กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 01/04/2563 13.1768 +0.0001 | 0.0008 % 13.1769 13.1768 40,063,794,981.56
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 01/04/2563 12.2551 +0.0008 | 0.0065 % 12.2552 12.2551 61,985,564,790.15

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน