ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 20/06/2567 18.7932 +0.0071 | 0.0378 % 18.7933 18.7932 4,922,993,769.93
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 20/06/2567 18.9790 +0.0074 | 0.0390 % 18.9791 18.9790 1,043,721,792.12
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/06/2567 13.7405 +0.0031 | 0.0226 % 13.7406 13.7405 11,418,324,396.17

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน