กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2562 10.0919 +0.0833 | 0.8323 % N/A N/A 3,442,931,878.99
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 23/01/2563 10.2571 +0.0421 | 0.4121 % 10.4111 10.2571 302,533,116.29
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 21/01/2563 11.0953 +0.0131 | 0.1182 % 11.1509 11.0953 2,690,746,879.79
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/01/2563 9.7721 +0.0160 | 0.1640 % 9.8211 9.7721 855,785,592.01
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 22/01/2563 9.8706 +0.0354 | 0.3599 % 10.0188 9.8706 1,234,135,114.93
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 22/01/2563 13.6626 -0.0134 | 0.0980 % 13.8676 13.6626 2,667,515,145.20
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 22/01/2563 12.2379 +0.1348 | 1.1138 % 12.4216 12.2379 1,195,588,762.90
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 22/01/2563 10.8776 +0.0561 | 0.5184 % 11.0409 10.8776 8,248,440,017.39
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 23/01/2563 12.4551 -0.3157 | 2.4720 % 12.4739 12.4364 449,085,761.81
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 15.6283 +0.1509 | 0.9750 % 15.6284 15.6283 509,968,951.43
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 22/01/2563 12.7424 +0.1241 | 0.9835 % 12.9336 12.7424 3,773,125,643.15
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 21/01/2563 10.7408 +0.0043 | 0.0401 % 10.9020 10.7408 257,788,989.28
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 22/01/2563 10.0116 -0.0456 | 0.4534 % 10.1619 10.0116 880,036,418.04
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 22/01/2563 13.2041 -0.0615 | 0.4636 % 13.2240 13.1843 347,021,504.98
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 22/01/2563 11.6801 +0.0337 | 0.2894 % 11.8554 11.6801 6,432,947,678.68
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 14.0267 +0.0402 | 0.2874 % 14.0268 14.0267 1,155,386,330.94
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 22/01/2563 9.8693 +0.0127 | 0.1288 % 9.9187 9.8693 244,070,252.96
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 22/01/2563 11.4354 +0.0741 | 0.6522 % 11.6070 11.4354 1,485,281,381.41
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.5031 +0.0126 | 0.1097 % 11.6757 11.5031 3,920,867,801.40
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 22/01/2563 10.8071 +0.0206 | 0.1910 % 10.9693 10.8071 532,554,866.39
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 11.4471 +0.0127 | 0.1111 % 11.4472 11.4471 1,295,651,868.07
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 12.3788 +0.0866 | 0.7045 % 12.3789 12.3788 303,868,712.52
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/01/2563 11.6644 +0.0283 | 0.2432 % 11.8395 11.6644 2,195,817,487.10
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/01/2563 11.6641 +0.0282 | 0.2424 % 11.8392 11.6641 5,733,469,775.06
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.2730 +0.0789 | 0.7048 % 11.4422 11.2730 942,534,367.17
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/01/2563 10.4536 -0.0419 | 0.3992 % 10.6105 10.4536 6,708,766,215.19
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 22/01/2563 9.0514 +0.0262 | 0.2903 % 9.1873 9.0514 1,595,318,581.87
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.7273 -0.1944 | 1.9593 % N/A N/A 2,808,912,891.23
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 22/01/2563 10.2466 +0.0420 | 0.4116 % 10.4004 10.2466 348,431,402.70
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 21/01/2563 11.3863 -0.0577 | 0.5042 % 11.5572 11.3863 4,548,423,046.77
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 21/01/2563 10.8095 -0.0081 | 0.0749 % N/A 10.8095 2,435,547,748.18
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 21/01/2563 10.5611 -0.0058 | 0.0549 % N/A 10.5611 3,567,408,413.52
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 22/01/2563 11.1049 +0.0039 | 0.0351 % 11.2716 11.1049 1,231,377,287.37
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.3366 +0.1074 | 1.0499 % N/A N/A 2,988,137,207.39
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.0488 +0.0811 | 0.8136 % N/A N/A 2,561,747,118.40
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 22/01/2563 10.6670 -0.0548 | 0.5111 % 10.8271 10.6670 1,736,017,196.83
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 22/01/2563 12.2927 +0.0557 | 0.4552 % 12.3112 12.2743 132,276,983.89
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 22/01/2563 10.2122 +0.0158 | 0.1550 % 10.3655 10.2122 3,041,093,757.71
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 13.1834 +0.0204 | 0.1550 % 13.1835 13.1834 460,509,608.62
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 23/01/2563 13.0714 -0.1266 | 0.9592 % 13.0911 13.0518 160,488,898.75
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/01/2563 9.9212 -0.0237 | 0.2383 % 10.0701 9.9212 3,627,400,197.30
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.7716 +0.0648 | 0.5535 % 11.9483 11.7716 3,864,480,640.62
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 21/01/2563 11.5752 -0.0010 | 0.0086 % 11.6621 11.5752 13,921,581,112.89
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/01/2563 16.4530 +0.1415 | 0.8675 % 16.6999 16.4530 425,217,183.27
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/01/2563 16.2300 +0.1396 | 0.8676 % 16.4736 16.2300 5,212,352,191.72
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/01/2563 17.4465 +0.0458 | 0.2632 % 17.4728 17.4203 1,221,149,441.66
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/01/2563 16.9622 +0.0442 | 0.2613 % 16.9877 16.9368 1,536,697,887.35
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/01/2563 9.5934 +0.0547 | 0.5735 % 9.7374 9.5934 542,406,836.52
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 22/01/2563 9.9756 +0.0092 | 0.0923 % 9.9907 9.9606 110,836,517.31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน