ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 14.9883 -0.1408 | 0.9307 % 14.9884 14.9883 14,053,240,142.89
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 14.1785 -0.0728 | 0.5108 % 14.1786 14.1785 18,740,310,730.15
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 16.3439 -0.1122 | 0.6818 % 16.3440 16.3439 16,409,799,334.57
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 32.7887 -0.2213 | 0.6704 % 32.7888 32.7887 10,492,589,273.17
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 15.4516 -0.1450 | 0.9297 % 15.4517 15.4516 5,272,448,953.14
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 13.7599 -0.1307 | 0.9409 % 13.7600 13.7599 1,597,851,316.96
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 10.5033 -0.0692 | 0.6545 % 10.5034 10.5033 264,095,326.92
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 11.7910 -0.0724 | 0.6103 % 11.7911 11.7910 1,832,726,250.29

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน