กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/09/2562 13.0932 +0.0007 | 0.0053 % 13.0933 13.0932 10,395,500,388.06
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/09/2562 12.2004 +0.0005 | 0.0041 % 12.2005 12.2004 61,754,763,307.36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน