ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 15.4273 -0.0292 | 0.1889 % 15.4274 15.4273 13,921,860,370.87
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 14.5758 -0.0216 | 0.1480 % 14.5759 14.5758 18,618,373,832.31
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 16.9588 -0.0348 | 0.2048 % 16.9589 16.9588 16,689,295,834.47
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 34.0363 -0.0717 | 0.2102 % 34.0364 34.0363 10,435,282,050.25
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 15.9731 -0.0217 | 0.1357 % 15.9732 15.9731 5,292,498,445.49
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 14.2811 +0.0072 | 0.0504 % 14.2812 14.2811 1,528,473,590.50
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 10.7581 -0.0564 | 0.5215 % 10.7582 10.7581 247,928,664.69
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 12.1109 -0.0397 | 0.3267 % 12.1110 12.1109 1,839,272,408.26

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน