กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 10.8765 -0.0622 | 0.5686 % 10.8766 10.8765 40,563,424.86
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 10.8563 -0.0626 | 0.5733 % 10.8564 10.8563 23,084,853.16
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/07/2564 10.1675 +0.0406 | 0.4009 % N/A 10.1675 2,837,151,568.86
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/07/2564 10.0053 -0.0156 | 0.1557 % N/A N/A 3,277,709,588.22
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/07/2564 9.8180 -0.0502 | 0.5087 % N/A N/A 956,435,447.77
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.8023 -0.0835 | 0.8446 % N/A N/A 1,926,351,224.96
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 02/08/2564 10.1861 +0.0675 | 0.6671 % 10.3390 10.1861 187,448,835.02
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 29/07/2564 11.3663 -0.0518 | 0.4537 % 11.4232 11.3663 2,632,255,595.44
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9752 +0.0522 | 0.5261 % 10.0252 9.9752 288,816,292.46
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 30/07/2564 12.6458 -0.0732 | 0.5755 % 12.8356 12.6458 996,316,365.03
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
29/07/2564 9.5172 +0.3083 | 3.3478 % 9.6601 9.5172 3,118,344,592.44
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 30/07/2564 9.5237 -0.0508 | 0.5306 % 9.5381 9.5094 140,579,837.76
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
30/07/2564 8.9927 -0.2109 | 2.2915 % 9.1277 8.9927 3,383,818,642.17
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
30/07/2564 15.7028 -0.1965 | 1.2359 % 15.9384 15.7028 10,004,114,113.55
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 23.4885 -0.0475 | 0.2018 % 23.8409 23.4885 11,211,166,902.00
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 12.4840 -0.0247 | 0.1975 % 12.4841 12.4840 2,172,128,488.93
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/07/2564 23.4739 -0.0475 | 0.2019 % 23.4740 23.4739 2,367,427,943.49
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/07/2564 9.9372 -0.2086 | 2.0560 % 10.0864 9.9372 2,618,012,868.11
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/07/2564 9.8259 -0.2063 | 2.0564 % 9.9734 9.8259 20,823,653,307.44
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 9.9246 -0.2093 | 2.0653 % 9.9247 9.9246 2,719,906,989.29
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 9.9945 -0.2099 | 2.0570 % 9.9946 9.9945 112,514,032.82
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
02/08/2564 14.0101 +0.4201 | 3.0912 % 14.0312 13.9891 2,155,421,877.89
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 29/07/2564 12.6368 +0.1798 | 1.4434 % 12.8265 12.6368 2,244,710,467.59
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 21.6883 -0.0633 | 0.2910 % 21.6884 21.6883 1,010,765,281.88
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 30/07/2564 15.8641 -0.0461 | 0.2898 % 16.1022 15.8641 4,631,723,860.84
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 29/07/2564 10.9833 +0.1395 | 1.2864 % 11.1482 10.9833 212,021,078.51
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 30/07/2564 13.9418 -0.0435 | 0.3110 % 14.1510 13.9418 2,151,426,533.36
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 30/07/2564 14.9209 -0.0836 | 0.5572 % 14.9434 14.8985 1,233,970,732.58
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/07/2564 10.1455 +0.0076 | 0.0750 % N/A 10.1455 2,324,773,875.85
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/07/2564 10.0393 +0.0074 | 0.0738 % N/A N/A 3,107,903,275.34
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/07/2564 10.0399 +0.0074 | 0.0738 % N/A N/A 3,111,295,728.74
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/07/2564 10.0603 -0.0079 | 0.0785 % N/A N/A 3,804,529,412.85
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/07/2564 10.0549 -0.0137 | 0.1361 % N/A N/A 3,728,345,792.96
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/07/2564 10.0405 -0.0213 | 0.2117 % N/A N/A 3,328,898,149.50
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/07/2564 10.0372 -0.0160 | 0.1592 % N/A N/A 2,766,730,383.25
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/07/2564 9.9521 -0.0252 | 0.2526 % N/A N/A 3,264,799,708.81
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/07/2564 9.9537 -0.0237 | 0.2375 % N/A N/A 3,673,593,423.89
