ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/01/2564 18.0696 +0.0065 | 0.0360 % 18.0697 18.0696 6,663,399,460.61
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 22/01/2564 13.2272 +0.0025 | 0.0189 % 13.2273 13.2272 17,799,969,752.38

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน