ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 26/03/2563 3.5354 -0.0535 | 1.4907 % 3.5408 3.5301 23,510,233.72
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/03/2563 9.5515 -0.1089 | 1.1273 % 9.5994 9.5515 739,045,463.75
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 27/03/2563 6.2785 +0.2440 | 4.0434 % 6.2849 6.2722 210,995,436.37
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 27/03/2563 9.8353 -0.1487 | 1.4894 % 9.8452 9.8255 249,240,010.38
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 26/03/2563 9.3303 +0.4112 | 4.6103 % 9.4704 9.3303 2,775,362,827.78
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 26/03/2563 9.5158 +0.3713 | 4.0604 % 9.6586 9.5158 392,614,337.24
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 27/03/2563 10.7246 +0.1350 | 1.2748 % 10.7408 10.7085 10,571,859,336.39
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.7273 -0.1944 | 1.9593 % N/A N/A 2,808,912,891.23
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 27/03/2563 7.4294 -0.0255 | 0.3421 % 7.4369 7.4220 148,734,720.23
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 26/03/2563 2.3830 -0.0417 | 1.7198 % 2.3867 2.3794 1,476,194,261.72

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน