กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/12/2563 10.0321 +0.0521 | 0.5220 % N/A N/A 2,799,366,933.81
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2563 10.1112 -0.0304 | 0.2998 % N/A N/A 3,379,481,371.97
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/12/2563 9.9856 -0.0206 | 0.2059 % N/A N/A 990,625,503.24
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/01/2564 9.6448 -0.0418 | 0.4315 % 9.7896 9.6448 237,671,490.15
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 14/01/2564 11.2851 +0.0368 | 0.3272 % 11.3416 11.2851 3,173,639,800.54
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2564 9.3965 +0.0204 | 0.2176 % 9.4436 9.3965 383,628,850.05
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 15/01/2564 10.9986 -0.0772 | 0.6970 % 11.1637 10.9986 1,291,252,032.23
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
14/01/2564 11.3736 +0.1003 | 0.8897 % 11.5443 11.3736 2,646,325,897.42
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
15/01/2564 18.6406 -0.0412 | 0.2205 % 18.9203 18.6406 9,566,027,606.94
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 21.7474 -0.0102 | 0.0469 % 22.0737 21.7474 11,014,479,108.65
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 11.5500 -0.0054 | 0.0467 % 11.5501 11.5500 1,485,795,246.33
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 15/01/2564 21.7572 -0.0102 | 0.0469 % 21.7573 21.7572 1,833,043,105.73
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
15/01/2564 11.9367 +0.0682 | 0.5746 % 12.1159 11.9367 11,565,396,477.72
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
15/01/2564 11.6668 +0.0678 | 0.5845 % 11.6669 11.6668 1,420,426,714.75
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
15/01/2564 16.7173 -0.0205 | 0.1225 % 16.7425 16.6922 1,506,427,278.00
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 14/01/2564 11.4139 +0.0079 | 0.0693 % 11.5852 11.4139 1,299,439,454.37
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 17.5897 -0.0899 | 0.5085 % 17.5898 17.5897 684,568,148.60
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 15/01/2564 13.2930 -0.0681 | 0.5097 % 13.4925 13.2930 2,731,654,279.87
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 14/01/2564 10.1816 +0.0895 | 0.8868 % 10.3344 10.1816 211,197,441.01
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 15/01/2564 11.9896 -0.0322 | 0.2678 % 12.1695 11.9896 354,069,577.42
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 15/01/2564 12.8017 -0.1498 | 1.1566 % 12.8210 12.7825 518,921,183.49
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/12/2563 10.0328 +0.0422 | 0.4224 % N/A N/A 2,298,956,540.68
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/12/2563 9.9913 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,093,040,485.69
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/12/2563 9.9920 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,096,450,169.47
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/12/2563 10.0697 +0.0544 | 0.5432 % N/A N/A 3,808,073,962.21
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/12/2563 10.0615 +0.0461 | 0.4603 % N/A N/A 3,730,810,433.73
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/12/2563 10.0518 +0.0510 | 0.5100 % N/A N/A 3,332,632,893.38
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/12/2563 10.0560 +0.0548 | 0.5479 % N/A N/A 2,771,901,860.96
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/12/2563 10.0313 +0.0531 | 0.5322 % N/A N/A 3,290,786,843.83
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/12/2563 10.0308 +0.0508 | 0.5090 % N/A N/A 3,702,014,970.34
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/12/2563 9.9883 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,686,483,326.43
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/12/2563 9.9861 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,680,211,979.28
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
15/01/2564 12.8396 -0.0587 | 0.4551 % 13.0323 12.8396 7,533,650,516.94
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
15/01/2564 16.3318 -0.0744 | 0.4535 % 16.3319 16.3318 1,754,663,501.57
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 15/01/2564 10.1378 +0.0019 | 0.0187 % 10.1886 10.1378 252,695,269.69
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 15/01/2564 13.0464 -0.0114 | 0.0873 % 13.2422 13.0464 1,323,673,724.35
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 15/01/2564 13.2284 +0.0700 | 0.5320 % 13.4269 13.2284 4,155,325,549.96
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 15/01/2564 12.3713 +0.0839 | 0.6828 % 12.5570 12.3713 399,811,236.20
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 14.0975 +0.0745 | 0.5313 % 14.0976 14.0975 2,327,878,115.83
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 11.5498 -0.0752 | 0.6469 % 11.5499 11.5498 324,425,848.50
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
15/01/2564 11.9527 -0.0245 | 0.2046 % 12.1321 11.9527 1,686,869,213.23
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
15/01/2564 11.9526 -0.0245 | 0.2046 % 12.1320 11.9526 4,289,585,848.12
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
15/01/2564 11.9542 -0.0245 | 0.2045 % 11.9543 11.9542 601,744,866.22
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 15/01/2564 10.0661 -0.0644 | 0.6357 % 10.2172 10.0661 597,385,641.22
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2564 10.4466 +0.0244 | 0.2341 % 10.6034 10.4466 8,196,797,607.76
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 15/01/2564 10.1315 -0.0875 | 0.8562 % 10.2836 10.1315 1,150,408,542.51
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.6951 +0.1927 | 2.0279 % N/A N/A 2,799,617,049.23
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 15/01/2564 8.8959 -0.0214 | 0.2400 % 9.0294 8.8959 344,315,868.02
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 14/01/2564 11.1122 +0.0397 | 0.3585 % 11.2790 11.1122 4,163,002,020.62
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 14/01/2564 10.2719 +0.0029 | 0.0282 % N/A 10.2719 1,795,685,331.75
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 14/01/2564 10.1450 +0.0012 | 0.0118 % N/A 10.1450 2,074,763,062.15
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.9298 -0.0580 | 0.5807 % N/A N/A 1,812,883,762.71
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 15/01/2564 14.3120 -0.0144 | 0.1005 % 14.5268 14.3120 1,376,177,435.36
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5438 +0.1425 | 1.3700 % N/A N/A 2,929,076,042.13
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.2890 +0.1715 | 1.6951 % N/A N/A 2,543,038,875.93
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5979 +0.1547 | 1.4813 % N/A N/A 2,311,396,022.94
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 15/01/2564 11.1244 -0.1449 | 1.2858 % 11.2914 11.1244 1,507,460,449.73
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 15/01/2564 13.3368 -0.1963 | 1.4505 % 13.3569 13.3168 190,836,593.89
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 15/01/2564 10.7153 -0.1907 | 1.7486 % 10.8761 10.7153 2,514,843,767.60
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 14.1729 -0.2508 | 1.7388 % 14.1730 14.1729 453,325,317.79
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 15/01/2564 14.1111 -0.1479 | 1.0372 % 14.1324 14.0899 192,064,024.07
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2564 9.4784 +0.0418 | 0.4430 % N/A 9.4784 4,925,365,787.13
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 15/01/2564 13.9367 -0.1371 | 0.9742 % 14.1459 13.9367 1,785,918,058.13
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 14/01/2564 11.3748 +0.0064 | 0.0563 % 11.4602 11.3748 8,238,491,672.60
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 26.5168 -0.2596 | 0.9695 % 26.9147 26.5168 3,535,565,305.52
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 24.4965 -0.2398 | 0.9694 % 24.8640 24.4965 8,021,659,155.92
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 10.5013 -0.1048 | 0.9881 % 10.5014 10.5013 382,394,856.00
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 23.8963 -0.1737 | 0.7216 % 23.9322 23.8605 3,250,436,045.36
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 21.5948 -0.1570 | 0.7218 % 21.6273 21.5624 3,245,808,443.49
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
15/01/2564 11.8739 +0.0650 | 0.5504 % 12.0521 11.8739 1,093,760,683.63
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 15/01/2564 11.1840 -0.1102 | 0.9757 % 11.2009 11.1672 2,385,586,408.97

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน