801 23,259,507.39
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 10.4727 -0.0631
0.5989 %
10.4833 10.4622 11,838,282.24
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน THB 19/07/2567 5.7243 -0.0534
0.9242 %
5.7816 5.7243 439,096,266.04
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน THB 18/07/2567 10.6539 -0.0875
0.8146 %
10.8138 10.6539 1,296,362,536.49
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 THB 19/07/2567 29.8241 -0.1798
0.5993 %
29.8540 29.7943 7,400,726,077.28
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท THB 17/07/2567 10.3568 -0.0314
0.3023 %
10.4346 10.3568 618,312,820.22
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 35.6966 -0.1592
0.4440 %
35.8752 35.6966 3,970,624,761.79
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 19/07/2567 35.6617 -0.1591
0.4442 %
35.8401 35.6617 1,615,915,393.08
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 19/07/2567 35.1795 -0.1569
0.4440 %
35.1796 35.1795 9,690.88
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
THB 19/07/2567 35.7074 -0.1593
0.4441 %
35.8860 35.7074 254,242,629.55
K-STAR-SSF