กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7802 +0.0361
0.3360 %
10.9959 10.6724 317,279,889.08
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 11/07/2567 10.7236 +0.0265
0.2477 %
10.8577 10.6164 529,290,923.69
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 THB 19/07/2567 15.7546 -0.0092
0.0584 %
15.7547 15.7152 382,867,643.01
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 THB 19/07/2567 17.3117 -0.0203
0.1171 %
17.3118 17.2684 139,774,264.69
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 THB 19/07/2567 20.2301 -0.0444
0.2190 %
20.2302 20.1795 231,020,434.11
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 THB 19/07/2567 22.3506 -0.0496
0.2214 %
22.3507 22.2947 484,000,096.37
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7624 -0.0875
0.8065 %
10.9239 10.7624 9,556,323,085.14
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.7629 -0.0875
0.8064 %
10.7630 10.7629 511,473,833.70
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9376 -0.0797
0.7234 %
11.0471 10.9376 7,756,003,537.00
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.9385 -0.0797
0.7233 %
10.9386 10.9385 119,039,403.18
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/2567 10.1102 -0.0459
0.4519 %
10.1609 10.1102 1,537,037,668.53
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 27.8805 -0.0441
0.1579 %
27.8806 27.8805 7,123,036,385.39
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร THB 19/07/2567 71.9827 -0.2648
0.3665 %
71.9828 71.2629 1,353,206,278.63
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L THB 18/07/2567 10.4961 -0.1502
1.4108 %
10.5487 10.4436 233,720,143.88
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M THB 18/07/2567 11.2801 -0.1195
1.0483 %
11.3366 11.2237 121,447,672.83
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S THB 18/07/2567 10.9690 -0.0582
0.5278 %
11.0239 10.9142 27,771,738.31
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL THB 18/07/2567 10.8382 -0.1753
1.5917 %
10.8925 10.7840 351,986,831.75
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 77.2787 -0.2961
0.3817 %
77.2788 77.2787 12,278,315,788.15
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3267 +0.0186
0.1511 %
12.5117 12.3267 3,181,754,905.33
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.3177 +0.0185
0.1504 %
12.5026 12.3177 4,111,364,865.02
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 18/07/2567 10.8134 +0.0157
0.1454 %
10.8135 10.8134 441,598,400.49
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
THB 18/07/2567 12.1254 +0.0182
0.1503 %
12.1255 12.1254 2,452,003,118.31
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.6107 -0.1325
1.3599 %
N/A N/A 1,021,176,499.32
KGSTEPA กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A THB 17/07/2567 10.0487 -0.0267
0.2650 %
N/A 10.0487 4,014,401,460.17
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
THB 19/07/2567 17.2088 -0.0054
0.0314 %
17.2949 17.2088 2,244,892,253.42
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
THB 19/07/2567 21.1987 -0.0026
0.0123 %
21.3048 21.1987 2,057,270,631.98
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 8.7479 -0.0351
0.3996 %
8.8355 8.7479 10,666,221,962.23
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 8.4174 -0.0330
0.3905 %
8.4175 8.4174 434,194,857.85
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 THB 19/07/2567 8.3175 -0.0292
0.3498 %
N/A 8.3175 256,839,907.79
K-WPBALANCED กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
แนะนำ
THB 18/07/2567 9.7171 +0.0000
0.0000 %
9.7658 9.7171 7,556,383,956.57
KWPBALRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 18/07/2567 10.6218 +0.0024
0.0226 %
10.6219 10.6218 289,858,927.73
K-WPLIGHT กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์
แนะนำ
THB 18/07/2567 9.8680 +0.0055
0.0558 %
9.9174 9.8680 1,183,504,605.91
K-WPSPARK กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค
แนะนำ
THB 18/07/2567 9.8258 +0.0042
0.0428 %
9.8750 9.8258 1,467,601,623.59
K-WPSPEEDUP กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ
แนะนำ
THB 18/07/2567 9.3952 +0.0037
0.0394 %
9.4423 9.3952 11,787,880,508.73
K-WPULTIMATE กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท
แนะนำ
THB 18/07/2567 9.7055 +0.0063
0.0650 %
9.7541 9.7055 3,177,041,048.47
KWPULTIRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 18/07/2567 11.0178 +0.0077
0.0699 %
11.0179 11.0178 226,140,087.33
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ THB 19/07/2567 26.9531 -0.0644
0.2384 %
27.0880 26.8183 188,316,271.15

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน