ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 21/10/2563 3.5796 +0.0018 | 0.0503 % 3.5851 3.5742 36,271,222.32
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 9.7070 +0.0106 | 0.1093 % 9.7556 9.7070 423,280,984.30
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/10/2563 6.1408 -0.0249 | 0.4038 % 6.1470 6.1347 290,028,401.31
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/10/2563 10.6574 -0.0103 | 0.0966 % 10.6682 10.6467 289,251,427.75
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.9233 -0.0802 | 0.6681 % 12.1023 11.9233 3,460,169,241.62
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 21/10/2563 11.5170 -0.0844 | 0.7275 % 11.6899 11.5170 399,045,374.33
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 12.2636 +0.0156 | 0.1274 % 12.2821 12.2452 872,668,644.06
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 11.9220 +0.0151 | 0.1268 % 11.9400 11.9041 9,011,086,093.93
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.5024 -0.3213 | 3.2707 % N/A N/A 2,743,970,716.27
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.9878 +2.7399 | 37.8027 % N/A N/A 1,823,474,259.70
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/10/2563 7.2479 -0.0127 | 0.1749 % 7.2552 7.2407 153,123,897.56
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 21/10/2563 2.7775 -0.0903 | 3.1488 % 2.7818 2.7733 2,141,032,466.78

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน