ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/05/2562 3.9444 -0.0121 | 0.3058 % 3.9504 3.9385 80,113,135.79
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/05/2562 10.0035 -0.0529 | 0.5260 % 10.0536 10.0035 1,667,011,081.60
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 24/05/2562 11.9334 +0.0561 | 0.4723 % 11.9454 11.9215 283,129,341.57
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/05/2562 13.4110 -0.0278 | 0.2069 % 13.4245 13.3976 362,533,167.73
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 23/05/2562 9.9966 -0.0499 | 0.4967 % 10.1467 9.9966 7,664,547,319.98
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 23/05/2562 9.5863 -0.0469 | 0.4869 % 9.7302 9.5863 668,493,091.15
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 24/05/2562 9.0055 +0.0479 | 0.5347 % 9.0191 8.9920 9,917,221,088.41
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 24/05/2562 8.1811 +0.0183 | 0.2242 % 8.1894 8.1729 127,662,945.03
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 23/05/2562 3.9786 -0.2000 | 4.7863 % 3.9847 3.9726 1,874,819,141.38

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน