กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/01/2562 10.2524 +0.0728 | 0.7152 % 10.4063 10.2524 353,853,832.33
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 16/01/2562 9.5834 +0.0279 | 0.2920 % 9.6314 9.5834 1,292,303,465.87
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/01/2562 9.7650 -0.0096 | 0.0982 % 9.8139 9.7650 1,678,621,267.97
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.8489 -0.0642 | 0.6476 % 9.9967 9.8489 1,434,183,882.64
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 17/01/2562 10.0837 -0.0647 | 0.6375 % 10.2351 10.0837 163,313,654.25
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2562 10.6921 -0.0277 | 0.2584 % 10.8526 10.6921 9,771,058,569.52
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 18/01/2562 10.1532 +0.1842 | 1.8477 % 10.1685 10.1380 315,138,041.82
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 11.7303 +0.0003 | 0.0026 % 11.7304 11.7303 284,092,385.80
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2562 10.1661 -0.0008 | 0.0079 % 10.3187 10.1661 5,032,237,975.64
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/01/2562 9.0005 +0.0536 | 0.5991 % 9.1356 9.0005 334,358,823.71
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/01/2562 8.6538 +0.0177 | 0.2050 % 8.7837 8.6538 1,372,379,725.02
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 17/01/2562 10.5496 -0.0371 | 0.3504 % 10.5655 10.5338 196,427,242.14
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 17/01/2562 10.6598 -0.0189 | 0.1770 % 10.8198 10.6598 8,039,521,546.01
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 12.3756 -0.0220 | 0.1775 % 12.3757 12.3756 960,549,101.36
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/01/2562 9.2733 +0.0018 | 0.0194 % 9.3198 9.2733 179,141,605.17
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/01/2562 9.3802 +0.0160 | 0.1709 % 9.5210 9.3802 2,181,375,610.31
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.9571 -0.0378 | 0.3782 % 10.1066 9.9571 7,874,397,211.33
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/01/2562 9.4327 -0.0729 | 0.7669 % 9.5743 9.4327 677,468,668.82
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 9.7353 -0.0371 | 0.3796 % 9.7354 9.7353 995,869,933.39
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 10.1020 +0.0087 | 0.0862 % 10.1021 10.1020 157,881,480.23
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/01/2562 10.6514 -0.0064 | 0.0600 % 10.8113 10.6514 396,526,613.72
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/01/2562 10.6518 -0.0064 | 0.0600 % 10.8117 10.6518 7,201,259,462.52
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.7629 +0.0077 | 0.0789 % 9.9094 9.7629 1,221,842,322.31
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/01/2562 7.9039 +0.0176 | 0.2232 % 8.0226 7.9039 1,540,911,425.36
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/01/2562 9.5683 +0.0098 | 0.1025 % 9.7119 9.5683 390,522,692.51
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 16/01/2562 9.6278 +0.0069 | 0.0717 % N/A 9.6278 4,548,388,709.08
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 16/01/2562 10.0657 +0.0129 | 0.1283 % N/A 10.0657 4,876,954,741.47
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/01/2562 10.1695 +0.0385 | 0.3800 % 10.3221 10.1695 1,964,432,185.87
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/01/2562 11.3498 +0.0286 | 0.2526 % 11.3669 11.3328 182,144,645.76
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/01/2562 9.0535 -0.0463 | 0.5088 % 9.1894 9.0535 3,939,657,133.23
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 11.4701 -0.0589 | 0.5109 % 11.4702 11.4701 420,110,456.26
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 18/01/2562 11.5450 +0.0955 | 0.8341 % 11.5624 11.5277 229,381,710.40
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 17/01/2562 10.0270 +0.0150 | 0.1498 % 10.1775 10.0270 6,265,540,448.56
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/01/2562 10.6488 +0.0140 | 0.1316 % 10.8086 10.6488 24,821,806,809.85
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 17/01/2562 14.0340 -0.0382 | 0.2715 % 14.2446 14.0340 6,400,294,111.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/01/2562 13.4271 +0.0923 | 0.6922 % 13.4473 13.4070 1,164,377,920.20
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 18/01/2562 9.7774 +0.0277 | 0.2841 % 9.9242 9.7774 169,367,723.52

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน