กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/04/2567 13.5578 +0.0023 | 0.0170 % 13.5579 13.5578 55,213,508,451.81
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/04/2567 12.5190 +0.0018 | 0.0144 % 12.5191 12.5190 25,982,560,679.86

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน