ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/11/2562 3.8644 -0.0151 | 0.3892 % 3.8703 3.8586 36,329,135.45
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/11/2562 9.8025 -0.0103 | 0.1050 % 9.8516 9.8025 1,087,843,265.06
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/11/2562 10.4625 +0.0122 | 0.1167 % 10.4731 10.4520 285,292,919.38
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/11/2562 14.2862 -0.1002 | 0.6965 % 14.3006 14.2719 332,795,307.77
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.5197 +0.0055 | 0.0523 % 10.6776 10.5197 6,058,960,614.61
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/11/2562 9.8113 -0.0121 | 0.1232 % 9.9586 9.8113 584,708,246.09
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 20/11/2562 10.0101 +0.0545 | 0.5474 % 10.0252 9.9951 10,572,651,919.39
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2562 9.9217 -0.0470 | 0.4715 % N/A N/A 2,865,038,432.10
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/11/2562 9.0737 -0.0630 | 0.6895 % 9.0829 9.0646 164,792,381.32
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/11/2562 3.8343 -0.0994 | 2.5269 % 3.8402 3.8285 1,736,908,957.38

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน