กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 8.4044 -0.1639 | 1.9129 % 8.4045 8.4044 319,215,889.00
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 8.3654 -0.1654 | 1.9389 % 8.3655 8.3654 122,714,906.04
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 8.5966 +0.1147 | 1.3523 % N/A N/A 1,642,226,154.15
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 26/09/2565 11.1917 -0.0221 | 0.1971 % 11.3597 11.1917 149,408,385.69
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 8.9468 -0.0445 | 0.4949 % 9.0811 8.9468 916,462,605.25
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.3433 -0.0351 | 0.3743 % 9.4368 9.3433 3,415,854,593.04
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.1483 -0.0183 | 0.1996 % 9.1941 9.1483 1,633,943,775.88
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 22/09/2565 8.4916 -0.0263 | 0.3088 % 8.5342 8.4916 1,495,049,954.02
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/2565 10.4145 +0.0318 | 0.3063 % 10.4667 10.4145 153,010,810.33
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 23/09/2565 9.5149 -0.2797 | 2.8557 % 9.6577 9.5149 766,820,168.41
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
22/09/2565 6.3114 -0.1255 | 1.9497 % 6.4062 6.3114 2,101,952,576.64
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
23/09/2565 6.7689 -0.1573 | 2.2711 % 6.7758 6.7587 393,231,760.31
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 23/09/2565 5.0485 -0.0978 | 1.9004 % 5.1243 5.0485 2,092,726,052.29
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
23/09/2565 10.8334 -0.1414 | 1.2884 % 10.9960 10.8334 6,908,975,238.91
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 16.9392 -0.3895 | 2.2477 % 17.1934 16.9392 10,864,357,351.65
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 9.0073 -0.2067 | 2.2433 % 9.0074 9.0073 3,190,959,631.23
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 16.9242 -0.3892 | 2.2480 % 16.9243 16.9242 3,403,180,057.60
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 5.6975 -0.1267 | 2.1754 % 5.7831 5.6975 3,562,169,390.87
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
23/09/2565 5.6328 -0.1253 | 2.1761 % 5.7174 5.6328 14,450,207,095.23
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
23/09/2565 5.6845 -0.1271 | 2.1870 % 5.6846 5.6845 2,914,476,532.99
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 5.7194 -0.1273 | 2.1773 % 5.7195 5.7194 595,541,404.93
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
26/09/2565 11.4028 +0.0692 | 0.6106 % 11.4143 11.3857 2,343,973,504.68
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 22/09/2565 10.2916 -0.2198 | 2.0911 % 10.4461 10.2916 2,250,474,553.16
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 14.4243 -0.5425 | 3.6247 % 14.4244 14.4243 853,329,252.58
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 9.9374 -0.3750 | 3.6364 % 10.0866 9.9374 3,203,654,832.28
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 22/09/2565 9.0375 -0.2080 | 2.2497 % 9.1732 9.0375 167,569,253.45
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 23/09/2565 10.4069 -0.3499 | 3.2528 % 10.5631 10.4069 693,448,175.91
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 23/09/2565 12.8216 -0.3020 | 2.3012 % 12.8345 12.8024 700,987,049.18
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 12/07/2565 9.4848 -0.1550 | 1.6079 % N/A 9.4848 2,405,061,099.25
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 12/07/2565 9.4709 -0.1556 | 1.6164 % N/A 9.4709 1,874,745,080.11
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 10.5887 -0.2000 | 1.8538 % 10.7476 10.5887 90,028,194.26
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
23/09/2565 10.5886 -0.2000 | 1.8538 % 10.7475 10.5886 13,626,458,684.14
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 13.8971 -0.2653 | 1.8733 % 13.8972 13.8971 1,902,910,718.12
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 23/09/2565 9.1802 -0.0247 | 0.2683 % 9.2262 9.1802 196,925,238.37
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 23/09/2565 8.3681 -0.0589 | 0.6989 % 8.4100 8.3681 637,437,581.29
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 23/09/2565 7.9628 -0.2218 | 2.7100 % 8.0823 7.9628 682,475,929.81
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 23/09/2565 11.2094 -0.0830 | 0.7350 % 11.3776 11.2094 3,926,110,348.56
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 23/09/2565 12.1446 -0.0437 | 0.3585 % 12.3269 12.1446 512,700,950.65
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 12.7094 -0.0957 | 0.7474 % 12.7095 12.7094 2,573,319,548.52
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 11.4125 -0.3488 | 2.9657 % 11.4126 11.4125 342,133,902.31
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 11.1751 -0.1508 | 1.3315 % 11.3428 11.1751 4,951,903,072.44
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/09/2565 11.1736 -0.1508 | 1.3316 % 11.3413 11.1736 4,861,074,935.94
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 10.9959 -0.1485 | 1.3325 % 10.9960 10.9959 1,448,404,656.21
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 23/09/2565 9.2083 -0.2748 | 2.8978 % 9.3465 9.2083 826,874,058.32
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/09/2565 9.8164 -0.1426 | 1.4319 % 9.9637 9.8164 1,599,898,909.85
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/07/2565 17.2407 +0.0703 | 0.4094 % N/A 17.2407 4,629,121,092.33
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 8.1626 -0.0888 | 1.0762 % 8.2851 8.1626 113,233,921.33
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 7.6436 -0.0832 | 1.0768 % 7.7584 7.6436 344,683,208.30
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 22/09/2565 10.4976 -0.0164 | 0.1560 % 10.6552 10.4976 1,683,391,792.60
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 22/09/2565 10.0515 -0.0319 | 0.3164 % N/A 10.0515 784,382,465.19
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 22/09/2565 9.8764 -0.0214 | 0.2162 % N/A 9.8764 926,619,355.97
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 12.2408 +0.9770 | 8.6738 % N/A N/A 2,234,797,991.59
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 23/09/2565 13.9578 -0.1519 | 1.0766 % 14.1673 13.9578 1,395,872,173.28
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.7216 +0.1623 | 2.1470 % N/A N/A 1,949,333,275.78
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 6.9855 +0.3047 | 4.5608 % N/A N/A 1,647,339,428.26
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.9155 +0.4046 | 5.3868 % N/A N/A 1,614,559,545.57
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.3128 +0.3880 | 5.6030 % N/A N/A 1,400,989,980.99
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 23/09/2565 10.6081 -0.2462 | 2.2682 % 10.7673 10.6081 1,142,920,609.31
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 23/09/2565 14.1122 -0.3692 | 2.5495 % 14.1264 14.0910 543,448,427.16
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
22/09/2565 9.9820 -0.1353 | 1.3373 % 10.1318 9.9820 3,039,423,200.56
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2565 14.2478 -0.1917 | 1.3276 % 14.2479 14.2478 508,713,040.45
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
แนะนำ
26/09/2565 14.3435 -0.3621 | 2.4623 % 14.3579 14.3220 1,321,533,295.70
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0166 +0.1420 | 1.4380 % 10.1670 10.0166 2,052,386,677.20
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 23/09/2565 8.6974 -0.2758 | 3.0736 % 8.8280 8.6974 739,239,911.21
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 22/09/2565 9.9889 -0.0169 | 0.1689 % 10.0639 9.9889 2,219,277,120.16
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/2565 8.2698 -0.0308 | 0.3711 % 8.3319 8.2698 307,542,841.06
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 23/09/2565 8.6071 -0.1538 | 1.7555 % 8.6158 8.5942 1,405,638,940.91
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 12.0905 -0.5442 | 4.3072 % 12.2720 12.0905 2,095,520,242.43
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 10.2645 -0.4620 | 4.3071 % 10.4186 10.2645 4,428,238,208.76
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 4.8007 -0.2162 | 4.3094 % 4.8008 4.8007 560,510,827.76
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 11.2809 -0.5078 | 4.3075 % 11.2810 11.2809 169,939,366.05
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 21.5453 -0.3804 | 1.7350 % 21.5669 21.5130 1,842,608,672.76
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 17.4500 -0.3082 | 1.7355 % 17.4676 17.4238 3,096,801,297.22
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
26/09/2565 13.4262 -0.2161 | 1.5840 % 13.6277 13.4262 5,928,280,092.27
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/09/2565 9.5267 -0.1483 | 1.5328 % 9.5268 9.5267 239,980,555.53
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 23/09/2565 10.0130 -0.2299 | 2.2445 % 10.0231 9.9980 3,348,705,786.32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน