กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.5589 +0.0029 | 0.0303 % 9.5590 9.5589 523,827,899.94
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.5313 +0.0025 | 0.0262 % 9.5314 9.5313 230,298,599.07
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 30/11/2566 9.7331 +0.0550 | 0.5683 % 9.8792 9.7331 129,068,541.40
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 7.2074 +0.0036 | 0.0500 % N/A 7.2074 1,288,108,479.57
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 8.0173 +0.0007 | 0.0087 % N/A 8.0173 1,213,125,195.11
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 7.3899 +0.0008 | 0.0108 % N/A 7.3899 1,049,339,615.76
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 9.0160 +0.0093 | 0.1033 % N/A 9.0160 1,099,655,965.63
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 8.2522 +0.0054 | 0.0655 % 8.2523 8.2522 1,549,199,030.14
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 29/11/2566 10.6029 +0.0190 | 0.1795 % 10.6560 10.6029 972,641,057.48
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.2474 +0.0512 | 0.5568 % 9.3862 9.2474 2,852,067,672.11
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.2479 +0.0512 | 0.5567 % 9.2480 9.2479 216,192,502.75
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.6461 +0.0434 | 0.4520 % 9.7427 9.6461 6,306,788,848.73
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.6467 +0.0434 | 0.4519 % 9.6468 9.6467 179,937,703.23
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.3331 +0.0216 | 0.2320 % 9.3799 9.3331 1,943,359,047.30
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.4869 +0.0360 | 0.4260 % 8.5294 8.4869 2,274,945,580.64
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 29/11/2566 9.9071 +0.0077 | 0.0778 % 10.0558 9.9071 702,682,365.49
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 5.5458 -0.0109 | 0.1962 % 5.6291 5.5458 1,748,214,840.38
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 29/11/2566 6.9361 -0.0470 | 0.6731 % 6.9431 6.9257 570,844,115.33
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 29/11/2566 5.3669 +0.0135 | 0.2522 % 5.4475 5.3669 2,124,682,609.26
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.4318 -0.0419 | 0.4423 % 9.5734 9.4318 6,133,919,327.71
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 16.9320 -0.0137 | 0.0808 % 17.1861 16.9320 10,057,062,475.50
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 17.1209 -0.0138 | 0.0805 % 17.1210 17.1209 2,327,132.62
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.0012 -0.0073 | 0.0810 % 9.0013 9.0012 3,626,036,034.57
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 16.9139 -0.0137 | 0.0809 % 16.9140 16.9139 4,136,683,134.96
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 4.7107 -0.0800 | 1.6699 % 4.7815 4.7107 4,164,669,729.61
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 4.6573 -0.0790 | 1.6680 % 4.7273 4.6573 13,038,906,385.24
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 4.6992 -0.0801 | 1.6760 % 4.6993 4.6992 3,633,366,786.77
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 4.7272 -0.0802 | 1.6683 % 4.7273 4.7272 1,017,012,250.15
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
30/11/2566 10.1541 +0.0819 | 0.8131 % 10.1644 10.1389 2,243,709,596.56
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 17.7167 +0.2382 | 1.3628 % 17.7168 17.7167 1,064,814,231.02
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 11.5292 +0.1565 | 1.3761 % 11.7022 11.5292 3,078,236,311.48
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 29/11/2566 9.4907 +0.0496 | 0.5254 % 9.6332 9.4907 158,766,307.61
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 29/11/2566 11.8376 +0.1300 | 1.1104 % 12.0153 11.8376 576,361,837.07
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 29/11/2566 16.8112 +0.0899 | 0.5376 % 16.8281 16.7860 1,121,535,601.66
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 11.2670 +0.0819 | 0.7322 % 11.4361 11.2670 104,899,662.09
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 11.0679 +0.0805 | 0.7327 % 11.2340 11.0679 12,172,454,604.19
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 14.7962 +0.1077 | 0.7332 % 14.7963 14.7962 2,249,581,785.65
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 8.8208 +0.0521 | 0.5942 % 8.8650 8.8208 529,018,036.83
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.8390 +0.0522 | 0.5941 % 8.8391 8.8390 21,158,729.08
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.4062 +0.0579 | 0.6936 % 8.4483 8.4062 906,701,487.92
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 29/11/2566 8.6583 +0.0163 | 0.1886 % 8.7883 8.6583 656,774,897.92
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 29/11/2566 10.9400 +0.1019 | 0.9402 % 11.1042 10.9400 3,292,893,631.24
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 29/11/2566 10.6235 +0.0716 | 0.6786 % 10.7830 10.6235 563,907,987.48
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 12.4182 +0.1151 | 0.9355 % 12.4183 12.4182 2,827,888,411.61
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 11.0668 +0.0554 | 0.5031 % 11.0669 11.0668 337,533,673.83
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 11.3103 +0.0716 | 0.6371 % 11.4801 11.3103 4,126,038,761.70
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
29/11/2566 11.3027 +0.0715 | 0.6366 % 11.4723 11.3027 4,505,879,448.01
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9194 +0.0612 | 0.6208 % 9.9195 9.9194 267,241,569.98
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 11.1260 +0.0704 | 0.6368 % 11.1261 11.1260 2,022,524,336.71
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 8.9305 +0.0447 | 0.5030 % 9.0646 8.9305 719,813,146.78
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.0960 +0.0469 | 0.5183 % 9.0961 9.0960 9.71
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 29/11/2566 10.7702 -0.0271 | 0.2510 % 10.9319 10.7702 2,973,953,785.29
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.7097 +0.0649 | 0.6729 % N/A N/A 1,031,697,629.95
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 14.9154 -0.1006 | 0.6700 % N/A N/A 3,817,164,263.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.5935 +0.1668 | 1.7694 % N/A N/A 2,742,850,053.75
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 7.6722 +0.1153 | 1.5258 % 7.7874 7.6722 112,524,968.56
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 7.1836 +0.1079 | 1.5249 % 7.2915 7.1836 341,738,533.17
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 29/11/2566 10.1087 +0.0050 | 0.0495 % N/A N/A 661,954,197.37
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 29/11/2566 9.9386 +0.0063 | 0.0634 % N/A 9.9386 815,322,811.93
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
29/11/2566 10.6635 +0.0726 | 0.6855 % 10.8236 10.6635 54,072,806.86
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 11.3713 +0.1911 | 1.7093 % N/A N/A 2,076,063,245.60
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.8266 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,190,392,418.13
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 14.1414 -0.0089 | 0.0629 % 14.3536 14.1414 1,493,252,164.39
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
แนะนำ
29/11/2566 11.2846 +0.0894 | 0.7986 % 11.4540 11.2846 1,545,531,634.65
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 29/11/2566 15.0024 +0.0592 | 0.3962 % 15.0175 14.9799 1,079,803,802.64
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 10.8451 +0.0375 | 0.3470 % 11.0079 10.8451 1,953,426,705.85
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 16.7427 +0.0576 | 0.3452 % 16.7428 16.7427 585,004,601.50
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/11/2566 18.5390 +0.1079 | 0.5854 % 18.5576 18.5112 1,006,245,166.75
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 18.6900 +0.1087 | 0.5850 % 18.7088 18.6900 10,484,036.80
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 10.0624 +0.0471 | 0.4703 % 10.2134 10.0624 2,231,669,121.23
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 29/11/2566 9.7173 -0.0683 | 0.6980 % 9.8632 9.7173 961,153,622.26
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 29/11/2566 9.8900 +0.0144 | 0.1458 % 9.9643 9.8900 1,116,757,868.39
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.1295 +0.0007 | 0.0086 % 8.1906 8.1295 205,367,373.66
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 10.1767 -0.0119 | 0.1168 % 10.1870 10.1614 2,219,286,517.76
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 10.2419 -0.0120 | 0.1170 % 10.2522 10.2419 69,380,507.65
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 14.9290 +0.0561 | 0.3772 % 15.1530 14.9290 2,462,275,730.69
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 12.2501 +0.0461 | 0.3777 % 12.4340 12.2501 5,685,319,032.56
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 5.9211 +0.0219 | 0.3712 % 5.9212 5.9211 973,142,402.01
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 13.9227 +0.0523 | 0.3771 % 13.9228 13.9227 412,367,629.82
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 28.7405 -0.0572 | 0.1986 % 28.7693 28.6974 2,627,502,204.04
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 21.7504 -0.0434 | 0.1991 % 21.7723 21.7178 4,871,289,882.94
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
30/11/2566 11.4802 +0.0296 | 0.2585 % 11.6525 11.4802 7,777,713,153.32
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 30/11/2566 8.1703 +0.0172 | 0.2110 % 8.1704 8.1703 1,504,886,099.09
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 10.2719 +0.0215 | 0.2097 % 10.2720 10.2719 551,412,949.04
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 29/11/2566 11.7586 -0.0083 | 0.0705 % 11.7705 11.7410 4,004,393,389.26

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน