กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/07/2562 13.0585 +0.0016 | 0.0123 % 13.0586 13.0585 10,305,827,857.82
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/07/2562 12.1755 +0.0010 | 0.0082 % 12.1756 12.1755 59,371,714,796.63

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน