กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/11/2562 3.8644 -0.0151 | 0.3892 % 3.8703 3.8586 36,329,135.45
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 12.3096 +0.0670 | 0.5473 % 12.3097 12.3096 4,336,358,371.66
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 20/11/2562 10.0101 +0.0545 | 0.5474 % 10.0252 9.9951 10,572,651,919.39
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/11/2562 3.8343 -0.0994 | 2.5269 % 3.8402 3.8285 1,736,908,957.38
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 20/11/2562 10.9639 -0.0226 | 0.2057 % 11.0736 10.9639 33,277,509,810.40

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน