กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 9.3666 -0.0484 | 0.5141 % 9.3667 9.3666 437,987,947.07
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 9.3267 -0.0483 | 0.5152 % 9.3268 9.3267 174,874,500.34
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/04/2566 8.8295 +0.0318 | 0.3615 % N/A N/A 1,647,775,474.72
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 08/06/2566 10.2365 +0.0063 | 0.0616 % 10.3901 10.2365 136,315,917.93
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/06/2566 7.0152 +0.0638 | 0.9178 % N/A 7.0152 1,453,201,002.75
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/06/2566 7.7897 +0.0645 | 0.8349 % N/A 7.7897 1,336,258,097.95
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/06/2566 7.1723 +0.0610 | 0.8578 % N/A 7.1723 1,110,799,309.96
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/06/2566 8.0441 +0.0660 | 0.8273 % 8.0442 8.0441 1,683,480,908.83
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 9.1132 +0.0155 | 0.1704 % 9.2500 9.1132 2,007,369,162.82
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 9.5475 +0.0164 | 0.1721 % 9.6431 9.5475 5,045,441,091.32
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 9.2652 +0.0113 | 0.1221 % 9.3116 9.2652 1,947,313,204.40
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 8.5339 +0.0631 | 0.7449 % 8.5767 8.5339 2,389,354,322.14
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 07/06/2566 9.8988 +0.0240 | 0.2430 % 10.0474 9.8988 738,157,438.93
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 5.9206 +0.1656 | 2.8775 % 6.0095 5.9206 1,948,302,407.81
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
07/06/2566 7.2105 -0.0489 | 0.6736 % 7.2178 7.1997 570,117,164.38
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 07/06/2566 5.4919 -0.0018 | 0.0328 % 5.5744 5.4919 2,236,093,342.22
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 10.2270 -0.0178 | 0.1737 % 10.3805 10.2270 6,773,341,201.35
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 18.4939 +0.0208 | 0.1126 % 18.7714 18.4939 11,481,315,786.58
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 18.5126 +0.0177 | 0.0957 % 18.5127 18.5126 10.48
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 9.8339 +0.0109 | 0.1110 % 9.8340 9.8339 3,869,676,837.63
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 07/06/2566 18.4753 +0.0208 | 0.1127 % 18.4754 18.4753 4,344,641,335.97
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
07/06/2566 5.3789 +0.0530 | 0.9951 % 5.4597 5.3789 4,710,332,891.86
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
07/06/2566 5.3178 +0.0523 | 0.9933 % 5.3977 5.3178 15,003,066,669.11
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
07/06/2566 5.3592 +0.0526 | 0.9912 % 5.3593 5.3592 3,888,876,070.79
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
07/06/2566 5.3984 +0.0532 | 0.9953 % 5.3985 5.3984 1,029,385,186.60
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
08/06/2566 10.7199 +0.0800 | 0.7519 % 10.7307 10.7038 2,713,994,691.16
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 18.5143 -0.0147 | 0.0793 % 18.5144 18.5143 1,116,653,188.65
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 12.5645 -0.0095 | 0.0756 % 12.7531 12.5645 3,455,561,619.62
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 06/06/2566 10.1949 +0.1484 | 1.4771 % 10.3479 10.1949 173,845,976.97
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 07/06/2566 12.9241 +0.0192 | 0.1488 % 13.1181 12.9241 679,458,936.96
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 07/06/2566 16.5348 -0.0155 | 0.0937 % 16.5514 16.5100 1,086,277,955.51
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
07/06/2566 11.2369 +0.0502 | 0.4487 % 11.4056 11.2369 90,600,381.49
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
07/06/2566 11.2373 +0.0501 | 0.4478 % 11.4060 11.2373 13,229,057,337.69
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
07/06/2566 14.7572 +0.0656 | 0.4465 % 14.7573 14.7572 2,181,083,077.76
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 8.9688 +0.0234 | 0.2616 % 9.0137 8.9688 560,596,176.70
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 8.9869 +0.0234 | 0.2611 % 8.9870 8.9869 25,585,659.73
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 8.4060 +0.0159 | 0.1895 % 8.4481 8.4060 877,993,136.74
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 07/06/2566 9.0891 +0.1224 | 1.3651 % 9.2255 9.0891 790,676,391.55
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
07/06/2566 11.6746 +0.0119 | 0.1020 % 11.8498 11.6746 3,964,363,679.58
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
07/06/2566 11.5105 +0.0131 | 0.1139 % 11.6833 11.5105 483,214,690.99
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
07/06/2566 13.2416 +0.0132 | 0.0998 % 13.2417 13.2416 2,956,746,499.09
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 11.5978 +0.0777 | 0.6745 % 11.5979 11.5978 355,836,434.40
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
07/06/2566 11.4204 +0.0335 | 0.2942 % 11.5918 11.4204 4,751,743,843.37
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
07/06/2566 11.4151 +0.0334 | 0.2935 % 11.5864 11.4151 4,780,876,952.42
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
07/06/2566 10.0028 +0.0295 | 0.2958 % 10.0029 10.0028 223,246,863.22
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
07/06/2566 11.2353 +0.0329 | 0.2937 % 11.2354 11.2353 1,938,120,439.26
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 9.3458 +0.0616 | 0.6635 % 9.4861 9.3458 798,433,856.32
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 9.4145 +0.0656 | 0.7017 % 9.4146 9.4145 10.05
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 07/06/2566 10.2467 -0.0558 | 0.5416 % 10.4005 10.2467 1,963,533,538.27
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.8364 -0.0182 | 0.1847 % N/A N/A 1,045,157,392.46
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 14.8356 -0.7397 | 4.7492 % N/A N/A 3,914,039,641.30
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.4214 -0.0301 | 0.3185 % N/A N/A 2,693,652,514.26
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 8.0640 +0.0958 | 1.2023 % 8.1851 8.0640 112,748,989.09
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 7.5508 +0.0897 | 1.2022 % 7.6642 7.5508 352,141,901.14
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 06/06/2566 10.5670 +0.0090 | 0.0852 % 10.6199 10.5670 990,590,578.25
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 06/06/2566 10.0747 +0.0310 | 0.3087 % N/A 10.0747 709,569,543.18
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 06/06/2566 9.8842 +0.0105 | 0.1063 % N/A 9.8842 871,246,384.60
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 11.2912 -0.9786 | 7.9757 % N/A N/A 2,061,428,900.30
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 14.9483 +0.0590 | 0.3963 % 15.1726 14.9483 1,402,811,254.27
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 07/06/2566 10.7038 +0.0982 | 0.9259 % 10.8645 10.7038 1,195,245,316.04
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 07/06/2566 14.4157 +0.0222 | 0.1542 % 14.4302 14.3941 644,229,010.80
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 10.8739 -0.0805 | 0.7349 % 11.0371 10.8739 2,664,062,640.17
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/06/2566 16.1587 -0.1200 | 0.7372 % 16.1588 16.1587 555,307,784.88
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
08/06/2566 17.0203 -0.1068 | 0.6236 % 17.0374 16.9948 816,088,819.47
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 17.1596 -0.1075 | 0.6226 % 17.1769 17.1596 6,231,975.38
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 10.8037 +0.0301 | 0.2794 % 10.9659 10.8037 2,295,514,188.28
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 07/06/2566 9.8490 -0.0296 | 0.2996 % 9.9968 9.8490 913,560,171.08
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 06/06/2566 9.9779 +0.0066 | 0.0662 % 10.0528 9.9779 1,497,954,939.57
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 8.2506 -0.0063 | 0.0763 % 8.3126 8.2506 255,229,339.24
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 9.6731 -0.0396 | 0.4077 % 9.6829 9.6586 1,633,490,376.26
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 9.7317 -0.0399 | 0.4083 % 9.7415 9.7317 28,393,900.32
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/06/2566 13.9578 -0.0110 | 0.0787 % 14.1673 13.9578 2,228,567,393.65
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/06/2566 11.8499 -0.0094 | 0.0793 % 12.0278 11.8499 5,212,111,854.59
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/06/2566 5.5381 -0.0043 | 0.0776 % 5.5382 5.5381 851,045,630.61
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 06/06/2566 13.0190 -0.0103 | 0.0791 % 13.0191 13.0190 335,122,874.56
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/06/2566 26.1071 -0.4644 | 1.7477 % 26.1333 26.0679 2,314,540,483.17
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/06/2566 20.1358 -0.3585 | 1.7493 % 20.1560 20.1056 3,962,512,294.86
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 08/06/2566 11.8096 -0.0972 | 0.8163 % 11.9868 11.8096 7,654,113,066.75
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/06/2566 8.4176 -0.0677 | 0.7979 % 8.4177 8.4176 1,344,444,882.70
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 08/06/2566 10.5803 -0.0855 | 0.8016 % 10.5804 10.5803 448,448,944.28
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 07/06/2566 11.3852 -0.0820 | 0.7151 % 11.3967 11.3681 4,211,062,928.24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน