ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.5565 -0.0074 | 0.0508 % 14.5566 14.5565 14,760,143,388.17
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.2067 +0.0042 | 0.0296 % 14.2068 14.2067 20,213,278,543.39
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 15.7912 +0.0051 | 0.0323 % 15.7913 15.7912 16,754,716,958.79
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 30.5726 +0.0182 | 0.0596 % 30.5727 30.5726 10,964,273,825.88
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.4645 +0.0427 | 0.2961 % 14.4646 14.4645 5,386,548,743.49
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 13.3501 +0.0085 | 0.0637 % 13.3502 13.3501 1,614,604,021.13
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 10.2163 -0.0430 | 0.4191 % 10.2164 10.2163 250,778,815.80
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 10.6730 +0.0417 | 0.3922 % 10.6731 10.6730 1,667,970,950.96

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน