ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 15.6152 +0.0025 | 0.0160 % 15.7715 15.6152 14,623,440.27
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/06/2564 15.6032 -0.0019 | 0.0122 % 15.6033 15.5642 188,053,034.12
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/06/2564 17.5581 -0.0059 | 0.0336 % 17.5582 17.5142 150,835,955.40
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/06/2564 20.7911 -0.0093 | 0.0447 % 20.7912 20.7391 311,639,773.15
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/06/2564 22.9483 -0.0191 | 0.0832 % 22.9484 22.8909 481,912,272.12
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 15.1815 +0.0034 | 0.0224 % 15.3334 15.1815 5,231,578.35
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/06/2564 10.1225 +0.0493 | 0.4894 % 10.2744 10.1225 202,124,652.63
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 21/06/2564 12.5626 +0.0814 | 0.6522 % 12.7511 12.5626 1,077,430,616.44
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
18/06/2564 10.8544 +0.0108 | 0.0996 % 11.0173 10.8544 3,477,365,659.23
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
21/06/2564 10.0137 -0.0687 | 0.6814 % 10.1640 10.0137 2,861,675,041.15
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/06/2564 17.4135 -0.0669 | 0.3827 % 17.6748 17.4135 10,902,514,011.46
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/2564 21.5508 -0.1402 | 0.6464 % 21.8742 21.5508 14,115,194,105.43
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 21/06/2564 21.5374 -0.1409 | 0.6500 % 21.5375 21.5374 2,121,670,301.76
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/06/2564 11.0716 -0.0831 | 0.7450 % 11.2378 11.0716 1,733,338,473.44
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
21/06/2564 10.9477 -0.0821 | 0.7443 % 11.1120 10.9477 22,070,947,762.02
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/06/2564 11.0676 -0.0835 | 0.7488 % 11.0677 11.0676 2,877,885,078.66
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/06/2564 11.1355 -0.0836 | 0.7452 % 11.1356 11.1355 82,063,678.80
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/06/2564 15.5384 +0.0716 | 0.4629 % 15.5618 15.5151 2,128,299,688.66
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 18/06/2564 11.8782 -0.1839 | 1.5246 % 12.0565 11.8782 2,153,243,272.13
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 17.4100 +0.0033 | 0.0190 % 17.5842 17.4100 12,335,810.91
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 32.6800 +0.0072 | 0.0220 % 33.0069 32.6800 1,540,779.05
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 22/06/2564 16.2538 +0.0018 | 0.0111 % 16.4164 16.2538 3,456,541,982.43
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 21/06/2564 14.6747 -0.2066 | 1.3883 % 14.8949 14.6747 3,362,911,286.19
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/06/2564 10.7167 -0.1826 | 1.6753 % 10.8776 10.7167 209,934,719.93
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/06/2564 13.3234 -0.1273 | 0.9464 % 13.5234 13.3234 1,886,882,870.16
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 21/06/2564 14.9020 +0.1095 | 0.7402 % 14.9245 14.8796 1,166,162,931.55
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/06/2564 79.7998 -0.1666 | 0.2083 % 79.7999 79.0018 1,660,546,551.19
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 21/06/2564 11.8598 +0.0374 | 0.3163 % 11.9192 11.8005 219,188,980.71
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 21/06/2564 11.1890 -0.0360 | 0.3207 % 11.2450 11.1331 75,083,276.38
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 21/06/2564 10.7320 -0.0140 | 0.1303 % 10.7858 10.6783 41,056,012.86
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 21/06/2564 12.3292 +0.0467 | 0.3802 % 12.3909 12.2676 348,048,740.65
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
21/06/2564 13.0023 +0.0163 | 0.1255 % 13.1974 13.0023 12,475,258,815.66
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/06/2564 12.5366 -0.0859 | 0.6805 % 12.7248 12.5366 1,407,312,333.54
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/06/2564 10.5562 -0.0122 | 0.1154 % 10.7146 10.5562 3,744,842,670.93
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/06/2564 11.1994 +0.1541 | 1.3952 % 11.3675 11.1994 1,544,515,422.24
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 16.2361 -0.0005 | 0.0031 % 16.3986 16.2361 1,665,009.49
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/06/2564 11.4036 -0.0362 | 0.3164 % 11.5748 11.4036 3,256,445,252.05
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/06/2564 10.1920 +0.0018 | 0.0177 % N/A 10.1920 1,520,257,608.49
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/06/2564 10.0362 -0.0019 | 0.0189 % N/A 10.0362 1,571,884,127.88
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 21/06/2564 14.4976 -0.1633 | 1.1138 % 14.7152 14.4976 1,654,314,695.30
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 21/06/2564 11.3806 +0.0128 | 0.1126 % 11.5514 11.3806 1,598,649,751.05
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/06/2564 14.3427 +0.2304 | 1.6326 % 14.3643 14.3212 616,617,533.08
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 21/06/2564 10.8427 -0.0699 | 0.6405 % 11.0054 10.8427 2,114,756,435.65
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/06/2564 14.9763 +0.4254 | 2.9235 % 14.9989 14.9538 283,186,468.11
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/06/2564 17.2942 +0.0811 | 0.4712 % 17.4672 17.2942 1,397,286,600.19
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 13.5226 +0.0632 | 0.4696 % 13.6579 13.5226 1,070,734.94
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/06/2564 10.2558 +0.0225 | 0.2199 % 10.3585 10.2558 95,163,840.79
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 10.1738 +0.0211 | 0.2078 % 10.2756 10.1738 629,533.24
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 22/06/2564 16.9398 +0.0112 | 0.0662 % 17.0246 16.9398 1,337,682,809.80
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 22/06/2564 21.3029 +0.0221 | 0.1038 % 21.4095 21.3029 1,642,480,280.40
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 11.3675 -0.0117 | 0.1028 % 11.3790 11.3561 3,768,402.81
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/06/2564 7.4199 +0.0009 | 0.0121 % 7.4942 7.4199 605,690,763.68
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/06/2564 13.9466 +0.0344 | 0.2473 % 14.1559 13.9466 1,392,894,829.48
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/06/2564 32.2861 -0.0335 | 0.1037 % 32.3185 32.2538 6,910,871,479.11
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/06/2564 11.2820 +0.0179 | 0.1589 % 11.3667 11.2820 5,616,795,189.10
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/06/2564 41.7055 +0.0113 | 0.0271 % 41.9141 41.7055 1,814,930,623.39
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/06/2564 41.6434 +0.0112 | 0.0269 % 41.8517 41.6434 2,350,743,643.25
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
22/06/2564 40.2106 +0.0109 | 0.0271 % 40.4118 40.2106 1,269,557,535.95
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/06/2564 41.7062 +0.0115 | 0.0276 % 41.7063 41.7062 436,077,222.55
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/06/2564 40.8090 +0.1060 | 0.2604 % 41.2172 40.8090 511,820,204.56
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/2564 9.9452 +0.0083 | 0.0835 % 10.0199 9.9452 359,867,363.44
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/2564 27.6526 +0.0479 | 0.1735 % 28.0675 27.6526 4,540,180,113.57
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/06/2564 24.5188 +0.0424 | 0.1732 % 24.8867 24.5188 9,355,912,263.67
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/06/2564 10.9641 +0.0186 | 0.1699 % 10.9642 10.9641 618,373,725.52
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 21/06/2564 25.8016 +0.0446 | 0.1732 % 25.8017 25.8016 16,199,693.86
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/2564 26.4847 +0.1761 | 0.6694 % 26.5245 26.4450 3,279,477,742.68
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/06/2564 23.1893 +0.1539 | 0.6681 % 23.2242 23.1545 3,237,786,199.42
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/06/2564 6.2853 +0.0059 | 0.0940 % 6.3483 6.2853 3,096,328,384.77
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
22/06/2564 14.2345 +0.0904 | 0.6391 % 14.4481 14.2345 2,586,058,091.45
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 21/06/2564 12.2682 +0.1501 | 1.2386 % 12.2867 12.2498 3,482,843,340.42
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/06/2564 28.3093 -0.0176 | 0.0621 % 28.4509 28.1678 225,389,585.50
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/06/2564 7.1037 -0.0001 | 0.0014 % 7.1748 7.1037 335,813,726.84

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน