ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/09/2562 17.7152 +0.0041 | 0.0231 % 17.7153 17.7152 8,228,689,088.08
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/09/2562 12.9302 +0.0038 | 0.0294 % 12.9303 12.9302 26,154,137,540.54

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน