กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/09/2562 10.0578 -0.0125 | 0.1241 % 10.2088 10.0578 308,215,898.86
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 16/09/2562 10.6633 -0.0042 | 0.0394 % 10.7167 10.6633 1,470,935,707.56
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/09/2562 9.7965 +0.0264 | 0.2702 % 9.8456 9.7965 1,147,814,229.20
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/09/2562 9.6793 -0.0686 | 0.7037 % 9.8246 9.6793 1,309,128,192.15
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 17/09/2562 12.4607 -0.1312 | 1.0419 % 12.6477 12.4607 2,113,241,951.49
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.4855 -0.0436 | 0.4141 % 10.6429 10.4855 1,085,482,885.02
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 17/09/2562 10.4544 -0.1202 | 1.1367 % 10.6113 10.4544 9,093,631,381.56
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 18/09/2562 12.6042 +0.0885 | 0.7071 % 12.6232 12.5853 311,970,782.00
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 13.6804 -0.0472 | 0.3438 % 13.6805 13.6804 309,876,152.62
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 17/09/2562 11.3351 -0.0386 | 0.3394 % 11.5052 11.3351 4,317,539,848.60
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/09/2562 9.9187 -0.0750 | 0.7505 % 10.0676 9.9187 303,581,477.90
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/09/2562 9.4384 -0.0627 | 0.6599 % 9.5801 9.4384 1,209,468,069.44
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 17/09/2562 12.3015 -0.0106 | 0.0861 % 12.3201 12.2830 117,786,205.49
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 17/09/2562 11.1305 -0.0144 | 0.1292 % 11.2976 11.1305 7,047,123,180.26
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 13.1439 -0.0169 | 0.1284 % 13.1440 13.1439 995,534,674.34
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/09/2562 9.8355 +0.0137 | 0.1395 % 9.8848 9.8355 227,046,184.29
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/09/2562 10.2840 -0.0500 | 0.4838 % 10.4384 10.2840 1,958,678,712.07
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.1174 +0.0404 | 0.4009 % 10.2693 10.1174 6,188,996,021.31
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/09/2562 9.3461 +0.0588 | 0.6331 % 9.4864 9.3461 572,327,424.17
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 9.8790 +0.0394 | 0.4004 % 9.8791 9.8790 1,000,132,008.30
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 11.4953 +0.0547 | 0.4781 % 11.4954 11.4953 219,168,736.14
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/09/2562 11.3180 +0.0064 | 0.0566 % 11.4879 11.3180 1,456,875,404.91
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/09/2562 11.3181 +0.0064 | 0.0566 % 11.4880 11.3181 5,916,149,138.84
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.6617 +0.0503 | 0.4740 % 10.8217 10.6617 986,388,338.12
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/09/2562 8.3684 +0.0403 | 0.4839 % 8.4940 8.3684 1,591,875,683.19
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/2562 9.9687 +0.0632 | 0.6380 % N/A N/A 2,878,607,963.41
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/09/2562 9.9055 +0.0560 | 0.5686 % 10.0542 9.9055 332,926,409.60
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 16/09/2562 10.9281 +0.0661 | 0.6085 % 11.0921 10.9281 4,077,821,921.10
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 16/09/2562 10.5629 +0.0154 | 0.1460 % N/A 10.5629 2,792,213,579.79
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 16/09/2562 10.3630 +0.0156 | 0.1508 % N/A 10.3630 4,119,693,107.77
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 17/09/2562 9.9292 +0.0375 | 0.3791 % 10.0782 9.9292 1,465,470,783.95
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/08/2562 9.9334 -0.0956 | 0.9532 % N/A N/A 2,929,736,883.30
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/09/2562 9.6828 -0.1837 | 1.8619 % 9.8281 9.6828 1,791,012,308.82
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/09/2562 11.1548 +0.0267 | 0.2399 % 11.1716 11.1381 176,617,054.96
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/09/2562 9.6046 -0.0155 | 0.1611 % 9.7488 9.6046 3,783,458,579.11
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 12.1660 -0.0191 | 0.1567 % 12.1661 12.1660 440,516,704.87
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 18/09/2562 12.0523 -0.0489 | 0.4041 % 12.0705 12.0342 223,110,251.00
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.4771 -0.0446 | 0.4239 % 10.6344 10.4771 5,466,531,253.86
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/09/2562 11.4220 +0.0050 | 0.0438 % 11.5934 11.4220 18,964,213,887.20
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/09/2562 15.2759 -0.0644 | 0.4198 % 15.5051 15.2759 5,201,282,388.19
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2562 15.3303 +0.2330 | 1.5433 % 15.5604 15.3303 5,274,867,755.56
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/09/2562 15.0973 +0.0712 | 0.4738 % 15.1200 15.0747 817,302,060.15
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2562 14.8674 +0.0701 | 0.4737 % 14.8898 14.8451 1,221,871,070.74
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 18/09/2562 9.8347 +0.0249 | 0.2538 % 9.9823 9.8347 329,230,591.13

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน