กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/06/2564 13.2287 -0.0001 | 0.0008 % 13.2288 13.2287 46,634,579,310.39
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/06/2564 12.2835 +0.0000 | 0.0000 % 12.2836 12.2835 57,941,707,513.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน