ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/01/2562 17.2534 -0.0013 | 0.0075 % 17.2535 17.2534 6,290,031,172.04
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/01/2562 12.6371 -0.0001 | 0.0008 % 12.6372 12.6371 26,547,008,127.15

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน