กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 19/01/2565 13.2509 +0.0001 | 0.0008 % 13.2510 13.2509 63,158,877,641.44
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 19/01/2565 12.2876 -0.0001 | 0.0008 % 12.2877 12.2876 47,940,410,321.47

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน