ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/07/2562 4.0353 +0.0428 | 1.0720 % 4.0415 4.0292 78,108,786.33
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/07/2562 10.1299 +0.0241 | 0.2385 % 10.1807 10.1299 1,272,473,187.56
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/07/2562 12.1709 +0.0252 | 0.2075 % 12.1832 12.1587 264,342,589.01
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/07/2562 14.6367 +0.0190 | 0.1300 % 14.6514 14.6221 362,624,457.57
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.2971 +0.0220 | 0.2141 % 10.4517 10.2971 6,782,676,874.65
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/07/2562 9.5538 -0.0079 | 0.0826 % 9.6972 9.5538 622,307,597.09
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 22/07/2562 9.9360 -0.1000 | 0.9964 % 9.9510 9.9211 10,216,871,036.06
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/2562 9.9687 +0.4357 | 4.5704 % N/A N/A 2,878,607,963.41
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/07/2562 9.5330 -0.0915 | 0.9507 % 9.5426 9.5235 135,628,776.57
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/07/2562 3.9040 +0.0491 | 1.2737 % 3.9100 3.8981 1,874,022,041.11

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน