ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 16.6889 +0.0719 | 0.4327 % 16.6890 16.4386 15,896,147,504.13
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 16.4722 +0.0224 | 0.1362 % 16.4723 16.2251 24,441,370,988.12
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
24/05/2562 19.5266 +0.0342 | 0.1755 % 19.5267 19.2337 17,677,888,475.87
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 24/05/2562 34.2526 +0.0612 | 0.1790 % 34.2527 33.7388 13,608,732,266.93
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 17.6287 +0.0364 | 0.2069 % 17.6288 17.3643 6,985,619,424.63
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 24/05/2562 10.9516 +0.0548 | 0.5029 % 10.9517 10.7873 1,186,651,054.60
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 24/05/2562 10.9382 -0.0148 | 0.1351 % 10.9383 10.7741 199,431,373.60
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 24/05/2562 12.1138 +0.0179 | 0.1480 % 12.1139 11.9321 1,168,321,714.30

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน