ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 22/01/2563 4.0198 -0.0096 | 0.2382 % 4.0259 4.0138 35,692,296.73
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/01/2563 9.7721 +0.0160 | 0.1640 % 9.8211 9.7721 855,785,592.01
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 23/01/2563 9.7756 -0.0308 | 0.3141 % 9.7855 9.7658 312,249,517.47
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 23/01/2563 14.7985 -0.1078 | 0.7232 % 14.8134 14.7837 334,944,740.76
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.5031 +0.0126 | 0.1097 % 11.6757 11.5031 3,920,867,801.40
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 22/01/2563 10.8071 +0.0206 | 0.1910 % 10.9693 10.8071 532,554,866.39
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 23/01/2563 10.3008 -0.0144 | 0.1396 % 10.3164 10.2853 11,040,986,026.53
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.7273 -0.1944 | 1.9593 % N/A N/A 2,808,912,891.23
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 23/01/2563 8.6451 -0.0096 | 0.1109 % 8.6538 8.6365 175,170,666.33
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 22/01/2563 3.9377 -0.1045 | 2.5852 % 3.9437 3.9318 1,763,339,651.73

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน