กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/03/2562 4.0792 -0.0096 | 0.2348 % 4.0854 4.0731 89,182,432.32
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 11.0608 -0.0323 | 0.2912 % 11.0609 11.0608 4,088,491,269.54
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 20/03/2562 9.1695 -0.0269 | 0.2925 % 9.1834 9.1557 10,093,462,120.13
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/03/2562 4.1383 -0.0193 | 0.4642 % 4.1446 4.1321 2,149,251,586.19
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 20/03/2562 10.6366 +0.0211 | 0.1988 % 10.7431 10.6366 14,286,495,743.62

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน