กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 01/02/2566 4.7089 -0.0339 | 0.7148 % 4.7161 4.7018 53,914,133.92
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 15.4253 +0.2276 | 1.4976 % 15.4254 15.4253 4,331,526,763.70
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 12.0569 +0.1772 | 1.4916 % 12.0691 12.0448 1,396,907,009.59
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 10.9837 +0.1615 | 1.4923 % 10.9948 10.9727 6,739,001,510.27
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 12.2126 +0.1890 | 1.5719 % 12.2249 12.2004 646.28
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.4515 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,702,268,300.83
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 01/02/2566 5.5250 -0.1215 | 2.1518 % 5.5306 5.5167 1,064,918,648.65

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน