ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 14/06/2567 1,267.7611 +0.6382 | 0.0504 % N/A N/A 11,148,117,419.53
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 14/06/2567 15.7013 -0.0247 | 0.1571 % 15.7014 15.6620 411,586,690.76
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 14/06/2567 17.8427 +0.0035 | 0.0196 % 17.9766 17.8427 3,309,105,244.48
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 13/06/2567 6.1001 +0.0227 | 0.3735 % 6.1094 6.0909 59,329,425.34
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/06/2567 27.6928 -0.0941 | 0.3386 % 27.6929 27.6928 7,127,019,037.11
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 14/06/2567 13.5949 +0.0008 | 0.0059 % 13.5950 13.5949 53,329,414,069.12
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 14/06/2567 13.5198 -0.0966 | 0.7094 % 13.6551 13.5198 2,525,168,609.81
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
13/06/2567 12.4156 -0.0162 | 0.1303 % 12.6019 12.4156 5,820,017,892.35
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 14/06/2567 9.7466 -0.0962 | 0.9774 % 9.7467 9.7466 1,909,001,144.17
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 14/06/2567 9.3816 -0.0297 | 0.3156 % 9.3817 9.3816 1,428,800,438.18

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน