ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 29/05/2563 17.8039 -0.0037 | 0.0208 % 17.8040 17.8039 8,702,433,753.62
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
29/05/2563 13.0218 -0.0012 | 0.0092 % 13.0219 13.0218 20,015,932,219.41

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน