กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 24/05/2562 13.0257 +0.0004 | 0.0031 % 13.0258 13.0257 11,248,752,296.97
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 24/05/2562 12.1516 +0.0005 | 0.0041 % 12.1517 12.1516 61,066,122,197.92

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน