ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 30/07/2564 4.4446 -0.1147 | 2.5157 % 4.4514 4.4379 53,228,295.96
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9752 +0.0522 | 0.5261 % 10.0252 9.9752 288,816,292.46
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 02/08/2564 8.1468 -0.0061 | 0.0748 % 8.1550 8.1387 458,279,431.84
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 02/08/2564 13.0183 +0.1195 | 0.9264 % 13.0314 13.0053 282,189,944.40
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 30/07/2564 13.3099 -0.0445 | 0.3332 % 13.5097 13.3099 4,467,634,422.23
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 30/07/2564 13.4241 -0.0460 | 0.3415 % 13.6256 13.4241 508,251,281.54
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 11.5731 -0.1568 | 1.3368 % 11.5906 11.5557 1,511,281,854.67
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 11.0442 -0.1496 | 1.3365 % 11.0609 11.0276 7,709,385,493.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 11.7554 +1.4760 | 14.3588 % N/A N/A 3,328,508,565.45
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 9.7089 -0.1667 | 1.6880 % N/A N/A 1,772,554,092.40
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 02/08/2564 8.5246 +0.0025 | 0.0293 % 8.5332 8.5161 144,387,976.90
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 30/07/2564 4.9897 -0.0080 | 0.1601 % 4.9973 4.9822 2,132,827,723.17

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน