ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/05/2566 18.3389 +0.0060 | 0.0327 % 18.3390 18.3389 6,277,339,357.58
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 29/05/2566 18.4329 +0.0067 | 0.0364 % 18.4330 18.4329 2,653,347,351.11
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
29/05/2566 13.4179 +0.0051 | 0.0380 % 13.4180 13.4179 12,059,759,385.84

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน