กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/09/2563 13.2025 +0.0001 | 0.0008 % 13.2026 13.2025 64,488,825,649.22
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/09/2563 12.2722 +0.0001 | 0.0008 % 12.2723 12.2722 64,410,515,743.67

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน