ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 01/03/2567 18.7017 +0.0015 | 0.0080 % 18.7018 18.7017 4,857,387,318.30
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 04/03/2567 18.8675 +0.0059 | 0.0313 % 18.8676 18.8675 1,383,331,456.44
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
01/03/2567 13.6696 +0.0003 | 0.0022 % 13.6697 13.6696 12,198,348,522.69

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน