กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 23/01/2563 14.9550 +0.0032 | 0.0214 % 14.9551 14.9176 201,076,423.88
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 23/01/2563 16.6552 +0.0077 | 0.0463 % 16.6553 16.6136 161,027,694.38
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 23/01/2563 19.3806 +0.0081 | 0.0418 % 19.3807 19.3321 354,292,760.53
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 23/01/2563 21.1136 +0.0129 | 0.0611 % 21.1137 21.0608 566,257,914.13
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 27.3679 +0.0175 | 0.0640 % 27.3680 27.3679 7,197,993,284.19
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 23/01/2563 70.1770 +0.0422 | 0.0602 % 70.1771 69.4752 1,750,921,038.48
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 22/01/2563 10.1873 +0.0341 | 0.3359 % 10.2383 10.1364 131,642,844.78
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 22/01/2563 10.1241 +0.0208 | 0.2059 % 10.1748 10.0735 41,801,091.55
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 22/01/2563 10.2432 +0.0157 | 0.1535 % 10.2945 10.1920 9,548,761.83
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 22/01/2563 10.3662 +0.0362 | 0.3504 % 10.4181 10.3144 221,673,824.99
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 80.7108 -0.0009 | 0.0011 % 80.7109 80.7108 14,278,399,098.37
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
23/01/2563 15.9446 +0.0075 | 0.0471 % 16.0244 15.9446 1,820,686,639.31
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
23/01/2563 19.2728 +0.0164 | 0.0852 % 19.3693 19.2728 2,508,471,544.07
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/01/2563 10.2442 +0.0003 | 0.0029 % 10.2443 10.2442 190,829,493.41
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 23/01/2563 25.7926 +0.0253 | 0.0982 % 25.9217 25.6636 234,029,469.58

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน