กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 01/07/2565 13.2680 +0.0002 | 0.0015 % 13.2681 13.2680 112,723,447,645.54
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 01/07/2565 12.2916 -0.0002 | 0.0016 % 12.2917 12.2916 41,714,727,219.36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน