กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/03/2562 14.7521 -0.0018 | 0.0122 % 14.7522 14.7152 220,469,276.78
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 20/03/2562 16.3925 -0.0031 | 0.0189 % 16.3926 16.3515 184,031,730.70
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 20/03/2562 19.1116 -0.0066 | 0.0345 % 19.1117 19.0638 397,277,664.82
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 20/03/2562 20.9030 -0.0152 | 0.0727 % 20.9031 20.8507 610,886,248.24
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 26.9975 -0.0066 | 0.0244 % 26.9976 26.9975 6,987,121,205.60
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 20/03/2562 71.1485 -0.1452 | 0.2037 % 71.1486 70.4370 1,917,378,134.82
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/03/2562 10.0243 +0.0194 | 0.1939 % 10.0745 9.9742 126,042,774.63
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/03/2562 10.0877 +0.0133 | 0.1320 % 10.1382 10.0373 42,654,301.64
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/03/2562 10.0765 +0.0054 | 0.0536 % 10.1270 10.0261 8,356,641.21
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/03/2562 10.3054 +0.0199 | 0.1935 % 10.3570 10.2539 186,416,325.65
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
20/03/2562 15.5673 -0.0005 | 0.0032 % 15.6452 15.5673 2,986,768,499.02
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
20/03/2562 19.0273 -0.0094 | 0.0494 % 19.1225 19.0273 3,409,771,701.11
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 20/03/2562 25.5939 -0.0182 | 0.0711 % 25.7220 25.4659 268,669,667.08

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน