กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 9.2882 -0.0733 | 0.7830 % 9.2883 9.2882 403,402,405.72
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 9.2524 -0.0735 | 0.7881 % 9.2525 9.2524 160,627,456.26
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 8.9996 +0.2725 | 3.1225 % N/A N/A 1,692,495,261.84
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 06/02/2566 10.4648 +0.1062 | 1.0252 % 10.6219 10.4648 141,848,671.81
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/2566 7.0937 -0.0369 | 0.5175 % N/A 7.0937 1,580,612,888.08
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/2566 7.8022 -0.0516 | 0.6570 % N/A 7.8022 1,450,685,106.92
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/2566 7.1924 -0.0478 | 0.6602 % N/A 7.1924 1,281,738,245.15
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/2566 8.1349 -0.0384 | 0.4698 % N/A 8.1349 1,843,130,868.58
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.3151 +0.1381 | 1.5048 % 9.4549 9.3151 1,186,304,755.17
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.6953 +0.1118 | 1.1666 % 9.7924 9.6953 3,518,954,697.18
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.3272 +0.0620 | 0.6692 % 9.3739 9.3272 1,681,994,423.74
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.0368 +0.0203 | 0.2251 % 9.0821 9.0368 2,425,913,216.40
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 03/02/2566 10.1919 -0.1628 | 1.5722 % 10.3449 10.1919 777,031,658.72
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 6.6605 +0.0029 | 0.0436 % 6.7605 6.6605 2,205,536,479.73
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
03/02/2566 7.6138 -0.1259 | 1.6267 % 7.6215 7.6024 551,640,222.30
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 03/02/2566 5.7197 -0.0361 | 0.6272 % 5.8056 5.7197 2,396,471,552.46
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 12.0452 -0.1182 | 0.9718 % 12.2260 12.0452 7,851,745,946.63
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 19.0225 +0.3892 | 2.0887 % 19.3079 19.0225 11,948,288,753.12
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 10.1182 +0.2070 | 2.0885 % 10.1183 10.1182 3,949,789,649.13
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 19.0046 +0.3889 | 2.0891 % 19.0047 19.0046 4,393,340,866.06
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/02/2566 6.7171 -0.0742 | 1.0926 % 6.8180 6.7171 4,975,893,415.43
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
03/02/2566 6.6408 -0.0734 | 1.0932 % 6.7405 6.6408 18,127,265,918.43
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 6.6875 -0.0740 | 1.0944 % 6.6876 6.6875 4,620,473,793.43
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 6.7423 -0.0744 | 1.0914 % 6.7424 6.7423 1,204,822,684.58
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
06/02/2566 11.6128 -0.2074 | 1.7546 % 11.6245 11.5954 2,806,708,763.05
K-CLIMATE-A(A) กองทุนเปิดเค Climate Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 11.2857 +0.1432 | 1.2852 % 11.4551 11.2857 2,434,263,970.34
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 18.0357 +0.2616 | 1.4718 % 18.0358 18.0357 1,086,620,836.69
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 12.4349 +0.1812 | 1.4787 % 12.6215 12.4349 3,635,635,163.37
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 02/02/2566 9.9154 +0.1089 | 1.1105 % 10.0642 9.9154 180,264,813.60
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 03/02/2566 12.9162 +0.0030 | 0.0232 % 13.1100 12.9162 793,974,051.32
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 03/02/2566 16.0742 +0.0558 | 0.3483 % 16.0904 16.0501 860,234,624.45
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/02/2566 11.2931 -0.0535 | 0.4715 % 11.4626 11.2931 82,787,724.72
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
03/02/2566 11.2933 -0.0535 | 0.4715 % 11.4628 11.2933 14,219,696,187.24
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 14.8315 -0.0701 | 0.4704 % 14.8316 14.8315 2,172,883,407.21
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 9.1586 -0.0137 | 0.1494 % 9.2045 9.1586 378,930,983.62
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.1701 -0.0137 | 0.1492 % 9.1702 9.1701 474.79
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 8.7271 +0.0024 | 0.0275 % 8.7708 8.7271 707,998,604.79
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 03/02/2566 9.3856 -0.1146 | 1.2063 % 9.5265 9.3856 771,059,818.06
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
03/02/2566 11.8024 +0.0023 | 0.0195 % 11.9795 11.8024 4,117,476,784.23
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
03/02/2566 11.1891 +0.0792 | 0.7129 % 11.3570 11.1891 453,227,651.74
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 13.3845 +0.0027 | 0.0202 % 13.3846 13.3845 2,972,179,238.84
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 12.0425 -0.1518 | 1.2448 % 12.0426 12.0425 370,793,740.33
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/02/2566 11.6562 -0.0076 | 0.0652 % 11.7729 11.6562 5,113,650,361.27
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
03/02/2566 11.6525 -0.0076 | 0.0652 % 11.7691 11.6525 5,097,551,197.51
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
03/02/2566 10.2136 -0.0075 | 0.0734 % 10.2137 10.2136 173,158,643.74
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
03/02/2566 11.4685 -0.0075 | 0.0654 % 11.4686 11.4685 1,931,616,765.95
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 9.7108 -0.1213 | 1.2337 % 9.8566 9.7108 842,583,742.97
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.7236 -0.1218 | 1.2371 % 9.7237 9.7236 10.38
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 03/02/2566 9.8092 -0.0441 | 0.4476 % 9.9564 9.8092 1,712,476,271.24
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.8546 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,047,098,653.70
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 15.5753 -0.5360 | 3.3269 % N/A N/A 4,109,193,946.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.4515 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,702,268,300.83
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 8.7506 -0.1232 | 1.3884 % 8.8820 8.7506 117,887,776.05
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 8.1942 -0.1154 | 1.3888 % 8.3172 8.1942 373,504,993.66
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 02/02/2566 10.6387 +0.0597 | 0.5643 % 10.7984 10.6387 1,567,252,870.04
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 02/02/2566 10.0561 +0.0045 | 0.0448 % N/A 10.0561 742,689,807.69
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 02/02/2566 9.8829 -0.0015 | 0.0152 % N/A 9.8829 904,015,078.11
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 12.2698 -0.6549 | 5.0670 % N/A N/A 2,240,094,932.65
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 14.7368 -0.0165 | 0.1118 % 14.9580 14.7368 1,360,902,657.07
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 03/02/2566 10.2321 +0.0921 | 0.9083 % 10.3857 10.2321 1,112,307,206.56
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 03/02/2566 13.9716 +0.0512 | 0.3678 % 13.9857 13.9506 599,537,577.32
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 10.4088 -0.0171 | 0.1640 % 10.5650 10.4088 2,911,978,888.35
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 14.8499 -0.0255 | 0.1714 % 14.8500 14.8499 541,346,011.76
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
06/02/2566 15.2822 +0.0630 | 0.4140 % 15.2976 15.2593 760,543,704.44
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 15.3437 +0.0633 | 0.4143 % 15.3591 15.3437 210.76
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/01/2566 10.2144 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.2144 200,906,431.22
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 03/02/2566 10.1310 -0.1564 | 1.5203 % 10.2831 10.1310 909,092,054.05
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 02/02/2566 10.1435 +0.0319 | 0.3155 % 10.2197 10.1435 2,004,342,180.77
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 8.2920 -0.0034 | 0.0410 % 8.3543 8.2920 273,868,268.73
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.3916 -0.0844 | 0.8907 % 9.4011 9.3775 1,655,875,030.97
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.4170 -0.0846 | 0.8904 % 9.4265 9.4170 1,119.99
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 13.6648 -0.0752 | 0.5473 % 13.8699 13.6648 2,285,800,978.76
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 11.6012 -0.0638 | 0.5469 % 11.7753 11.6012 5,085,994,642.59
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 5.4256 -0.0304 | 0.5572 % 5.4257 5.4256 806,682,431.95
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 12.7476 -0.0701 | 0.5469 % 12.7477 12.7476 312,895,306.67
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 23.1137 -0.3731 | 1.5886 % 23.1369 23.0790 2,028,772,901.94
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 18.4072 -0.2971 | 1.5884 % 18.4257 18.3796 3,378,083,115.41
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 06/02/2566 11.6067 +0.2252 | 1.9786 % 11.7809 11.6067 7,716,245,825.10
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
06/02/2566 8.2780 +0.1547 | 1.9044 % 8.2781 8.2780 1,287,726,446.39
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 10.4054 +0.1949 | 1.9088 % 10.4055 10.4054 409,057,275.33
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 03/02/2566 11.2523 -0.1153 | 1.0143 % 11.2637 11.2354 4,076,186,828.06

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน