กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 20/03/2562 10.1585 +0.0092 | 0.0906 % 10.3110 10.1585 330,063,940.64
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/03/2562 10.1329 +0.0231 | 0.2285 % 10.1837 10.1329 1,430,693,558.14
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/03/2562 9.9140 +0.0066 | 0.0666 % 9.9637 9.9140 1,665,456,125.66
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.8922 -0.0259 | 0.2372 % 11.0557 10.8922 1,696,937,873.90
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/03/2562 11.8848 -0.0607 | 0.5081 % 12.0632 11.8848 287,857,970.83
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
19/03/2562 11.5389 +0.0174 | 0.1510 % 11.7121 11.5389 10,369,785,057.38
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 20/03/2562 11.8559 +0.0040 | 0.0337 % 11.8738 11.8381 415,874,149.21
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 13.1132 +0.0356 | 0.2722 % 13.1133 13.1132 308,070,066.90
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
19/03/2562 11.3704 +0.0308 | 0.2716 % 11.5411 11.3704 5,409,463,677.71
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/03/2562 9.7583 -0.0138 | 0.1412 % 9.9048 9.7583 356,932,298.74
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/03/2562 9.3192 +0.0538 | 0.5807 % 9.4591 9.3192 1,434,124,944.09
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/03/2562 11.6580 +0.0666 | 0.5746 % 11.6756 11.6405 169,145,200.66
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/03/2562 11.1361 +0.0169 | 0.1520 % 11.3032 11.1361 8,125,899,614.27
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 12.9248 +0.0195 | 0.1511 % 12.9249 12.9248 993,330,302.09
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/03/2562 9.4274 -0.0005 | 0.0053 % 9.4746 9.4274 187,642,193.24
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/03/2562 10.0148 +0.0465 | 0.4665 % 10.1651 10.0148 2,104,385,131.88
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.4439 -0.0083 | 0.0794 % 10.6007 10.4439 7,912,934,064.16
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/03/2562 9.9056 -0.0072 | 0.0726 % 10.0543 9.9056 987,623,506.04
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 10.2077 -0.0081 | 0.0793 % 10.2078 10.2077 1,038,026,796.20
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 11.0207 +0.0230 | 0.2091 % 11.0208 11.0207 165,529,106.93
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/03/2562 11.0138 +0.0041 | 0.0372 % 11.1791 11.0138 404,475,171.72
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/03/2562 11.0141 +0.0040 | 0.0363 % 11.1794 11.0141 7,320,446,668.02
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.4010 +0.0219 | 0.2110 % 10.5571 10.4010 1,239,806,258.91
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/03/2562 8.3910 +0.0004 | 0.0048 % 8.5170 8.3910 1,749,854,614.91
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/03/2562 10.1785 +0.0066 | 0.0649 % 10.3313 10.1785 408,770,258.32
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/03/2562 10.2140 +0.0484 | 0.4761 % N/A 10.2140 4,775,845,820.31
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/03/2562 10.2641 +0.0001 | 0.0010 % N/A 10.2641 3,900,412,737.13
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/03/2562 10.0381 -0.0003 | 0.0030 % N/A 10.0381 6,023,704,337.04
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/03/2562 10.9648 -0.0214 | 0.1948 % 11.1294 10.9648 2,125,639,079.99
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/03/2562 12.1918 -0.0627 | 0.5116 % 12.2102 12.1735 191,778,951.04
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/03/2562 9.5311 -0.0211 | 0.2209 % 9.6742 9.5311 3,850,472,548.48
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 12.0744 -0.0268 | 0.2215 % 12.0745 12.0744 433,911,373.35
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 20/03/2562 11.9500 +0.0273 | 0.2290 % 11.9680 11.9321 238,971,416.12
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.6221 +0.0102 | 0.0961 % 10.7815 10.6221 6,636,878,728.27
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/03/2562 10.9760 +0.0220 | 0.2008 % 11.1407 10.9760 24,473,761,702.13
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 19/03/2562 15.0994 +0.0033 | 0.0219 % 15.3260 15.0994 6,180,805,981.89
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/03/2562 14.3607 +0.0455 | 0.3178 % 14.3823 14.3392 1,260,735,481.41
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 20/03/2562 10.5820 -0.0439 | 0.4131 % 10.7408 10.5820 149,689,962.09

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน