กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/09/2562 14.9326 -0.0027 | 0.0181 % 14.9327 14.8953 203,243,945.41
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/09/2562 16.6757 +0.0018 | 0.0108 % 16.6758 16.6340 167,692,635.37
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/09/2562 19.5073 -0.0041 | 0.0210 % 19.5074 19.4585 360,444,133.25
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/09/2562 21.3516 -0.0106 | 0.0496 % 21.3517 21.2982 584,339,826.34
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 27.5654 -0.0109 | 0.0395 % 27.5655 27.5654 7,026,247,215.02
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/09/2562 72.4922 -0.0999 | 0.1376 % 72.4923 71.7673 1,818,587,839.40
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/09/2562 9.9398 -0.0184 | 0.1848 % 9.9896 9.8901 126,454,964.85
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/09/2562 10.0307 -0.0132 | 0.1314 % 10.0810 9.9805 47,357,638.75
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/09/2562 10.2082 +0.0004 | 0.0039 % 10.2593 10.1572 11,148,027.26
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/09/2562 9.8995 -0.1016 | 1.0159 % 9.9491 9.8500 206,176,126.25
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 83.6478 -0.1113 | 0.1329 % 83.6479 83.6478 14,496,412,570.15
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
18/09/2562 15.9810 -0.0013 | 0.0081 % 16.0610 15.9810 2,128,273,377.68
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
18/09/2562 19.4864 -0.0128 | 0.0656 % 19.5839 19.4864 2,636,085,236.58
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/09/2562 26.1706 -0.0235 | 0.0897 % 26.3016 26.0397 247,613,594.38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน