ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 15.3369 -0.1479 | 0.9551 % 15.3370 15.3369 15,883,631,805.68
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 14.6390 -0.0802 | 0.5449 % 14.6391 14.6390 21,277,639,766.88
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 16.5349 -0.1292 | 0.7753 % 16.5350 16.5349 17,898,434,039.70
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 31.1667 -0.2381 | 0.7582 % 31.1668 31.1667 11,623,441,817.71
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 15.3588 -0.1462 | 0.9429 % 15.3589 15.3588 5,846,390,546.29
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 10.8084 +0.0649 | 0.6041 % 10.8085 10.8084 1,161,627,570.97
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 8.8500 -0.0007 | 0.0079 % 8.8501 8.8500 198,389,118.85
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 10.9511 -0.0952 | 0.8618 % 10.9512 10.9511 1,737,623,542.64

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน