ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 16.4423 +0.0040 | 0.0243 % 16.4424 16.1957 15,716,717,390.75
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 16.3830 -0.0133 | 0.0811 % 16.3831 16.1373 24,644,147,356.67
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
20/03/2562 19.3874 -0.0218 | 0.1123 % 19.3875 19.0966 17,656,564,497.33
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 20/03/2562 33.9503 -0.0504 | 0.1482 % 33.9504 33.4410 13,596,506,213.12
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 17.6352 -0.0099 | 0.0561 % 17.6353 17.3707 7,089,930,791.78
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 20/03/2562 10.9505 -0.0171 | 0.1559 % 10.9506 10.7862 1,183,352,795.24
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 20/03/2562 11.0472 +0.0222 | 0.2014 % 11.0473 10.8815 187,046,508.42
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 20/03/2562 12.1328 -0.0260 | 0.2138 % 12.1329 11.9508 1,135,657,299.25

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน