ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.7906 -0.0170 | 0.1327 % 12.7907 12.5987 13,353,427,758.73
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.9235 -0.0196 | 0.1514 % 12.9236 12.7296 19,027,562,037.05
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 13.9108 -0.0343 | 0.2460 % 13.9109 13.7021 15,180,786,507.58
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 26.2457 -0.0633 | 0.2406 % 26.2458 25.8520 9,996,129,240.85
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.7788 -0.0160 | 0.1251 % 12.7789 12.5871 4,928,092,649.47
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 9.2724 +0.0554 | 0.6011 % 9.2725 9.1333 1,000,118,967.20
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 7.9876 +0.0249 | 0.3127 % 7.9877 7.8678 174,026,355.72
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 8.8531 -0.0283 | 0.3186 % 8.8532 8.7203 1,400,276,387.96

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน