กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/03/2562 12.9915 +0.0005 | 0.0038 % 12.9916 12.9915 11,119,168,236.67
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20/03/2562 12.1273 +0.0004 | 0.0033 % 12.1274 12.1273 60,821,848,261.70

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน