กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 28/09/2564 13.2379 +0.0000 | 0.0000 % 13.2380 13.2379 46,585,777,285.00
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 28/09/2564 12.2838 -0.0003 | 0.0024 % 12.2839 12.2838 50,552,511,133.04

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน