ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 02/08/2564 18.2378 +0.0024 | 0.0132 % 18.2379 18.2378 7,612,058,292.77
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 02/08/2564 13.3343 +0.0020 | 0.0150 % 13.3344 13.3343 18,411,793,427.11

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน