กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A THB 19/07/2567 9.7456 -0.0009
0.0092 %
N/A 9.7456 885,831,406.48
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B THB 19/07/2567 9.5656 -0.0007
0.0073 %
N/A 9.5656 349,676,599.38
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย THB 18/07/2567 10.4187 -0.0023
0.0221 %
10.4709 10.4187 109,323,801.40
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป THB 19/07/2567 18.8595 -0.0024
0.0127 %
18.8596 18.8595 4,946,184,584.36
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ THB 19/07/2567 19.0530 -0.0022
0.0115 %
19.0531 19.0530 967,884,586.69
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ THB 19/07/2567 10.4087 -0.0009
0.0086 %
10.4088 10.4087 263,376,136.19
K-ESGSI-ThaiESG กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน THB 19/07/2567 10.0670 -0.0042
0.0417 %
10.0671 10.0670 28,079,841.36
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G THB 19/07/2567 9.8409 -0.0009
0.0091 %
N/A 9.8409 592,907,780.34
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H THB 19/07/2567 9.8398 -0.0008
0.0081 %
N/A 9.8398 425,558,569.94
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I THB 19/07/2567 9.9742 -0.0008
0.0080 %
N/A 9.9742 669,990,775.59
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J THB 19/07/2567 9.9658 -0.0009
0.0090 %
N/A 9.9658 408,908,706.89
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 19/07/2567 16.4170 -0.0042
0.0256 %
16.4171 16.4170 11,878,805,226.46
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
THB 19/07/2567 13.3877 -0.0023
0.0172 %
13.3878 13.3877 42,659,310,328.06
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
THB 19/07/2567 11.1135 -0.0038
0.0342 %
11.1136 11.1135 16,824,850,909.38
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
THB 19/07/2567 11.1063 -0.0038
0.0342 %
11.1064 11.1063 1,848,628,892.13
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ THB 18/07/2567 10.0013 -0.0068
0.0679 %
10.0014 10.0013 1,150,735,424.17
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ THB 19/07/2567 13.5242 -0.0021
0.0155 %
13.5243 13.5242 2,661,090,037.12
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 15.0708 -0.0030
0.0199 %
15.0709 15.0708 11,267,738,199.27
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
THB 19/07/2567 13.7871 -0.0022
0.0160 %
13.7872 13.7871 11,923,905,807.37
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
THB 19/07/2567 11.6111 -0.0001
0.0009 %
11.6112 11.6111 182,714,291,616.97
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
THB 19/07/2567 11.1286 -0.0009
0.0081 %
11.1287 11.1286 85,709,557,624.57
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 19/07/2567 14.6576 +0.0000
0.0000 %
14.6577 14.6576 10,673,683,009.21
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม THB 19/07/2567 11.6046 -0.0002
0.0017 %
11.6047 11.6046 834,597,303.46
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น THB 19/07/2567 13.5111 +0.0009
0.0067 %
13.5112 13.5111 32,988,915,997.55

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน