ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.9323 +0.0620 | 0.3675 % 16.9324 16.6783 17,984,554,855.97
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.1085 +0.0197 | 0.1224 % 16.1086 15.8669 24,178,883,851.10
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 18.9218 +0.0282 | 0.1493 % 18.9219 18.6380 21,065,132,612.42
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 23/01/2563 34.7686 +0.0429 | 0.1235 % 34.7687 34.2471 13,837,620,114.93
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.9302 -0.0187 | 0.1103 % 16.9303 16.6762 6,692,444,533.49
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 23/01/2563 10.6010 +0.0530 | 0.5025 % 10.6011 10.4420 1,152,002,204.59
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 23/01/2563 10.2944 -0.0727 | 0.7013 % 10.2945 10.1400 229,317,244.18
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 23/01/2563 12.0677 -0.0056 | 0.0464 % 12.0678 11.8867 1,902,434,354.40

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน