กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 09/12/2565 13.2955 +0.0010 | 0.0075 % 13.2956 13.2955 110,901,121,906.47
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 09/12/2565 12.3107 +0.0009 | 0.0073 % 12.3108 12.3107 36,761,890,551.19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน