ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/10/2564 4.5748 +0.0161 | 0.3532 % 4.5818 4.5679 48,527,283.15
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2564 10.0879 +0.0601 | 0.5993 % 10.1384 10.0879 263,902,543.03
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 21/10/2564 10.1422 -0.0020 | 0.0197 % 10.1524 10.1321 503,043,768.88
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 21/10/2564 14.8331 +0.0922 | 0.6255 % 14.8480 14.8183 278,568,121.57
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 20/10/2564 12.9585 +0.1267 | 0.9874 % 13.1530 12.9585 4,798,431,381.68
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 20/10/2564 13.2612 +0.1763 | 1.3474 % 13.4602 13.2612 543,815,837.33
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 11.4139 +0.0554 | 0.4877 % 11.4254 11.4025 1,528,020,312.85
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 10.8905 +0.0527 | 0.4863 % 10.9015 10.8796 7,556,311,715.83
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/10/2564 14.4750 +0.0880 | 0.6117 % N/A 14.4750 4,098,564,591.53
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.2843 +0.5754 | 5.9265 % N/A N/A 1,877,611,948.45
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 21/10/2564 9.4636 +0.0234 | 0.2479 % 9.4732 9.4541 155,059,651.11
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 20/10/2564 5.8454 +0.0690 | 1.1945 % 5.8513 5.8366 2,271,501,924.61

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน