ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
06/02/2566 18.2921 -0.0025 | 0.0137 % 18.2922 18.2921 6,821,506,441.86
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 06/02/2566 18.3612 -0.0018 | 0.0098 % 18.3613 18.3612 2,675,246,608.94
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
06/02/2566 13.3698 -0.0022 | 0.0165 % 13.3699 13.3698 12,561,956,733.46

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน