31/10/2565

ยอดเยี่ยม! กสิกรไทยกวาด 4 รางวัลจาก SET Awards 2022 ​

​​

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best Sustainability Awards พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) และรางวัลดีเด่น (Best Securities Company Awards) ซึ่งอยู่ในกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ ( Business Excellence) และนางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA (ขวา) Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards) จากงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้​ประเภท