ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/10/2564 18.1777 +0.0050 | 0.0275 % 18.1778 18.1777 8,649,131,903.04
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 21/10/2564 13.2689 +0.0070 | 0.0528 % 13.2690 13.2689 18,568,519,028.07

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน