กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 24/05/2562 9.8861 +0.0249 | 0.2525 % 10.0345 9.8861 325,932,572.06
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 22/05/2562 10.2724 +0.0146 | 0.1423 % 10.3239 10.2724 1,198,247,689.44
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/05/2562 10.0035 -0.0529 | 0.5260 % 10.0536 10.0035 1,667,011,081.60
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 23/05/2562 10.1000 -0.1061 | 1.0396 % 10.2516 10.1000 1,488,260,935.70
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 23/05/2562 11.6103 -0.2078 | 1.7583 % 11.7846 11.6103 747,849,268.26
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
23/05/2562 10.1901 -0.1683 | 1.6248 % 10.3431 10.1901 9,122,285,083.11
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 24/05/2562 11.5171 +0.0348 | 0.3031 % 11.5345 11.4998 361,932,110.08
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 13.2703 -0.1800 | 1.3383 % 13.2704 13.2703 308,390,386.78
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
23/05/2562 11.1808 -0.1516 | 1.3378 % 11.3486 11.1808 4,751,743,647.47
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 22/05/2562 9.7393 +0.0335 | 0.3452 % 9.8855 9.7393 341,187,464.07
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 23/05/2562 8.9893 -0.2002 | 2.1786 % 9.1242 8.9893 1,248,464,927.38
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 23/05/2562 11.6203 -0.1834 | 1.5538 % 11.6378 11.6029 149,665,778.37
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 23/05/2562 11.0035 -0.0655 | 0.5917 % 11.1687 11.0035 7,654,890,553.82
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 12.7702 -0.0759 | 0.5908 % 12.7703 12.7702 973,059,401.85
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 23/05/2562 9.5745 +0.0194 | 0.2030 % 9.6225 9.5745 201,858,976.27
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 23/05/2562 9.4426 -0.1135 | 1.1877 % 9.5843 9.4426 1,969,150,200.96
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 23/05/2562 9.9966 -0.0499 | 0.4967 % 10.1467 9.9966 7,664,547,319.98
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 23/05/2562 9.5863 -0.0469 | 0.4869 % 9.7302 9.5863 668,493,091.15
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 9.7701 -0.0483 | 0.4919 % 9.7702 9.7701 999,817,759.63
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 11.0276 -0.0624 | 0.5627 % 11.0277 11.0276 175,923,202.89
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/05/2562 11.0630 -0.0356 | 0.3208 % 11.2290 11.0630 402,406,206.11
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/05/2562 11.0633 -0.0356 | 0.3208 % 11.2294 11.0633 6,971,279,361.19
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 23/05/2562 10.4119 -0.0586 | 0.5597 % 10.5682 10.4119 1,108,843,118.53
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/05/2562 8.2881 -0.0775 | 0.9264 % 8.4125 8.2881 1,538,439,297.26
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 23/05/2562 10.0463 -0.0816 | 0.8057 % 10.1971 10.0463 359,599,786.15
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 22/05/2562 10.2469 -0.0144 | 0.1403 % 10.4007 10.2469 4,549,628,881.90
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 22/05/2562 10.3554 +0.0126 | 0.1218 % N/A 10.3554 3,214,543,160.89
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 22/05/2562 10.1372 +0.0142 | 0.1403 % N/A 10.1372 5,022,326,446.44
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 23/05/2562 10.6541 -0.1036 | 0.9630 % 10.8140 10.6541 2,005,658,938.39
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 23/05/2562 12.2461 -0.0694 | 0.5635 % 12.2646 12.2277 170,303,794.04
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 23/05/2562 9.1056 -0.1185 | 1.2847 % 9.2423 9.1056 3,875,848,851.40
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 11.5365 -0.1498 | 1.2818 % 11.5366 11.5365 418,133,129.57
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 24/05/2562 11.5955 +0.0156 | 0.1347 % 11.6130 11.5781 237,242,703.30
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 23/05/2562 9.9588 -0.1454 | 1.4390 % 10.1083 9.9588 5,699,943,392.85
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 22/05/2562 10.9707 +0.0032 | 0.0292 % 11.1354 10.9707 22,847,625,570.28
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 23/05/2562 15.2593 -0.2352 | 1.5180 % 15.4883 15.2593 5,185,738,480.18
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/05/2562 14.2749 -0.2181 | 1.5049 % 14.2964 14.2535 1,584,779,898.14
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 24/05/2562 10.2135 -0.1200 | 1.1613 % 10.3668 10.2135 181,750,459.12

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน