กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2566 13.3539 +0.0013 | 0.0097 % 13.3540 13.3539 81,743,513,741.79
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 29/05/2566 12.3517 +0.0007 | 0.0057 % 12.3518 12.3517 32,819,861,372.07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน