กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 9.0249 +0.0143 | 0.1587 % 9.0250 9.0249 310,176,361.24
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 8.9732 +0.0130 | 0.1451 % 8.9733 8.9732 114,955,795.85
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 29/04/2565 9.0520 -0.1117 | 1.2189 % N/A N/A 864,824,564.50
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 8.9004 -0.1362 | 1.5072 % N/A N/A 1,713,339,254.50
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 13/05/2565 10.6760 -0.0692 | 0.6440 % 10.8362 10.6760 145,528,440.03
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.6104 +0.0468 | 0.4894 % 9.6105 9.6104 444,187,869.87
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.9312 +0.0422 | 0.4267 % 9.9313 9.9312 3,372,886,917.56
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.4308 +0.0227 | 0.2413 % 9.4309 9.4308 1,640,189,744.53
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 11/05/2565 9.2597 -0.0021 | 0.0227 % 9.3061 9.2597 1,760,303,096.71
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 10.7252 +0.0037 | 0.0345 % 10.7789 10.7252 182,602,550.77
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.9804 -0.1526 | 1.5060 % 10.1302 9.9804 805,902,627.67
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
11/05/2565 6.4444 +0.0635 | 0.9952 % 6.5412 6.4444 2,229,053,848.45
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
12/05/2565 7.3390 -0.0292 | 0.3963 % 7.3464 7.3280 310,281,368.27
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
12/05/2565 5.8131 -0.1331 | 2.2384 % 5.9004 5.8131 2,426,174,041.95
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
12/05/2565 11.6775 -0.0846 | 0.7193 % 11.7944 11.6775 7,405,929,858.79
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 16.1230 -0.5754 | 3.4458 % 16.2843 16.1230 10,452,961,553.45
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 8.5802 -0.3050 | 3.4327 % 8.5803 8.5802 2,933,655,843.36
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 16.1092 -0.5750 | 3.4464 % 16.1093 16.1092 3,081,384,933.94
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 6.0407 -0.1471 | 2.3773 % 6.1012 6.0407 3,230,324,205.57
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
12/05/2565 5.9731 -0.1454 | 2.3764 % 6.0329 5.9731 14,853,444,156.09
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 6.0310 -0.1470 | 2.3794 % 6.0311 6.0310 2,843,298,430.44
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 6.0654 -0.1477 | 2.3772 % 6.0655 6.0654 539,530,493.45
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
13/05/2565 11.6523 +0.1657 | 1.4426 % 11.6641 11.6348 2,014,345,050.29
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition
แนะนำ
11/05/2565 10.8713 -0.0631 | 0.5771 % 10.9801 10.8713 2,473,592,198.17
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 16.1416 -0.2651 | 1.6158 % 16.1417 16.1416 985,931,887.17
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 12/05/2565 11.1207 -0.1835 | 1.6233 % 11.2876 11.1207 3,897,716,160.46
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 11/05/2565 9.6466 +0.0961 | 1.0062 % 9.7914 9.6466 182,120,421.52
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 12/05/2565 12.2586 -0.2579 | 2.0605 % 12.4426 12.2586 1,019,796,153.04
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 12/05/2565 13.5980 -0.1307 | 0.9520 % 13.6117 13.5776 975,435,364.34
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 12/01/2565 9.7491 +0.0343 | 0.3531 % N/A 9.7491 4,574,238,227.70
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 12/01/2565 9.7441 +0.0338 | 0.3481 % N/A 9.7441 4,566,782,562.93
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 10/02/2565 9.5928 +0.1326 | 1.4017 % N/A 9.5928 4,505,692,189.25
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 10/02/2565 9.5840 +0.1322 | 1.3987 % N/A 9.5840 4,409,694,829.33
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 14/03/2565 9.5786 -0.1398 | 1.4385 % N/A 9.5786 3,209,301,790.16
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 14/03/2565 9.5790 -0.1303 | 1.3420 % N/A 9.5790 3,226,299,667.51
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 11/04/2565 9.5908 -0.0059 | 0.0615 % N/A 9.5908 3,941,556,393.54
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 11/04/2565 9.5917 -0.0079 | 0.0823 % N/A 9.5917 3,935,885,992.95
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 29/04/2565 9.5377 +0.0035 | 0.0367 % N/A N/A 4,118,879,249.88
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 29/04/2565 9.5247 -0.0008 | 0.0084 % N/A N/A 3,841,596,572.41
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 29/04/2565 9.4771 -0.0040 | 0.0422 % N/A N/A 2,403,101,550.55
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 29/04/2565 9.4516 -0.0195 | 0.2059 % N/A N/A 1,870,924,572.42
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 11.1840 -0.1997 | 1.7543 % 11.3519 11.1840 34,895,563.36
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
12/05/2565 11.1837 -0.1997 | 1.7543 % 11.3516 11.1837 14,815,217,481.70
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 14.6846 -0.2599 | 1.7391 % 14.6847 14.6846 2,016,562,005.13
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 12/05/2565 9.5336 +0.0464 | 0.4891 % 9.5814 9.5336 273,714,439.80
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 12/05/2565 8.9810 +0.0171 | 0.1908 % 9.0260 8.9810 732,676,155.40
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 12/05/2565 8.7630 -0.1264 | 1.4219 % 8.8945 8.7630 911,347,549.08
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 12/05/2565 11.0821 -0.2374 | 2.0973 % 11.2484 11.0821 3,872,426,692.34
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 12/05/2565 11.4032 -0.2103 | 1.8108 % 11.5743 11.4032 522,668,605.58
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 12.5564 -0.2645 | 2.0630 % 12.5565 12.5564 2,520,987,064.01
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 12.1733 -0.2364 | 1.9050 % 12.1734 12.1733 364,436,871.22
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0832 | 0.7017 % 11.8922 11.7744 5,955,635,678.11
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0831 | 0.7008 % 11.8922 11.7744 5,255,403,066.22
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 11.5864 -0.0818 | 0.7011 % 11.5865 11.5864 1,439,416,794.64
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.9853 -0.1941 | 1.9068 % 10.1352 9.9853 933,687,600.16
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 12/05/2565 10.1506 +0.0018 | 0.0177 % 10.3030 10.1506 1,628,305,980.58
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2565 16.1419 -0.0259 | 0.1602 % N/A 16.1419 4,444,239,137.02
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 9.1563 -0.2290 | 2.4400 % 9.2937 9.1563 148,838,798.66
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 8.5742 -0.2144 | 2.4395 % 8.7029 8.5742 399,927,507.41
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 11/05/2565 10.8350 +0.0228 | 0.2109 % 10.9976 10.8350 2,562,906,868.97
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 11/05/2565 10.0317 -0.0012 | 0.0120 % N/A 10.0317 818,885,524.66
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 11/05/2565 9.8262 -0.0071 | 0.0722 % N/A 9.8262 965,961,339.37
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2565 11.2638 +0.8872 | 8.5500 % N/A N/A 2,056,428,887.30
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 12/05/2565 13.5835 -0.1924 | 1.3966 % 13.7874 13.5835 1,451,090,113.87
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/05/2565 8.4948 -0.1409 | 1.6316 % N/A 8.3886 2,198,307,080.78
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 7.6603 -0.0504 | 0.6536 % N/A 7.6603 1,830,020,113.20
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 8.6553 -0.0470 | 0.5401 % N/A 8.6553 1,806,892,524.64
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 8.0232 -0.0443 | 0.5491 % N/A 8.0232 1,570,387,566.44
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 12/05/2565 10.0449 -0.2480 | 2.4094 % 10.1957 10.0449 1,145,154,828.61
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 12/05/2565 13.7294 -0.0134 | 0.0975 % 13.7432 13.7088 632,842,836.00
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
12/05/2565 9.5756 -0.1436 | 1.4775 % 9.7193 9.5756 2,994,220,306.82
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 13.6641 -0.2063 | 1.4873 % 13.6642 13.6641 506,833,678.93
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
แนะนำ
13/05/2565 14.4448 +0.2485 | 1.7505 % 14.4593 14.4231 1,290,969,866.46
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.8228 +0.1875 | 1.9460 % 9.9702 9.8228 2,893,636,166.98
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.2664 -0.0475 | 0.5100 % 9.4055 9.2664 905,774,345.60
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 11/05/2565 10.2966 +0.0148 | 0.1439 % 10.3739 10.2966 2,397,492,212.45
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 8.1364 +0.0102 | 0.1255 % 8.1975 8.1364 335,677,183.98
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 12/05/2565 9.0794 -0.0110 | 0.1210 % 9.0886 9.0658 1,261,984,658.62
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 11.6249 -0.7628 | 6.1577 % 11.7994 11.6249 2,010,662,015.39
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 9.8627 -0.6472 | 6.1580 % 10.0107 9.8627 4,189,734,010.70
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 4.6274 -0.3064 | 6.2102 % 4.6275 4.6274 474,830,389.80
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 10.8416 -0.7115 | 6.1585 % 10.8417 10.8416 130,940,544.66
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 22.6637 -0.0512 | 0.2254 % 22.6865 22.6297 1,894,970,217.68
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 18.9365 -0.0428 | 0.2255 % 18.9555 18.9081 3,239,402,038.88
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
13/05/2565 12.9184 -0.6158 | 4.5500 % 13.0477 12.9184 4,623,351,895.58
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 12/05/2565 10.8006 -0.0121 | 0.1119 % 10.8115 10.7844 3,461,432,512.32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน