กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 30/11/2566 13.4589 +0.0006 | 0.0045 % 13.4590 13.4589 63,825,552,557.14
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 30/11/2566 12.4372 +0.0005 | 0.0040 % 12.4373 12.4372 28,746,361,242.76

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน