กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/01/2562 4.2019 +0.0212 | 0.5071 % 4.2083 4.1956 91,857,308.49
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 10.9997 -0.0396 | 0.3587 % 10.9998 10.9997 4,115,692,470.92
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 18/01/2562 9.1140 -0.0331 | 0.3619 % 9.1278 9.1003 10,374,644,119.18
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/01/2562 3.8470 -0.0065 | 0.1687 % 3.8529 3.8412 1,994,742,130.01
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 18/01/2562 10.6157 +0.0143 | 0.1349 % 10.7220 10.6157 12,990,701,909.41

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน