ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 16/01/2562 4.1807 +0.0036 | 0.0862 % 4.1871 4.1744 91,395,027.57
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/01/2562 9.7746 -0.0020 | 0.0205 % 9.8236 9.7746 1,683,515,661.95
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 17/01/2562 11.9238 +0.0334 | 0.2809 % 11.9358 11.9119 278,163,632.96
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 17/01/2562 13.1283 +0.0147 | 0.1121 % 13.1415 13.1152 404,106,613.77
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.9949 +0.1267 | 1.2839 % 10.1449 9.9949 7,909,531,548.85
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 16/01/2562 9.5056 +0.1065 | 1.1331 % 9.6483 9.5056 682,842,321.83
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 17/01/2562 9.1471 +0.0135 | 0.1478 % 9.1609 9.1334 10,415,463,116.85
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 17/01/2562 7.2292 +0.0221 | 0.3066 % 7.2365 7.2220 122,672,862.89
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 16/01/2562 3.8535 +0.0204 | 0.5322 % 3.8594 3.8477 1,999,665,957.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน