ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/10/2563 17.9086 +0.0042 | 0.0235 % 17.9087 17.9086 7,505,640,088.82
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
22/10/2563 13.1244 +0.0025 | 0.0191 % 13.1245 13.1244 18,358,813,723.91

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน