ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 01/02/2566 4.7089 -0.0339 | 0.7148 % 4.7161 4.7018 53,914,133.92
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
02/02/2566 11.2477 -0.0096 | 0.0853 % 11.2590 11.2365 489,525,186.05
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 02/02/2566 15.1608 -0.1427 | 0.9325 % 15.1761 15.1456 257,395,433.11
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
01/02/2566 11.8558 +0.1322 | 1.1276 % 12.0337 11.8558 4,154,104,902.68
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
01/02/2566 11.1853 +0.0955 | 0.8612 % 11.3532 11.1853 452,524,337.77
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 12.0569 +0.1772 | 1.4916 % 12.0691 12.0448 1,396,907,009.59
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 10.9837 +0.1615 | 1.4923 % 10.9948 10.9727 6,739,001,510.27
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 12.2126 +0.1890 | 1.5719 % 12.2249 12.2004 646.28
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.8546 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,047,098,653.70
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 15.5753 -0.5360 | 3.3269 % N/A N/A 4,109,193,946.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.4515 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,702,268,300.83
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 12.2698 -0.6549 | 5.0670 % N/A N/A 2,240,094,932.65
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 02/02/2566 10.2427 -0.0323 | 0.3144 % 10.2530 10.2325 187,150,936.12
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 01/02/2566 5.5250 -0.1215 | 2.1518 % 5.5306 5.5167 1,064,918,648.65

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน