ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 12/04/2564 18.0758 -0.0004 | 0.0022 % 18.0759 18.0758 6,302,896,023.95
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 12/04/2564 13.2190 -0.0005 | 0.0038 % 13.2191 13.2190 16,658,865,087.71

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน