กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/11/2562 14.9454 -0.0159 | 0.1063 % 14.9455 14.9080 203,821,091.02
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 20/11/2562 16.6573 -0.0259 | 0.1552 % 16.6574 16.6157 165,693,820.82
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 20/11/2562 19.4288 -0.0468 | 0.2403 % 19.4289 19.3802 355,120,001.10
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 20/11/2562 21.2219 -0.0665 | 0.3124 % 21.2220 21.1688 569,617,625.65
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 27.4438 -0.0564 | 0.2051 % 27.4439 27.4438 7,039,992,672.98
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 20/11/2562 71.7804 -0.4227 | 0.5854 % 71.7805 71.7804 1,794,430,719.71
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/11/2562 9.9852 +0.0138 | 0.1384 % 10.0352 9.9353 133,729,275.48
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/11/2562 10.0277 +0.0053 | 0.0529 % 10.0779 9.9776 41,318,372.18
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/11/2562 10.1635 +0.0039 | 0.0384 % 10.2144 10.1127 11,084,996.80
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/11/2562 10.0491 +0.0204 | 0.2034 % 10.0994 9.9989 214,099,099.12
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 82.3025 -0.5735 | 0.6920 % 82.3026 82.3025 14,348,725,252.02
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
20/11/2562 15.9635 -0.0244 | 0.1526 % 16.0434 15.9635 1,879,820,599.24
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
20/11/2562 19.3954 -0.0607 | 0.3120 % 19.4925 19.3954 2,605,603,873.95
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 20/11/2562 26.0057 -0.1016 | 0.3892 % 26.1358 26.0057 237,732,837.71

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน