ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 16.2122 +0.1804 | 1.1253 % 16.3744 16.2122 8,410,652.33
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 05/03/2564 15.4360 +0.0227 | 0.1473 % 15.4361 15.3974 220,020,980.80
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 05/03/2564 17.3266 +0.0386 | 0.2233 % 17.3267 17.2833 154,178,481.72
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 05/03/2564 20.4551 +0.0689 | 0.3380 % 20.4552 20.4040 305,250,102.62
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 05/03/2564 22.4801 +0.1131 | 0.5057 % 22.4802 22.4239 492,271,749.48
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 15.2660 +0.0897 | 0.5911 % 15.4188 15.2660 2,853,410.30
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 05/03/2564 9.8002 +0.0566 | 0.5809 % 9.9473 9.8002 204,593,519.30
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 04/03/2564 11.3755 -0.1794 | 1.5526 % 11.5462 11.3755 1,303,121,800.46
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
03/03/2564 12.0684 +0.1285 | 1.0762 % 12.2495 12.0684 3,485,115,581.43
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
04/03/2564 18.1292 -0.4575 | 2.4614 % 18.4012 18.1292 10,932,155,746.00
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/03/2564 20.2897 -0.8490 | 4.0163 % 20.5941 20.2897 13,092,420,999.09
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 04/03/2564 20.2785 -0.8485 | 4.0162 % 20.2786 20.2785 1,828,610,920.52
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
04/03/2564 11.2926 -0.6146 | 5.1616 % 11.4621 11.2926 17,881,546,241.67
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
04/03/2564 11.2230 -0.6148 | 5.1935 % 11.2231 11.2230 2,209,740,493.32
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
05/03/2564 16.1227 -0.1785 | 1.0950 % 16.1470 16.0985 1,735,725,932.48
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 03/03/2564 11.2405 -0.1698 | 1.4881 % 11.4092 11.2405 1,900,667,272.17
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 17.6026 +0.1529 | 0.8762 % 17.7787 17.6026 6,237,527.40
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 33.0712 +0.2732 | 0.8330 % 33.4020 33.0712 920,831.49
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 05/03/2564 16.4462 +0.1271 | 0.7788 % 16.6108 16.4462 3,572,555,980.64
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 04/03/2564 13.1166 -0.2938 | 2.1908 % 13.3135 13.1166 2,617,479,727.10
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 03/03/2564 10.3352 -0.0042 | 0.0406 % 10.4903 10.3352 202,501,783.82
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 04/03/2564 12.2155 -0.2420 | 1.9426 % 12.3988 12.2155 569,086,687.18
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 04/03/2564 13.2190 -0.0172 | 0.1299 % 13.2389 13.1992 577,841,052.34
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 05/03/2564 76.1587 +0.7965 | 1.0569 % 76.1588 75.3971 1,692,004,758.24
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 04/03/2564 11.0935 -0.2433 | 2.1461 % 11.1491 11.0380 189,120,411.94
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 04/03/2564 10.8819 -0.0667 | 0.6092 % 10.9364 10.8275 53,125,903.91
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 04/03/2564 10.5580 -0.0439 | 0.4141 % 10.6109 10.5052 26,765,349.51
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 04/03/2564 11.5003 -0.2891 | 2.4522 % 11.5579 11.4428 292,923,984.83
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
04/03/2564 12.5848 -0.1120 | 0.8821 % 12.7737 12.5848 9,906,565,878.28
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 04/03/2564 12.6527 -0.1225 | 0.9589 % 12.8426 12.6527 1,521,665,531.85
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2564 10.3359 -0.0401 | 0.3865 % 10.4910 10.3359 6,116,987,728.93
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 04/03/2564 10.1513 -0.1468 | 1.4255 % 10.3037 10.1513 1,096,662,819.01
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 16.5867 +0.1353 | 0.8224 % 16.7527 16.5867 1,129,792.55
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 03/03/2564 10.8714 -0.0795 | 0.7260 % 11.0346 10.8714 3,486,009,144.91
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 03/03/2564 10.1852 +0.0021 | 0.0206 % N/A 10.1852 1,678,070,348.70
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 03/03/2564 10.0446 -0.0179 | 0.1779 % N/A 10.0446 1,872,406,499.30
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 04/03/2564 13.8263 -0.3949 | 2.7768 % 14.0338 13.8263 1,479,065,626.86
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 04/03/2564 11.4093 -0.1170 | 1.0151 % 11.5805 11.4093 1,521,745,005.94
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 04/03/2564 13.8130 -0.2042 | 1.4568 % 13.8338 13.7923 354,494,552.96
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 04/03/2564 10.9357 -0.0176 | 0.1607 % 11.0998 10.9357 2,288,734,012.82
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 05/03/2564 14.4069 +0.1084 | 0.7581 % 14.4286 14.3853 214,582,422.33
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 05/03/2564 15.3649 +0.0890 | 0.5826 % 15.5187 15.3649 1,393,442,477.16
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 12.0153 +0.0679 | 0.5683 % 12.1356 12.0153 375,121.33
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 05/03/2564 8.9590 -0.0059 | 0.0658 % 9.0487 8.9590 81,642,572.61
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 8.9264 -0.0058 | 0.0649 % 9.0158 8.9264 482,273.28
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 05/03/2564 16.5205 -0.0288 | 0.1740 % 16.6032 16.5205 1,126,315,194.78
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 05/03/2564 20.6639 +0.0150 | 0.0726 % 20.7673 20.6639 1,889,019,163.02
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 11.2301 +0.0605 | 0.5416 % 11.2414 11.2189 2,548,794.26
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 05/03/2564 8.1460 +0.0950 | 1.1800 % 8.2276 8.1460 681,293,073.82
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 04/03/2564 13.8213 -0.3051 | 2.1598 % 14.0287 13.8213 1,603,610,311.21
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 05/03/2564 31.9292 +0.1710 | 0.5384 % 31.9612 31.8973 7,038,351,038.28
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 03/03/2564 11.1673 -0.0358 | 0.3196 % 11.2512 11.1673 6,856,565,256.65
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
05/03/2564 41.1313 +0.3042 | 0.7451 % 41.3371 41.1313 1,333,787,838.94
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
05/03/2564 41.0701 +0.3037 | 0.7450 % 41.2756 41.0701 2,420,166,484.51
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
05/03/2564 39.6570 +0.2933 | 0.7451 % 39.8554 39.6570 1,669,954,566.15
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
05/03/2564 41.1182 +0.3042 | 0.7453 % 41.1183 41.1182 383,342,654.96
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 05/03/2564 40.5265 +0.4557 | 1.1372 % 40.9319 40.5265 631,477,140.45
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/03/2564 25.7268 -1.1879 | 4.4136 % 26.1128 25.7268 3,289,817,967.03
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/03/2564 23.2847 -1.0751 | 4.4134 % 23.6341 23.2847 7,922,537,165.92
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 04/03/2564 10.1847 -0.4784 | 4.4865 % 10.1848 10.1847 453,379,434.78
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/03/2564 23.3111 -0.3659 | 1.5454 % 23.3462 23.2761 2,631,307,478.29
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/03/2564 20.6890 -0.3245 | 1.5442 % 20.7201 20.6580 3,161,136,666.57
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 05/03/2564 6.3330 +0.0692 | 1.1048 % 6.3964 6.3330 3,250,651,126.30
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
05/03/2564 11.7012 -0.0010 | 0.0085 % 11.8768 11.7012 2,135,942,901.46
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 04/03/2564 11.1241 -0.1560 | 1.3830 % 11.1409 11.1074 2,601,277,137.01
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 05/03/2564 27.6545 +0.1543 | 0.5611 % 27.7929 27.5162 222,574,001.27
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 05/03/2564 7.2370 +0.0605 | 0.8430 % 7.3095 7.2370 344,432,170.45

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน