ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
26/09/2565 18.1030 -0.0133 | 0.0734 % 18.1031 18.1030 7,735,136,667.33
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
26/09/2565 18.1427 -0.0127 | 0.0700 % 18.1428 18.1427 2,437,312,058.71
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 26/09/2565 13.2243 -0.0126 | 0.0952 % 13.2244 13.2243 13,790,777,852.69

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน