ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 27/03/2563 17.9088 -0.0140 | 0.0781 % 17.9089 17.9088 10,178,038,509.63
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
27/03/2563 13.0906 -0.0076 | 0.0580 % 13.0907 13.0906 24,173,232,249.19

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน