ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 24/05/2562 17.4230 -0.0013 | 0.0075 % 17.4231 17.4230 5,951,736,863.26
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
24/05/2562 12.7445 -0.0023 | 0.0180 % 12.7446 12.7445 24,613,610,786.75

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน