4/26/2022

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

​​​

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทจะปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุ​น
​​

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(รวม vat 7%)

เดิมใหม่
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น​​
0.4280% ต่อปี0.3210% ต่อปี
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
0.4280% ต่อปี0.3210% ต่อปี​

           ​การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

​          หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com


 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565


Yes
4/26/2022