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/07/2564 9.9276 -0.0161 | 0.1619 % N/A N/A 4,657,985,272.09
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/07/2564 9.9244 -0.0162 | 0.1630 % N/A N/A 4,651,280,406.97
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 30/07/2564 9.9214 -0.0412 | 0.4135 % N/A N/A 4,660,049,585.26
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 30/07/2564 9.9169 -0.0536 | 0.5376 % N/A N/A 4,562,872,927.22
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 30/07/2564 9.9560 -0.0118 | 0.1184 % N/A N/A 3,335,740,225.54
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 30/07/2564 9.9529 -0.0172 | 0.1725 % N/A N/A 3,352,237,815.63
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 30/07/2564 9.9721 -0.0188 | 0.1882 % N/A N/A 4,098,264,047.27
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 30/07/2564 9.9712 -0.0183 | 0.1832 % N/A N/A 4,091,602,446.70
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 30/07/2564 9.9656 -0.0076 | 0.0762 % N/A N/A 4,288,683,698.81
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 30/07/2564 9.9610 -0.0104 | 0.1043 % N/A N/A 4,285,302,153.80
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 30/07/2564 9.9588 +0.0015 | 0.0151 % N/A N/A 4,300,721,016.19
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 30/07/2564 9.9612 +0.0044 | 0.0442 % N/A N/A 4,017,661,819.40
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 30/07/2564 9.9829 -0.0149 | 0.1490 % N/A N/A 2,531,362,760.25
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 30/07/2564 9.9849 -0.0059 | 0.0591 % N/A N/A 1,976,493,122.13
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
30/07/2564 13.2000 -0.0217 | 0.1641 % 13.3981 13.2000 14,106,690,240.58
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 17.3216 -0.0286 | 0.1648 % 17.3217 17.3216 2,090,809,577.96
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 30/07/2564 10.2601 +0.0072 | 0.0702 % 10.3115 10.2601 281,565,862.39
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 30/07/2564 12.2898 -0.0928 | 0.7494 % 12.4742 12.2898 1,307,116,110.74
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 30/07/2564 13.3099 -0.0445 | 0.3332 % 13.5097 13.3099 4,467,634,422.23
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 30/07/2564 13.4241 -0.0460 | 0.3415 % 13.6256 13.4241 508,251,281.54
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 14.6195 -0.0487 | 0.3320 % 14.6196 14.6195 2,530,481,549.51
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 12.7066 -0.0253 | 0.1987 % 12.7067 12.7066 356,034,121.45
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/07/2564 12.7768 +0.0018 | 0.0141 % 12.9686 12.7768 4,285,442,762.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/07/2564 12.7801 +0.0018 | 0.0141 % 12.9719 12.7801 4,867,449,636.52
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 12.5755 +0.0018 | 0.0143 % 12.5756 12.5755 778,082,577.14
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 30/07/2564 10.9343 -0.0212 | 0.1935 % 11.0984 10.9343 976,822,657.85
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/07/2564 10.8121 +0.0914 | 0.8526 % 10.9744 10.8121 3,267,909,510.35
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 30/07/2564 11.6923 -0.0737 | 0.6264 % 11.8678 11.6923 1,727,736,431.04
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 11.7554 +1.4760 | 14.3588 % N/A N/A 3,328,508,565.45
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 11.0144 +0.0375 | 0.3416 % 11.1797 11.0144 144,639,886.67
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/07/2564 11.0140 +0.0375 | 0.3416 % 11.1793 11.0140 482,136,896.80
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 29/07/2564 12.0304 +0.1458 | 1.2268 % 12.2110 12.0304 3,027,904,988.02
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 29/07/2564 10.2344 +0.0022 | 0.0215 % N/A 10.2344 1,511,061,902.97
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 29/07/2564 10.0702 +0.0018 | 0.0179 % N/A 10.0702 1,502,796,451.29
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 9.7089 -0.1667 | 1.6880 % N/A N/A 1,772,554,092.40
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 30/07/2564 15.4255 -0.0469 | 0.3031 % 15.6570 15.4255 1,663,838,231.65
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.5771 -0.0965 | 0.9041 % N/A N/A 2,892,623,489.57
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด