ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 13/08/2563 17.8229 +0.0052 | 0.0292 % 17.8230 17.8229 7,849,931,144.96
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
13/08/2563 13.0485 +0.0039 | 0.0299 % 13.0486 13.0485 18,713,703,502.57

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน