กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4880 -0.0235 | 0.2236 % 10.6979 10.3831 308,637,745.54
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4772 -0.0180 | 0.1715 % 10.6083 10.3724 512,240,813.00
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 10.7272 +0.0059 | 0.0550 % 10.7273 10.7272 732,270,105.59
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 10.6907 +0.0055 | 0.0515 % 10.6908 10.6907 392,656,495.03
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 21/05/2567 10.9598 +0.0327 | 0.2993 % 11.1243 10.9598 134,174,720.36
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 7.9466 +0.0270 | 0.3409 % N/A 7.9466 1,312,955,210.93
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 8.9580 +0.0281 | 0.3147 % N/A 8.9580 1,300,501,597.31
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 8.2851 +0.0325 | 0.3938 % N/A 8.2851 1,097,606,449.41
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 10.0494 +0.0359 | 0.3585 % N/A 10.0494 987,195,291.67
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 9.0989 +0.0300 | 0.3308 % 9.1445 9.0989 1,620,381,231.78
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 16/05/2567 11.2616 +0.0041 | 0.0364 % 11.3180 11.2616 1,452,125,331.73
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6167 +0.0099 | 0.0933 % 10.7761 10.6167 7,680,098,268.93
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6172 +0.0099 | 0.0933 % 10.6173 10.6172 504,550,815.95
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8343 +0.0072 | 0.0665 % 10.9427 10.8343 6,874,949,782.04
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8352 +0.0072 | 0.0665 % 10.8353 10.8352 117,915,632.16
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.0442 -0.0010 | 0.0100 % 10.0945 10.0442 1,711,838,769.55
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 9.3350 +0.0583 | 0.6285 % 9.3818 9.3350 2,952,630,444.07
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 20/05/2567 10.8950 +0.0799 | 0.7388 % 11.0585 10.8950 790,322,958.70
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 6.1842 +0.0885 | 1.4518 % 6.2771 6.1842 1,778,893,209.62
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 20/05/2567 7.7402 -0.0439 | 0.5640 % 7.7480 7.7286 376,947,208.29
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 20/05/2567 6.0294 +0.0007 | 0.0116 % 6.1199 6.0294 2,273,232,839.14
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 9.2644 +0.1021 | 1.1143 % 9.4035 9.2644 5,576,899,154.15
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 17.4718 -0.0563 | 0.3212 % 17.7340 17.4718 9,238,772,418.16
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 17.6667 -0.0570 | 0.3216 % 17.6668 17.6667 5,796,958.38
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 9.2936 -0.0296 | 0.3175 % 9.2937 9.2936 3,877,894,211.57
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 17.4517 -0.0563 | 0.3216 % 17.4518 17.4517 4,530,753,007.51
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 5.0410 -0.0143 | 0.2829 % 5.1167 5.0410 4,680,800,035.40
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 4.9840 -0.0140 | 0.2801 % 5.0589 4.9840 13,432,464,485.15
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 5.0367 -0.0146 | 0.2890 % 5.0368 5.0367 4,445,901,807.04
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 5.0576 -0.0143 | 0.2819 % 5.0577 5.0576 1,383,787,803.04
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 21/05/2567 10.9588 -0.0697 | 0.6320 % 10.9699 10.9424 2,176,224,245.35
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 20.2605 -0.2474 | 1.2064 % 20.2606 20.2605 1,238,527,310.09
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 12.7673 -0.1550 | 1.1995 % 12.9589 12.7673 3,567,975,792.50
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/05/2567 10.5609 +0.0216 | 0.2049 % 10.7194 10.5609 144,298,704.66
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/05/2567 14.5468 -0.0144 | 0.0989 % 14.7651 14.5468 596,313,831.32
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 20/05/2567 19.7885 +0.0578 | 0.2929 % 19.8084 19.7588 1,517,452,375.36
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 12.2590 -0.0195 | 0.1588 % 12.4430 12.2590 511,402,826.54
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 11.8377 -0.0188 | 0.1586 % 12.0154 11.8377 11,185,433,944.29
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 16.0900 -0.0238 | 0.1477 % 16.0901 16.0900 2,595,986,887.40
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 8.9902 -0.0221 | 0.2452 % 9.0353 8.9902 1,247,600,002.23
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 9.0076 -0.0221 | 0.2447 % 9.0077 9.0076 12,974,037.94
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/05/2567 8.7369 -0.0115 | 0.1315 % 8.7807 8.7369 1,286,272,279.33
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 20/05/2567 9.6578 -0.0186 | 0.1922 % 9.8028 9.6578 687,129,405.73
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 20/05/2567 11.8095 +0.0036 | 0.0305 % 11.9867 11.8095 3,522,741,000.10
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 20/05/2567 11.9604 -0.0706 | 0.5868 % 12.1399 11.9604 664,659,011.92
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 13.8710 +0.0046 | 0.0332 % 13.8711 13.8710 3,219,785,319.46
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 11.4423 +0.0342 | 0.2998 % 11.4424 11.4423 340,421,087.64
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 12.0814 +0.0026 | 0.0215 % 12.2627 12.0814 3,657,527,301.40
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 20/05/2567 12.0709 +0.0026 | 0.0215 % 12.2521 12.0709 4,219,285,242.25
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 10.6017 +0.0018 | 0.0170 % 10.6018 10.6017 424,824,559.92
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 11.8843 +0.0025 | 0.0210 % 11.8844 11.8843 2,388,912,092.20
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 9.2453 +0.0275 | 0.2983 % 9.3841 9.2453 644,747,670.92
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 8.7962 +0.0281 | 0.3205 % 8.7963 8.7962 9.39
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
20/05/2567 12.3456 -0.0489 | 0.3945 % 12.5309 12.3456 5,336,210,316.98
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 7.9706 -0.0034 | 0.0426 % 8.0903 7.9706 108,922,155.94
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 7.4631 -0.0032 | 0.0429 % 7.5751 7.4631 354,729,870.76
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/02/2567 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
16/05/2567 12.5869 -0.0882 | 0.6959 % 12.7758 12.5869 293,736,927.64
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
16/05/2567 12.0004 -0.0884 | 0.7313 % 12.0005 12.0004 155,625,816.29
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 16.2166 -0.0312 | 0.1920 % 16.4600 16.2166 1,646,153,767.92
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/05/2567 12.8781 +0.1280 | 1.0039 % 13.0714 12.8781 429,807,975.58
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
17/05/2567 12.4636 +0.1239 | 1.0041 % 12.6507 12.4636 2,128,559,612.37
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
17/05/2567 10.7149 +0.1024 | 0.9649 % 10.7150 10.7149 84,179,297.50
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 20/05/2567 16.2731 +0.0065 | 0.0400 % 16.2895 16.2487 720,078,642.55
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 11.4222 +0.0744 | 0.6556 % 11.5936 11.4222 1,861,242,295.57
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 18.2672 +0.1190 | 0.6557 % 18.2673 18.2672 669,221,712.68
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 21.6526 -0.0718 | 0.3305 % 21.6744 21.6201 765,783,479.02
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 22.1669 -0.0754 | 0.3390 % 22.1892 22.1669 14.71
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 11.3318 -0.0177 | 0.1560 % 11.5019 11.3318 2,114,537,315.17
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/05/2567 11.2560 -0.0189 | 0.1676 % 11.2561 11.2560 20,939,642.68
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 20/05/2567 10.7206 -0.0551 | 0.5113 % 10.8815 10.7206 1,212,988,594.41
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/05/2567 10.3338 +0.0394 | 0.3827 % 10.4114 10.3338 650,346,749.88
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 8.4387 +0.0054 | 0.0640 % 8.5021 8.4387 180,310,815.42
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 11.7710 +0.0004 | 0.0034 % 11.7829 11.7533 2,887,014,183.18
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 11.8516 +0.0004 | 0.0034 % 11.8636 11.8516 265,010,481.09
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/05/2567 17.1416 +0.0178 | 0.1039 % 17.3988 17.1416 3,187,784,540.65
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
17/05/2567 13.5871 +0.0141 | 0.1039 % 13.7910 13.5871 7,032,471,153.90
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
17/05/2567 6.8029 +0.0067 | 0.0986 % 6.8030 6.8029 1,407,320,360.52
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
17/05/2567 15.9886 +0.0166 | 0.1039 % 15.9887 15.9886 700,048,479.51
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 33.2364 +0.1942 | 0.5877 % 33.2697 33.1865 3,465,039,375.94
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 24.2815 +0.1419 | 0.5878 % 24.3059 24.2451 6,377,808,332.05
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
21/05/2567 13.9640 +0.1151 | 0.8311 % 14.1736 13.9640 10,937,630,493.67
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/05/2567 9.9058 +0.0775 | 0.7885 % 9.9059 9.9058 2,281,225,836.62
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
21/05/2567 12.4441 +0.0974 | 0.7889 % 12.4442 12.4441 979,311,521.36
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 20/05/2567 13.4072 -0.0050 | 0.0373 % 13.4207 13.3871 2,958,241,892.96

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน