กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/05/2562 3.9444 -0.0121 | 0.3058 % 3.9504 3.9385 80,113,135.79
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 10.8646 +0.0574 | 0.5311 % 10.8647 10.8646 4,044,268,675.03
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 24/05/2562 9.0055 +0.0479 | 0.5347 % 9.0191 8.9920 9,917,221,088.41
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 23/05/2562 3.9786 -0.2000 | 4.7863 % 3.9847 3.9726 1,874,819,141.38
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 24/05/2562 11.1040 +0.0473 | 0.4278 % 11.2151 11.1040 16,489,707,136.89

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน