กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 28/02/2563 10.0068 -0.0767 | 0.7606 % N/A N/A 3,413,891,115.37
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 28/02/2563 9.9253 +2.4268 | 32.3638 % N/A N/A 996,693,376.13
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 27/03/2563 7.4985 +0.0660 | 0.8880 % 7.6111 7.4985 206,301,634.83
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 25/03/2563 8.9745 +0.1189 | 1.3427 % 9.0195 8.9745 2,905,628,466.46
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/03/2563 9.5515 -0.1089 | 1.1273 % 9.5994 9.5515 739,045,463.75
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 26/03/2563 6.5917 +0.3284 | 5.2432 % 6.6907 6.5917 775,564,646.55
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 26/03/2563 12.3650 +0.1450 | 1.1866 % 12.5506 12.3650 3,321,687,346.21
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 26/03/2563 11.1295 -0.1050 | 0.9346 % 11.2965 11.1295 1,111,092,367.76
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 26/03/2563 9.1842 +0.1212 | 1.3373 % 9.3221 9.1842 6,758,309,750.26
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 27/03/2563 11.5502 +0.1523 | 1.3362 % 11.5676 11.5329 458,659,642.08
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 11.8482 -0.0931 | 0.7796 % 11.8483 11.8482 378,673,590.98
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 26/03/2563 9.4761 -0.0765 | 0.8008 % 9.6183 9.4761 2,360,048,973.41
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 25/03/2563 8.0503 +0.1559 | 1.9748 % 8.1712 8.0503 171,004,983.41
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 26/03/2563 6.5820 -0.0411 | 0.6206 % 6.6808 6.5820 439,827,168.60
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 26/03/2563 10.0016 +0.1731 | 1.7612 % 10.0167 9.9866 167,110,497.65
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 26/03/2563 10.0226 +0.2472 | 2.5288 % 10.1730 10.0226 5,120,702,417.54
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 12.0446 +0.2960 | 2.5194 % 12.0447 12.0446 991,268,965.27
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 26/03/2563 9.6232 +0.0054 | 0.0561 % 9.6714 9.6232 184,246,540.04
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 26/03/2563 8.1711 +0.2887 | 3.6626 % 8.2938 8.1711 933,506,052.71
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 26/03/2563 9.3303 +0.4112 | 4.6103 % 9.4704 9.3303 2,775,362,827.78
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 26/03/2563 9.5158 +0.3713 | 4.0604 % 9.6586 9.5158 392,614,337.24
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 9.4773 +0.4103 | 4.5252 % 9.4774 9.4773 1,110,449,320.33
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 9.5759 +0.5903 | 6.5694 % 9.5760 9.5759 258,890,725.34
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/03/2563 9.6443 +0.2728 | 2.9110 % 9.7891 9.6443 1,998,438,824.05
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
26/03/2563 9.6445 +0.2728 | 2.9109 % 9.7893 9.6445 4,075,719,826.32
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 26/03/2563 8.5501 +0.5290 | 6.5951 % 8.6785 8.5501 519,632,007.90
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2563 9.1921 +0.0531 | 0.5810 % 9.3301 9.1921 8,853,694,232.72
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 26/03/2563 7.7648 +0.3159 | 4.2409 % 7.8814 7.7648 1,418,967,493.31
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.7273 -0.1944 | 1.9593 % N/A N/A 2,808,912,891.23
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 26/03/2563 6.9398 +0.2163 | 3.2171 % 7.0440 6.9398 215,642,462.38
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 25/03/2563 10.1727 -0.0220 | 0.2158 % 10.3254 10.1727 4,054,138,582.52
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 25/03/2563 10.1297 +0.0222 | 0.2196 % N/A 10.1297 2,075,682,789.44
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 25/03/2563 9.9883 +0.0115 | 0.1153 % N/A 9.9883 2,677,155,262.36
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 26/03/2563 9.0021 -0.1794 | 1.9539 % 9.1372 9.0021 804,785,403.52
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2563 10.3631 +0.0529 | 0.5131 % N/A 10.2336 2,967,590,205.32
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0382 -0.2837 | 2.7485 % N/A N/A 2,555,338,518.05
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 26/03/2563 6.9882 +0.3402 | 5.1173 % 7.0931 6.9882 1,018,122,543.22
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 26/03/2563 8.5881 +0.7930 | 10.1731 % 8.6011 8.5752 77,001,195.75
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 26/03/2563 8.1196 +0.2742 | 3.4950 % 8.2415 8.1196 2,354,933,639.82
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 10.4646 +0.3474 | 3.4338 % 10.4647 10.4646 340,939,612.09
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 27/03/2563 10.9453 +0.3884 | 3.6791 % 10.9618 10.9289 129,389,528.17
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2563 7.2426 +0.1833 | 2.5966 % 7.3513 7.2426 5,186,262,904.74
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 26/03/2563 8.8190 +0.3772 | 4.4682 % 8.9514 8.8190 2,395,940,439.41
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 25/03/2563 11.0271 +0.0093 | 0.0844 % 11.1099 11.0271 9,704,649,651.94
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/03/2563 14.1333 +0.4970 | 3.6447 % 14.3454 14.1333 518,169,668.56
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/03/2563 13.6842 +0.4812 | 3.6446 % 13.8896 13.6842 4,009,621,005.38
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/03/2563 14.9437 +0.7834 | 5.5324 % 14.9662 14.9213 1,683,540,263.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/03/2563 14.2109 +0.7447 | 5.5301 % 14.2323 14.1896 1,587,006,823.01
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 27/03/2563 7.1035 -0.0511 | 0.7142 % 7.2102 7.1035 416,068,751.94
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 26/03/2563 7.7691 +0.4119 | 5.5986 % 7.7809 7.7574 236,989,980.38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน