กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน THB 19/07/2567 13.6200 +0.0009
0.0066 %
13.6201 13.6200 52,709,675,778.35
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน THB 19/07/2567 12.5714 +0.0005
0.0040 %
12.5715 12.5714 25,244,345,088.74

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน