กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/10/2562 9.9681 -0.0327 | 0.3270 % N/A N/A 3,400,687,741.50
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 20/11/2562 10.0008 -0.0249 | 0.2484 % 10.1509 10.0008 296,144,671.59
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/11/2562 10.7856 +0.0076 | 0.0705 % 10.8396 10.7856 2,018,045,367.50
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/11/2562 9.8025 -0.0103 | 0.1050 % 9.8516 9.8025 1,087,843,265.06
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/11/2562 9.7419 +0.0680 | 0.7029 % 9.8881 9.7419 1,250,022,188.67
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/11/2562 13.0945 +0.0841 | 0.6464 % 13.2910 13.0945 2,370,995,096.28
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 19/11/2562 11.0552 +0.0255 | 0.2312 % 11.2211 11.0552 1,072,089,684.12
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 19/11/2562 10.4766 +0.0729 | 0.7007 % 10.6339 10.4766 8,419,581,647.90
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 20/11/2562 12.6652 -0.1120 | 0.8766 % 12.6843 12.6462 305,277,174.76
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 14.7303 +0.0938 | 0.6409 % 14.7304 14.7303 332,534,692.75
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 19/11/2562 12.0057 +0.0764 | 0.6404 % 12.1859 12.0057 4,278,514,429.23
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/11/2562 10.2484 +0.0321 | 0.3142 % 10.4022 10.2484 281,261,561.08
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/11/2562 9.8161 +0.0134 | 0.1367 % 9.9634 9.8161 1,139,892,211.90
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/11/2562 12.9431 -0.0245 | 0.1889 % 12.9626 12.9237 131,436,956.92
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/11/2562 11.3983 +0.0118 | 0.1036 % 11.5694 11.3983 6,850,501,303.78
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 13.4542 +0.0136 | 0.1012 % 13.4543 13.4542 1,030,457,934.49
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/11/2562 9.8226 +0.0041 | 0.0418 % 9.8718 9.8226 240,261,965.20
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/11/2562 10.3963 +0.0796 | 0.7716 % 10.5523 10.3963 1,802,192,281.29
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.5197 +0.0055 | 0.0523 % 10.6776 10.5197 6,058,960,614.61
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/11/2562 9.8113 -0.0121 | 0.1232 % 9.9586 9.8113 584,708,246.09
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 10.4726 +0.0056 | 0.0535 % 10.4727 10.4726 1,058,153,233.05
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 11.5770 -0.0520 | 0.4472 % 11.5771 11.5770 246,748,683.13
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/11/2562 11.3958 +0.0040 | 0.0351 % 11.5668 11.3958 1,613,843,256.10
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/11/2562 11.3958 +0.0040 | 0.0351 % 11.5668 11.3958 5,736,532,182.40
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.7420 -0.0479 | 0.4439 % 10.9032 10.7420 949,982,988.66
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2562 10.1353 +0.0008 | 0.0079 % 10.2874 10.1353 3,904,889,128.63
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/11/2562 8.5479 -0.0187 | 0.2183 % 8.6762 8.5479 1,638,127,222.43
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2562 9.9217 -0.0470 | 0.4715 % N/A N/A 2,865,038,432.10
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/11/2562 10.0202 +0.0360 | 0.3606 % 10.1706 10.0202 345,500,005.16
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/11/2562 10.9483 -0.0181 | 0.1650 % 11.1126 10.9483 4,246,470,744.31
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/11/2562 10.6382 +0.0008 | 0.0075 % N/A 10.6382 2,555,340,182.36
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/11/2562 10.4189 -0.0029 | 0.0278 % N/A 10.4189 3,789,540,748.76
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 19/11/2562 10.1526 -0.0066 | 0.0650 % 10.3050 10.1526 1,500,060,184.30
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2562 10.2041 +0.0116 | 0.1138 % N/A N/A 2,980,059,490.17
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/11/2562 10.3796 +0.0757 | 0.7347 % 10.5354 10.3796 1,742,197,108.72
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/11/2562 11.9943 +0.0658 | 0.5516 % 12.0124 11.9763 152,941,835.62
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/11/2562 10.2050 +0.0047 | 0.0461 % 10.3582 10.2050 3,421,554,680.38
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 12.9246 +0.0059 | 0.0457 % 12.9247 12.9246 439,935,376.00
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 20/11/2562 12.7680 -0.0444 | 0.3465 % 12.7873 12.7488 153,474,595.81
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.9355 +0.0395 | 0.3625 % 11.0996 10.9355 4,891,233,553.52
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/11/2562 11.3771 +0.0073 | 0.0642 % 11.4625 11.3771 14,822,027,851.65
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 16/09/2562 15.2759 -0.0644 | 0.4198 % 15.5051 15.2759 5,201,282,388.19
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/11/2562 15.0824 +0.0357 | 0.2373 % 15.3087 15.0824 373,031,851.51
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/11/2562 14.8781 +0.0352 | 0.2372 % 15.1014 14.8781 5,067,967,585.80
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/11/2562 15.8909 +0.0184 | 0.1159 % 15.9148 15.8671 915,172,380.47
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/11/2562 15.6496 +0.0181 | 0.1158 % 15.6732 15.6261 1,202,442,184.16
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 20/11/2562 9.7635 -0.0455 | 0.4639 % 9.9101 9.7635 340,952,035.12

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน