ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/11/2562 14.9454 -0.0159 | 0.1063 % 14.9455 14.9080 203,821,091.02
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 20/11/2562 16.6573 -0.0259 | 0.1552 % 16.6574 16.6157 165,693,820.82
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 20/11/2562 19.4288 -0.0468 | 0.2403 % 19.4289 19.3802 355,120,001.10
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 20/11/2562 21.2219 -0.0665 | 0.3124 % 21.2220 21.1688 569,617,625.65
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 20/11/2562 10.0008 -0.0249 | 0.2484 % 10.1509 10.0008 296,144,671.59
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/11/2562 9.7419 +0.0680 | 0.7029 % 9.8881 9.7419 1,250,022,188.67
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/11/2562 13.0945 +0.0841 | 0.6464 % 13.2910 13.0945 2,370,995,096.28
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 19/11/2562 11.0552 +0.0255 | 0.2312 % 11.2211 11.0552 1,072,089,684.12
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 19/11/2562 10.4766 +0.0729 | 0.7007 % 10.6339 10.4766 8,419,581,647.90
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 20/11/2562 12.6652 -0.1120 | 0.8766 % 12.6843 12.6462 305,277,174.76
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/11/2562 17.4137 -0.1329 | 0.7574 % 17.5879 17.4137 4,236,220,726.73
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 19/11/2562 12.0057 +0.0764 | 0.6404 % 12.1859 12.0057 4,278,514,429.23
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/11/2562 10.2484 +0.0321 | 0.3142 % 10.4022 10.2484 281,261,561.08
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/11/2562 9.8161 +0.0134 | 0.1367 % 9.9634 9.8161 1,139,892,211.90
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/11/2562 12.9431 -0.0245 | 0.1889 % 12.9626 12.9237 131,436,956.92
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 20/11/2562 71.7804 -0.4227 | 0.5854 % 71.7805 71.7804 1,794,430,719.71
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/11/2562 9.9852 +0.0138 | 0.1384 % 10.0352 9.9353 133,729,275.48
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/11/2562 10.0277 +0.0053 | 0.0529 % 10.0779 9.9776 41,318,372.18
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/11/2562 10.1635 +0.0039 | 0.0384 % 10.2144 10.1127 11,084,996.80
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/11/2562 10.0491 +0.0204 | 0.2034 % 10.0994 9.9989 214,099,099.12
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/11/2562 11.3983 +0.0118 | 0.1036 % 11.5694 11.3983 6,850,501,303.78
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/11/2562 10.3963 +0.0796 | 0.7716 % 10.5523 10.3963 1,802,192,281.29
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2562 10.1353 +0.0008 | 0.0079 % 10.2874 10.1353 3,904,889,128.63
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/11/2562 8.5479 -0.0187 | 0.2183 % 8.6762 8.5479 1,638,127,222.43
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/11/2562 10.9483 -0.0181 | 0.1650 % 11.1126 10.9483 4,246,470,744.31
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/11/2562 10.6382 +0.0008 | 0.0075 % N/A 10.6382 2,555,340,182.36
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/11/2562 10.4189 -0.0029 | 0.0278 % N/A 10.4189 3,789,540,748.76
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 19/11/2562 10.1526 -0.0066 | 0.0650 % 10.3050 10.1526 1,500,060,184.30
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/11/2562 10.3796 +0.0757 | 0.7347 % 10.5354 10.3796 1,742,197,108.72
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/11/2562 11.9943 +0.0658 | 0.5516 % 12.0124 11.9763 152,941,835.62
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/11/2562 10.2050 +0.0047 | 0.0461 % 10.3582 10.2050 3,421,554,680.38
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 20/11/2562 12.7680 -0.0444 | 0.3465 % 12.7873 12.7488 153,474,595.81
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 20/11/2562 13.7457 -0.1218 | 0.8783 % 13.8833 13.7457 1,913,338,525.31
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 20/11/2562 10.7224 +0.0369 | 0.3453 % 10.8297 10.7224 128,417,580.22
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
20/11/2562 15.9635 -0.0244 | 0.1526 % 16.0434 15.9635 1,879,820,599.24
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
20/11/2562 19.3954 -0.0607 | 0.3120 % 19.4925 19.3954 2,605,603,873.95
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 20/11/2562 8.3740 -0.0718 | 0.8501 % 8.4578 8.3740 766,570,556.16
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.9355 +0.0395 | 0.3625 % 11.0996 10.9355 4,891,233,553.52
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 20/11/2562 34.9529 -0.2770 | 0.7863 % 34.9880 34.9179 6,151,314,385.64
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/11/2562 11.3771 +0.0073 | 0.0642 % 11.4625 11.3771 14,822,027,851.65
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/11/2562 41.2445 -0.3035 | 0.7305 % 41.4508 41.2445 1,373,112,670.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/11/2562 41.1833 -0.3031 | 0.7306 % 41.3893 41.1833 2,431,785,194.98
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
20/11/2562 41.1833 -0.3032 | 0.7308 % 41.3893 41.1833 497,786,970.40
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 20/11/2562 38.9542 -0.3094 | 0.7880 % 39.3438 38.9542 514,358,475.32
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/09/2562 15.2759 -0.0644 | 0.4198 % 15.5051 15.2759 5,201,282,388.19
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/11/2562 15.0824 +0.0357 | 0.2373 % 15.3087 15.0824 373,031,851.51
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/11/2562 14.8781 +0.0352 | 0.2372 % 15.1014 14.8781 5,067,967,585.80
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/11/2562 15.8909 +0.0184 | 0.1159 % 15.9148 15.8671 915,172,380.47
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/11/2562 15.6496 +0.0181 | 0.1158 % 15.6732 15.6261 1,202,442,184.16
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 20/11/2562 6.5569 -0.0403 | 0.6109 % 6.6226 6.5569 3,629,344,176.43
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 20/11/2562 9.7635 -0.0455 | 0.4639 % 9.9101 9.7635 340,952,035.12
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 20/11/2562 26.0057 -0.1016 | 0.3892 % 26.1358 26.0057 237,732,837.71
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 20/11/2562 7.1757 -0.0579 | 0.8004 % 7.2476 7.1757 369,978,581.47

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน